Er is niet veel tijd meer (Update)

Het is al weken, zo niet maanden dat ik rond loop met de gedachten om het onderliggende verband zichtbaar te maken tussen wereldse gebeurtenissen en Bijbelse profetieën.

Niet omdat ik niks beters kan verzinnen met mijn vrije tijd, maar omdat ik voor honderd procent ervan overtuigd ben dat 'onze' tijd letterlijk nog maar kort is.


Update: 1 oktober 2019

Naar aanleiding van het originele artikel zijn er veel (positieve) reacties binnen gekomen voor Gerrit. 

We plaatsen hier één antwoord waarin veel informatie staat die ook voor anderen van toepassing zal zijn. Daarnaast zal iedereen die gereageerd heeft een persoonlijk antwoord van Gerrit ontvangen, maar heb wel even geduld.

Gerrit:

In het eerste deel van Causaliteit vraag ik aan het einde van het artikel of er wel interesse is in dat gene wat ik kwijt wil, waar ik over wil schrijven, wat ik graag met mensen wil delen. In mijn eigen leef omgeving vind ik hier totaal geen klankbord voor. Met betrekking tot deze wereld durf ik te stellen dat ik ontwaakt ben tot op een gevorderd niveau, en ook in de lange eenzame weg in mijn pogingen om De Heer Jezus te volgen  kan ik mee praten, en redelijk helder aangeven en verwoorden wat dat in het dagelijks leven voor een problemen met zich mee brengt, problemen van praktische aard, dus relatieve problemen. Totaal niets met wat 250.000.000 miljoen Christenen wereldwijd mee maken hebben. In sommige landen word zelfs al gesproken over genocide. De website opendoors houd een lijst bij met Christen vervoging wereldwijd

Zelf had ik mij voorgenomen als niet een iemand reageert dan stop ik met schrijven over dat wat ik zelf geleerd heb en wat ik zo hoog nodig met andere mensen wil delen. In tussen hebben al tien mensen gereageerd met de vraag of ik dat idee verder wil toelichten, hoe ik dat voor mij zie. Het is niet zo dat ik dat idee voor mij zelf kristal helder voor mijn geest heb staan, integendeel, het is een vaag idee wat voort komt uit een heel diep verlangen om niet meer mee te doen met deze 'wereld'. Zo als in De Bijbel staat; ik leef nog wel in deze wereld, maar ik ben niet meer van deze wereld. Johannes 17:11-18 

Een mevrouw schrijft het volgende;

Goedemiddag,

Dit bericht is voor Gerrit Stanneveld, omdat hij wil weten of het zin heeft verder te gaan met zijn artikelen.

Ik vind uw bijdrage zeker nuttig. Veel heb ik gelezen en beluisterd van David Icke, die informatie komt redelijk overeen. Maar de bijbelse teksten die erbij horen vind ik interessant. Die zijn voor mij moeilijk te vinden.

Wat wel storend is is dat u enkel met Christenen zo'n bioboerderij wil starten. De Christenen die ik ken, lachen om het soort informatie die u geeft. Ze blijven hun informatie inwinnen in enkel Christelijke boeken en artikelen en willen zich verder nergens in verdiepen. Mijn pogingen tot het uitleggen van chemtrails bijvoorbeeld zijn op niets uitgelopen. Ze kunnen het zich denk ik niet voorstellen.

Beter zou u op zoek gaan naar gelijkgestemden om een bioboerderij te starten, ongeacht hun religie  (in behoor zelf niet tot een kerkgenootschap).

Mocht u toch enkele Christenen overtuigd hebben van de "alternatieve " waarheid, dan zou ik graag weten hoe.

Dhr. Stanneveld mag mij evt persoonlijk antwoorden als hij dat wil. Zo niet, dan heb ik daar ook vrede mee.

Met vriendelijke groet,
 

U schrijft; Dat De Bijbelse teksten moeilijk zijn te vinden. Die vraag begrijp ik niet, ik vermeld toch altijd de bron van mijn Bijbelse passages..?! 

Dan vervolgt u;  Wat wel storend is is dat u enkel met Christenen zo'n bioboerderij wil starten.  De Christenen die ik ken, lachen om het soort informatie die u geeft. 

Dat u dat als persoon storend vind is subjectief, daar kan ik niets aan veranderen. Ik wil wel toelichten waarom ik zoiets 'enkel' met Christenen wil starten. Zelf heb ik met mijn zoon een tijdlang aan wooffing en workaway gedaan. 

De strekking hiervan is dat je wereldwijd op vaak biologische boerderijen gaat werken zonder dat je daarvoor betaald krijgt. In ruil voor je arbeid krijg je een slaap plaats en drie maaltijden per dag, in theorie. Gemiddeld werk je vijf uur per dag, vijf dagen in de week. Maar ook dat is maar de theorie, vaak werk je veel meer.

Een paar jaar geleden ben ik met mijn zoon naar Noorwegen gegaan, bij een familie bestaande uit een vader, moeder en zoon. De moeder was net zo als mij al meer dan 15 jaar de Bijbel het bestuderen, maar haar man en zoon totaal niet. De reden dat ik dit samen met mijn zoon heb gedaan was puur om te overleven, om dat wij geen bron van inkomsten meer hadden en ik behoorlijk ziek ben. 

Het was een leuke familie, open, eerlijk en sociaal. Op een prachtige locatie halverwege Noorwegen, aan aan fjord, hoe kan het ook anders. Ze hadden lama's, varkens en heel veel kippen. Ook verbouwde ze in de zomer op kleine schaal groeten en fruit.

Vaak had deze familie wel meer dan tien gasten van over de hele wereld, mannen en vrouwen. De moeder vertelde mij dat het heel vaak voorkwam dat dit een enorme druk op haar huwelijk legde en haar band met haar zoon. Ik luisterde aandachtig en viel haar niet in de rede. Ze ging verder door te vertellen dat haar 'gasten' zich in haar huis vaak te buiten gingen aan overmatig alcohol en drugs gebruik, en immorele seksualiteit. En dat haar man en zoon hier vatbaar voor was. Nog voor dat ze klaar was met haar verhaal wist ik welke Bijbelse passages ik met haar wilde doornemen. 

2 Johannes 1:9-10-11

Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet. Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken.

De Bijbel staat vol met verwijzingen dat als je opnieuw geboren bent in Christus je niet meer onder een juk moet komen met verstokte dronkaards en mensen die zich overgeven aan hoererij. Een ieder die zegt ik heb De Christus leren kennen en zijn geboden niet onderhoud is een leugenaar en de waarheid is niet in hem.

1 Johannes 2:4

Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;

Wanneer je als mens jezelf vrijwillig wilt onderwerpen aan de morele maatstaven van GOD zo als gedicteerd in de gehele Bijbel dan zul je je oude persoonlijkheid moeten afleggen en kun je ook geen omgang meer hebben met mensen uit de wereld die deze keus nog niet gemaakt hebben. Dat gaat onherroepelijk botsen. Daar komt bij als jezelf nog niet stevig in je schoenen staat dat de kans op terug val altijd aanwezig is, vaak is onze geest wel gewillig maar ons vlees is zo zwak. Dat is dus de reden dat ik een bio-boerderij zou willen opzetten met gelijk gestemden geesten. (in ieder geval de mogelijkheid wil onderzoeken) Mensen die zich op basis van vrijwilligheid onder de autoriteit van Jezus en GOD willen plaatsen.

Eigenlijk is het wel een contradictie dat juist ik hier een pleidooi houd om op basis van vrijwilligheid mij zelf te onderwerpen aan de autoriteit van GOD. Mijn hele leven heb ik in de clinch gelegen met wereldse machten en hun autoriteit. Met een aan perversiteit grenzende wellust heb ik mijn hele leven de wetten van onze samenleving geschonden en overal tegen aan lopen schoppen, om nou, in deze fase van leven klaar te zijn om het allemaal uit handen te geven en tegen Jezus en GOD te zeggen, hier ben ik Heer, ik weet het niet meer, ik ben helemaal vast gelopen, een zondaar van de ergste soort, alstublieft, keert u niet af van mij. Ik heb berouw en spijt als haren op mijn hoofd voor de dingen die ik gedaan heb. ik heb het mijn hele leven bij het verkeerde einde gehad!

Dan voegt die Mevrouw er nog aan toe; De Christenen die ik ken, lachen om het soort informatie die u geeft

Dat weet ik Mevrouw, ondertussen weet ik wel wat het is om uitgelachen en bespot te worden, maar dat is nog helemaal niets met wat Christenen te wachten staat. En het lachen dat is mij al lang geleden vergaan toen ik begon te beseffen in wat voor een wereld ik leef en wat onze toekomst is. mensen die hier blind voor zijn en het ook niet willen weten hebben hun eigen keuze gemaakt. ik maakt de mijne.

“En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.” (2 Timotheüs 3:12) “Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen.” 

Filippenzen (1 vers 29): “Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.”

Gelijkgestemden geesten is daarom het fundament van een leefgemeenschap, wat denkt u wat voor een chaos het word als je met tien of twintig ego's onder een dak bent die zich allemaal doen gelden en denken dat ze de wijsheid en het morele gelijk in pacht hebben. Het word echt een mix van een soapserie en een psychologisch drama. Mensen die ik in gedachten heb moeten al tot op een bepaalde hoogte gerijpt zijn, net zo als mij, die heel diep van binnen verlangen naar een alternatieve manier van leven, je zelf loskoppelen van de waanzin van deze wereld, proberen zelfvoorzienend te leven in een wereld die uit-elkaar is het vallen op spiritueel niveau, economisch en maatschappelijk gebied. Het is "wishful thinking" dat weet ik...maar toch zeker de moeite waard om over te brainstormen..?! Dan schrijft die Mevrouw nog: (ik behoor zelf niet tot een kerkgenootschap)

Ook ik behoor tot geen enkel kerkgenootschap. Uit interesse en omdat ik een slaapstoornis heb ben ik 15 jaar geleden, gewoon thuis begonnen met het lezen van de Bijbel, tot op de dag van vandaag. Om ook tot de conclusie te moeten komen dat ik bij geen enkele wereldse kerk of gemeente thuis hoor, alleen bij de gemeente van Jezus en GOD, een geestelijke kerk. Natuurlijk ben ik opzoek gegaan, ik heb mij verdiept in de leerstellingen van de RK kerk, de evangelische gemeentes, protestantse kerk, jehovah's getuigen, mormomen, 7 de dag adventisten etc, ik heb ze allemaal onder de loep van de Bijbel gelegd, en allemaal onderwijzen ze leerstellingen die niet conform De Bijbel zijn.

Wanneer ik dat herken door mijn onderscheidingsvermogen dan kan ik mij niet meer aan zo een kerk/gemeente conformeren. dan scheiden zich de wegen. En ja, dat maakt eenzaam. De Bijbel roept juist op naarmate men de eindtijd ziet naderen om met broeders en zusters samen te komen en elkaar op te bouwen en aan te moedigen. Maar ik neem geen valse leer stellingen aan, daar ben ik heel dogmatisch in. Dan maar alleen en eenzaam.

De theorie om een Christelijke Bio-boerderij te verwezenlijken zie ik ongeveer zo in mijn verbeelding; stel dat het daadwerkelijk lukt, om vijf, tien, twintig gelijkgestemden bij elkaar te krijgen en je kunt een stichting in het leven roepen met een eigen bankrekening waar iedereen zeg maar duizend euro op stort dan zou je ergens in een van de visegrad landen een vervallen boerderij kunnen kopen en die met verkrachte eenden..ehhh ik bedoel, met vereende krachten samen leefbaar kunnen maken. Beginnen met kleinschalig moestuinen aanleggen, kleinvee, kippen, schapen en geiten etc. Zonne energie opwekken met panelen, grondwater en regen water zuiver...gewoon doen, fouten maken en leren...

En iedereen die mee betaald en werkt mag daar verblijven zo lang hij of zij wil, maar wel allemaal onder supervisie van de richtlijnen van de Bijbel. in het begin kun je er nog voor kiezen om samen in auto of busje heen en weer te pendelen, nogmaals ik heb het niet kristal helder voor mijn geest staan, het is gewoon een heel diep verlangen naar zingeving zo lang als het nog kan.

Vandaar deze proef ballon. Ook kun je bijvoorbeeld als je daar voor zou kiezen, om in Oostenrijk te gaan werken in het winterseizoen, om toch een bron van inkomsten te hebben, wanneer je hier alle schepen achter je wil verbranden. Verwacht van mij geen kant en klare oplossingen, want dan zal het alleen op een teleurstelling uit lopen. Wat werken betreft in Oostenrijk weet ik uit ervaring de weg, ik heb daar immers gewoond, dus ik kan je hele goede tips geven waar je meteen concreet wat aan hebt.

Ik zal dit zo naar de redactie van Niburu door sturen en om verder af te wachten hoe groot de belangstelling is. Daarna zal ik iedereen die dat wil persoonlijk mailen en te woord staan.

Gerrit Stanneveld.

Origineel artikel: 29 september 2019 

Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

Vandaag een bijdrage van Gerrit Stanneveld. De man die al vaker op deze site artikelen publiceerde, voornamelijk gericht op de eindtijd in combinatie met zijn christelijk geloof.

Causaliteit, deel 1

Het is al weken, zo niet maanden dat ik rond loop met de gedachten om het onderliggende verband zichtbaar te maken tussen wereldse gebeurtenissen en Bijbelse profetieën. Niet omdat ik niks beters kan verzinnen met mijn vrije tijd, maar omdat ik voor honderd procent ervan overtuigd ben dat 'onze' tijd letterlijk nog maar kort is. Het is nou plus minus twintig jaar geleden dat de alternatieve media actief is geworden op het

"world wide web" en daar valt veel over te zeggen. Heel veel websites ben ik dankbaar omdat ze mij de hand vaten hebben aangereikt om te ontwaken uit het web van leugens en misleidingen. Maar net zo als het bij de MSM wemelt van de professionele leugenaars en charlatans, zo is dat bij sommige van de alternatieve media (helaas) niet anders. Vrijwel overal heb ik een permanente 'ban' gekregen, van Geenstijl tot bijna alle alternatieve nieuws sites! Terwijl ik nooit opzettelijk iemand beledig, oproep tot haat, en zeker niet tot geweld! Wat is het dan dat sommige zo beangstigend vinden aan de zaken waar ik over schrijf of wat ik kenbaar wil maken..? De helft van mijn 'interviews' zijn spoorloos verdwenen van Google, zonder opgave van redenen. Zo heb ik bijvoorbeeld ooit een interview gegeven aan L1 en 1Limburg, De Telegraaf etc, allemaal verwijderd.

Vandaar dat ik de redactie van Niburu.co om toestemming heb gevraagd  of ik een samenvatting mag schrijven van dat wat ik de afgelopen twintigjaar heb mogen leren. Wellicht in meerdere delen omdat het anders te lang word omdat het zo een breed 'onderwerp' is. Bij de alternatieve media zitten zeker waardevolle nieuwssites, waaronder Niburu. En met sommige dingen die zij schrijven of plaatsen ben ik het totaal oneens, wat omgedraaid natuurlijk ook zo is. Maar dat is juist waarom deze redactie een compliment verdiend, ze censureren niet, en ook als ze bijvoorbeeld niets hebben met religie, en of de Bijbel, plaatsen ze het toch..!

De algemene kennis is met name de laatste twintig jaar enorm toegenomen door het WWW, iets wat ook een Bijbelse profetie is.

Daniël 12:4 " Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen."

De King James Bijbel vermeld daar nog bij;  " many shall run to and fro and knowledge shall be increased."

In 2017 waren het maar liefst 4,1 miljard mensen die gebruik maakten van het vliegtuig

Wat Daniel verborgen moest houden en verzegelen daar kom ik nog op terug.

Het enorme aanbod aan informatie op het internet van zowel de MSM als het alternatieve nieuws lijkt vaak op het eerste gezicht niets met elkaar te maken te hebben, of dat het toevallige gebeurtenissen zijn zonder verdere betekenis. Sommige zaken worden overdreven groot uitgelicht, en andere weer het liefste doodgezwegen. Je kunt gedurende je hele leven nog zoveel informatie opslaan op je 'biologische harde schijf '

wanneer je niet instaat bent om de punten met elkaar te verbinden is het allemaal van weinig waarde, het gaat juist om het totaal plaatje. "connecting the dots" zo als de Amerikanen zo mooi zeggen. Alles word uit de kast gehaald om het vee (de mensheid) zo dom mogelijk te houden, iets wat verdomd goed lukt.. En voor dat kleine gedeelte wat werkelijk ontwaakt hebben de denk tanken van de illuminatie allerlei termen bedacht om ze mond dood te maken, al dan niet belachelijk weg te zetten. Want wie wil nou een aluhoedje genoemd worden, of een complotgekkie, xenofoob of islamofoob, religie gekkies of nog erger, een racist of nazi genoemd worden..? En toch durf ik te stellen dat wij allemaal in een grote leugen leven, onze hele collectie geschiedenis boeken kan zo de prullen bak in.

De Illuminatie laat het zelfs al zien op hun kaart 'spel' van 1995..! De wereld word door hele anderen 'mensen' geregeerd dan de marionetten die zichtbaar op het wereld toneel staan.

xxx

Michael Rothschild; op een Bilderberg bijeenkomst.

"Op het wereldtoneel gebeuren de dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen: De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben.
Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.'’

Mercedes Baas Jürgen Schremp
"De door de Bilderbergers bereikte consensus is de achtergrond voor de politiek die overal ter wereld gevoerd wordt en gevoerd gaat worden."

Rockefeller jr.

"Sommige mensen zeggen dat wij globalisten zijn en tegen God samenspannen om te werken aan een machtsstructuur in de wereld. Als dat de aanklacht is, dan verklaren wij ons schuldig, en we zijn er zelfs trots op."

Rockefeller sr.

"Wij hebben een genootschap opgericht dat wij hebben genoemd naar het hotel waar wij ons convenant opstelden. Dit genootschap zal regelmatig bijeen komen; de bedoeling achter elke Bilderberg-conferentie is de schepping van een doelgerichte aristocratie van Amerikanen en Europeanen en het bereiken van overeenstemming over politieke, economische en strategische kwesties bij hun gezamenlijke heerschappij over de wereld. Wij zullen ons ontwikkelen tot een mondiale schaduw-regering. Laat niemand een poging wagen zich tegen onze Club te verzetten; aangezien meer dan 80% van al het geld in de wereld in het bezit is van onze leden, behoeft geen mens ook maar enige twijfel te hebben over de onbegrensde wereldmacht van de Bilderbergers."

Prins Bernard

"Wereldwijde crisis situaties en economische depressies kunnen maar op één manier worden voorkomen: verantwoordelijke invloedrijke leiders moeten de wereld besturen, zonder dat iemand het merkt. Daarom heb ik een conferentie georganiseerd van gelijkgestemde vertegenwoordigers uit alle delen van het economische, politieke, industriële en militaire leven."

Mayer Amschel Rothschild

“Let me issue and control a nation’s money and I care not who writes the law”.

“I care not who controls a nation’s political affairs, so long as I control her currency”.

John F. KennedyDe arrogantie en kwaadaardigheid van dit zaad van satan is onbeschrijfelijk. Zelf noemen zij zich 'de verlichten' wat de letterlijke betekenis is van de illuminatie. Hoe deze machtsstructuur precies in elkaar zit weten alleen de ingewijde, feit is dat de de illuminatie, de Jezuïeten en black nobility tot de hoogste rangorde behoren. En hun bevelen (opdrachten, politieke en media beleid) word via uitvoerende organisaties doorgegeven.

Zoals de Bilderberg groep, Trilateral Commission, en meer van die 'geheime' organisaties

Waar ook veel mensen niet van op de hoogte zijn is het IVLP (International Visitor Leadership Program)

Een door Nelson Rockefeller opgericht instituut waarvoor je alleen op uitnodiging mag verschijnen. Eigenlijk is het een soort van 'opleiding instituut' voor toekomstige ministers en presidenten, zeg maar een kweek vijver voor aankomende regeringsleiders. Kijk eens naar het wikipedia lijstje wie dat IVLP al allemaal doorlopen hebben en naderhand daadwerkelijk minister en/of  president zijn geworden!

Voor Nederland, voor zover bekend: Balkenende, Kok, en Den Uyl.

Heeft het IVLP een glazen bol of zou er toch meer achter zitten. Ook word gezegd dat 'toon aangevende figuren' uit de media dit programma hebben doorlopen, maar hier word jammer genoeg geen lijst van bij gehouden. Maar het zou mij niets verbazen als figuren als  Twan Huys, Peter R de Vries, Pauw etc etc etc dat programma hebben doorlopen. Omdat al die neusjes in de zelfde richting wijzen...

All ships have to sail in the same direction..

Balkenende was ook de man die de Europese grondwet voor het zomer reces door de eerste en tweede kamer heen drukte, tegen de wil in van 61% van de Nederlanders bij het referendum.

wat voor het gemak wel even in een ander jasje werd gegoten;

En nou hebben wij via een achter deurtje de doodstraf bij ernstige protesten en opstanden. 

Democratie is een wassen neus, een glijmiddel voor het proletariaat, om het vee de illusie te geven dat wij zelfbeschikkingsrecht hebben.

In de staatkunde betekent zelfbeschikkingsrecht dat volkeren van de hele wereld zelf mogen bepalen onder welke soevereiniteit ze willen vallen.

Aangezien er nooit een referendum is geweest waarin Nederlanders nooit hebben mogen stemmen over lidmaatschap van de EU zou je dan kunnen stellen dat de EU onrechtmatig is en daarmee illegaal?

Ook hebben ze ons nooit gevraagd of wij wel met andere culturen willen samen leven?

Dan googel ik de de Abdicatie van het koningshuis, daar staat het volgende te lezen;

Ik zweer aan de volkeren van het koninkrijk dat ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het koninkrijk met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig!

Met de toetreding tot de EU is onze onafhankelijkheid en het grondgebied toch verloren gegaan en overgedragen aan een ongekozen, technocratische  bestuursvorm.. ik vraag dit voor een vriend...?

En met de fraude van de Europese grondwet, lees; het verdrag van Lissabon. Wat 61% van de Nederlanders niet wilde en toch voor het zomer reces door Balkenende door de eerste en tweede kamer is heen gedrukt'.

Koppel dit nog eens aan het verdrag van Marrakesh.  

All wars are banker's wars..Door de eeuwen heen zijn miljarden mensen geslacht-offert in oorlogen, wij weten nou dat niets per toeval gebeurt op het wereld toneel en dat het door een onzichtbare machtsstructuur gecoördineerd word.

Voor dat het internet zijn intrede deed was dit feit nauwelijks bekend bij het grote publiek. Zelfs op de dag van vandaag leeft het grootste gedeelte van de mensheid in onwetendheid. En dan heb je nog een grote groep die het totaal niet interesseert. Zelfs wanneer ik onweerlegbare feiten aandraagt halen sommige gewoon hun schouders op, met een gebaar van 'i don't care' , en precies deze houding zal ons in de nabije toekomst,

letterlijk onze kop gaan kosten, die onverschilligheid en desinteresse.

xxx


De lijst van oorlogen door de geschiedenis heen en het aantal doden die zijn gevallen zullen verbleken bij dat wat komen gaat, de Derde Wereld oorlog, of te wel in Bijbelse termen; De Grote Verdrukking.Bij deze aantallen zijn niet eens de moorden opgeteld van de ongeborenen. Abortus is tegenwoordig een 'mensenrecht' , waarbij voor het gemak voorbij word gegaan aan het recht van het kind om te leven.

Geschat word dat het plus minus 60.000.000 miljoen per jaar zijn wereldwijd, niemand die het eigenlijk precies weet.

wat voor veel mensen een paar bruggen te ver is, is dat al deze moorden slachtoffers zijn aan Baäl, moloch, lucifer, satan.

Door kinderen levend te verbranden en op te offeren smeekte ze bij  Baäl af om hun te zegenen met rijkdom en macht.

xxx

Ontwijd de naam van je God niet door een van je kinderen aan Moloch te offeren. Ik ben de HEER . Leviticus 18:21

‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer een Israëliet of een vreemdeling die in Israël woont een van zijn kinderen aan Moloch offert, moet hij ter dood gebracht worden; het volk moet hem stenigen. Ikzelf zal mij tegen zo iemand keren en hem uit de gemeenschap stoten, omdat hij een van zijn kinderen aan Moloch heeft geofferd en daarmee mijn heiligdom heeft verontreinigd en mijn heilige naam heeft ontwijd. Mocht het volk oogluikend toestaan dat zo’n man zijn kinderen aan Moloch offert en hem niet ter dood brengen, dan zal ik mij tegen die man en zijn familie keren. Ik zal hem en allen die zich met hem en met Moloch inlaten, uit de gemeenschap stoten. Leviticus 20:2-5

Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbrande. Deuteronomium 18:10

‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer een Israëliet of een vreemdeling die in Israël woont een van zijn kinderen aan Moloch offert, moet hij ter dood gebracht worden; het volk moet hem stenigen. Ikzelf zal mij tegen zo iemand keren en hem uit de gemeenschap stoten, omdat hij een van zijn kinderen aan Moloch heeft geofferd en daarmee mijn heiligdom heeft verontreinigd en mijn heilige naam heeft ontwijd. Mocht het volk oogluikend toestaan dat zo’n man zijn kinderen aan Moloch offert en hem niet ter dood brengen, dan zal ik mij tegen die man en zijn familie keren. Ik zal hem en allen die zich met hem en met Moloch inlaten, uit de gemeenschap stoten. Leviticus 20:2-5

Met deze Bijbelse passages raken wij meteen de kern waarom GOD, YHWH, Yaweh, Yehovah De GOD van Abraham, Isaac en Jacob zijn volk heeft verworpen voor onbepaalde tijd. Want een gedeelte van zijn volk heeft zich toen ook bezig gehouden met deze praktijken, iets wat GOD hun nooit geboden heeft. Tot op de dag van vandaag is het deze 'elite' op de achtergrond aan de macht, eeuwenlang hebben ze van generatie op generatie aan hun doelstelling gewerkt en deze nooit uit het oog verloren! Robin De Ruiter verteld in zijn boek 13 satanische bloedlijnen waarom ze ook eeuwen lang alleen onderling met elkaar trouwen, om hun bloedlijn zo 'zuiver' mogelijk te houden. Dit feit sterkt mij ook in het geloof in Jezus en God. Want ze weten dat als satan verliest hun straf voor eeuwig is, daarom zullen ze er alles aan doen om proberen te 'winnen' van Jezus en God, maar dat gaat niet lukken. Wanneer de maat van GOD vol is grijpt hij in, en daar zitten wij niet ver meer vanaf, wij zijn de de laatste generatie, of je het nou wilt of niet.

Deze "mensen" aan de bovenste top kunnen niet meer terug, ze weten dat er voor hun geen vergeving meer mogelijk is, de zondes zijn te zwaar en hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. Maar eerst gaat de wereld nog een onvoorstelbaar lijden tegen moet, vandaar dat mensen die De Bijbel geloven constant over het evangelie praten, omdat wij weten dat de tijd kort is. en terwijl wij naar de tweede wereld oorlog werden afgeleid met alcohol, drugs, porno, feestvieren etc, hebben hun keihard doorgewerkt aan hun NWO.

Langzaam begint de MSM ons 'voor te bereiden' 

Eigenlijk staat alles klaar in de start blokken, wanneer het gaat gebeuren weet niemand van ons precies, wel houd ik Rosh Hashana in de gaten;

Chemtrails en 5G,

Vrijwel onopgemerkt en aan het oog onttrokken voor het grootste gedeelte van de mensheid is de NWO klaar om 5G te activeren. 20.000 satellieten zullen in het totaal in een baan om de aarde worden gebracht, die 24 uur per dag iedere vierkante meter van de aarde zullen bereiken. Die straling word dan verder verdeeld door de zendmasten;

5G is onlosmakelijk verbonden met chemtrails,En deze chemtrails staan weer in contact het HAARPVoor zover ik voor mij zelf kan nagaan gebeurt dit illegaal sproeien met chemtrails al meer dan dertig jaar, en hoogstwaarschijnlijk veel langer. Kijk naar deze video clip van de Gipsy Kings Bamboleo uit 1987..!precies op 0:47 min.

Nou word ook echt alles uit de kast gehaald om de mensheid zo lang mogelijk in onwetendheid te laten. Daarom zal de massa ook niet weten wat ons dadelijk treft. Ons dagelijks leven word ingevuld met school, studie en of werk. Wij worden overladen met wetten en verplichtingen, zorgen en problemen. Ook is ons geleerd hoe wij onze vrij tijd moeten invullen, met sport, muziek en films, exclusieve vakanties. Alles om het vee zo dom mogelijk te houden.

Zie deze goed onderbouwde video van Sacha StoneDe volgende keer wil ik graag verder in gaan op nano technologie, waar onze lichamen vol mee zitten. niemand weet precies hoe ver 'ze' zijn met deze technologie maar ik vermoed het ergste. Zelf ben ik al op zoek gegaan hoe je deze zware metalen uit het lichaam kunt verwijderen, daar over de volgende keer meer..?

verder zou ik graag aan potentiële lezers willen vragen of het zin heeft wat ik schrijf, bij desinteresse stop ik ermee dan wil ik verder niemand vervelen met mijn samenvatting.

Ook zou ik lezers willen vragen die net als mij in het woord van GOD geloven en die zich daaraan willen onderwerpen of er een draagvlak is om Nederland te verlaten en met gelijk gestemde geesten, (broeders en zusters) een bio-boerderij op te zetten in bijvoorbeeld Hongarije. Het is maar een idee. Zelf heb ik ruim twee jaar in Oostenrijk gewoond wat aan Hongarije grenst en ik ben bekend met de onroerend goedmarkt, je koop daar 'nog'  vanaf tienduizend euro een eigen huis met grond.

Voorbeelden hier en hier.

Zelf denk ik dat de visegrad landen het langste leefbaar blijven en op den duur misschien zelfs uit de EU gaan. ideeën zijn altijd welkom.


Gerrit Stanneveld.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl