Als we terugkijken in de afgelopen 70 jaar, vanaf het moment dat mensen (kinderen) gevaccineerd werden, is het bloed van de gemiddelde mens steeds meer basisch geworden.

We zien in de laatste 70 jaar dat de mens steeds minder weerstand heeft en ook meer ziek is.Zo begint het verhaal van natuurgeneeskundig therapeut Toon van de Laat. In het onderstaande artikel geeft Toon aan waarom zoveel mensen vandaag de dag ziek worden, maar ook wat je er zelf aan kunt doen (dank!):

Als we terugkijken in de afgelopen 70 jaar, vanaf het moment dat de mensen (kinderen) gevaccineerd werden, is het bloed van de gemiddelde mens steeds meer basisch.

geworden. We zien in de laatste 70 jaar dat de mens steeds minder weerstand heeft en ook meer ziek is. Dit heeft te maken met het verslechterende terrein/fascia door verzuring. Jammer genoeg zijn de meeste mensen onder ons te veel verzuurd in de cellen en in de fascia.

Je hoeft maar naar het bloed te kijken van de gemiddelde westerling; zij hebben een pH-waarde die ligt tussen de 7.35 en de 7.45. Volgens de reguliere wetenschap is deze zuurgraad van het bloed gezond, en hun mag hier niet veel van afgeweken worden. Dit is volgens mij niet zo. Volgens mijn inzichten is het bloed veel te basisch, deze mensen zijn al ziek. Kijk maar naar de statistieken van het RIVM die aangeven dat 58% van de Nederlanders een of meerdere chronische ziekten heeft.

xxx

Als we naar de basische waarde van het bloed op het bovenste plaatje kijken, dan zien we de gemiddelde zuurgraad van het bloed van de westerse mens, dat is pH 7.38. We kunnen hieruit afleiden dat de cel meer zuur is, omdat het lichaam zoekt naar evenwicht en dat is een neutraal milieu. Dus een pH-waarde van het bloed en de weefsels rond de 7.00. Als ik het bovenste plaatje een kwartslag draai en ik trek de neutrale en de basische lijn door, dan zie ik dat de basische lijn de neutrale lijn kruist. Dan komt de lijn in het zure gedeelte van de fascia en de cellen terecht.

xxxWe gaan weer even terug in de tijd en we belanden in 1950. Toen was Prof. L. Vincent uit Parijs onderzoek aan het doen naar het ontstaan van ziekten. Hij heeft bij de gemiddelde 20 jarige gezonde mensen een pH-waarde van het bloed gemeten, en dit had toen een gemiddeld pH-waarde van 7.07. Dus meer naar neutraal dan nu het geval is met een huidige pH-waarde van pH 7.38 van het bloed. Dit wil dus zeggen dat de laatste 70 jaar de mens flink vervuild is en in conditie sterk achteruit is gegaan. De jongere generatie van nu is in zijn afweer tegen ziekten vergeleken met mensen uit 1950 achteruit gegaan, zo ook met spierkracht en het hartvolume. 

Iets wat al bekend was uit de sterk teruglopende resultaten van de keuringen voor de militaire dienstplicht in de westerse wereld. Een van de grootste veroorzakers zijn vaccins en gem-trails. In 1953 is men begonnen met vaccineren. De metingen BETA (Bio-Elektronische-Terrein-Analyse) van Vincent laten zien dat na een vaccin het terrein/fascia direct verzuurt en de algemene afweer afneemt. De vaccinaties zorgen ervoor dat de Th1-cellen terugvallen in hun werk en zo goed als stil komen te staan. De Th1-cellen moeten ons beschermen tegen kanker. De Th2-cellen slaan op hol. Hierdoor zien we meer astma, longproblemen en allergieën. Deze ziektes zien we in onze maatschappij door de jaren heen steeds verder toenemen.

De afgelopen 70 jaar is de zuurgraad van ons bloed dus gestegen. De cijfers worden telkens navenant de gemiddelde waarde van de bevolking toeneemt aangepast. Dit is niet goed omdat de zuurgraad van de mens steeds verder in de problemen komt door een vervuild intern milieu. Hierdoor verzuren onze cellen en worden dat de cellen ziek. De gemiddelde zuurgraad van ons bloed is met der tijd gestegen van 7.07 naar pH 7.38. In het reguliere wordt dit als gezond gezien, terwijl het in werkelijkheid ziek makend is. Hier zie je weer dat een arts in zijn opleiding heel veel leert over ziekten en niet veel leert over gezondheid.

xxx

De schaal van de zuurgraad loopt van 0 (het zuurst) via 7 (neutraal) naar 14 (is het meest basisch). Het lichaam wil kost wat kost de zuurgraad weer neutraliseren en het bloed en het weefsel weer terug naar een neutrale milieu brengen. Dit lukt niet, omdat de mens teveel gifstoffen binnen krijgt en tegelijkertijd niet die voedingsstoffen binnenkrijgt die de afvalstoffen kunnen afbreken. Hier zit de grote fout, de afvalstoffen gaan stapelen. Het bloed moet dit met behulp van mineralen weer neutraliseren en wordt hierdoor meer basisch. Tegenwoordig is het bloed erg basisch en toch lukt het niet om de cellen te ontzuren. Dit heeft alles te maken met de fascia/het bindweefsel die door ophoping van afvalstoffen geblokkeerd is in de doorstroming. Doordat alles bijna stilstaat is de omgeving van de cellen (die in het bindweefsel liggen) zo door afvalstoffen verzuurd, dat het bijna niet meer lukt om die cellen te kunnen ontgiften. Tegelijkertijd worden er ook geen nieuwe stoffen zoals zuurstof en essentiële voedingsstoffen toegevoerd. Het gevolg hiervan is dan ook dat steeds meer mensen ziek worden.

Professon L. Vincent heeft verder gekeken dan zijn neus lang was. Hij heeft een de elektrische waarde van het bloed gemeten en hij noemt deze de rH2-waarde. Hiermee kon hij zien of dat het zuurstof in het lichaam actief was of niet. Actief zuurstof is gebonden aan elektronen die zich hechten aan de rode bloedcel. Hij zei dat bloed ofwel geoxideerd of gereduceerd kan zijn. Geoxideerd bloed zit vol met protonen. Dit zijn positieve ionen (elektriche deeltjes). Zuurstof moet in de cel komen om daar energie te kunnen aanmaken, maar moet dan wel gebonden zijn aan elektronen (dit zijn negatieve ionen). Als dit niet zo is, kan het zuurstof niet in de cel worden opgenomen. De meeste mensen hebben geoxideerd bloed dus een overschot aan protonen. Deze protonen trekken de elektronen naar zich toe. De plus (protonen) en min (elektronen) trekt elkaar aan. Door een overschot aan protonen in het bloed zullen de elektronen van het zuurstof worden aangetrokken en wordt het zuurstof inactief. Sterker, dit zuurstof is giftig, het zijn nu oxidanten die de cellen beschadigen.

Dus, als wij protonen in het lichaam krijgen en dit kan op verschillende manieren zoals met slecht water, junk-food. Ook bacteriën en parasieten kunnen ze aanmaken, evenals straling. Omdat de meeste mensen al een geoxideerd bloed hebben doet G5 daar nog een schepje boven op. Hierdoor kan het zuurstof niet meer in de cel komen en stikt de cel. Omdat de kennis van prof. Vincent niet bekend is bij reguliere artsen weten de meeste artsen dit niet. En de gevestigde orde (farmaceut) wil dit ook zo laten. Het zuurstof dat men aan een patiënt geeft is niet voorzien van extra elektronen en hier zit de fout. Dit zuurstof komt zo goed als niet in de cel.

Men moet de patiënt een infuus geven van vitamine C. Dit bindt zich aan de protonen en die worden dan uitgeschakeld. Verder moet men de patiënt actief zuurstof geven met een machine die 3 miljoen elektronen afgeeft per cm3 Dan zal het zuurstof weer in de cel komen en kan de cel weer energie aanmaken om zich zelf te herstellen. Veel vers fruit en verse groenten en mineraalarm water geven veel elektronen af als het teminste niet in de magnetron is geweest of op de inductieplaat heeft gestaan. Medicijnen zijn in de regel ook oxiderend en zullen de patiënt ook niet veel verder helpen. Hopelijk komen ze tot inzicht maar voor velen is het al te laat.