De duivel is voor korte tijd vrijgelaten (video)

De aanval op de Amerikaanse Twin Towers in 2001 was de katalysator voor de bevrijding van de duivel.

We zien nu welke rol Trump speelt, zijn naam is geen toeval, hij is de zesde trumpet die 3 dagen geleden het startschot heeft gegeven voor de allerlaatste fase van de mensheid.
Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.


Vandaag een bijdrage van een oude bekende, Bert, die de gebeurtenissen van de afgelopen dagen bekijkt vanuit een spiritueel perspectief (dank!):

Ik ben dit weekend even intensief bezig geweest met wat er nu werkelijk gebeurt en waar we nu in het verhaal van openbaringen zitten. Ik ben nu al ongeveer 10 jaar bezig met het begrijpen van dit profetische boek en eerlijk gezegd lopen de rillingen over mijn lijf.

Wat voor mij altijd moeilijk te begrijpen was is het millennium gebeuren in het boek openbaringen en laat ik daar nu gisteravond eindelijk een helder antwoord op hebben gevonden. Volgens de bijbel zou er een periode komen van 1000 jaar waar de christenen samen met Jezus zouden regeren, wel schrik niet, die periode is nu afgelopen.

Bijna alles in het boek openbaringen is spiritueel bedoeld en het millennium verhaal wordt door bijna iedereen volledig verkeerd begrepen. Ten eerste is het niet 1000 jaar maar 2000 jaar dat Jezus met alle koningen van de aarde zou regeren. Ten tweede, de koningen zijn geen echte koningen maar de spirituele koningen, de mensen die Jezus in hun hart hebben gesloten zijn de koningen en de priesters op aarde. Openbaring 20:6.6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

Alles begint op zijn plaats te vallen. Toen Jezus stierf sloot hij de duivel voor 1000 jaar op, echter dat moet zijn 2000 jaar, dan zou de duivel een korte tijd worden vrijgelaten. Toen Jezus stierf begon ook de 2000 jaar dat Jezus over de aarde zou regeren, uiteraard in een spiritueel perspectief. Na zijn dood trok zijn gospel over de hele aarde en eenieder de Jezus in zijn hart nam werd een koning die samen met Jezus regeerde, deze periode zou dus 2000 jaar duren.

Niet geheel toevallig zagen we in 2001 de duivel zichzelf bevrijden(spiritueel), de val van de twin towers was het startschot van iets heel groots, het was het begin van de korte periode die de duivel zou hebben om de boel in het honderd te gooien. Tevens gaf het aan dat de periode van de 2000 jaar van Jezus bijna teneinde was.

De kerken lopen leeg en zelfs de paus gaf twee weken geleden al aan dat Jezus maar gewoon een mens was, gisteren kwamen berichten uit China dat Jezus volledig uit de harten van de mensen moet geraken. Dit proces is al op gang gekomen na de tweede wereldoorlog en bereikt nu zijn climax.

We zien nu welke rol Trump speelt, zijn naam is geen toeval, hij is de zesde trumpet die 3 dagen geleden het startschot heeft gegeven voor de allerlaatste fase van de mensheid, de allerlaatste oorlog is begonnen, de Gog en Magog oorlog is begonnen. De allerlaatste strijd tegen het volk van God is begonnen. Iran heeft de rode vlag voor het eerst in de geschiedenis gestreken, de vlag van de jihad is gehesen, Gog en Magog is officieel begonnen.

xxx

Er is geen weg terug en hoe zich alles de komende maanden zal gaan afspelen weet niemand, echter de bijbel is heel erg duidelijk.

7 En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden.
8 En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee.
9 En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden.
10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.

De mensheid zal volledig verdwijnen en enkelen zullen worden opgenomen in nieuw Jerusalem, een stad die in de bijbel zo is omschreven dat je bijna zou denken dat er een heel groot ruimteschip aan staat te komen.

Openbaring 21:6 16 En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met den rietstok op twaalf duizend stadiën; de lengte, en de breedte, en de hoogte derzelve waren even gelijk.

12000 stadien is 12000 X 190 meter = 2280 kilometer. Een stad met een afmeting van 2280 km breed, 2280 km lang en 2280 km hoog!! Lijkt mij een gigantisch ruimteschip,

We hebben een wereld in vuur en vlam, een paus die de laatste is, een financieel stelsel wat onmogelijk nog lang kan doorgaan. En een mensheid waar de waarde van het geloof nog nooit zo laag is geweest, maar bovenal zijn we bij een technologische doorbraak gekomen die we als mens nooit hadden mogen maken.Het is het allerlaatste stukje kennis dat we nog moeten vergaren om te kunnen begrijpen hoe God onze realiteit heeft gecreëerd aan de hand van quantum technologie. Het is een voor de mens verboden kennis om het logische gegeven dat de mens absoluut niet met deze kennis om zal kunnen gaan. De mens zal weg worden genomen uit deze realiteit teneinde het heelal te behoeden voor een algehele vernietiging.

En ter aanvulling naar aanleiding van ons artikel over de situatie in Iran:

Ik heb jullie artikel net gelezen en dat is zeer interessant, de grap is dat jullie het ook in feite hebben over de Gog Magog oorlog. Het is de laatste geloof oorlog, de jihad vlag is gehesen en ik vrees dat uiteindelijk de situatie zo gaat escaleren dat de Sjiieten en de soennieten elkaar gaan vinden en de islam in zijn geheel gaat opstaan tegen de christelijke wereld. Waarom is er verdeeldheid in de islamitische wereld? 

Het gaat eigenlijk nergens over en ja jullie hebben gelijk over Albert Pike. Ik vrees dat er over de hele wereld straks aanslagen gaan plaats vinden tegen de Amerikanen vanuit de islam hoek, zowel oprechte als false flag aanslagen, de box van Pandorra is geopend.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl