CO2 en onze gezondheid, deel 1

Het lijkt even rustig op het front van de klimaatdrammers, maar dat is slechts schijn, want binnenkort begint het circus weer opnieuw.

Maar, wat zijn de gevolgen voor onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal, als het CO2 gehalte verder omlaag wordt gebracht?Vandaag deel 1 van een serie van 3 artikelen, geschreven door natuurgeneeskundige Toon van de Laat die al eerder een aantal artikelen op deze website publiceerde zoals hier en hier.

CO2 en onze gezondheid. Deel 1 van 3

Buiten het gegeven dat door de hele klimaatmaatregelen de armoede snel zal toenemen, zeker nu het inkomen van de meeste mensen voor een groot deel is weggevallen, begint Jesse Klaver, ondanks dat we nu nog in de Corona-crisis zitten, weer over het klimaatbeleid en over het CO2-gehalte dat omlaag moet.

Wat betekent dit voor onze gezondheid, zowel mentaal als fysiek?

CO2 ofwel koolstofdioxide is een stof die van nature in de atmosfeer aanwezig is. Men zegt dat de laatste 150 jaar, als gevolg van menselijke activiteiten, het CO2 in de atmosfeer is toegenomen. Dit komt volgens wetenschappers door het verbranden van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas. CO2 is volgens sommige wetenschappers het voornaamste broeikasgas dat onze Aarde opwarmt. Nu beweert men dat de gestegen broeikasgassen het klimaat op aarde verandert. Dit zal op zekere hoogte ook wel zo zijn, maar hiervoor zijn ook andere oorzaken aan te wijzen buiten CO2. Wat ik mij afvraag is, of een stijgende CO2 schadelijk is voor ons mensen of voor de natuur? Volgens mij is dit niet zo. Men wil koste wat kost de CO2 uitstoot flink omlaag brengen en dit kost de Europese gemeenschap 300 miljard Euro per jaar. Meneer Timmermans van de EU wil het eerste bedrag op 11.000 miljard zetten. Waanzin!

Een persoon ademt 290 kg per jaar aan CO2 uit. Om 1 ton CO2 uit de lucht te halen moeten 50 bomen een jaar groeien. In 2019 heeft Staatsbosbeheer in een jaar tijd 5400 hectare omgezaagd en die worden dan als brandstof voor het opwekken van elektriciteit gebruikt. Hiervoor heeft het bosbeheer 25 miljoen euro subsidie gekregen. Daarnaast wordt nog eens 11.5 miljard Euro uitgegeven aan brandovens en stookhout dat uit andere landen komt voor het opwekken van elektriciteit. Zo verslindend onze regering niet alleen ons geld maar ook onze natuur. Mijn vader zei altijd: ‘het is makkelijk riemen snijden van andermans leer’ (geld uitgeven van andere mensen is makkelijk zat). Het kost ons nu al 25 miljard, of het wat uithaalt op de lange termijn is zeer twijfelachtig en te verwaarlozen. India en China gaan de komende jaren 1255 kolencentrales bijbouwen en wij moeten in ons land van het gas af, terwijl gas een zuivere verbranding heeft. De grootste waanzin ooit. Dit Nederlands- en Europees beleid zal de armoe fors doen toenemen. Mensen die het nu al moeilijk hebben kunnen straks helemaal niets meer dan op water en brood leven, en hun kinderen altijd nee verkopen. De voedselbanken kunnen het nu al niet aangesleept krijgen.

xxx

Als we nu naar onze stofwisseling kijken, zien we dat CO2 zeer belangrijk is voor onze eigen gezondheid. We hebben in ons lichaam koolzuurgas net zo hard nodig als zuurstof voor het zuur base evenwicht. Dit geldt zeker voor dat de groei van de foetus, die is meer afhankelijk van koolzuurgas dan van zuurstof. Het koolzuurgasgehalte van de foetus is 1.5 maal hoger dan bij een volwassene, en het zuurstofgehalte is 4 maal lager dan bij een volwassene. We zien dat de groei van het embryo hierdoor verbetert en versnelt. We zien ook bij de volwassen mens dat het koolzuurgasgehalte (CO2) in het lichaam even belangrijk is als zuurstof. Kijken we naar de natuur, dan zien we dat de planten en bomen CO2 nodig hebben om te kunnen leven en groeien. We kunnen beter zeggen: zonder CO2 gaat alles op de Aarde dood.

Er wordt wereldwijd veel bos gekapt, waardoor het zuurstofgehalte op Aarde daalt. De natuur zoekt altijd naar evenwicht, ook tussen de gassen die in de atmosfeer zitten. Om deze reden zal de Aarde meer CO2 aanmaken dan normaal. Hierdoor zal de Aarde weer sneller groen worden, zodat het evenwicht tussen de gassen weer zal herstellen, meer zuurstofafgifte door planten en bomen. CO2 is nodig om de planten te laten groeien, hoe meer CO2 des te groter worden planten en bomen en ze zullen ook sneller groeien. Tevens hebben planten CO2 nodig om zich te beschermen tegen schimmels en schadelijke bacteriën. De geschiedenis van het klimaat op Aarde is door John Cook in 2013 onderzocht. We hebben op deze site kunnen zien hoe dat John Cook de gegevens heeft gemanipuleerd. Hetzelfde zien we in ons eigen land, de KNMI heeft de warmteperiodes die van 1901 tot 1951 zijn geweest drastisch verlaagd. De 23 origineel geregistreerde warmteperiodes zijn teruggedraaid naar 7. Waardoor het nu lijkt dat de tempratuur aan het stijgen is. Als er 16 warmteperiodes worden weggelaten dan zakt de gemiddelde temperatuur over die periode. Nu lijkt het of de periode na 1951 warmer is. Het KNMI speelt in mijn ogen een vies spel, dat ons miljarden gaat kosten

xxx

De verstoring van het CO2 begint al bij de landbouw. Daar wordt de grond waarop het gewas moet groeien al verkeerd behandeld. CO2 zit in gezonde grond en komt hieruit omhoog, (de werkmethode die door de landbouwer wordt toegepast belemmert dit proces). Het opstijgende CO2 wordt onder het blad van de plant opgevangen, en de plant maakt hier samen met zonlicht suiker van. Deze suiker brengt de plant naar zijn wortels. Daar voedt deze suiker bacteriën die de plant beschermen tegen schimmels en schadelijke ziekteverwekkers. Hiervoor moet de grond wel een goede zuurgraad hebben. De grond mag niet te zuur zijn, dit belemmert het CO2 dat uit de grond moet komen.

In de landbouw wordt de grond te zuur gemaakt door verkeerde bemestingsmethodes. Door de mest, die uit de stallen komt, in de grond te spuiten sluit men deze af van de buitenlucht. Hierdoor stinkt dit natuurlijk een stuk minder, maar als er geen zuurstof bij kan zal dit gaan verstikken. Dit zorgt voor groei van schadelijke schimmels en bacteriën die de plant ziek kunnen maken. Verzuring van de grond treedt ook op door het sproeien van Chem-trails. Dit zijn chemische sporen, de witte strepen, die met behulp van vliegtuigen in de lucht worden gespoten. Deze witte strepen, die niet oplossen maar door de wind uit elkaar wordt geblazen veroorzaken een meer grijze in plaats van een blauwe lucht. Chem-trails bestaan uit gifstoffen zoals aluminium, cadmium, borium, mycoplasma enz. Ze houden ook zonnestralen tegen die voor de fotosynthese in het gewas moeten zorgen. Het aluminium uit de chem-trails maken de grond zuur en wij mensen en dieren ademen deze gifstoffen in, wat weer voor longproblemen, dementie en Alzheimer zorgt. Dit giftige goedje dat men uit sproeiers in de lucht spuit is volgens mij de oorzaak van de hele stikstofproblematiek. Stop met Chem-trails en de natuur kan zich weer herstellen. Ook worden vergunningen afgegeven voor het storten van gifstoffen die ons eveneens ziek maken. Zo vernielen Rutten en consorten ons prachtige Nederland waar hij zo trots op is? Door deze vooropgestelde plannen (Bilderberggroep) voor het zogenaamde klimaatprobleem, dat door de wereldleiders is verzonnen, zal de armoe over de wereld enorm toenemen. De klimaathysterie is de grootste leugen in de menselijke geschiedenis. De natuur maakt zelf 4/5 deel van het CO2, de mens maakt 1/5 deel. Kinderen worden gehersenspoeld en gebruikt voor deze geld verspillende onzin.

Omdat de grond te zuur is door al het gif (Chem-trails, producten van Monsanto of Dupont, het storten van gifstoffen enz. wat zeer schadelijk voor de gezondheid van de natuur en de mens is) krijgt de plant te weinig CO2. Hierdoor kan de plant ook geen suikers, de voeding van de beschermende bacteriën, aanmaken.

xxx

De plant kan zich dan niet beschermen tegen ziekteverwekkers. Omdat de boeren op een verkeerde manier het land bewerken, zal de boer insecticide moeten spuiten en dat is weer gif voor de planten en de bijen maar ook voor ons mensen. Deze chemicaliën zorgen voor hormoonverstoringen en dat maakt ons weer ziek en dement en het zorgt voor Alzheimer. De planten worden eveneens meer ziek. De mens krijgt hierdoor belangrijke vitamines niet binnen, want de plant kan ze niet meer aanmaken. Dit alles bij elkaar is zeer triestig en dat zoiets nog gedaan wordt terwijl we toch “slimme wetenschappers hebben”?

Wat we hier zien in de natuur gebeurt ook in ons lichaam. Wij mensen zijn een afspiegeling van de natuur. In de natuur is het CO2 zich aan het aanpassen omdat ditzelfde CO2 in ons lichaam ook uit balans is.

In onze buitenlucht zit 0.039 % CO2

In een gezond lichaam van een mens zit aan CO2:

In de longblaasjes 6.50% dit is 165 maal het CO2 in de buitenlucht.
In het bloed 7.00% dit is 180 maal het CO2 in de buitenlucht.
In de cellen 8.00% dit is 205 maal het CO2 in de buitenlucht.

Het CO2-gehalte in het lichaam van de foetus is:

• 1.5 maal hoger in de cellen dan bij volwassenen, 12% dit is 307 maal de buitenlucht.
• 4 maal minder zuurstof als bij volwassenen.

Bij zieke mensen worden deze percentages niet gehaald. In onze longblaasjes moet minimaal 6.5% koolzuurgas zitten. Is dit niet zo, dan is de stofwisseling verstoord en raakt het immuunsysteem in het lichaam in verval. CO2 is een goede bemesting voor bomen en planten. Dit is volgens mij de reden dat het koolstofdioxide op Aarde aan het stijgen is, dit ter compensatie voor het rooien van bossen, zodat die weer sneller zullen aangroeien. Als het CO2 op de Aarde stijgt dan is het voor de mens minder moeilijk om het CO2 in zijn longen op peil te houden en zal hij minder snel ziek worden. De mens is uit de natuur ontstaan. Als we weer meer bomen en groen op Aarde krijgen (door een toename van CO2) zal de verhouding tussen zuurstof en koolzuurgas weer in balans komen. Dit is broodnodig voor zowel de mens als de natuur.

Groetjes Toon, Volgende keer meer.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl