The Iron lady from Wonderland

Ogenschijnlijk onschuldige verhalen zijn misschien helemaal niet zo onschuldig en kunnen een belangrijke rol spelen in mind control.

Verhalen die worden gebruikt met een doelstelling om mensen letterlijk te programmeren tot gehoorzame slaven en die meestal niet eens weten dat ze zijn geprogrammeerd.Het volgende is ingestuurd door een lezer (dank!) en werpt een totaal ander licht op het alom bekende verhaal van Alice in Wonderland.

The Iron Lady from Wonderland

Het boek en de film Alice in Wonderland van C.S. Lewis zijn top-instrumenten om zogenaamde Monarch slaven te creëren. Een Monarch-slaaf is is iemand die onder mind control staat van zijn Illuminati-programmeur. Volgens Springmeier en Wheeler wordt hiermee bedoeld een stelsel van mentale trucs dat met mensen wordt uitgehaald, waardoor ze gebeurtenissen zien zoals bepaalde andere mensen willen dat die gezien worden.

Bekende programmeer-films zijn die van The Wizard of Oz en Alice in Wonderland.

Even heel in het kort het verhaal:

Alice verschijnt met haar moeder op haar verlovingsreceptie, er zijn vele genodigden die verwachten dat ze het aanzoek van Sir Henry op romantische wijze zal aanvaarden, maar Alice krijgt de beverd en holt achter een wit konijn aan. Bij een oude eikenstronk kijkt ze in een groot gat in de grond, valt erin en beleeft daar vervolgens allerlei avonturen.

De bizarre werkelijkheid in (W)Onderland kent eigen wetten en daar moet Alice aan voldoen. Het

konijn, de rups, de muis, de dikke jongens en de bloemen zijn allemaal even akelig – en net zo pesterig als de mensen waar Alice in de Bovenwereld mee te maken had – maar ze vragen zich af of zij de uitverkoren Alice is. Er bestaat namelijk een boekrol, waarin staat dat de rode koningin beschikt over een enorm monster de Jabberwocky ofwel Larieloeder, een soort draak, die verslagen moet worden. Als dat gebeurd is, zal het volk zich tegen de rode koningin keren en is het gedaan met haar macht.

De rode koningin heeft namelijk een tegenstandster, de witte koningin. Deze strijdt niet zelf, want dat is tegen haar eed, maar ze heeft een kampioen nodig en dat is Alice. Uiteindelijk verschijnt Alice in een harnas – ze lijkt op Jeanne d’Arc – gaat vechten en onthoofd de draak. Het kroontje verhuist van de rode koningin naar de witte koningin, die overigens net zo’n griezelig mens is al haar zuster.

Alice keert terug naar de Bovenwereld door te staren in het oog van de Hoedemaker. Ze bevindt zich terug in het prieeltje met een bemodderde jurk op de verlovingsreceptie, waar ze de aanwezigen een passende verklaring geeft voor haar kortdurende afwezigheid.

Tot zover het verhaal.

Volgens de Illuminati-watchers zijn de personages representanten van het wereldtoneel. De rode koningin zou een representante zijn van de Engelse koningin. Inderdaad is in een van de paleisgangen een groot portret van Hendrik VIII een poosje in beeld. De ridder zou een personificatie zijn van de vrijmetselarij en/of MI6. Vooral interessant is wat de witte koningin voorstelt; zij is het beeld van de media, zij heeft gezag over dode dingen, terwijl haar zus gezag heeft over de levenden. Haar favoriete uitspraak is: “Eraf met hun hoofd!” Zij kan niet zelf iemand van de kroon beroven, dat moet via een uit te vechten strijd, omdat het nu eenmaal zo op de boekrol staat. De twee dikke jongens stellen Rockefeller en Rothschild voor.

De Mad Hatter, de Hoedemaker, zou het hoofd van de Illuminati zijn. Volgens Springmeier zou dat momenteel een Nederlander zijn.

De Illuminati zouden al heel lang van de Engelse kroon af willen en gezocht hebben naar een middel om dat te bewerkstelligen. De Brexit lijkt een heel geschikt wapen, het heeft verstrekkende gevolgen en ‘het hakt erin’.

Het meest actuele is natuurlijk wie Alice dan voorstelt, want dat is de kampioen die tegen het Larieloeder moet strijden. Wat dat dan mag zijn, maar het is datgene wat de rode koningin groot maakt in haar heerschappij, Brittannia rules the waves.

In zo’n uitleg, treedt Teresa May als vanzelf naar voren. Geharnast en in een blauw pakje, vaak met een lichtblauwe mantel erover.

Alice in Wonderland is net zo’n programmeertaal als bijvoorbeeld Wizard of Oz, waar Hillary Clinton mee behept is.

Binnen de terminologie van het deprogrammeren van mind control is het heel normaal om in zulke termen te spreken.

De film van Alice in Wonderland eindigt met het aan boord gaan van Alice als leerlinge op het schip van haar schoonvader. Ze zetten koers naar China. De opiumschuivende rups Absolem is getransformeerd tot een blauwe vlinder.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl