De webbot en het nieuwe jaar (video)

Het webbotproject, in de jaren '90 ontwikkeld om alleen de schommelingen op de aandelenmarkten te voorspellen, blijkt al jaren verbazingwekkend correct als het gaat over toekomstige gebeurtenissen in de wereld.

Nu zijn er drie (grote) voorvallen die al jaren voorkomen in de webbot, maar die nog niet zijn uitgekomen.


Het webbotprogramma gebruikt een systeem van informatie 'spiders' die het hele internet omspitten, op zoek naar gedragspatronen, trends en verwachtingen aangaande de toekomst. Eén van de eerste accurate voorspellingen werd gedaan in juni 2001, toen het programma binnen 60 tot 90 dagen een 'levensveranderende gebeurtenis' aankondigde, die wereldwijd grote gevolgen zou hebben.

De voorspelling bleek te kloppen toen op 11 september de Twin Towers in New York werden verwoest. Daarnaast zijn er nog talloze andere voorspellingen uitgekomen waaronder de orkaan Katrina en de financiële crisis in 2008, om er enkele te noemen. Een paar keer per jaar brengt de geestelijk vader van de webbot, Cliff High, een rapport uit met de laatste voorspellingen. De periode waarin vooruitgekeken kan worden bedraagt enkele jaren.  

Nu is het grote probleem met de webbot de tijdslijn. Waar het op neerkomt is dat er een bepaalde gebeurtenis zál plaatsvinden, alleen is het bijna onmogelijk om vast te stellen wanneer dit dan precies zal zijn. Het scoringspercentage was dan ook absoluut geen honderd procent, maar ergens tussen de veertig en honderd procent.

Om dit probleem voor een deel op te lossen is Cliff gaan werken met wat hij noemt “tussentijdse markeringen”. Dat zijn gebeurtenissen die plaatsvinden in de aanloop naar de grotere. (Redactie: eigenlijk gaat dat ook zo bij remote viewing.) Je weet dan dat die grotere gebeurtenis niet eerder zal plaatsvinden dan dat die van de “tussentijdse markeringen” zich hebben voorgedaan.

Dit schijnt in de praktijk goed te werken en zorgt dat het totaalresultaat van de webbot betrouwbaarder wordt. Verder is het zo dat hoe langer een bepaalde gebeurtenis voorkomt, hoe groter en heftiger zal die gebeurtenis zijn.

Dus, wat zal het nieuwe jaar 2013 ons volgens de webbot gaan brengen?

Om dat even kort samen te vatten valt niet mee omdat het laatst geproduceerde rapport maar liefst 59 pagina’s bevatte. De kern van het verhaal is dat ons niet veel goeds staat te wachten.

Er zijn drie grote gebeurtenissen die al langere tijd voorkomen in de webbot, maar die nog niet zijn uitgekomen. Volgens het systeem zoals dit nu door Cliff wordt gehanteerd met “tussentijdse markeringen” lijken deze drie nu rap dichterbij te komen en zouden dan ook heel goed in 2013 kunnen gebeuren.

De eerste is de economisch/financiële ineenstorting, de tweede is een Derde Wereldoorlog en de derde en tevens grootste (komt al sinds 2003 voor in de webbot) is een wereldwijde “kustgebeurtenis”. Een waarbij grote delen van de kustgebieden wereldwijd onder water komen te staan. Het gevolg hiervan zal zijn volgens Cliff, een diaspora waarbij miljoenen mensen zullen vluchten naar andere gebieden.

Dat de webbot enkele grote gebeurtenissen op deze wereld goed heeft voorspeld is een feit. Omdat bepaalde zaken nu voorkomen in de datasets ervan wil niet zeggen dat deze per definitie uit zullen komen. Maar nogmaals, het schijnt dus wel zo te zijn dat hoe langer en hoe vaker een bepaalde gebeurtenis blijft voorkomen in de webbot hoe waarschijnlijker is het ook dat dit zal gebeuren.

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in deze materie, volgt hier een interview met Cliff High van enkele dagen geleden waar hij uitgebreid ingaat op zijn werkwijze en welke “tussentijdse markeringen” ondertussen al van zich hebben laten horen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl