We leven in een gekkenhuis, gerund door clowns

Wanneer je goed kijkt naar hoe sommige dingen functioneren in onze maatschappij, dan kun je eigenlijk maar tot één conclusie komen.

We leven in een gekkenhuis en omdat wij alles accepteren, verzinnen de idioten die ons besturen steeds gekkere dingen.Iemand die een scherpe blik heeft en vaak precies de vinger op de zere plek legt is Martin uit Alkmaar.

Hierna volgt zijn analyse over het verplicht scheiden van huisvuil zoals dat in zijn gemeente plaatsvindt (dank!).

Afval scheiden of toch op één hoop ???

Begin 2018 kondigde de gemeente Alkmaar middels een brief aan haar inwoners dat alles anders zou gaan mbt het scheiden en ophalen van afval.
Jongens en meiden die ervoor geleerd hebben bedachten een plan waardoor het ophalen en verwerken van afval effectiever werd en doordat burgers alles netjes scheiden zou alles eenvoudiger worden.

Hadden we voorheen 3 vuilcontainers,............. De Grijze container was bedoeld voor huisvuil, de groene container voor GFT aval en de blauwe voor papier.
Nu hebben we 3 containers, alleen mag in de grijze container alleen plastic, in de groene nog steeds GFT en in de blauwe nog steeds papier. Daarnaast zijn er in elke wijk ondergrondse containers geplaatst waar huisafval in moet (dit afval moet je dus zelf naar een verzamelpunt brengen)

Nu heeft de gemeente Alkmaar een onderdeel wat “;Stadswerk”; genoemd wordt en die controleren sinds kort of wij ons zelf wel aan de afval scheidings regels houden.
Op het moment dat er een vuilophaaldag is stopt er eerst een busje in de wijk waar 6 mannen in uniform uitstappen. Ze zijn gekleed in gemeentewerk kleding met een oranje hesje. Eén van de 6 mannen onderscheid zich door een rood jasje en een tasje met erin een deel rode en gele kaarten. De man in het rode jasje moet gezien worden als de leider van de mannen in oranje hesjes.

Zei controleren of jij je vuilnis wel correct aanbied door de containers die in een langer rij naast elkaar staan één voor één te openen en dan gaan de heren een beetje door jouw afval wroeten.
Zien ze iets wat nou net niet mag krijg je de gele kaart.
De gele kaart staat voor een waarschuwing, je hebt kennelijk iets in de container gegooid wat er wettelijk niet in mag.
Met de gele kaart wordt je bak wel geleegd, maar tevens je naam en adres genoteerd, want bij een 2e keer...........

De rode kaart krijg je als je iets in de container gooit wat duidelijk in een andere container moet. Bij een rode kaart wordt je container niet geleegd en je naam en adres genoteerd. Je dient je eigen container dan te legen in een milieustraat, maar let wel, dit moet gescheiden.

Nu is er in onze wijk op woensdag één keer per drie weken afval ophaal waarbij een ouderwetse vuilniswagen door de wijk rijdt en containers leegt. Deze wagen rijdt er sinds maart voor J. Lul, daar iedere container wel een gele of rode kaart krijgt van de helden in oranje hesjes. Als je hun “;leider”; (de man in het rode jasje) hierop aanspreekt krijg je meteen te maken met een uber ambtenaar. REGELS ZIJN REGELS MENEER !!!! wordt je op een hautaine en zéér onvriendelijke manier toegebeten als jouw bak een kaart krijgt.
De man in het rode jasje is onverzettelijk en leeft naar de regels die hem voorgeschreven zijn. Daarnaast staat hij boven jouw als burger en heeft de macht om jouw afval wel of niet op te laten halen.

Als de heren druk bezig zijn met het wroeten in andermans huisvuil zie ik dat mijn container geopend wordt en er zakken vuil van andere buren in mijn container worden gedumpt door de heren van Stadswerk zelf. Even later komt de man in het rode jasje en geeft mijn container een gele kaart.

Ik naar buiten en vraag waar eea op slaat,........ik bied het juiste afval in de juiste container aan, mensen van Stadswerk gooien er vuil van anderen bij en vervolgens krijg ik een gele kaart en de eerste waarschuwing.
Als ik vervolgens de rotzooi van anderen uit mijn container vis en terug pleur in de containers waar het uit wam, de gele kaart van mijn container ruk en deze voor de ogen van de man in het rode jasje verscheur rent de held mobiel bellend weg.
Mijn container werd vanzelf NIET geleegd.

Het nieuwe afval ophaal systeem is nu ongeveer in zijn 3e maand en de verzinners van dit systeem kunnen in hun handen wrijven, omdat ze wéér geslaagd zijn in hun opzet van “;burgertje pesten”;

Als ik de balans opmaak na 3 maanden met dit nieuwe systeem stel ik het volgende vast :
- de vuilniswagen die ééns per drie weken door de straten rijdt vervuild meer als dat er vuil opgehaald wordt, want deze vuilniswagen rijdt een beetje doelloos rond door woonwijken en ziet alleen maar bakken met gele of rode kaarten en rijdt dus door.
- Inmiddels staan er door de hele wijk ongeleegde vuilcontainers met in sommige uitpuilend papier, maar in de GFT container ook etensresten. (wordt leuk als het straks zomer wordt)
- Overal zie je “;verloren”; vuilniszakken in het openbare groen waar natuurlijk nooit adresgegevens in te vinden zijn (voor deze zakken rijdt er een aparte vuilniswagen door de gemeente)
- Na elke ophaaldag staan woedende mensen op straat te klagen dat hun container alweer niet geleegd is en ze na een dag werken dit zelf moeten gaan doen.
- Milieustraten waar je je afval zelf naar toe kan brengen zijn veranderd in vuilnisbelten, want ze zijn zo vol met dit nieuwe systeem, dus pleuren ze de zakken er gewoon naast.(Voor dit probleem rijdt er overigens een aparte vuilniswagen rond in Alkmaar)

Resume :
Afval verwerking is duurder geworden in deze gemeente, ipv één vuilniswagen rijden er in dit nieuwe systeem nu 3 rond (de 2 extra vuilniswagens rijden rond om vuil op te halen wat wagen één niet mee mag nemen), Burgers zijn woedend en overal waait afval door de straat, de man in het rode jasje zegt dat jij zelf verantwoordelijk bent voor je afval en dit correct aan dient te bieden en hanteert deze regels met ijzeren hand. Bij het kantoor van Stadswerk regent het klachten van woedende mensen die ondertussen met een berg afval zitten, maar uiteindelijk moeten wij niet zo zeuren en gewoon goed lezen wat in welke container mag en niet.

75 jaar geleden vocht mijn opa in een verzetsgroep tegen lui die naar de regels van de wetten die hen voorgeschreven werden. Met een onverzettelijkheid bezetten ze héél Europa en drongen ons hun mening en wil op of vermoorden je als je niet deed wat zij wilden.
Met gevaar voor en in vele gevallen ten koste van hun eigen leven heeft de generatie van mij opa die lui toen ons land uitgeslagen en we waren het na zoveel jaar nazi bezetting eens dat dit nooit meer mocht gebeuren.

De generatie van mijn opa heeft gefaald,  ze dachten de nazi's eruit te hebben gegooid in mei 1945, maar kennelijk zijn er een paar gebleven en werken ze nu voor Stadswerk in Alkmaar.

Mensen zijn het inmiddels zo zat dat ze uit “;verzet”; hun afval niet meer scheiden en hiermee in opstand komen tegen de mannen in rode jasjes.
Vraag me af wanneer de gele en rode kaarten veranderen in hoge en nog hogere boete's.
Misschien dat afval scheid kampen een probaat middel is tegen notaire overtreders. 3 keer een rode kaart.............mee naar het kamp waar we je (desnoods met harde hand) leren hoe je je afval scheid. Daar zullen dan mannen in rode jasjes langs lange tafels lopen waar wij onwetende afval zullen scheiden tot we blind en slaafs gehoorzamen aan de nieuw afval regels en wetten.

Vorige week waren de grijze containers weer aan de beurt, de mijne was nog niet vol, dus bood ik hem niet aan. Evengoed keek ik rond 10 uur even naar buiten en zag het Stadswerk busje stoppen in onze wijk en de capo's stapten eruit en verspreiden zich over de wijk, natuurlijk onder toezicht van hun leider in het rode jasje.
De man in het rode jasje (met wie ik al 2 keer een aanvaring heb gehad) keek van de overkant van de straat “;onze kant op”; en ter groet strekte ik mijn rechterarm naar hem uit.

Nu ben ik bang dat ik hem kwaad heb gemaakt....................Toen hij weg beende zag zijn hoofd namelijk roder als zijn jasje.

Toch blij te weten dat van ons gemeente belasting geld mensen worden betaald om ons leven te veraangenamen dmv nieuwe systemen die eficienter werken als een ouderwetse vuilniswagen die één keer per week langs kwam en ervoor zorgde dat AL het vuilnis opgehaald werd.

Onze buurtvereniging die zich al jaar en dag inzet voor een nettere en schonere buurt is vanzelf erg blij met ons nieuwe systeem. Net als in de jaren 40 gaan we in verzet tegen de uniformen die ons...........

Dan volgen hier enkele berichten voor dappere buren ;
Paul van de Branderij.........zijn naam is haas, Paul van de Branderij...........zijn naam is haas.

Greet van de overkant..............De rozen zijn geel, Greet van de overkant.............De rozen zijn geel.

Pauline van de drogerij..........het water is lauw, Pauline van de Drogerij.............Het water is lauw.

Bertje op de zagerij..........de bomen zijn kaal, Bertje op de Zagerij...........De bomen zijn kaal.

Groetjes vanuit mijn geheime locatie

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl