Insider onthullingen over Jehova Getuigen (video)

We kennen ze allemaal, de mensen die in paren met een bijbel onder de arm langs de deuren lopen.

Maar, wat gaat er werkelijk schuil achter deze organisatie en welke rol spelen zij?

De beste manier om te weten hoe dingen ergens reilen en zeilen is vaak een getuigenis van een insider. Iemand die van nabij heeft meegemaakt hoe een organisatie opereert en wat hun werkelijke doelstellingen zijn.

Zo iemand is Gerrit Stanneveld van wie we al eerder een aantal artikelen publiceerden over de komst van de Antichrist:

Dit is mijn derde en laatste bijdrage @Niburu redactie , omdat dit onderwerp mij heel zwaar 'op de maag ' ligt. Dan heb ik voor mijn gevoel gezegd wat gezegd moest worden. En mijn dank gaat dan ook uit naar de redactie die wel nog een afwijkende mening laten horen, ook al zijn ze het er niet mee eens! Een vrij zeldzaam verschijnsel in dit gekkenhuis waar wij in leven.

Dit hele artikel zal alleen over het Wachttoren genootschap gaan, (verder aangeduid als WTG) En Jehovah's getuigen verder aangeduid als JG.

Ook is dit GEEN aanval op de individuele JG die bijvoorbeeld op zondag morgen bij u aan de deur staan. Ondanks mijn negatieve ervaringen met het WTG blijf ik het grootste gedeelte van de JG een warm hart toedragen omdat ik weet dat de overgrote meerderheid eenvoudige, hardwerkende mensen zijn die het oprechte verlangen hebben om in eendracht met De Vader en De Zoon te leven! Amen!

Voor wie mijn eerste artikel gemist heeft even het volgende; ruim vijftien jaar geleden kreeg ik een vriendinnetje die ex-JG was, door ongehoorzaamheid en alcohol en drugsmisbruik uitgesloten voor onbepaalde tijd. Een comité van veelal "oude wijze mannen" binnen de gemeente besluit dan dat je niet meer welkom bent en geen contact meer mag hebben met andere JG, bijvoorbeeld familie en vrienden. Dat dit ernstige gevolgen kan hebben voor de gezinsstructuur spreekt voor zich.

Het was ook rond die tijd dat ik door mijn ziekte COPD een ernstige slaapstoornis ontwikkelde (insomnia) en om mijn slapeloze nachten toch om te krijgen begon ik mij in te lezen in de lectuur (van het WTG) en Bijbels die werkelijk door haar hele huis rond slingerde. het WTG maakt er werkelijk werk van om in eigen beheer 'mooie 'studie boeken te drukken en brochures, zo als de Wachtoren en Ontwaakt. Ook werd mij toen door JG een gratis Bijbel studie aangeboden, want, zo stelde ze; als je ons de kans geeft kunnen wij bewijzen dat het WTG een door GOD ingestelde instantie is, en dat JG God's oogappel zijn!

Hier had ik wel oren naar, altijd al gehad. Fundamentele, existentiële levensvragen hebben mij altijd al bezig gehouden, de zin en/of de onzin van het leven fascineren mij tot op de dag van vandaag. Zo heb ik ongeveer twee en een halfjaar Bijbel studie gehad, twee keer per week gratis aan huis geleverd. En dit was zeker geen weggegooide tijd, want het heeft toch de basis gelegd voor mijn latere Geloof.

Toen die twee en een half jaar Bijbelstudie verstreken waren kwam de ham vraag; Gerrit.., je heb nou zo lang studie gehad..geloof jij dat GOD (YHWH) de schepper is van hemel en aarde..? Mijn antwoord was; Theo..daar ben ik nog niet helemaal over uit. (toen, nu wel, nu geloof ik met heel mijn hart en ziel dat YHWH de schepper is van hemel en aarde)

Theo ging verder; geloof jij dat het WTG een door GOD zelf ingestelde instantie is..? Mijn antwoord was NEE. Maar Theo gaf nog niet op, en ging verder; geloof jij dat JG het uitverkoren volk van GOD is..? Mijn antwoord was weer NEE. Toen gaf Theo het op en heb ik hem bijna vijf tien jaar niet meer gezien, ook het vriendinnetje is al meer dan vijf tien jaar uit mijn gezichtsveld verdwenen, maar de Bijbel heeft mij nooit meer los gelaten.

De Bijbel zo als wij die op de dag van vandaag kennen is een verzameling van 66 boeken die in een tijdbestek van plus minus 1600 jaar geschreven is. opgedeeld in het Oude en het Nieuwe testament.

Wat zijn de geloofsovertuigingen van het WTG en JG, zeg maar hun doctrines die ze onderwijzen?

Zij stellen dat De Heer Jezus geen tweede keer terug komt naar de aarde en dat hij al in een hemels koninkrijk is begonnen met regeren tussen 1914 en 1918. iedereen kan dit zelf verifiëren op de website van het WTG

Verder stellen zei dat hun, de JG het uitverkoren volk van God zijn, en niet het Joodse volk. Het Joodse volk, Israël, speelt volgens hun geen enkele rol meer in Bijbels opzicht! Verder stellen zei dat de grote verdrukking al heeft plaats gevonden ergens rond de jaren 1920 1930 in de vorm dat JG "vervolgd" werden en gevangen hebben gezeten. Verder stellen sommige die ik persoonlijk ken dat ze in dit leven ervoor kiezen om geen kinderen te nemen omdat ze daar mee willen wachten tot in het Koninkrijk.

Verder stellen ze dat De Heer Jezus Christus niet aan een kruis werd gehangen maar aan een paal. Verder stellen zei dat de Naam van GOD (YHWH) Jehovah is, vroeger kwam ik nog wel eens een 'broeder' tegen voor wie Yaweh ook acceptabel was maar daar zijn de meeste ook van afgestapt. Verder stellen zei dat de Twee Getuigen in het boek Openbaringen een 'zinnebeeldig' verhaal is in die zin dat het om twee JG gaat die ook weer rond de jaren twintig in Amerika met vervolging te maken hebben gehad, allemaal te verifiëren op hun website, per onderwerp. (het is werkelijk tenen krommend).

Met gemak zou ik nog even door kunnen gaan maar hier houd ik het voorlopig even bij.

Wereldwijd hebben de JG meer dan zeven miljoen leden en het aantal is groeiend. Het enige verschil met het WTG en het stigma van een sekte is, is dat een sekte veelal geleid word door een vaak charismatische leider. Het WTG word geleid door een vrijwel onzichtbaar bestuursorgaan, wat vroeger gevestigd was in Brooklyn, New York. Waarom dit allemaal belangrijk is kom ik zeker op terug.

Hoeveel geld hier omgaat is niet precies bekend, ook omdat christelijke, kerken, of een stichting geen belasting plicht hebben. Maar dat in dit onzichtbaar bestuur systeem miljarden omgaan is heel aannemelijk. Over de hele wereld kopen ze onroerend goed op, die dan weer met gratis arbeidskrachten van de JG worden omgebouwd tot "koninkrijk zalen". Na verloop van tijd gaan gemeentes fuseren en worden de opgeknapte zalen voor het volle pond verkocht. En uiteraard is het voor niemand controleerbaar waar dit kapitaal naar toe stroomt.

De gewone JG in de straat komt dan met het verhaal, ja dat wordt gebruik voor Bijbels en brochures te drukken en te verspreiden, wat voor een gedeelte natuurlijk ook zo is. Vroeger was het de norm dat je tien a twintig procent van je inkomen aan het WTG doneerde, nu pakken ze het slimmer aan door op het gemoed in te spelen en een "vrijwillige" bijdrage te doen.

Hoe je het ook went of keert het is een enorm verdien model. Want GOD ziet wel wat jij wekelijks in de bus doneert. Verder is het gewoon een feit dat een groot gedeelte van de mensheid op zoek is naar WAARHEID, naar de zin van het leven en als jij dan in de handen valt van dit genootschap word het heel moeilijk om je daar noch van los te maken. Want je los maken van WTG associëren hun met je los maken van De Vader en De Zoon. Dus dat je dan GOD verloochend, en zo houden ze je met de liefdevolle Bijbelse doctrines in een ijzeren greep.

Maar het word nog veel kwalijker. Wanneer JG langs de deur gaan en merken dat je vatbaar bent voor De Bijbelse boodschap, brengen ze vaak een na-bezoek waarin je vaak word uitgenodigd om een keer mee te gaan naar een openbare lezing van hun. In de koninkrijk zaal word je altijd hartelijk en warm onthaald, de meeste komen zich voorstellen met een stevige handdruk en een paar bemoedigende woorden.

Vrijwel niemand blijft hier stoïcijns onder, heel veel mensen vinden persoonlijke aandacht en interesse aangenaam, ook ik was hier geen uitzondering op. Meestal vloeit hier dan een Bijbel studie uit voort, maar wel uit hun eigen aangepaste Bijbel, en nog erger, een studie die voor het grootste gedeelte gebaseerd is op de studie boeken van het WTG.

Zo heeft het onzichtbare bestuursorgaan in Brooklyn de rol vervangen van een Charismatische leider, en is niet meer het woord van GOD, De Bijbel, de allerhoogste autoriteit, maar de aanvullende studie boeken van het WTG. Waarvan de interpretaties haaks staan op de Bijbelse leerstellingen. Wat ze eigenlijk doen is pure demagogie. Een demagoog verteld bijvoorbeeld voor 98% de waarheid en voegt daar voor 2% leugens door heen. En als gewone man of vrouw in de straat (JG) moet je van goede huize komen om te onderscheiden wat waar is en wat een leugen is. En meer dan 7 miljoen JG hebben dit onderscheidingsvermogen niet gehad!

En daarom ga ik zo meteen het keiharde bewijs leveren dat het WTG een valse religie is die hun leden rechtstreeks naar een geestelijke dood leiden en dat hun oorsprong van pure satanische aard is. Ja, dat is een hele beschuldiging maar dat ga ik keihard onderbouwen met onweerlegbare feiten, zou ik dit niet kunnen had ik mijn mond gehouden!

Ook redeneren JG bijna altijd aan de hand van hun lectuur van het WTG, en niet aan de hand van de Bijbel, zo hoe het voor volgers van de Vader en de Zoon zou moeten zijn! Een beginnende bijbel studie word meestal als volgt opgebouwd. eerst komt de stichter uitgebreid aan het woord. Dit is wat wikipedia daarover zegt: Charles Taze Russell of Pastor Russell was een vooraanstaande restaurationistische predikant in de Verenigde Staten en stichter van de Bible Students Association, een geloofsgemeenschap die na Russells dood uiteenviel in tientallen splintergroeperingen, waarvan de grootste die van Jehova's getuigen is.

In hun eigen woorden zeggen ze; pastoor Russel was een jonge rijke gelovige man die vele contradicties in de Bijbel herkenden en samen met andere een Bijbel studie groep vormden om opzoek te gaan naar de pure Bijbelse waarheid. Hij verkocht al zijn rijkdommen om zich geheel aan zijn geloof te weiden.

Wanneer je Russel onder de loep legt blijk dat hij helemaal niet rijk was, hij had maar 500 dollar op de bank en volgens zijn vrouw een hoereerder van de bovenste plank. En nog opmerkelijker, kind aan huis bij de Familie Rotschild. En verder was zijn hele retoriek en symboliek door drongen van vrijmetselaars terminologie en symbolen. Op zijn sterfbed was zijn laatste wens om begraven te worden in een romeinse toga! En op zijn graf prijk een pyramide.

xxx

Volgens de auteur van 13 satanische bloedlijnen, Robin de Ruiter, heeft hij achter de schermen samen met de Rothschilds een belangrijke rol gespeeld in de tot stand komen van de Staat Israel en de Balfour-verklaring. Wanneer ik met JG in gesprek ging met de bedoeling om ze attent te maken op deze zaken vroeg ik altijd; Waarom zouden 33 ste graad vrijmetselaars, satanisten, een organisatie op willen richten om die twee te eren die ze van alles op de hele aarde het meeste haten; De Vader en de Zoon!

Altijd was dit tegen dove mans oren, ze begrijpen het gewoon oprecht niet. Al horende zijn ze doof en alziende zijn ze blind. Jarenlange indoctrinatie en conditionering hebben hun zo gebrainwasht dat ze door de bomen het bos niet meer zien, cognitieve dissonantie doet dan de rest. Het grootste gedeelte van de mensheid is niet Bijbels onderlegd en nemen daarom klakkeloos de leerstellingen over van het WTG dat hun door JG word onderwezen. Dan na een jaar, of twee jaar of nog langer komen dan de inmiddels bekende vragen; Wanneer je dan op alles met JA antwoord word je JG en volgt een waterdoop, je word dan volledig ondergedompeld, in de naam van de Vader, de Zoon en Heilige geest. Wanneer je dan weer boven komt blijft je oude persoonlijkheid achter in het water graf en ben je opnieuw geboren in Christus.

Vervolgens dragen ze je dan op als je bijvoorbeeld RK gedoopt bent om een brief te schrijven naar de kerk waarin je afstand doet je RK zijn en dat je nu JG bent geworden. Vervolgens gaat dat je hele CV naar het Hoofdkantoor in Brooklyn waar al je privé gegevens over jou en je familie en vrienden in hun computers word opgeslagen waar de CIA bij wijze van spreken jaloers op zou zijn! In mijn uitleg pogingen neem ik ze mee terug in de tijd, 1930, naar de opkomst van het Nationaal socialisme (NSDAP) ook daar begon de vervolging van het Joodse volk met registratie. Computers waren er toen nog niet, wel ontwikkelde IBM een ponskaarten systeem waarmee de Joden in kaart werden gebracht. Dit bevorderde de locatie, identificatie en deportatie en uit eindelijk de genocide op het Joodse volk, in de concentratie kampen. IBM is hier hier voor nooit aangeklaagd of vervolgd, zo als heel veel anderen niet. Een paar nutteloze figuren werden tijd het https://nl.wikipedia.org/wiki/Proces_van_Neurenberg opgehangen en het recht had zo genaamd zege gevierd.

Maar terug naar de JG. Waarom dit allemaal, afgezien van het verdien model? Het antwoord is werkelijk van satanische aard. JG word met valse, on-Bijbelse leerstellingen onderwezen dat hun niet meer de grote verdrukking zullen mee maken. In hun studie boeken is die immers al geweest. Maar De Bijbel leert iets heel anders!

Openbaring 20:4 En ik zag tronen, en er waren er die daarop gingen zitten, en hun werd macht gegeven om te oordelen. Ja, ik zag de zielen van hen die met de bijl ter dood gebracht waren wegens het getuigenis dat zei hadden afgelegd omtrent Jezus en wegens het spreken over GOD.

Openbaring 13:7 En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen.

Openbaring 6:9 En toen hij het vijfde zegel opende , zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren wegens het woord van God en wegens het getuigenis werk dat zij vroeger hadden.

Openbaring 12:17 En de Draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overgeblevenen van haar zaad, die de geboden van GOD onderhouden en het werk hebben dat bestaat in het getuigenis afleggen omtrent Jezus.

Kijk, zeg ik dan tegen JG, als je in de nabije toekomst op een ongekende grote schaal (de grote verdrukking) Christenen wilt vervolgen en afslachten is het wel zo handig als je precies weet waar ze zich bevinden..! Vandaar die registratie in hun super computers. Wanneer ik ze dit vertel kijken ze mij aan als een bots auto. Ze hebben immers geleerd dat de grote verdrukking al heeft plaats gevonden en hun niet meer door het grote lijden heen hoefden. Maar de meeste keren zich om en lopen weg en ik hoor er nooit meer iets van.

(overigens heb ik dit uit hun Bijbel overgenomen, op hun site hebben ze het WEER opnieuw aangepast.)

Nu neem ik een paar leerstellingen van hun onder de loep. De Heer Jezus komt geen tweede keer meer terug op aarde, stellen ze:

2 Petrus 3:3,4 Want dit weet gij in de eerste plaats, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen met hun spotternij, die overeenkomstig hun eigen begeerten te werk gaan. (4) En zeggen; Waar is nu de beloofde tegenwoordigheid (terugkomst) van Hem? Ach,want van de dag af dat onze voorvaders zijn ontslapen , blijven alle dingen precies zo als sedert het begin der schepping.

Openbaring 1:7 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.

Zacharia 14:4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden. (oude testament, ongeveer 520 jaar VOOR Christus geschreven)

Openbaring 22:18-19 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.

Jezus zegt hier via de Profeet Johannes in het boek openbaringen wie ook maar een ding aan zijn woord toevoegt of er iets van afhaalt zijn naam staat niet opgetekend in het boekrol des levens.

Een onweerlegbare leugen is;

Johannes 1:1 In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was een god.

Terwijl wat er werkelijk staat: in het begin was het woord, en het woord was bij GOD, en het woord was GOD. King James Bible 1611 online; In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Alsjeblief, JG kijk dit filmpje, asljeblief:Over de Naam van GOD valt verder niet te discussieren. de king James 1611 Schrijft ook Jehovah, anderen weer Yaweh, of het tetragrammaton YHWH. Maar als je over de GOD van de Bijbel praat praat je over De GOD van Abraham, Isaac en Jacob. Dan zit je altijd goed.

Johannes 3:16 "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

JG worden ernstig misleid, zij verdienen onze gebeden en geen spot en hoon. Dit wilde ik als laatste aan de wereld mede delen, ik hoop dat de Redactie van Niburu de noodzaak hiervan inziet.

Mvg: Gerrit Stanneveld.

Vervolgens komt Gerrit nog met de volgende aanvullingen:

De Bijbelse passage van Johannes 1:1 word wereldwijd misbruikt om te stellen dat Jezus GOD is en GOD Jezus. Ook in Nederland in veel evangelische gemeentes word geleerd dat Jezus GOD is. Dit heeft alles te maken met de aanstaande wereld religie, want alle geloven worden daarin samen gevoegd en dus kan daar geen plaats meer zijn voor de Heer Jezus Christus, die moet dus verdwijnen, en een manier om Hem te laten verdwijnen is door te stellen dat dat JEZUS GOD is en GOD JEZUS.

King James online 1611 1John 2:22-23-24

Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son. Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: (but) he that acknowledgeth the Son hath the Father also. Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.

2 John 1:7 For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist.

2 John 1:9-10-11 Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God speed: For he that biddeth him God speed is partaker of his evil deeds.

Voor mij is Jezus De Zoon van GOD.

De meest belangrijke Bijbelse passage die de kwaadaardigheid aantoont van het WTG en JG dat De Heer Jezus geen tweede keer terug komt naar de aarde heb ik bijna over het hoofd gezien. Als je het Artikel toch zou willen plaatsen zou je deze dan eraan toe willen voegen A.U.B.

2 Johannes 1:7 Want er zijn vele bedriegers tot de wereld uitgegaan, personen die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de bedrieger en de antichrist.

Overigens heb ik geen enkele kerk, of gemeente gevonden die de zuivere leer van het woord van GOD en Jezus uitdragen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl