Er is niet veel tijd meer, het tweede deel (video)

Het is al weken, zo niet maanden dat ik rond loop met de gedachten om het onderliggende verband zichtbaar te maken tussen wereldse gebeurtenissen en Bijbelse profetieën.

Niet omdat ik niks beters kan verzinnen met mijn vrije tijd, maar omdat ik voor honderd procent ervan overtuigd ben dat 'onze' tijd letterlijk nog maar kort is.


Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

Vandaag het tweede deel van een eerder artikel van Gerrit Stanneveld,  de man die al vaker op deze site artikelen publiceerde, voornamelijk gericht op de eindtijd in combinatie met zijn christelijk geloof.

In het eerste deel deed Gerrit een oproep om te zien of er gelijkgestemden waren die eventueel geïnteresseerd zouden zijn in het opzetten van een bio-boerderij in Hongarije. Daar zijn toch wel behoorlijk wat reacties op gekomen, maar Gerrit ziet daar nu van af en schrijft het volgende:

In Causaliteit Deel 1 heb ik op het einde twee vragen gesteld, of het zin heeft dat ik deze stukjes schrijf en of er een draag vlak is onder gelijk gestemden Christenen om met weinig geld een Bio-boerderij op te zetten, in bijvoorbeeld Hongarije. In het totaal hebben dertien mensen gereageerd, sommige met een vraag, anderen alleen om te laten weten dat ze mijn stukjes wel op prijs stelden en dat ze het idee van een Bio-boerderij wel goed vonden. Alle dertien reacties waren positief en afkomstig van leuke mensen, voor zover ik dat aan de hand van een eerste mail kan beoordelen. Een mevrouw verzocht om contact en gister hebben wij twee a drie emails met elkaar uitgewisseld mbt het geloof. En dat maakte bij mij weer iets pijnlijks zichtbaar, namelijk het onoverkoombare verschil in theologische standpunten, iets waarmee ik nou al tien jaar bots met op een na, alle Christenen en volgers van Jezus.

Kortom, Gerrit heeft op dit moment de nodige twijfels en zou het liefst de oproep ongedaan maken.

Hier volgt in ieder geval het tweede deel van het door Gerrit geschreven artikel:

Causaliteit, deel 2

In Deel 1 heb ik vrij eenvoudig door een video clip van de Gipsy Kings onomstotelijk aangetoond dat in 1987 al Chemtrails werden gesproeid, zelf denk ik dat het al veel langer gebeurd maar dat kan ik nou niet bewijzen.

Wat de daadwerkelijke doelstelling is van deze secret war dat blijft voor een groot gedeelte gissen, dat wat we wel al weten is al de absolute horror.Door het opvangen van regen water en de daarop uitgevoerde laboratoriumtesten weten wij dat het vol zit met zware metalen en nano technologie. Ook ik ben hier in niet onderlegd, maar ik zoek het wel allemaal op, voor zover ik die mogelijkheid heb. Een tweede punt is natuurlijk ook mijn eigen begrenzing, datgene wat ik op intellectueel niveau kan begrijpen, maar ik zie ook mijn tekort tekortkoming. Maar dat realiserende laat ik mij niet weerhouden en verdiep ik mij toch erin, want overal steek je wel iets van op. Ook wil ik absoluut niet de indruk wekken dat ik meer weet dan u..! Wat wel een feit is, is dat ik vanaf mijn zestiende levensjaar bijna twintigjaar in de gevangenis heb gezeten, en dat ik door die tijd in eenzaamheid in een ' unique ' situatie verkeerde, in die zin dat ik al die jaren heb opgevuld met lezen. In het begin veel boeken waar je niet veel aan heb, zoals Konsalik, Ludlum, wat velen waarschijnlijk kunnen door de verfilming bourne identity. Maat door de jaren heen ook wel steviger materiaal. Punt is dat ik jaren later bij een psychologisch onderzoek in het Pieter Baan centrum de maximale scoren bereikte van algemene kennis van wat hun konden meten. Terwijl mijn reken niveau op de tweede klas lagere school zit/zat. Ze snapte er geen bal van, ik ook niet.

Daar komt bij dat ik vijftien jaar geleden door mijn ziekte, COPD en een daar uit voortgekomen slaapstoornis (insomnia) ook nog mijn slapeloze nachten vulde met Bijbel studie en informatie op het internet. En DAT wil ik in alle bescheidenheid met u delen, ik MOET dat met u delen. Want anders zou ik in de ogen van De Heer Jezus en zijn Vader een bloedschuld op mij laden. (en die heb ik al genoeg..)

Het schrijven van deze stukjes kosten mij in verhouding veel energie, door het niet slapen en het feit dat ik alles met een vinger tik en dat ik constant mijn spelling moet controleren, en dat is tijdrovend. Maar als daar buiten ook maar een iemand is die door mijn toe doen bij Jezus en GOD terecht komt dan is het dat al dubbel en dik waard. dit gezegd hebbende..!

Dat de 'elite' het zaad van satan in het geheim al eeuwen lang bezig zijn om hun 'master plan' ten uitvoer te brengen is in een steeds groter wordende kring bekend het worden. Het is ook niet tegen te houden, zo als sommige in de alternatieve media hopen, suggereren, verlangen..? De een denkt dat wij in een computer simulatie leven, (waar ook nog een kern van waarheid in zit) ongeveer zo als in de film the matrix, de ander hoopt dat wij door enorme buiten aardse schepen worden geëvacueerd, Weer anderen vestigen hun hoop op trump, dat hij het moeras van de de deep state gaat zuiveren..wat ik zelf ongelooflijk naïef vind.

En de overgrote meerderheid denkt dat alles zo blijft zo als het is en rekenen op de "common sense" van politieke wereldleiders...En dat heb je nog een relatief kleine groep waar ik mij zelf toe reken, ik geloof in het woord van GOD, De Bijbel, en dat die Bijbel woord voor woord letterlijk waar is! En dat daarin geen ruimte is voor een eigen interpretatie. En ja, het is verdomd moeilijk als jij (ik) je eigen kruis wilt optillen en De Heer Jezus wilt volgen. En voordat iemand mij wil beschuldigen van een schijn-heiligheid zal ik zelf even de voorzet geven en hem ook maar meteen erin koppen. Wanneer ik een top drie zou moeten samen stellen met de grootste moeilijkheden die IK tegen ben gekomen in mijn miserabele pogingen om Jezus te volgen dan staat seksualiteit op de eerste plaats, het niet mogen gebruiken van geweld op de tweede, en ' and last but not least'

Het niet mogen liefhebben van de oneerlijke winst. Die drie wil ik even nader toelichten zodat 'wij' dat kristal helder hebben.

Met betrekking tot seksualiteit is De Bijbel (God) heel duidelijk. Seksualiteit is alleen toegestaan binnen de kaders van een wettelijk gesloten huwelijk, een huwelijk tussen een man en een vrouw. Dit huwelijk wordt dan gesloten in De Naam van de Vader, De Zoon, en de Heilige Geest. In principe is dit huwelijk geldig tot aan de dood. Tot een van beiden overlijd. De enige clausule om te scheiden is door dat een van de twee overspel pleegt. Ben je een man en houd je van mannen, of ben je een vrouw en houd je van vrouwen dan zul je DAT moeten op-offeren wil je toegang krijgen tot het koninkrijk van GOD, waar Jezus koning zal zijn.

De Theorie klinkt simpel maar de praktijk is een heel ander verhaal. Maar ook heteroseksuele die niet getrouwd zijn begaan in de ogen van GOD een zware zonde als ze de geboden aan hun laars lappen en er maar op los rammelen. Wanneer je dit gebod van God niet begrijp en het word je door een autoriteit van buiten af opgelegd zal het van alle kanten gaan knellen en wringen en zal het misvormde persoonlijkheden voortbrengen. Het verplichte, opgelegde celibaat in kerken e.d en de daaruit voort gekomen zedendelicten spreken voor zich, dat werkt niet! Alleen wanneer geloof heel diep van binnen op een authentieke maniertot leven is gekomen, en van daaruit om vervulling vraagt heeft seksuele onthouding een kans van slagen. ieder individu zal te maken krijgen met zijn eigen strijd wanneer je Jezus wil volgen.

Jacobus 1:13-14

Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt.

( ..en ik wilde het nog wel over nano technologie hebben..) Dit onderwerp over sex word bijna altijd dood gezwegen uit schaamte gevoel..? terwijl iedereen die een serieuze poging onderneemt om Jezus te volgen hier mee te maken krijgt, zo genaamde geestelijk leiders laten je ook hier mee in de kou staan door het onderwerp angstvallig te vermijden. Zoals heel veel anderen mensen ben ook ik voor dat De Bijbel in mijn leven kwam seksueel actief geweest, ik heb op verschillende continenten sex clubs bezocht en ervaringen opgedaan die mij op tot op de dag van vandaag op mijn netlies staan gebrand en van tijd tot tijd door mijn hoofd spoken. Ervaringen de onverenigbaar zijn met het verlangen om Jezus en God te volgen. Het is een persoonlijke zoektocht van vallen..en weer opstaan..De Heer Jezus is wat dat betreft zo hard als graniet. Daar waar in het oude testament nog staat; gij zult geen overspel plegen, voegt Jezus in het Nieuwe Testament er nog aan toe; een ieder die naar de vrouw van een ander blijft kijken teneinde hartstocht voor haar te voelen heeft in zijn hart al overspel gepleegd en zal het Koninkrijk van mij Vader zeker niet beërven. Wow...een Apostel vraagt dan heel terecht; Heer, wie kan dan überhaupt in het Koninkrijk komen..?! En Jezus geeft dan als antwoord dat bij GOD is alles mogelijk .

De tweede plaats; Geen geweld mogen gebruiken. Daar waar het Oude Testament nog zegt, oog om oog, tand om tand. Zegt Jezus als iemand op u linker wang slaat keer hem dan ook de rechter toe..

Blijf bidden voor de geen die u vervolgen, heb u vijanden lief, geef u vijanden eten als ze honger hebben, geef ze drinken als ze dorst hebben, want zo stapelt u heten kolen op zijn hoofd.

Heb u vijanden lief...! Ik heb werkelijk geen idee hoe ik dat moet doen, ik lees nou alles bij elkaar 15 jaar de Bijbel en nog snap ik amper maar de helft! Het komt niet voort uit een soort van valse nederigheid of bescheidenheid wanneer ik stel dat ik vanuit mij zelf helemaal niets ben en kan. De Bijbel is mijn morele kompas, zonder dat woord zou ik mij zelf omschrijven als een schip met een gebroken roer en zonder navigatie, midden op de oceaan, willoos uitgeleverd aan de onstuimigheid en elementen van de natuur.

Klinkt misschien wat dramatisch maar zo voel ik het wel! In ieder geval is geweld in het Nieuwe Testament volledig taboe, daar kun je niks anders van maken, helaas..zou ik bijna zeggen. Ik heb de hele Bijbel doorgespit om toch maar een ontsnappingsclausule te kunnen vinden dat je in ieder geval in een overduidelijke situatie van zelf-verdediging proportioneel geweld mag gebruiken. Ik heb in het NT maar een passage gevonden die je zo zou kunnen begrijpen. (advies altijd welkom)

2 Thessalonicenzen 1:6 KJV

Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you;

De eerlijkheid gebied mij te vermelden dat vrijwel iedere Bijbel dit anders interpreteert, en dat als het in de juiste context word gelezen dat het GOD is die die verdrukking voor andere zal veroorzaken.

De derde plaats; De oneerlijke winst niet lief hebben..

Het hebben van geld en goederen, materieel bezit, is ten alle tijden een obstakel om Jezus te volgen.

Matt 6:24 Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.

In Mattheus 19:16 staat het verhaal van de jongeman die aan Jezus vraagt: Heer wat moet ik doen om het koninkrijk te beerven? Jezus zegt; onderhoud de geboden. Dat doe ik zegt de jongeman. Jezus zegt; maar indien gij volmaakt wilt zijn, verkoop al uw bezittingen en deel uit aan de armen en volg mij. Waarop de jongeman zijn hoofd liet zakken en bedroefd wegliep, want hij had veel bezittingen! waarop Jezus verder gaat door een parabel te gebruiken'

Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. Mat 19:24

Wij mensen mogen dan onder de indruk zijn van aardse rijkdommen, Jezus en God zijn dat totaal niet. Een anekdote in deze is dat alleen de familie Rothschild al een prive vermogen heeft van 500.000 miljard dollar.

Ik begrijp dit getal helemaal niet. Maar wiskundige hebben uitgerekend als dat verdeeld zou worden over alle inwoners op de aarde (7 miljard) zou ieder van ons plus minus 60 a 70 miljoen hebben, en dat begrijp ik wel. Ben blij dat daar niet 1 cent van heb.

“Want het verlangen naar geld is de bron van al het kwaad. Sommige mensen zijn het geloof kwijtgeraakt en in allerlei ellende terecht gekomen, doordat ze zo graag rijk wilden worden.” 1 Tim 6:10 “Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, spreekt de Heer van de legermachten.” Hagai 2:9

Hosea 2:7 Zij bekent toch niet, dat Ik haar het koren, en den most, en de olie gegeven heb, en haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot den Baäl gebruikt hebben.

Dat was mijn top drie van moeilijkheden die ik ondervind om Jezus te volgen. Natuurlijk is deze top drie makkelijk verder uit te breiden, maar nu gaan we toch echt naar de nano technologie.

Door het illegaal sproeien van Chemtrails de afgelopen 30, 40, 50...jaar..?? Zit ons lichaam vol met zware metalen en nano technologie. Zonne stralen kunnen mens dier en natuur steeds moeilijker bereiken, bijen sterven uit, (bijen die onvervangbaar zijn voor het bestuiven van ons eten) ons voedsel en drinkwater word opzettelijk verontreinigd, en wanneer 5g wereldwijd geactiveerd word weten maar weinigen wat dat voor een effect zal hebben op ons lichaam en onze geest.

Science fiction achtige taferelen kun je niet meer verwijzen naar het rijk der fabelen, iedereen die meer dan twee hersencellen heeft voelt aankomen dat het heftig is/gaat worden. Ook het irrationele gedram met vaccinatie moet je in dit licht bezien, het is niet voor niks dat ze ons onder leiding van de WHO en figuren als gates vol willen spuiten met zware metalen en geaborteerde foetussen.

U, en ik, wij moeten ons goed realiseren dat de 'elite' ons lichtjaren vooruit is met kennis en techniek, en dat ze de afgelopen paar honderd jaar alles hebben gedaan om ons zo onwetend mogelijk te laten. Ben je hier arrogant in en onderken je dit zul je niet kunnen bij-leren. Angst wil ik niet zaaien, dat verlamd alleen maar. Maar onze tijd is nog maar heel kort. Op een morgen worden wij wakker en zal de wereld, (midden-oosten..?) in vuur en vlam staan, alles zal in een keer gebeuren, wat 'hun' noemen de "perfecte storm"Luister naar de text van dit liedje;Lees ook de artikelen van Franklin ter Horst over de andere drie ruiters.

xxx

Het vale paard uit het boek Openbaringen, de vier ruiters van de Apocalyps. 

Verder is het zo dat ik er niet aan ontkom om andere mensen aan het woord te laten, en ja het is veel wat ik u voorschotel, maar voor degene die het echt willen weten zullen zich hier doorheen moeten worstelen als we straks de punten met elkaar gaan verbinden. 'connecting the dots'.

Een man die ik als absolute autoriteit erken op het gebied van nano technologie, en quantumfysica is Anthony Patch. Vooral ook omdat hij het van uit wetenschappelijk oogpunt benaderd en spiritueel, vanuit de Bijbel. Luister na deze man, alles komt voorbij. CERN, en the head in tha jar.

xxx

Ik plaats hier een link, wanneer je de helft begrijp ben ja al een uitzondering (de eerste 13 minuten kun je overslaan). 

Heb u het satanische ritueel nog meegekregen van de Gotthardtunnel?Verschillende keren heb ik die video van Anthony Patch terug gekeken de afgelopen twee jaar. Begrijp ik het voor 100%..? Nee..! Maar dat gene wat ik wel al begrijpt is bijna onvoorstelbaar. ik zal proberen om dat wat ik ervan begrepen heb samen te vatten. Al bij voorbaat wetende dat ik te kort zal schieten.

Dit is een reactie die ik vond van ene Marleen op het internet;

Quantumfysica is een (relatief) recente tak van de natuurkunde die zich bezig houdt met heeeeele kleine deeltjes, zo ongeveer de bouwstenen van atomen zeg maar (wat we daarvoor als de allerkleinste deeltjes beschouwden). Het leuke van quantumfysica is dat op dat niveau, op die schaal, de bekende natuurwetten eigenlijk niet gelden ; op zo kleine schaal volgt materie enenergie haar eigen 'wetten, en daar weten we nog maar heel weinig van, waardoor het een buitengewoon interessante zij het wat ingewikkelde wetenschap is. Quantumfysica is één van de nieuwere gebieden in de wetenschap die voor ons heel veel tot op heden of schijnbaar onverklaarbare zaken zou kunnen verklaren, en nieuwe deuren zou kunnen openen. Dat is even heel kort op kleuterschoolniveau, dus ik zal er wel wat minnetjes voor krijgen, maar volledig zijn laat ik in dezen liever aan de echte betamensen over. Wat ik er van snap vind ik leuk en fascinerend, wat ik er niet aan snap fascineert me bijna nog meer. Toegevoegd na 3 minuten: Pas wel op met googelen : er zijn nogal wat takken van sport die het hele begrip quantumphysica beduidend minder wetenschappelijk benaderen. Maar op dit gebied is nog wel alles mogelijk , dus doe er mee wat je wilt.

Terug Naar Anthony Patch.

AP begint met uitleg te geven over CERN, dat het het net als het Vaticaan een mini staatje is wat op de achtergrond gerund word door de Jezuïeten. Officieel word het naar de buiten wereld toegebracht als een wetenschappelijk onderzoek instituut, waar men opzoek is naar het kleinste deeltje, wat leven creëert. Dit is wat wikipedia erover zegt. 

xxx


xxx


xxx


xxx


xxx


xxx

De god sheva staat prominent op het terrein van CERN.Kalantaka. Kalantaka (Sanskrit: कालान्तक, ender of death and time) is an aspect of the Hindu god Shiva as the Conqueror of Time and Death, itself personified by the god Yama. He is depicted as defeating or killing Yama when the latter comes to take the life of Shiva's devotee Markandeya. "The Conqueror of Time and death" De overwinaar van tijd en dood..! Dat is waar de 'elite' al eeuwen naar verlangt, om de tijd en de dood te overwinnen. Want ze weten dat hun tijd nog maar kort is. Ze hopen in de eindfase zoals beschreven in het Bijbel boek Openbaringen dat satan en zijn zoon, (de antichrist) zo sterk zullen worden door alle bloed-offers door de eeuwen heen, en die wat nog gaan komen in de slotfase dat satan zo sterk word dat hij GOD en Jezus kan verslaan. Dat zei zich niet hoeven te verantwoorden voor de troon wanneer de boekrollen geopend worden, en de eeuwige straf in het vuur hopen te ontlopen. Daarom zij ze erop uit om tijd en wetten te veranderen.

Daniel 7:25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.

AP legt uit dat ze bij CERN bezig zijn met verschillende dingen, om portalen te open naar andere dimensies, waar de gevallene engelen worden worden vast gehouden voor de dag des oordeels..?

Het boek van Henoch is onmisbaar wanneer je De Bijbel in zijn totaliteit wilt begrijpen.

Samen vatten kan ik het niet, gewoon omdat het teveel is, ik ben hier zelf al meer dan vijftien jaar mee bezig en je raak gewoon niet uitgeleerd. Bij wie de interesse gewekt is zal zich hier zelf door heen moeten ploeteren. Wel is het vanaf het begin zo geweest dat GOD de vloed in de tijd van Noach heeft veroorzaakt omdat de gevallen Engelen door gemeenschap te hebben met aardse vrouwen, dat het DNA van GOD bevuilt is geworden met het DNA van satan. Dat is de reden geweest achter de vloed en de Ark van Noach, Uit die gemeenschap met de gevallen engelen en de aardse vrouwen zijn de reuzen voort gekomen, de machtige mannen van weleer.  

Mythologische verhalen over reuzen komen vrijwel in iedere cultuur voor en oude kranten knipsels hier over kun je nog vinden op het internet.

AP verteld dat ze in de Irak oorlog het hoofd van nimrod uit het Bagdad museum hebben gestolen,

xxx

Nimrod word gezien als de eerste antichrist, verwekt uit een aardse vrouw en een gevallen engel. Een reus, een nephilim. De oude grieken noemden hem zeus, en de romeinen jupiter..Hij was de architect van de toren van babel, hij kwam als eerste openlijk in verzet tegen GOD. De Bijbel verteld ons dat deze nephilims ook in de eindtijd weer op het het wereld toneel zullen verschijnen, waarschijnlijk niet in dat formaat maar wel voor wat betreft hun DNA structuur. Wanneer je in deze geschiedenis duikt kan het niet anders dan dat wij geconfronteerd worden met cognitieve dissonantie. Ons is geleerd om alleen maar dat als realiteit te aanvaarden wat wij met onze zintuigen kunnen waarnemen. Voor de rest hebben ze alles uit de kast gehaald om onze werkelijke geschiedenis voor de mensheid (het goyim) verborgen te houden. Daarom hebben ze ook zoveel werk gemaakt om de reuze skeletten te laten verdwijnen, zo als ik al zei, dan kunnen onze geschiedenis boeken meteen de prullen bak in. Samen met de evolutie theorie. Wie is het geweest die onze geschiedenis geschreven heeft? Wie heeft ons onderwijs systeem samengesteld? Wie beheerst het politieke stelsel en de media, hoe worden onze voorkeuren en smaken gesuggereerd, films muziek en vrije tijd besteding? Als kleine jongen werd ik al enorm boos als ik in de gaten kreeg dat ze van mij een minuscuul, onbeduidend radertje wilde maken wat mee moest draaien in dat grote uurwerk wat wij de wereld noemen, het leven. Wanneer ik vroeg naar het waarom en wie zegt dat...? dan kreeg ik alleen maar te hoeren dat moet. Dat woordje MOETEN werk tot op de dag van vandaag op mij als een rode lap op een stier..

In de school banken zitten ervoer ik letterlijk als een straf, ik wilde naar buiten, met vriendjes een boomhut bouwen, kampvuren maken, ondergrondse hutten uit graven en niet naar dat stompzinnige onderwijs luisteren wat mij totaal niet interesseerde, het ging mij het ene oor in en het andere meteen weer uit. Jongen, zei ooit mijn metaal leraar; jij komt ooit nog in de gevangenis te zitten. Beste man had een vooruitziende blik. De allegorie van de grot van plato is ook waar mensen net zo als mij heden ten dage mee te maken krijgen wanneer je over deze zaken begint te spreken of te schrijven en toch groeit het aantal mensen wereldwijd dat ontwaakt, niet dat het ook maar iets zal veranderen, want waartoe GOD besloten heeft dat zal gebeuren. Maar het geeft mensen wel nog de kans om te bezinnen en misschien voor Jezus en GOD te kiezen. AP verteld verder dat ze bij CERN biologische drie d printers hebben van drie verdiepingen hoog, en dat ze uit het hooft van nimrod zijn DNA winnen en dat kunnen over brengen/inbrengen in een ander lichaam. Zo dat de toekomstige antichrist daadwerkelijk beschikt over het DNA van zijn vader (satan) die hem rechtstreeks van demonische krachten zal voorzien. Of zelfs Nimrod weer kunnen opwekken..?

Verder zegt AP omdat wij mensen jarenlang als insecten besproeid zijn met chemtrails dat onze lichamen vol zitten met zware metalen, smart dust, nano technologie. We ademen het in, onze huid neemt het op, ons drinkwater en voedsel is ermee bevuilt, het is een ongelooflijke misdaad tegen de mensheid, de grootste genocide ooit, right in your face. AP verteld verder dat het mogelijk is dat ze met 5g ons DNA kunnen vernietigen, om op die manier ons denken en doen te Beïnvloeden. Zodat het restant wat over blijft geen enkel moreel kompas meer heeft, en overblijft een heersende, satanische elite, en een zombie achtig slaven volk, waarin het DNA van GOD vernietigd is. En dan zou satan gewonnen hebben. wanneer er niemand meer op de hele aarde is die Jezus en GOD aanbid, en geen enkel mens meer over is met schoon DNA, dan zou satan gewonnen hebben. Maar DAT laat GOD niet toe, want Jezus zegt als dan niet zou worden ingegrepen zou geen vlees bewaard blijven.

Jaren geleden heb ik in mijn naïviteit ooit een paar emails gestuurd naar Marcel Gelauf van het NOS dat dit allemaal achter de coulissen gebeurt en dat iedereen die hier over zwijgt mede verantwoordelijk is en bloed aan zijn handen heeft....ja een beetje dom he..! De interviewer vraagt op het einde wat we hier tegen kunnen doen, of dat we überhaupt iets kunnen doen tegen deze satanische plannen en AP zegt dan ook het enige wat ons kan beschermen is heilige geest. De werkzame kracht van GOD. Daar kan ik alleen AMEN op zeggen.

Wel is het zo, zo lang wij nog de mogelijkheid hebben om ons 'vrij ' te bewegen, moeten wij proberen zo gezond mogelijk te leven. Eten kopen van kleine bio-logische boerderijen. Drinkwater zelf destilleren, gedistilleerd drinkwater is voor 99,9% zuiver water en trekt de zware metalen uit ons lichaam.

xxx

En dan nog proberen gelijkgestemden geesten te vinden en kleine leefgemeenschappen oprichten, waarvoor bij mij de Bijbel dan wel de Aller hoogste autoriteit is, anders spelen de ego's weer op en gaat zo iets onherroepelijk stuk. 

Zo juist kreeg ik van de redactie al een paar emails binnen, het bevestigt inderdaad mijn vermoeden dat er meer mensen zijn die het benauwd krijgen hier. Een mevrouw vraagt waarom alleen een bio- boerderij met christenen..?

De afgelopen tien jaar ben ik erg ziek geweest ivm COPD en een daaruit voortgekomen insomnia. om samen met mijn zoon te overleven zijn wij aan wooffing en workaway gaan doen'. https://wwoofinternational.org/ https://www.workaway.info/

Het concept is dat je dan ergens gaat werken voor niks, je krijgt dan een slaap plaats en eten inruil voor het werk wat je doet. Zo kwam ik met mijn zoon bij een familie in Noorwegen terecht, waarvan de vrouw veel met de Bijbel bezig was maar haar man en zoon totaal niet. De vrouw had vaker veel gasten van over de hele wereld, soms wel meer dan tien tegelijk, mannen en vrouwen. Ze vertelde over buitensporig alcohol en drugs misbruik en immorele seksuele contacten van de gasten en dat dat het huwelijk van haar niet ten goede kwam. Ik luisterde aandachtig en liet haar toen de volgen Bijbelse passage lezen in de KJV

2 John 1:9-10-11

Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son.

If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God speed: For he that biddeth him God speed is partaker of his evil deeds.

Ze begreep waar ik naar verwees en zag de noodzaak ervan in om in de toekomst alleen nog maar gasten toe te laten die het woord van GOD en Jezus in hun hart dragen.

Uiteindelijk ben ik met mijn zoon moeten stoppen om dat mijn verleden mij overal inhaalt, mensen gaan mij googlen of zoeken op facebook en mijn hele cv rolt eruit. En daar zit natuurlijk niemand op te wachten, natuurlijk begrijp ik dat, maar vervelend is het wel, je krijgt nooit meer een tweede kans.

Alleen Jezus en God hebben mij de hand gereikt, en die heb ik aangegrepen.

Gerrit Stanneveld.

xxx

Denk niet dat de beeldhouwers zich vergist hebben in de maten of dat het een katje is wat nimrod vast heeft, het is echt een leeuw.

xxx

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl