De meeste mensen zullen ervan op de hoogte zijn dat een menstruatiecyclus gemiddeld 28 dagen duurt, maar dat er nog een andere 28-daagse cyclus bestaat weten ze niet.

Een cyclus die er iedere 28 dagen voor zorgt dat we een toename zien van het aantal aardbevingen en vulkaanuitbarstingen en die steeds heftiger worden.Naar aanleiding van ons eerdere artikel over de toenemende vulkaanuitbarstingen ontvingen wij een heel interessante reactie van een lezer (dank!) met een theorie die weleens de verklaring zou kunnen zijn voor wat er nu op aarde gebeurt.

Hij schrijft het volgende:

Gelukkig besteed er iemand aandacht aan wat er gebeurt ten aanzien van vulkanen en aardbevingen, waarvoor mijn dank.

Ik maak mij ernstige zorgen over de mensen die in risicogebieden wonen en het is uitermate belangrijk dat er wordt begrepen wat er hier aan de hand is. Dit is een fenomeen dat niet meer weggaat en waarschijnlijk alleen maar erger zal worden.

Misschien heeft u net als ik gemerkt dat er een verbazend regelmatig patroon is tussen perioden van kalmte en uitbarstingen. Zo zeker ben ik hiervan dat ik durf te stellen dat we nu na misschien nog wat naschokken een kalme periode krijgen betreffende aardbevingen en uitbarstingen tot zeker 23 januari, (waarschijnlijk tot eerste week februari).

Er is sinds geruime tijd een duidelijk aantoonbaar patroon van 28 dagen te herkennen in de cyclus van aardbevingen, deze cyclus-bevingen zijn nooit genoemd in de pers, zo ver ik weet geen enkele pers! Het patroon is steeds duidelijker geworden en de bevingen heftiger, sinds de laatste twee cycli zelfs 5.5 en erger.

Nu beginnen ook vulkanen onder hun druk te bezwijken. Opvallend is dat alle activiteit plaatsvindt enkele dagen nadat er heftige corona uitbarstingen waren welke later gevolgd door zonnewind (geladen deeltjes, geen”’wind’). Vanaf het moment dat de ‘vlammen’ de aarde raken duurt het nog 1 à 2 dagen voordat er weer activiteit komt in de vorm van bevingen en of vulkaanuitbarstingen.

Zoals ik u reeds zei dit is al een hele poos aan de gang maar het wordt steeds sterker. Het is te verklaren. Er draait een object om de zon in een cyclus van 28 dagen waarbij deze tweemaal per maand de zon dicht nadert, misschien wel minder dan een miljoen kilometer. Dit object kan zich niet in hetzelfde plat als ons bevinden anders zouden we constant last hebben van deze verre buur.

Waarom zien we het object dan niet?

Hier moet ik opmerken dat het waarschijnlijk wel is gezien en vaker dan eens ook. Stel de vraag waarom stereo-camera B (NASA) geen data meer doorstuurt en waarom er data vertraging is op de cruciale dagen van activiteit? Wanneer je nu wilt zien wat er gebeurt, geen probleem alle voorspellingen tot en met 22 januari en alle live feeds werken, wacht maar tot begin februari!

De afgelopen keer zijn de corona uitbarstingen op 7 januari geweest, ze raakten de aarde 11/12 januari, hierna volgden de aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Dus wanneer de volgende corona uitbarstingen te verwachten zijn rond 4/5 februari dan ben ik bang dat het de tweede week februari weer onrustig zal worden. Ik hoop dat ik er naast zit maar zo niet dan hebben we weer een kans gemist om mensen te waarschuwen!

Waarom zien we het object niet met het blote oog?

Wanneer het object inderdaad de zon zo dicht nadert als één miljoen kilometer dan is dat zoiets als een speldekop voor een bouw-lamp houden. En omdat stereo camera B niet meer werkt (komt dat even goed uit) kunnen we nooit iets zien aankomen en er is nauwelijks camera bereik voor de baan van vertrek. Nog een reden waarom we het object niet makkelijk zien is mogelijk de densiteit, het object zou zelfs zo’n hoge dichtheid kunnen hebben dat het licht opneemt en dus niet met het blote oog te zien is. Als dit alles waar blijkt te zijn dan is dit bedrog op wereldniveau, het zou de chemtrails verklaren (radiatiescherm creatie) al zou dat nooit werken. Het zou de klimaatsveranderingen verklaren en gekke Greetje zou haar jurk opeten!

Zolang het kan blijf ik de beelden volgen maar de NASA censureert nog erger dan youtube en facepuke.

Tot zover de lezer

Alhoewel hij dit niet met name noemt, denken wij dat het object dat draait om de zon de planeet Nibiru kan zijn, of beter gezegd het mini zonnestelsel Nibiru. De beschrijving van de loopbaan van het object past bij een ellipstische baan die ook wordt toegeschreven aan de planeet of het mini zonnestelsel.

In een toevoeging vraagt de lezer zich verder nog af of de Parker Solar Probe hier misschien ook iets mee te maken kan hebben en beveelt iedereen aan om ook zelf op onderzoek te gaan en geeft daarbij een aantal bronnen die hij zelf regelmatig gebruikt, zoals:

Helioviewer
NASA Soho beelden
NASA Cygnet Streamer
NOAA Geospace Magnetospere Movies