Na tien jaar hard werken zijn Dawn Lester en David Parker eindelijk klaar met een boek dat alles wat de meeste mensen denken te weten over ziekte op zijn kop zet.

Ze werden mede geïnspireerd door vrienden en familieleden met kanker, die chemotherapie behandelingen volgden en allen stierven.


Dankzij het vertaalwerk van Erick van Dijk, kunnen onze lezers vandaag een interview dat Mark Devlin had met bovengenoemde auteurs, in het Nederlands volgen. Het verhaal staat hieronder en de geluidsopname onderaan het artikel.

Net voor publicatie van dit artikel ontvingen wij bericht van Erick dat de onderstaande video met het interview ook in het Nederlands is ondertiteld. Voor hen die de hele tekst niet willen lezen kunnen dan ook direct naar de onderstaande video. De uitgeschreven tekst is uiteraard altijd handig om nog eens rustig door te lezen.

Interview Mark Devlin met Dawn Lester en David Parker

Mark Devlin (MD): Welkom terug bij Good Vibrations. Ik heb vandaag twee gasten die praten over een onderwerp dat zeer toepasselijk en relevant is, gezien de situatie waar we ons in bevinden. Dawn Lester en David Parker zijn hier, samen de schrijvers van een nieuw boek getiteld Wat maakt u echt ziek? Alles dat u dacht te weten over ziekte is onjuist. Het verschijnen van dit boek lijkt voorspellend getimed, net voordat dit vertelsel een enorme vlucht nam. Fijn om hen hier te hebben. Dawn en David, welkom.

David Parker (DP): Dank je wel, Mark, blij om met je te kunnen praten.

Dawn Lester (DL): Zeker, hallo Mark.

MD: Spreekt voor zich, wat zouden we vandaag anders moeten doen?

(Beide gasten lachen)

MD: Het uitkomen van jullie boek is nogal onheilspellend gebleken, achteraf, niet? Dat zullen jullie niet hebben verwacht?

Beiden: Nee.

DP: Nee, niet verwacht. Want we hebben 10 jaar gewerkt aan dit boek. Zo zijn we aan een boekwerk van 800 pagina's gekomen, met 40 pagina's aan referenties. Het is een dik boek. We zijn begonnen met schrijven ver voordat de huidige situatie begon. We hebben het rond vorige kerst uitgebracht. Letterlijk net voordat deze chaos de wereld overspoelde.

MD: Precies op tijd.

DP: Zeker, we geloven in dat soort dingen, dat alles op het juiste moment gebeurt. Het is mooi uitgekomen.

MD: Zeker. Wat heeft jullie in eerste instantie geïnspireerd dit boek te schrijven? Wat is er aan vooraf gegaan, in het kort?

DP: Het kwam eigenlijk door een persoonlijke ervaring, met name in mijn leven, met vrienden en familie die over de jaren zijn gediagnosticeerd met verschillende typen kanker. Ze hebben allemaal de reguliere therapieën gevolgd, chemokuren, precies gedaan wat de dokter zei, en ze overleden allemaal. Ik heb het vaak verteld, ik heb één familielid, een dame die niets te maken wilde hebben met het medische establishment. Ook bij haar werd kanker geconstateerd maar ze wilde niet worden behandeld. Ze zei dat ze het zelf wel kon verslaan, wat het ook was. En over een periode van een jaar, twee jaar, ik hield de situatie in de gaten, zeiden de doktoren dat de kanker helemaal was verdwenen. Dat was voor mij het eerste duidelijke teken, er klopt hier iets goed niet. Alle vrienden en familieleden die precies deden wat de dokter zei, alle behandelingen ondergingen, gingen dood, en de ene dame die er niets mee te maken wilde hebben overleefde. Voor mij was dat het startpunt.

Dawn en ik kennen elkaar al vele jaren. We hebben samen al wat andere boeken geschreven voor deze. We waren bezig met het schrijven van een ander boek, over de aard van realiteit, het had niets te maken met medische zaken. Maar voor één van de hoofdstukken hadden we meer informatie nodig over virussen. Op dat moment hadden we al wat vermoedens dat er iets scheef zat bij de medische gevestigde orde. Voor het boek gingen we dus kijken naar virussen. En hoe meer we ons erin verdiepten, hoe meer we ons realiseerden dat alles dat we meenden te weten, dat de medische gevestigde orde is gebaseerd op een exacte wetenschap, dat bleek helemaal niet zo te zijn. Hoe dieper we groeven, des te meer aanwijzingen we vonden dat dit het geval was. En we besloten dat daar een boek over geschreven moest worden. Want we waren behoorlijk geschokt. Tot dat punt waren we als iedereen, dat de medische sector wist waar ze mee bezig waren, want dat hebben ze ons altijd verteld, en natuurlijk droegen ze witte jassen. Iedereen in een witte jas weet waar hij/zij het over heeft. Zo begonnen we met ons onderzoek.

Eén van de eerste dingen waar we naar keken, dit was puur toeval, was de HIV/AIDS epidemie, zogenaamd. We gingen ons daarin verdiepen en realiseerden dat er een grote controverse bestond of er überhaupt ooit een virus werd geïsoleerd, en over wat nu precies de omstandigheden rond de AIDS-epidemie waren. De overheden in de wereld vertelden ons dat dit het ergste was dat er ooit was gebeurd en dat miljoenen wereldwijd eraan zouden sterven. Homoseksueel, heteroseksueel, iedereen zou doodgaan. Zo'n doemdagvoorspelling, die natuurlijk nooit uit is gekomen. Ik denk dat het was gebaseerd op een zelfde soort modellering als werd gebruikt door Neil Ferguson voor de huidige situatie. En die klopt ook niet.

MD: Het moet voor iedereen moeilijk zijn geweest hem te zien vertrekken van zijn positie deze week. Het was allemaal erg triest. (Neil Ferguson, de "Britse van Dissel," zag zich gedwongen op te stappen nadat bekend werd dat hij twee keer zijn eigen regels had gebroken door zijn [getrouwde] vriendin op te zoeken.)

DP: Het had geen aardiger persoon kunnen overkomen.

MD: Inderdaad, grappig hoe die dingen gebeuren. Want ik herinner me de paniek rond AIDS in de jaren 1980' en, precies zoals je zei, mensen dachten dat het iedereen zou uitroeien, het einde van de wereld zoals we die kenden, maar het verdween vrij snel, zoals vaker met die dingen. Bijvoorbeeld, wat is er gebeurd met ISIS? IS, Daesh, hoe ze tegenwoordig ook heten, weinig aanslagen de laatste tijd. Je zou zeggen dat, met de wereld in de greep van deze pandemie, iedereen zit binnen opgesloten en buiten zicht, dit een ideale gelegenheid is voor deze doorgewinterde jihadi terroristen, bereid om hun leven te geven voor de goede zaak, om één of andere aanval te plegen. Vreemd genoeg zien we dat niet.

DL: Interessant, niet?

DP: En ook de klimaatverandering, zo'n beetje het enige waar het nieuws het over had, we waren allemaal verdoemd, de planeet ging dood, maar plotseling is dat niet meer belangrijk omdat niemand er nog over praat. Interessant.

MD: En over Jeffrey Epstein horen we ook al niets meer, en zijn band met prins Andrew, dat soort zaken, dat is ook allemaal verdwenen. Een grappig iets...

Beiden: Inderdaad.

DP: Zo zijn we eigenlijk begonnen met het werk. Hoe dieper we groeven in het eerste onderwerp, AIDS, des te meer realiseerden we ons dat er geen wetenschappelijk bewijs voor was. We kwamen werk tegen van Kary Mullis, de uitvinder van de PCR-methode, hij kreeg daar een Nobelprijs voor, we ontdekten dat ook hij had geprobeerd te achterhalen wat de oorspronkelijke studies waren, of die bestonden, om te bewijzen dat een virus werd geïsoleerd, volledig gecategoriseerd om de genetische samenstelling aan te tonen. En ook hij kwam erachter dat die studies niet bestonden. Er bestaat allerlei informatie waardoor je zou denken dat ze er wel zijn, maar als je gaat zoeken dan zijn ze er niet. Dit kwamen we keer op keer tegen, dat de feitelijke wetenschap ontbreekt. Het is allemaal gebaseerd op aannamen en dogma, eigenlijk.

Hoe meer we keken naar wat werd gezegd door de medische gevestigde orde over welke ziekte dan ook, des te vaker zagen we dat het allemaal is gebaseerd op aannamen. We kregen een paar doktoren te spreken. Privé, natuurlijk, gaven ze allerlei dingen toe. Maar officieel wilden ze zich niet uiten, bang om hun baan te verliezen. Maar nu, we zijn goed bevriend geraakt met een dokter in de VS, Andy (Andrew) Kaufman, die zeer zijn nek heeft uitgestoken. Het heeft hem zijn baan gekost maar zijn vergunning heeft hij nog. Hij heeft zich in het openbaar zeer uitgesproken, en hij staat achter alles dat we hebben aangedragen. Hij heeft een kopie van ons boek, dus hij weet precies wat wij denken, en hij is zelf achter dezelfde waarheid gekomen. Hij vertelde ons dat hen tijdens de medische opleiding fundamentele zaken werden geleerd, deze ziekte wordt veroorzaakt door die bacterie, die ziekte wordt veroorzaakt door dat virus. Maar ze kregen nooit toegang tot de informatie die deze zaken bewees. Het was een voldongen feit, werd hen verteld, dit is wat het is. Hij zei dat ze dit zelf ook nooit controleerden, niet teruggaan en zeggen dat ze zelf de experimenten willen zien, ik wil ze zelf doen, kijken hoe een virus/bacterie werd geïsoleerd. Maar dat doen ze zelf natuurlijk niet, daar hebben ze gewoon geen tijd voor. Ook zij accepteren gewoon wat hen is verteld. Dat ontdekten we, dat hun training zo werkt. Ik wil er hier wel op wijzen dat het niet onze bedoeling is doktoren aan te vallen en ze neer te zetten als boosaardige lieden, ze doen slecht wat hen is geleerd. En, zoals we weten, wanneer iemand het verkeerd heeft geleerd dan handelen ze daarna ook verkeerd. Puur uit onwetendheid.

Zo konden we de mystiek doorbreken die hangt rond doktoren dat ze alles weten. En dat alles wat ze zeggen correct is. En ons boek toont ongewild en onbedoeld aan dat nee, doktoren weten niet waar ze het over hebben, ze weten alleen wat hen is geleerd, en wat hen is geleerd klopt niet. We besloten te beginnen met het stellen van de meest basale vraag; wat maakt je nu echt ziek? Niets spoorslags aan te nemen, ongeacht uit wiens mond het kwam. Of het een dokter was, of de overheid of welke wetenschapper ook. We keken alleen naar het bewijs. Als dat ontbrak dan wisten we dat de onderbouwing ontbrak.

MD: Ik heb gehoord dat er tijdens hun hele opleiding tot arts slechts een halve dag besteed wordt aan voeding, toch een heel belangrijk onderwerp als het gaat om mensen gezond te houden. En de rest van de tijd lijkt te worden besteed aan leren over de grote farmaceutische industrie, medicijnen, en welke belangrijke producten van de industrie op te dringen voor bepaalde symptomen. Dat is schokkend als dat klopt.

Een tijdje terug daagde ik mijn arts uit met vragen over vaccins. Ik had een reguliere afspraak met mijn huisarts en aan het einde van het gesprek zei ik dat ik wat wilde vragen over sommige ingrediënten in vaccins. Ik zag aan zijn reactie dat hij meteen in de verdediging sprong. Ik vroeg hem: "Is het wel een goed idee dat er stoffen inzitten als kwik en geaborteerd foetaal materiaal, formaldehyde en dat soort spul? "Hij nam meteen een verdedigende houding aan en zei: "Het is veilig, ze zouden het er niet instoppen als het enig kwaad deed." Ik zei: "Ik heb zelf wat onderzoek gedaan." Hij zei: "Nou, ik zou niet alles geloven wat op internet staat, wij zijn hiervoor opgeleid, weet u. Wij weten van dit soort zaken." Het geeft een inzicht in de gedachtegang van mainstream artsen die is geleerd te denken dat de opleiding die ze hebben genoten de absolute waarheid is, en alles dat daarmee in tegenspraak is kan gewoon worden verworpen, want het maakt geen deel uit van wat hen is geleerd.

DP: Inderdaad. En als we het dan toch over vaccinaties hebben, in het boek is er een hele sectie aan besteed, daar staan heel wat schokkende dingen in. Een vuistregel in de praktijk van een arts, mochten ze de spuit laten vallen en die gaat stuk, dan moet de inhoud ervan worden behandeld als chemisch afval bij het opruimen. Lijkt me wel een sterke aanwijzing. Als dat moet worden behandeld als chemisch afval dan heeft het niets te maken in mijn bloedcirculatie.

MD: Ik wil het hebben over de bacterietheorie. Het lijkt dat veel van de training die aankomend artsen ondergaan is gebaseerd op wat slechts een theorie is. En een theorie is natuurlijk iets dat niet is bewezen, het is een veronderstelling, iemands idee. De leer van bacteriën wordt toegeschreven aan Louis Pasteur, ik meen rond 1860, die zoals jullie zeiden een scheikundige was, geen dokter. Hij bracht dit idee naar voren hoe ziektekiemen, bacteriën en virussen werken, en dat lijkt een fundamenteel verkeerde grondstelling, zoals nu blijkt. Het probleem met een grondstelling is dat er zoveel op wordt gebouwd. Als ze worden aangenomen als waarheid dan worden er over tijd allerlei lagen bovenop gebouwd, en zoveel lagen verder zal er niemand zijn die zich zal afvragen of de grondstelling überhaupt klopte. Het grootste deel van moderne geneeskunde lijkt te zijn gebouwd rond de validiteit van het idee van de bacterietheorie, is het niet?

DP: Dat klopt helemaal. Het is, zoals je zegt, het fundament van het hele medische systeem. Wanneer je dat fundament weghaalt dan stort het hele kaartenhuis in. En dat is juist wat we hebben ontdekt. Je hebt gelijk, het wordt nog steeds bacterie"theorie" genoemd, ofwel iets dat niet is bewezen. We zijn in de geschiedenis gedoken, dat wordt gedetailleerd in het boek. Ook al was er al een begin gemaakt met deze theorie voor de tijd van Pasteur, ongeveer 150 jaar geleden, verschillende mensen hebben geprobeerd een theorie te vormen rond wat mensen ziek maakte. Maar in die tijd hadden ze alleen optische microscopen en konden alleen maar bepaalde dingen zien in de bloedstroom, en wat ze in die tijd konden zien waren bacteriën. En daar werd de eerste fundamentele fout gemaakt. Als je naar bloed keek onder een microscoop, bij dood of afstervend weefsel zag men rondom clusters bacteriën. Dus namen ze aan dat het de bacteriën waren die de cellen aanvielen en daarmee de ziekte veroorzaakten. Maar dat is gewoon niet het geval. Het is als brandweerlieden vanwege hun aanwezigheid bij een brand aan te wijzen als brandstichters. Alleen maar omdat je ze altijd ziet als er een brand is. Ze maakten die fundamentele denkfout. Daar werd van alles op gebouwd, medische handelingen, we moeten iets vinden dat de bacteriën doodt, en dat zorgde voor allerlei problemen. Het maakte mensen ziek, of doodde hen zelfs met hun nieuwe praktijken.

In de jaren 1930' werd de elektronenmicroscoop uitgevonden en kon men nog kleinere deeltjes zien in het bloed. Toen zagen ze die andere dingen die ze virussen noemden, een verbastering van een Latijns woord, oorspronkelijk betekende "virus" een vergif, of giftige stof. Dit werd verbasterd en men ging het gebruiken als aanduiding voor deze kleine deeltjes, die eigenlijk gewoon proteïnen zijn, kleine deeltjes proteïne. Maar ook nu werd aangenomen, wanneer deze in het bloed werden aangetroffen, dat deze de oorzaak waren van ziekten. Maar ze deden nooit de basistests, en dat doen ze nog steeds niet, om dit daadwerkelijk te bewijzen. Er zijn eigenlijk maar drie dingen die moeten gebeuren om te bewijzen dat een virus de oorzaak is van een ziekte. Eerst moet het deeltje worden geïsoleerd, er moet een foto van worden gemaakt onder een elektronenmicroscoop, dan moet de genetische samenstelling worden bepaald, en dan moet worden bewezen dat dit specifieke virus, dat werd geïsoleerd, de daaraan toegeschreven ziekte veroorzaakt. Maar dat is nooit gebeurd. Nooit. Ook dat was een grote schok. En vandaag is het niet anders. Dit is ook niet gebeurd bij de situatie waar we ons nu in bevinden. We dagen iedereen uit om die studies te laten zien.

Kary Mulles, een echte wetenschapper, zocht ernaar tijdens het HIV/AIDS fiasco, en ze bleken er niet te zijn. Een studie publiceren, je naam op een oorspronkelijke studie om te bewijzen dat dit virus dat doet, betekent veel binnen het medisch establishment. Hen wordt allerlei eer toegekend, promoties, extra geld, hun naam wordt vereeuwigd in de medische geschiedenisboeken. Dus als iemand dit had gedaan voor welk virus ook dan zouden we hun namen kennen, hun studies zouden makkelijk te vinden zijn, en dat zijn ze niet. Het is een eerste aanwijzing, als die studies niet bestaan dan betekent dit dat het werk niet werd verricht. En als het werk niet is verricht, waar baseren ze zich dan in hemelsnaam op? Waarop zijn vaccinaties gebaseerd? Die eigenlijk bedoeld zouden zijn om te voorkomen dat je een virusziekte krijgt? Waarop baseren ze de diverse medicijnen die ze mensen voorschrijven die deze virussen zouden moeten doden als ze er nooit één hebben geïsoleerd of bewezen dat ze ook maar iets veroorzaken? Dit is zeer verbazingwekkend.

Maar er waren bepaalde lieden, bepaalde families, dan moeten we terug naar het begin, naar bijvoorbeeld de familie Rockefeller en de olie-industrie, die beseften dat hiermee veel geld te verdienen viel. Daarom zijn nog steeds de meeste geneesmiddelen gebaseerd op aardolie, als je dat onderzoekt, en daar is een goede reden voor. En de grote farmaceutische bedrijven zijn natuurlijk geheel of gedeeltelijk eigenaar van de medische opleidingsinstituten. Dan zie je dat de artsenopleiding is gebaseerd op het voorschrijven van middelen die worden gemaakt door de farmaceutische bedrijven.

MD: Zeker.

DP: En dan begrijp je hoe we in deze verschrikkelijke situatie van vandaag de dag terecht zijn gekomen.

MD: Ik sla jullie nu om de oren met een echt grote vraag. Dawn, misschien wil jij het antwoord geven. Uitermate relevant in deze tijden; bestaat er zoiets als een lucht gedragen besmettelijk virus dat iemand die hoestend en kuchend in de rij bij Lidl staat aan jou kan overdragen?

DL: Het korte antwoord is nee. Zoals David zei, de deeltjes zijn stukjes genetisch materiaal in een omhulsel van proteïne. Wat virussen niet zijn is levend. Ze leven niet. Ze hebben niet de meeste karakteristieken op basis waarvan we iets als "levend" beschouwen. Ze leven gewoon niet, hebben geen stofwisseling, eten niet, ontlasten niet, niets. Ze hebben geen vermogen om te bepalen, in de lucht te vliegen en iemand aan te vallen door hun neus binnen te dringen. Dat is gewoon niet het geval. Zelfs al waren het deeltjes die men in de atmosfeer zou aantreffen, er is geen bewijs dat ze afkomstig zijn uit welke lichaamsopening ook, wanneer wordt gehoest of geniesd. Er is zelfs geen bewijs dat ze in je lichaam kunnen komen, je cellen kunnen bereiken en die kapot maken, zelfs al zou je ze inademen.

MD: Dat maakt het hele idee van sociaal afstand houden en het dragen van een masker tot een lachertje. En het zou inhouden dat dit hele toneelstuk van een lockdown dat we ondergaan geheel en volledig nutteloos is. We voeren nu allemaal die absurde rituelen uit, elke keer als we ons buiten begeven, helemaal voor niets. En de kans is groot dat de meeste mensen hier nooit achter zullen komen. In plaats daarvan heb je mensen die doordraaien wanneer een ander mens ze op de stoep tegemoet komt, ze springen liever tussen het rijverkeer om bij hen uit de buurt te blijven, want ze denken dat, wanneer iemand op hen ademt, ze dit dodelijke virus kunnen krijgen, want het is echt overal. Het kan zo uit iemands neus vliegen, die van hen binnen. Je hebt mensen die in de supermarkt anderen toeschreeuwen als ze te dichtbij staan of de verkeerde kant oplopen in de gangpaden. En dit alles is dus gewoon volledig overbodig, compleet zinloos. En moeten we ons zo belachelijk gedragen zonder een enkele reden.

DP: Een aantal jaren geleden heeft het Amerikaanse medisch establishment een aantal experimenten gedaan om te zien of ze de griep konden overdragen van besmette mensen op gezonde personen. Dit is gedocumenteerd, het boek gaat in detail, ik geef het hier in een notendop. Onthoud, we hebben het hier over de gevestigde medische wetenschap. Ze zetten mensen op een rij die zware griepverschijnselen hadden, zij zaten tegenover gezonde mensen en hoestten een aantal keren recht in hun gezicht. Klinkt smerig, is het natuurlijk ook. Ze deden dit verschillende keren. Elk persoon met griep hoestte zeker 10 keer in het gezicht van een gezond persoon, er werden nogal wat proefpersonen gebruikt. Aan het einde van het experiment had geen van de gezonde personen griep opgelopen. Het was een goed opgezet experiment dat aantoonde dat er geen sprake was van bacteriën die door de lucht werden gehoest, bij de proefpersonen naar binnen om hen ziek te maken.

Dan is er nog een beroemd geval, het wordt steeds meer bekend, dr. Stefan Lanka, een Duitse arts. Hij daagde het medisch establishment uit om te bewijzen dat mazelen wordt veroorzaakt door een virus. Hij loofde een beloning uit van 100.000 euro, een aardig bedrag. Lang verhaal kort, de gevestigde medische orde gooide natuurlijk alles in de strijd, er waren twee rechtszaken. Uiteindelijk kwam de zaak voor het hoogste Duitse hof en werd beslist in het voordeel van Lanka. Het medisch establishment was niet in staat om te bewijzen dat een virus mazelen veroorzaakt. Ik heb het al tegen veel mensen gezegd, je zou verwachten dat het wereldnieuws was. Want dan zou je zeggen; "Waar dienen dan vaccins tegen mazelen voor als het geen virus is dat het veroorzaakt?" En om het allemaal nog erger te maken, ondanks deze uitspraak door hun eigen hoogste gerechtshof, werd vorige maand verplicht om alle schoolgaande kinderen te vaccineren tegen mazelen. Dit toont maar weer aan dat overheden niet handelen op basis van wetenschap. Ze zeggen van wel, maar het is bedrog. Hier in het VK zegt men ook te werken op basis van wetenschap, maar dat is niet zo. Ze doen wat hen uitkomt, of misschien moet ik zeggen wat hen wordt opgedragen, zoals jij maar al te goed weet. En Duitsland is daar een goed voorbeeld van. Het hoogste gerechtshof zegt "nee, er is geen virus dat mazelen veroorzaakt," en toch wordt een vaccinatie voor kinderen tegen mazelen verplicht. Dat maakt wetenschap tot een schijnvertoning.

DL: Stefan Lanka zegt niet alleen van mazelen dat er geen virus is dat het veroorzaakt. Hij heeft categorisch gesteld dat nooit is bewezen dat enige ziekte wordt veroorzaakt door welk virus ook. Er bestaat niet zoiets als virale ziekten. Zeer stellig. Hij is opgeleid in virologie, ook al noemt hij zichzelf niet meer zo, dus is dit nogal een uitspraak voor iemand met zo'n achtergrond. Hij heeft gezocht naar de studies, en die zijn er niet. Geen oorspronkelijke studies die bewijzen dat enig virus de oorzaak is van welke ziekte ook. Dat zijn dus alle ziekten.

En dus natuurlijk ook de vaccinaties, gebaseerd op het idee dat virussen wel de oorzaak zijn van ziekten. Vaccins gaan terug voor de tijd van Pasteurs bacterietheorie, maar dat is weer een heel ander verhaal. Men begon ermee, als iemand een lichte vorm van een ziekte had, dat zou hen beschermen voor een ernstiger vorm van de ziekte. Daar ligt de oorsprong van vaccinatie. De bacterietheorie hielp het medisch establishment bij het propageren van het idee dat vaccinaties besmettelijke ziekten voorkomen. Die zijn samengegaan. Het kleed wegtrekken onder de bacterietheorie betekent ook het kleed wegtrekken onder de vaccinatieprogramma's.

MD: Ik wil zo nog even verder ingaan op vaccinaties, maar inhakend op wat David zei, we weten nu dat de overheden van de wereld geen onafhankelijke, autonome beslissingen nemen voor hun landen, als je alleen maar kijkt naar dat het overgrote deel van de wereld op slot ging, met precies dezelfde maatregelen, sociaal afstand houden, 2 meter bij elkaar vandaan, alleen naar buiten voor het hoognodige, voor wat beweging, in nagenoeg elk land op hetzelfde moment. Geloven we echt dat al deze onafhankelijke regeringen allemaal dachten "ja, ja, dat is een goed idee, dit is wat we meteen moeten doen," of ligt het meer voor de hand dat al deze regeringen worden aangestuurd door een hogere laag die zegt wat ze moeten doen? En niet alleen politici, ook beroepsmedici, academici en mensen in allerlei instituten die worden opgelegd wat te doen en wat te zeggen.

We komen allemaal op andere manieren tot die realisatie. Voor mij was het onderzoeken hoe de muziekindustrie wordt beheerst, omdat ik van huis uit DJ was. Ik ontdekte dat de entertainmentindustrie diende als voertuig voor geestbeheersing en het programmeren van de maatschappij. Dan zijn er mensen die erachter komen dat de medische wereld één groot bedrog is. Je ontdekt dat het volledig onder controle staat, dat er slechte wetenschap wordt gebruikt. Op die manier komen zij erachter wat er in het wereldwijde plaatje gebeurt en worden wakker. Al deze instituten worden beheerst door dezelfde krachten. We komen op allerlei manieren tot die realisatie. Dus hoe meer van dit soort informatie naar buiten komt, des te groter is de kans dat veel meer mensen, misschien met tegenzin, komen tot deze moeilijke conclusie.

Om het even te hebben over dr. Andrew Kaufman, die je al noemde. Hij was de afgelopen weken een zeer prominente stem, hij heeft massa's interviews gegeven over zijn kijk op wat virussen in werkelijkheid zijn. Komt jullie onderzoek overeen met het zijne, en zijn jullie onafhankelijk van elkaar tot dezelfde conclusie gekomen, en kwamen jullie er later achter dat jullie bij hetzelfde uitkwamen?

DP: Ja. Zoals ik al zei, we zijn 10 jaar bezig geweest met dit boek. We werden uitgenodigd voor een uitzending van Crrow777. Het was een heel goed interview. Dr. Andy Kaufman hoorde dat interview en wilde met ons in contact komen. We hadden nooit van hem gehoord. Maar het werd al snel duidelijk dat dr. Kaufman het eens was met alles dat we zeiden. Toen hij al kort daarna contact met ons opnam om te laten weten dat hij ons boek had, hij was opgetogen met het boek. Hij zei dat hij had gewild dat hij het eerder had gehad, dat had hem een hoop onderzoek gescheeld. Dat was aardig om te zeggen. We hebben het onderzoek al lang geleden verricht. Dr. Kaufman was er blij mee en is het er op nagenoeg alle punten mee eens. Er zijn een paar punten waar we van mening verschillen, kleine dingen, of vlees eten echt nodig is of niet, een paar dingen die we verklaren in het boek, over hoe je aan voeding komt, wat je nodig hebt in welke proporties.

MD: Zijn jullie van mening dat vlees eten wel nodig is, of niet?

DP: Nee, je hebt geen vlees nodig, wat niet wil zeggen dat we dat opleggen en zeggen dat je het niet moet eten. Dawn en ik zijn allebei vegetariër, als bewuste keuze, al tientallen jaren.

MD: Ik ook, 32 jaar vegetariër en de laatste 6 jaar veganist. En ik ben kerngezond. Beiden: Precies, wij ook.

DP: Zelfs nog wat langer, we zijn natuurlijk wat ouder. Het levende bewijs dat je geen vlees nodig hebt. We leggen dit uit, we zijn allebei voor een zo natuurlijk mogelijk dieet, niet dat we proberen veganisme of vegetarisme te verkopen, we hebben gekeken naar waar het precies om gaat bij een natuurlijke gezondheid, wat is aangetoond dat het lichaam nodig heeft, en hoe we daaraan kunnen komen. Dus kijken we naar methoden om dat te doen. Eén van de redenen waarom we een plantaardig dieet adviseren, biologisch indien mogelijk, alleen al om hoe de grond is behandeld bij de moderne landbouw. Veel van de bodem waarin gewassen worden geteeld is verarmd, de natuurlijke mineralen die normaal aanwezig zijn ontbreken, met name magnesium. Ze groeien dus eigenlijk in chemicaliën. Wanneer de planten die er in groeien niet de nodige mineralen kunnen opnemen omdat de bodem eigenlijk dood is, misschien zien de planten er goed uit, maar als je ze eet dan neem je geen vitaminen en mineralen op omdat ze niet meer in de plant zitten.

Als je zoveel mogelijk biologische spullen koopt, omdat de controle op de bodem veel groter is, dan is de kans veel groter dat je gezonde groenten en fruit hebt. Alleen al om die reden. En als je kijkt naar de moderne veehouderij, of het om vee gaat of pluimvee, daar heb je dat domme regime waar de dieren worden ingeënt met allerlei antibiotica, groeihormonen en allerlei andere zaken die zich zullen bevinden in het vlees dat je eet.

Tijdens ons onderzoek hebben we ook gekeken naar ziekten bij dieren. We wilden zien of dezelfde regels opgingen bij dieren, of alleen bij mensen. We ontdekten dat er geen enkel verschil is. We hebben verschillende kwesties bekeken, één ervan was gekke koeienziekte, dat toen veel voorkwam in het VK, en schijnbaar nergens anders. We vroegen ons af hoe dat kon. Waarom worden die koeien gek en gaan dood of worden afgemaakt door de overheid? Opnieuw in een notendop, in het VK stonden de regering/dierenartsen erop dat boeren hun dieren doopten in een mengsel dat hoge doses organofosfaten bevatte, veel hoger dan in andere landen. Dit beschadigde het zenuwstelsel wat de aanblik gaf van een gek geworden koe die uiteindelijk doodging. Maar dat werd natuurlijk allemaal stilgehouden door de overheid en het ministerie, de redenen mogen duidelijk zijn. Ik hoop dat, wanneer de waarheid een keer aan het licht komt, er zijn mensen zoals wij die hiervan weten, de overheid voor grote bedragen kan worden aangeklaagd. Veel boeren hebben hun bedrijf verloren of schade geleden, tienduizenden stuks vee. Maar opnieuw, het had niets te maken met een ziekte, het was een vergiftiging. Keer op keer kwamen we dat tegen. Bij myxomatose bij konijnen. We onderzochten een breed scala, niet alleen bij mensen maar ook bij dieren, en we vonden dezelfde dingen.

We detailleren alles in het boek, maar uiteindelijk komt het neer op vier factoren. Een gebrek aan voedingsstoffen, inname van giftige stoffen, hoge niveaus van aanhoudende stress en elektromagnetische straling, wat an sich al een groot iets is. We weten het, er zijn bepaalde woorden die je niet mag noemen (5G...), wat laat zien hoe ernstig de mate van censuur in het VK is.

MD: Ik hoorde jullie tijdens een eerdere uitzending voor Greg Carlwoods the Higherside Chats waar jullie op deze factoren ingaan en wat mensen nu echt ziek maakt. Ik hoorde jullie antwoord geven op de veelgestelde vraag "als het virus niet besmettelijk is en je kunt iemand anders niet ziek maken via ademhaling of door ze onder te hoesten, hoe kan het dan dat leden van eenzelfde gezin vaak ziek worden op hetzelfde moment? Jullie antwoord was dat gekeken moet worden naar de verschillende factoren waardoor mensen ziek kunnen worden, dan zullen gezinsleden vaak blootstaan aan dezelfde factoren. Dan is het niet vreemd dat dit zich uitdrukt in eenzelfde ziektebeeld op hetzelfde moment. Dat zou een aantal dingen kunnen zijn. De meeste mensen hebben een draadloze router in huis, veel mensen hebben een "slimme meter," deze zorgen voor elektromagnetische vervuiling en straling, misschien woont men in de buurt van een mast voor mobiele communicatie, dan is er ook slechte voeding, als mensen in hetzelfde gezin hetzelfde eten en het is rommel dan kun je eenzelfde effect verwachten bij elk gezinslid.

En als antwoord op waarom mensen op hetzelfde moment ziek worden in bepaalde perioden van het jaar, we hebben de jaarlijkse griepgolf, mensen worden in een bepaalde tijd van het jaar verkouden, vooral in de winter. Wat ik zie is dat dit perioden zijn waar we minder kunnen beschikken over direct zonlicht, je krijgt geen Vitamine D van de zon, geen frisse lucht, niet in de natuur want het is koud. Ze zitten binnen met de verwarming hoog. Het duidt in de richting van waar dr. Kaufman het over heeft, exosomen, waarvan hij zegt dat het de natuurlijke werking van de cellen in het lichaam is om gifstoffen uit te drijven die zijn binnengedrongen. Het lichaam drijft deze stoffen af wat zich uit in de symptomen die wij associëren met de griep of verkoudheid. Het is de manier waarop ons lichaam afraakt van stoffen die er niet thuishoren en is een zeer persoonlijke ervaring. Het vindt alleen in jouw lichaam plaats en is niet iets dat je aan een ander door kunt geven. Misschien kunnen jullie daarop ingaan?

DP: We komen weer terug op het lichaam. Ons lichaam is zeer wel in staat om voor zichzelf te zorgen als je tegemoet komt aan de eerder genoemde vier factoren, met name gezonde voeding. Ik zal proberen het zo kort mogelijk uit te leggen. Gedurende de dag produceert het lichaam zogenaamde vrije radicalen. Wanneer er niets aan gedaan wordt kunnen deze behoorlijk schadelijk zijn voor het lichaam op cellulair niveau. Met aanwezigheid van voldoende van de juiste voedingsstoffen, zeker wanneer het donker is en je zou moeten slapen, dan laat het lichaam krachtige antioxidanten vrij zoals melatonine, en deze ruimen de vrije radicalen op en worden uit het lichaam verdreven. Het is één van de taken van bacteriën en van wat je net noemde, exosomen die worden losgelaten uit de cellen. Het is allemaal onderdeel van het natuurlijke zuiveringsmechanisme van het lichaam, en het lichaam blijft gezond. Maar als je geen goede voeding neemt, of je neemt allerlei giftige stoffen in of staat bloot aan elektromagnetische straling dan kan het lichaam overweldigd raken. Het komt niet af van de vrije radicalen, er komen er alleen maar meer bij door alle slechte stoffen die het lichaam binnenkomen, het heeft niets te maken met ziektekiemen, het is gerelateerd aan één of andere blootstelling aan gifstoffen, en het lichaam kan overweldigd raken. Vaak is het zo, de eerste manier waarop het lichaam probeert zich te ontgiften is wat mensen ervaren als een verkoudheid, griepachtige symptomen als het erger is. Als het normale systeem probeert af te raken van deze gifstoffen dan moet er overgewerkt worden, vaak worden daarbij de slijmvliezen bij aangewend, het lichaam probeert alle beschikbare bronnen te gebruiken om deze vrije radicalen en gifstoffen op te nemen en het lichaam uit te werken. Het is eigenlijk een natuurlijk ontgiftingsproces. Maar wanneer je je lichaam goed onderhoudt dan krijg je die symptomen niet. Het gebeurt alleen als extreme maatregel. En uit eigen ervaring, wetend wat wij weten, wij hebben nooit griep of verkoudheidssymptomen want we voeden onze lichamen goed en blijven zoveel mogelijk weg, voor zover dat tegenwoordig nog mogelijk is, en dat wordt steeds moeilijker, van giftige elektromagnetische straling, maar vooral van bewerkt voedsel dat vele gifstoffen bevat. Drinkwater. Wij gebruiken omgekeerde osmose filtersystemen in de waterleiding omdat er ook veel gifstoffen in het water zitten. In veel gebieden in het VK wordt nu ook ammoniak aan het drinkwater toegevoegd, blijkbaar was chloor en fluoride nog niet genoeg. Maar goed ook, want de filtreersystemen aan de bron zijn niet erg goed, er komen allerlei farmaceutische afvalstoffen in terecht.

MD: Drink geen kraanwater, mensen.

DP: Daar komt het wel op neer, geen kraanwater tenzij je een goed filtersysteem hebt. Wat weer niet betekent dan ik gebotteld water aanraad. Dan ben je net zo slecht of slechter af door het BPA in het plastic dat in het water lekt, zo krijg je ook behoorlijk slecht gifstoffen binnen door water in een plastic fles. Zorg er in ieder geval voor dat je je water heel goed filtert.

MD: Om nog even terug te komen op vaccins, als virussen niet zijn wat we denken dan kunnen vaccins dus nooit effectief zijn. Dan bestaat er dus geen vaccin dat enig goed doet. Wil jij deze beantwoorden, Dawn?

DL: Het simpele antwoord is zeker, absoluut. Het hele idee achter vaccinatie is het opkrikken van het immuunsysteem zodat het lichaam deze zogenaamde ziektekiemen kan bestrijden. Maar omdat er geen enkel bewijs is dat ziektekiemen het lichaam binnendringen, dan is er ook geen behoefte aan de activiteiten van het immuunsysteem. Wat eraan toe wordt geschreven, dat bestaat gewoon niet. Het lichaam is geen slagveld waar het immuunsysteem de binnendringers moet bestrijden.

MD: Een deel van de rotzooi die in vaccins wordt gestopt... onder normale omstandigheden zal je lichaam nooit worden blootgesteld aan dat soort rommel. Al dat spul wordt in je gespoten, het is schadelijk, het is giftig, je zou er normaal nooit mee in contact komen, dan moeten ze toch meer kwaad dan goed doen?

DL: Inderdaad. Het doel van de giftige ingrediënten, met name de hulpstoffen, is om het immuunsysteem harder te laten werken. Ik denk dat de gedachte is, "het is giftig, dus zal het het immuunsysteem aanjagen om harder te werken." Maar dat is gebaseerd op het volledig onjuiste idee dat de ziektekiemen indringers zijn. Om dat uit te leggen, virussen leven niet eens. Maar bacteriën dan? Die zitten overal en die veroorzaken toch ziekte? Het antwoord is nee, ook niet. Veel mensen zullen dit verschrikkelijk vinden om te horen, maar het lichaam bevat biljoenen (!) bacteriën, ongeveer net zo veel als we cellen hebben. Het is de normale leefomgeving van bacteriën. Wanneer in een laboratorium onder een microscoop wordt gekeken naar ziek weefsel en men vindt bacteriën dan is dat niet verrassend. Zoals ik al zei, één van de doelen van bacteriën is opruimen, het afbreken van giftige stoffen en het lichaam te helpen er vanaf te komen. Het is onderdeel van het onderhoudssysteem, ze zijn niet de vijand.

DP: We ontdekten dat er een misvatting bestaat over dit hele concept van een immuunsysteem, nogmaals, hier is vaccinatie op gebouwd, dat het het immuunsysteem een opkikker geeft, dat hebben we vast vaak gehoord, zo werkt het. Dit zal u verrassen, maar het lichaam heeft eigenlijk geen immuunsysteem, niet op de manier zoals ons is geleerd. Wat het heeft is een gezondheidssysteem. Het lichaam beschikt over mechanismen om het schoon te houden, maar er is geen systeem dat je "voor kunt behandelen," om het zo maar te zeggen, om het te stimuleren.

MD: Ja, individuele organen als de nieren, de milt, de lever, ze hebben allemaal hun eigen functie en doen hun eigen ding.

DP: Absoluut. En je kunt ze niets geven waardoor ze beter werken. Zo werkt het lichaam eenmaal niet. Hoe je er ook naar kijkt, en velen hebben zich verdiept in vaccinaties, in het boek staan veel details, er bestaat geen mechanisme waardoor ze kunnen werken, geen immuunsysteem om op te krikken of ziekten te voorkomen tegen iets dat niet bestaat. Het is volkomen onzin. En zeer gevaarlijk, want het enige dat ze doen is gifstoffen in het lichaam brengen die daar niets te maken hebben. De eerste verdedigingslinie van het lichaam, de huid, wordt gepasseerd. Ze injecteren dus gifstoffen, omzeilen dit beschermende schild, en spuiten het direct in de bloedsomloop. Op een andere manier had het er nooit kunnen komen.

MD: Inderdaad. En naar bericht zitten er nu nog meer spullen in, dit volgens alternatief onderzoek. Het idee is om RFID-chips te injecteren als onderdeel van een vaccin in nanodeeltjes om digitaal mensen te kunnen volgen. Dat is allemaal in lijn met de toekomstige "slimme steden" die worden gecontroleerd door kunstmatige intelligentie. Systemen voor gezichtsherkenning en allerlei andere technologieën die nu opkomen. Er is veel bewijs dat dit gaande is. Het was ook altijd al gepland. Voor het interview begon hadden we het over een verhaal van gisteren, Matt Hancock, de Minister van Gezondheid, heeft gezegd dat het niet nodig zal zijn om vaccinaties verplicht te stellen omdat hij denkt dat voldoende mensen het vrijwillig zullen willen nemen, door hoe de geestbeheersing en angst hun werk hebben gedaan. Voor mensen als wij is dat goed nieuws, mensen die onder geen enkele omstandigheid een vaccin zouden accepteren, dat we er niet toe gedwongen worden. Maar nog steeds zijn velen niet op de hoogte en zij zullen het slachtoffer worden van deze plannen. Zij zijn degenen die in de rij zullen staan met een opgerolde mouw en zeggen "mijn beurt."

De meeste gesprekken met "normale" mensen over vaccins komen altijd terecht bij het werk van Edward Jenner en het pokkenvaccin. We horen vaak het verhaal van hoe de kolonisten, of indringers, om ze te noemen wat ze waren, van het Amerikaanse continent dekens hadden gegeven aan de oorspronkelijke bewoners die ze aantroffen, en deze zouden zijn besmet met pokken, wetend dat zij geen immuniteit hadden opgebouwd omdat ze er nooit eerder aan waren blootgesteld. En talloze slachtoffers stierven. Dit is gekoppeld aan Edward Jenner die goed werk deed met zijn pokkenvaccin, want anders zouden vele anderen zijn gestorven. Maar dat verhaal van die dekens is volgens mij een misvatting in het licht van wat ik jullie hoorden zeggen in een eerder interview. Misschien kunnen jullie daar iets over zeggen?

DP: Dat is eigenlijk al een hele geschiedenis op zichzelf, ik probeer me wat namen te herinneren van boeken die we over dit onderwerp hebben gelezen. Weet jij het nog, Dawn?

DL: Het verhaal kent twee delen. De dekens met pokken die aan de oorspronkelijke bewoners werden gegeven was meen ik in de 19de eeuw. Het andere deel gaat terug naar de oorspronkelijke invasie. David Stannard schreef het boek American Holocaust, in ons boek hebben we het er ook over. Europeanen gingen naar het land dat nu Amerika is en droegen het pokkenvirus bij zich. Zo werd de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid. We hebben aangetoond dat dit niet geval kan zijn geweest om allerlei redenen. Het ander boek is Open Veins of Latin America door Eduardo Galeano, ook heel interessant.

DP: Wat we ontdekten, en ik raad iedereen aan het werk van dr. Stannard te lezen, het schudt je echt wakker, hij laat zien wat er werkelijk gebeurde toen de Conquistadores naar Amerika gingen, en later de Britten. Het favoriete verhaal is dat zij de schuld kregen, zij namen al hun ziektekiemen mee, de oorspronkelijke bewoners hadden daar geen afweer tegen. Dit is een complete misvatting. Naast dr. Stannard hebben we het zelf ook onderzocht. De gruwelen die zich afspeelden toen de veroveraars daar aankwamen, de mensen daar werden gewoon afgeslacht, dat is de ware geschiedenis van wat daar plaatsvond. Niet alleen vermoordden ze daar mensen die geen wapens hadden zoals zij. De veroveraars hadden harnassen, zwaarden, musketten, tegenover een grotendeels ongewapende tegenstander, misschien een paar pijlen en bogen. De veroveraars hadden zelfs gepantserde honden die waren getraind om mensen neer te halen en aan stukken te scheuren. Het is verschrikkelijk wat zich daar afspeelde. Degenen die niet werden afgeslacht werden tot slaven gemaakt. Want het hele idee van de veroveraars was om goud, zilver en kostbare mineralen te winnen uit de Amerika's. Dat was de hele opzet.

MD: En het hoge dodental wordt toegeschreven aan de pokken. Beiden: Inderdaad.

DP: De geschiedenis beschrijft het als een onfortuinlijk voorval, het was niet de opzet. Ze beschikten niet over afweer en stierven uit. Het was niet bedoeld. Maar wanneer je kijkt naar de ware geschiedenis, ze kwamen daar om de zaak leeg te roven, de oorspronkelijke bewoners op te ruimen of tot slaaf te maken om in de goud en zilvermijnen te werken. En het is nog veel erger, ze namen niet eens de moeite de slaven te voeden. Als ze dood gingen dan haalden ze gewoon anderen. En dat gebeurde. Het ging zo ver dat zelfs de koning en koningin van Spanje zeiden dat het onaanvaardbaar was, ze hoorden de verhalen die rondgingen van anderen die er waren geweest. Ze moesten beter worden behandeld, en de situatie verbeterde iets. Maar als je naar de cijfers kijkt, de bevolkingen van de Amerika's werden gedecimeerd. Degenen die ontsnapten werden van hun vruchtbare land verdreven zodat ze niet langer hun gewassen konden planten en fatsoenlijk eten. Ze werden verdreven naar streken waar niets kon groeien, dus gingen ze dood van de honger of gingen dood aan de gevolgen van ondervoeding. Pokken, waar je grote blaasvorming krijgt op de huid, is een typisch gevolg van gebrek aan voedingsstoffen. Vergelijkbaar met scheurbuik, dat zeelui vroeger kregen in de begintijd van zeevaart met houten schepen die in latere jaren verre reizen ondernamen naar de Amerika's, zeelui kregen scheurbuik, met huiduitslag, en het was dodelijk. Uiteindelijk ontdekte men dat het kwam door een gebrek aan vitamine C. Zo eenvoudig was het. Maar een tijdlang was het een moordenaar. Uiteindelijk besloten kapiteins om vaten met limoenen mee te nemen. Daarom werden de Britten ook wel "Limies" genoemd. Het was om het vitaminegebrek tegen te gaan zodat bemanningsleden het langer uithielden. Ik zei het al, wat zich afspeelde in beide Amerika's was elke keer hetzelfde. De mensen werden afgeslacht, verdreven van hun land, gedreven tot hongersnood, en werden dan het slachtoffer van allerlei ziekten die voortkwamen uit voedselgebrek, onvoldoende voedingsstoffen, voortdurende stress, dat is de ware geschiedenis. Het is gedetailleerd in een paar boeken. We refereren eraan in ons boek om mensen een beknopte versie te geven zodat men kan zien dat die onzin over dat ze doodgingen door overgebrachte ziekten gewoon niet waar is.

MD: Je komt erachter dat bijna alles dat je ooit hebt geleerd op school, alles in de officiële geschiedenisboeken of op Wikipedia een leugen is. Je kunt elk verhaal één voor één ontrafelen, zoals ik heb gedaan in mijn eigen onderzoek over de laatste jaren. Alles is een leugen. En wat betreft onze huidige situatie - het c-woord - veel mensen trekken een parallel met de Spaanse griep van 1918. Ze zeggen "kijk naar die pandemie, kijk hoeveel slachtoffers daardoor vielen, nu hebben we hier hetzelfde." Maar jullie halen in interviews en artikelen vele andere redenen aan die bij hebben kunnen dragen aan het overlijden van grote aantallen mensen in die tijd, 1918-1919, die niet het gevolg waren van een lucht gedragen besmetting of pandemie. Volgens mij zijn er duidelijke verbanden met de Eerste Wereldoorlog, niet?

DL: Dat klopt helemaal. Dat was ook een interessant onderdeel van ons onderzoek. Want het zou gaan om een grote pandemie. Iedereen had griep, miljoenen mensen. Eén van de vreemde factoren zijn de cijfers, 20 miljoen, 50 miljoen, sommigen zeggen zelfs 100 miljoen overledenen door die griep. De vraag is natuurlijk hoeveel van de overledenen werden getest voor de doodsoorzaak. Ik zie daar een parallel, dood door allerlei oorzaken werden, net als nu, toegeschreven aan die griep. Want het komt hen goed uit om te zeggen dat dat was wat er toen gebeurde, miljoen stierven, dus moeten we nu iets vergelijkbaars doen. We ontdekten dat er verschillende oorzaken of bijdragende factoren waren, afhankelijk van waar in de wereld we keken. In Amerika vonden we bijvoorbeeld bewijs dat de soldaten in militaire kampen, waarvan je zou verwachten dat ze fit en gezond zijn, dood gingen of ernstig ziek werden. Een factor die daaraan wordt gekoppeld is vaccinaties. Hen werd een aantal vaccinaties toegediend. Als ze tekenen van griep of verkoudheid vertoonden dan kregen ze aspirine, zeer populair in die tijd. De doses die ze kregen waren veel hoger, pas later werden de doses teruggebracht. We ontdekten een interessant artikel dat liet zien dat er een nauw verband bestaat tussen de giftigheid van aspirine en ademhalingsproblemen, longontsteking, of wat werd gediagnosticeerd als longontsteking.

Dat was in Amerika, in het VK en Europa was het misschien hetzelfde. Toen ontdekten we dat India in die periode het grootste aantal slachtoffers kende van de zogenaamde griep. Hier zei men dat het kwam door terugkerende strijders uit Europa die de ziektekiemen meenamen. We hadden ons beseft dat de bacterietheorie niet kon kloppen, dus gingen we op zoek naar wat het had kunnen veroorzaken. Toen ontdekten we artikelen die klimatologische omstandigheden aanhaalden als factor, er was een sterke El Nino, bepaalde weersystemen. Wanneer deze sterk is dan kan het het zorgen voor beweging in stormen, of bepaalde weertypen stoppen of voorkomen, de typische regenseizoenen, regen valt niet waar het zou moeten vallen. Daardoor ontstond een enorme droogte die zou leiden tot hongersnood en hierdoor vele doden op dat continent. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat deze doden werden toegeschreven aan de griep. Het is maar net wat het beste uitkomt.

Te zeggen dat het de griep was door de ziektekiemen die mee terug werden gebracht, eerder dan te bedenken dat deze soldaten verschrikkelijke omstandigheden mee hadden gemaakt in de loopgraven in het Europese oorlogstheater. Zij werden gedwongen om in de oorlog te vechten, India was toen nog onderdeel van het Britse Rijk. Ze werden geronseld, werkten in de loopgraven onder erbarmelijke omstandigheden, ze waren een veel prettiger klimaat gewend. Tijdens de winters in de loopgraven was het voor hen absoluut verschrikkelijk. Dus toen ze terugkwamen waren ze alles behalve gezond. Het had niets met ziektekiemen te maken.

DP: In ieder geval waren ze ondervoed, ze hadden zeker onder enorme stress geleden, zoals ik al zei, twee van de factoren die zorgen voor de vrijgave van enorme hoeveelheden vrije radicalen.

MD: Nog een verhaal uit de geschiedenisboeken aan gort geschoten.

DP: In die tijd was de ernst van deze vermeende griep zodanig dat mensen symptomen kregen, ziek werden en stierven binnen een paar dagen, uren soms zelfs. Dus er vond zeker iets vreemds plaats. Wat dan weer de leugen weerlegt van soldaten die teruggingen naar India. Als mensen zo snel doodgingen dan hadden ze in die tijd niet eens de tijd gehad om terug te keren naar India om anderen te besmetten. Ze zouden onderweg al lang overleden zijn. Het verhaal dat wordt opgehangen door de autoriteiten houdt geen stand. Nogmaals, in het boek gaan we er tot in detail op in voor een completer beeld van de hele waarheid. Maar het klopt wat je zei, Mark. Wij ontdekten hetzelfde. Alles van enig belang waar je in duikt, het officiële verhaal is nooit waar. Of je teruggaat in de geschiedenis of kijkt naar onze tijd.

MD: Ik heb ondervonden dat de beste manier om tot de waarheid te komen is om te nemen wat de officiële kanalen verkondigen en dat dan 180 graden om te draaien. Als je dat doet dan is de kans groot dat je de waarheid zult weten. Dit is daar maar weer eens een voorbeeld van.

We zien dat het beste gezondheidsadvies is om zoveel mogelijk je leefstijl op te schonen, op je voeding te letten, een goed dieet, proberen toxische invloeden te vermijden, proberen een onderdrukking van het immuunsysteem te voorkomen en te blijven verkeren in een positieve frequentie, een positieve levensinstelling. En kijk dan naar de effecten van de lockdown op mensen, waar we worden gedwongen om in onze huizen te blijven, veel mensen voelen zich claustrofobisch wanneer ze opgesloten zijn in een kleine ruimte, niet naar buiten kunnen, niet vrij kunnen bewegen, ze raken in paniek, allemaal slecht voor je geestelijke gezondheid. Er zijn veel berichten over zelfmoord, we zien het niet terug in de mainstream media, maar gezegd wordt dat veel mensen zelfmoord plegen omdat ze hopeloosheid, de isolatie en de eenzaamheid niet kunnen verdragen van opgesloten te zijn in hun huis, vooral wanneer ze alleen wonen. Dus worden geestelijke gezondheidskwesties verergerd, er zijn berichten over huiselijk geweld. Er zijn situaties waar gezinnen niet met elkaar overweg kunnen. Ze zijn tot elkaar veroordeeld, kunnen niet naar buiten en worden gedwongen om zo te leven. Dan zijn er mensen die vrijwillig binnen blijven omdat ze doodsbang zijn voor het virus. Ze denken dat het overal is, rondwarend. Zij komen niet buiten, krijgen onvoldoende beweging, hebben onvoldoende toegang tot direct zonlicht, krijgen niet genoeg frisse lucht. Al deze zaken dragen bij aan een slechte gezondheid. Dat moet wel, want het zijn slechte invloeden.

Weer een voorbeeld van officieel advies. "We zorgen dat jullie veilig zijn, de enige reden waarom jullie niet naar buiten mogen is om levens te redden. Blijf thuis, red levens! Zorg dat je veilig bent." Maar feitelijk wordt mensen grote schade berokkenend door opgesloten te zijn. Dus is ook hier weer het advies van de overheid precies het tegenovergestelde van wat het zou moeten zijn. Het houdt mensen niet veilig, het berokkend grote schade.

DP: Helemaal mee eens. Zoals we weten manipuleren ze de sterftecijfers. Maar wij weten dat dit zogenaamde virus niemand kan doden. De cijfers die de regering brengt zijn onnauwkeurig. Maar ook gaan er thuis veel mensen dood die niet naar een ziekenhuis kunnen of willen. Dit is wat er in Amerika gebeurt. Andy Kaufman vertelde ons dit. Het CDC daar instrueert artsen om, wanneer er twijfel bestaat, altijd COVID-19 op te geven als doodsoorzaak. Het c-woord. Zonder enige tests. Hen wordt opgelegd dit te doen. Wat je een beeld geeft van precies hoe wanhopig de autoriteiten zijn. En hoe corrupt het hele systeem is. Om iets te laten lijken wat het helemaal niet is. Hoe meer je er naar kijkt, zoals jij hebt gedaan, en wij ook, dan weet je dat er achterliggende motieven zijn. Dit is een soort greep naar macht, naar overheersing. Dat is eigenlijk het enige dat je kunt zien. Ze hebben zoiets nooit eerder kunnen doen op een dergelijk grote schaal.

MD: En de enige reden waarom dit tot nu toe heeft kunnen slagen is omdat grote aantallen mensen alles wat de overheid zegt, wat de media zeggen, aannemen als het gospel. Ze geloven het allemaal. Het zal niet in ze opkomen zelf onderzoek te doen om te zien of die informatie standhoudt. Want ze zijn geconditioneerd, geprogrammeerd om te vertrouwen op deze gezagsdragers en kunnen zich niet voorstellen dat ze worden voorgelogen. Ik heb net al aangehaald dat het bij de meeste personen aan kennis ontbreekt over gezondheid, het menselijk lichaam, de aard van virussen, ziekten. Zelf wist ik er ook maar weinig van voor dit alles gebeurde. In deze periode heb ik het allemaal onderzocht om bij te leren, maar daarvoor wist ik er erg weinig van. Maar het lijkt dat de meeste mensen niet in staat zijn, of onwelwillend zelfs, om hun eigen onderzoek te doen. Want de informatie die jullie hebben blootgelegd is voor iedereen beschikbaar. Iedereen kan het vinden. Ik heb het ook gevonden. Je moet alleen de wil hebben om het te doen, wat tijd en een internetverbinding. En nu hebben we allemaal tijd, niet?

Maar het lijkt alsof mensen dit gewoon niet zelf uit willen zoeken. En dat is de enige reden waarom zo'n verhaal stand kan houden. De enige reden waarom mensen buiten lopen met een gezichtsmasker voor en doodsbang zijn voor andere mensen op straat. Het is zo deprimerend om te zien, zo frustrerend wanneer je bedenkt dat het allemaal is gebaseerd op leugens.

DP: Inderdaad. Zeer spijtig dat mensen onwillig zijn om hun eigen onderzoek te doen om de waarheid te weten. Er bestaat een soort ingebouwde weerstand tegen iedereen, zoals wijzelf, als je probeert mensen het te vertellen dan is er die onwilligheid om te geloven dat wat je hen vertelt de waarheid zou kunnen zijn. Ze kunnen gewoon niet geloven dat overheden of medische instellingen het mis kunnen hebben. Zelfs als je zegt dat je voorbeelden kunt geven, medische verslagen die aantonen dat wat we zeggen klopt, voor het grootste deel willen mensen het niet weten. Een ingebouwde weerstand om zelfs maar te leren. Het is zeker een moeizame strijd. Erg teleurstellend.

MD: Daarom vind ik het bemoedigend wanneer medische professional als Andrew Kaufman en Rashid Buttar zich uitspreken, vele andere die naar voren zijn gekomen. Zij beschikken over de kwalificaties. David, je zei eerder iets over vertrouwen van mensen in alles wat een witte jas draagt. Het heeft te maken met geprogrammeerde autoriteit. Maar er zijn professionele medici met aantoonbare kwalificaties die naar buiten treden en alternatieven geven voor het vertelsel. En zij zeggen dat de overheid de mensen voorliegt. Het zijn er natuurlijk niet zo veel, want iedereen die dit soort informatie naar buiten brengt, het is het einde van hun carrière, het einde van hun salaris, hun pensioenplannen, dat willen mensen niet kwijt raken. Maar een aantal dappere zielen hebben hun nek uitgestoken, hebben de waarheid gesteld boven hun persoonlijke agenda's en hebben deze alternatieve informatie naar buiten gebracht. Fantastisch als mensen van binnenuit naar voren stappen als klokkenluiders. Dawn, wilde jij iets toevoegen?

DL: Ja, over wat jij en David zeiden over mensen die bang zijn. Want dat is het belangrijkste mechanisme in wat zich afspeelt, mensen bang maken voor dit virus. Maar het heeft ook te maken met sociale conditionering, waar jij naar hebt gekeken binnen de entertainmentindustrie. Er waren al die films als Contagion, ik kan geen andere titels herinneren want ik kijk ze nooit.

MD: Outbreak.

DL: Ja, die ook. Want bij het doen van dit onderzoek, en de realisatie, al lang geleden, dat ziektekiemen niet het probleem zijn, ik kan er gewoon niet naar kijken. Ik ben bang dat ik tegen de TV zal gaan staan schreeuwen. Maar die sociale conditionering bestaat. Nu zijn de mensen bang voor die dingen, ze zijn akelig en kunnen mensen doden. Ze zijn erin getraind door conditionering, dus nu het allemaal gebeurt, dat is mooi, nu is iedereen bang. Ze gehoorzamen aan het afstand houden en denken dat dit het verschil maakt. Dat kleine extra stukje kan het virus niet afleggen. (Mark gniffelt).

MD: En elke donderdag om 8 uur neemt het even vrij. Wist je dat? Het houdt zich even in tot iedereen weer naar binnen is en dan komt het weer terug. Beiden: Ja, ja.

MD: Ik bedoel, is het niet krankzinnig dat die mensen bestaan? Ik heb discussies in chats gezien op sociale media waar dit soort gesprekken plaatsvindt. Er zijn zelfs mensen die zeggen: "Zelfs als de overheid zegt dat het weer veilig is om naar buiten te gaan, dan blijf ik nog steeds binnen. Ik ben er zo bang voor. Ik nog niet werken." Mensen surveilleren zichzelf, maken zichzelf tot slaaf. Een slavenmeester is tegenwoordig niet eens meer nodig. Beiden stemmen in.

DP: Voor ons als vrijdenkers is het onbegrijpelijk. Wij zetten overal vraagtekens bij. Maar we hebben ondervonden dat dit niet geldt voor de meeste mensen. De krachten die dit hebben georganiseerd, de duistere krachten achter overheden, moeten hebben gedacht, "man, dat was makkelijk. Nooit verwacht dat het zo makkelijk zou zijn." En ze zijn er mee weg gekomen, in ieder geval tot nu toe. We moeten het blijven proberen. En ik was vandaag blij te zien dat de overheid voor de rechter wordt gedaagd, de klacht is dat alles wat ze deden illegaal is. Ze hebben tot vanmiddag 4 uur om te reageren op de klacht van het team van Wedlake Bell in Londen. Een advocaat heeft de zaak op zich genomen, meneer Havers. Hij heeft goede resultaten bereikt op het gebied van mensenrechten. Hij lijkt de aangewezen persoon. Ik ben hoopvol dat ze een goede zaak kunnen bouwen. Het enige nadeel is, ik heb hun 20 pagina's tellende document gelezen dat ze aan de regering hebben voorgelegd, het recht staat aan hun kant. Het toont inderdaad duidelijk aan dat de overheid bij alles illegaal heeft gehandeld. Maar zoals iedereen weet, we hebben in dit land een rechtelijk systeem, maar niet per se een rechtvaardig systeem. De twee zijn heel verschillend. Dus al lijkt het recht aan de kant van Wedlake Bell te staan, de vraag is of rechtvaardigheid zal zegevieren. Ik mag graag denken dat dit zal gebeuren.

MD: Vandaag, de dag van deze opname, is 7 mei, de dag dat Boris Johnson versoepelingen van de lockdownmaatregelen zou aankondigen, maar ik heb me gisteren laten vertellen dat, volgens officiële cijfers, er weer een onverwachte piek is geweest in het aantal c-woorddoden. Ons was verteld dat de curve was afgevlakt, de sterftecijfers daalden, en gisteren, wat een verrassing, van alle dagen waarop het had gekund, is er een grote piek, het loopt weer op, net op het moment dat er versoepelingen aan zouden worden gekondigd. Wat ik denk dat we hier zien zijn verschillende facties. De doodsbange, masker dragende BBC-gelovers, die alles voor zoete koek slikken wat de overheid vertelt, worden steeds verder meegezogen in de angst en geestbeheersing, en zelfsurveillance. Aan de andere kant zijn grote aantallen mensen die beginnen te beseffen dat de hele zaak bedrog is, ze zien dat we worden voorgelogen.

Meer en meer insiders komen naar voren. Meer en meer mensen delen alternatieve, ware informatie zoals hier. Die actie van Simon Dolan is niet de enige tegen de overheid, ik hoorde over drie andere. Er is Robin Tilbrook, vertegenwoordiger van de Britse Democraten die gerechtelijke stappen heeft gezet, en nog twee andere zaken. Dit zijn duidelijke statements aan het adres van de boosdoeners, de heersers, dat we niet allemaal dom zijn. Wij zijn niet allemaal achterlijk. Sommigen van ons zijn in staat kritisch te denken. Sommigen van ons hechten waarde aan rechten en vrijheden en we zijn ons ervan bewust dat zij geen enkel recht hebben ons deze af te nemen. We zijn vrije soevereine wezens en we zullen vechten voor het behoud van die natuurlijke status. Elk soort boodschap die we kunnen afgeven. En niet alleen dat. Meer en meer mensen worden wakker, onze aantallen worden steeds groter, dat kan alleen maar positief zijn. Elke mogelijkheid die we hebben om ons te laten horen. Sommigen hechten waarde aan demonstraties en protesten, anderen zullen zeggen dat die niet uitmaken. Misschien veranderen ze niets, maar er gaat wel een boodschap van uit. Dat er mensen zijn die ze nog niet te pakken hebben. En ik denk dat dit exponentieel zal gaan toenemen in de komende weken, dat hoop ik.

DP: Dat geldt ook voor ons. De reacties die we krijgen op ons boek zijn erg bemoedigend. Toen we het boek schreven, vanwege de uitdagende aard, we vertellen mensen dat alles wat ze dachten te weten over ziekten onwaar is, dachten we dat velen zich beledigd zouden voelen. Maar nee, zeer veel positieve reacties, veel meer dan we hadden verwacht. Ook van leden uit het medisch establishment. Een aantal openlijk, anderen liever anoniem. Zeer hoopgevend. We weten nu dat we met velen zijn, we moeten door blijven gaan, in blijven gaan tegen wat deze booswichten proberen ons op te dringen.

DL: We willen de informatie naar buiten brengen dat er niets is om bang voor te zijn, dat deze angst volkomen grondloos is

DP: Het is volkomen gefabriceerd. Mensen zullen niet dood neervallen door welke vreselijke ziekte ook, of het nu het huidige verzonnen iets is of wat dan ook. Het bestaat niet, het is er niet. Je kunt een perfect gezond leven leiden en volkomen veilig zijn.

MD: Is het niet ironisch? Ik heb me de afgelopen weken gezonder gevoeld dan ooit. Ik slaap veel beter want ik werk niet meer. Ik werkte als chauffeur en moest om 4 uur 's ochtends op, belachelijke werktijden. Nu kan ik de hele nacht slapen. Ik ga elke dag naar buiten, zolang het mogelijk is. Ik krijg zonlicht, zoek de natuur op, het lenteweer is de afgelopen weken prachtig geweest. Ik eet beter dan normaal. Ik heb me nooit gezonder gevoeld. Aan de andere kant heb je mensen die denken "oh, we worden ziek, al die ziekte in de lucht," en dat is gewoon niet waar. Er moeten toch vele, vele medische professionals zijn, artsen, virologen, andere wetenschappers die toch moeten weten dat dit allemaal bedrog is. Zij zien toch ook wat de overheid vertelt, wat de BBC ons vertelt, er moet toch een stemmetje zijn in hun hoofd dat zegt "nee, nee, nee, dit klopt niet." En toch houden ze hun mond om de redenen die we al gaven, ze willen hun salaris of wat dan ook niet verliezen. Maar ze zullen 's nachts geplaagd worden door gedachten, hun geweten moet hen wel in de ribben porren, elke dag. Denken jullie niet?

DP: Ik denk van wel. Andy Kaufman zei het ook al. Een aantal bevriende artsen heeft hem hierom in de steek gelaten, omdat hij zich uit heeft gesproken. Zoals je zei, ze zijn bang om hun Mercedes te verliezen, de privéschool voor de kinderen, het grote huis waarin ze wonen. En niet op de laatste plaats de enorme schulden die ze hebben opgebouwd tijdens hun opleiding. Het zijn gouden handboeien. Ze hebben dat inkomensniveau nodig om hun schulden af te betalen en om hun leefstijl te onderhouden waar ze gewend aan zijn geraakt. De meesten zullen hun geweten in een klein doosje opsluiten en wegzetten in een kast, en verder gaan met geld verdienen. Hij geeft het in ieder geval toe, de meesten niet. En dat is triest. Maar op een dag zal de rekening komen. Hopelijk zullen ze dan toch naar hun geweten luisteren en zich ook uitspreken en de waarheid vertellen.

MD: Ze hebben een belangrijke beslissing te nemen, aan welke kant wil je staan? Want er wordt geschiedenis geschreven en we moeten een kant kiezen. Als ze de verkeerde keuze maken dan moeten ze dat misschien tot het einde van hun dagen met zich meedragen.

Daarnaast zijn er de gevolgen voor de ziel. Ik wordt nu even metafysisch en spiritueel, maar er zijn gevolgen bij de handelingen waar je in dit leven voor kiest, zij zullen bij je blijven voorbij het einde van het fysieke bestaan, tot na je dood. Dat is mijn kleine verklaring hier.

Maar naast al die artsen, wat te denken van alle omroepers en zogenaamde journalisten die de officiële lezing propageren. Zoveel angst en lijden, zoveel doden door zelfmoord zouden kunnen zijn veroorzaakt door de lockdownmaatregelen, en dat was allemaal niet gebeurd als er geen mainstream media waren, met medewerkers die het verhaal overeind houden, om het even welk script dat hen wordt gegeven voorlezen en iedereen doodsangst aanjagen over deze zogenaamde dodelijke ziekte die er gewoon niet is. Veel van deze mensen zouden zich ook eens diep in de ogen moeten kijken. Ik mag graag denken dat ook hun geweten hen in de ribben port en zegt "waar ben je mee bezig? Waar ben je deel van?" Ik denk dat ook zij het één en ander te overpeinzen hebben. Want wat mij betreft zijn deze mensen verraders. Dit is niets minder dan verraad. Het verkopen van leugens en bedrog, al helemaal als je dat weet. Het is gewoon onvergefelijk.

DP: Ik ben blij dat je zei "zogenaamde journalisten" want in de ware zin zijn ze dat natuurlijk niet. Het zijn slechts herhalers. Ze krijgen een script. Het zijn praatpoppen. Ze dragen alleen maar het script voor, zonder een gedachte in hun hoofd. Ik dicht slechts weinigen enige mentale faculteiten toe. Ze krijgen goed betaald, ze zijn op TV, mooi salaris en leven er goed van. Alleen maar voor het voordragen van een script. Dat is het enige dat ze doen. Het zijn verre van journalisten. En dat geldt voor de meerderheid. Ze zijn meer deel van de entertainmentindustrie. Ik zie meer van hun fratsen, pratende honden, mevrouw Smith in de straat die tijdens de lockdown viool heeft leren spelen, dat soort flauwekul. Het is gewoon belachelijk. Niets meer dan entertainment, en de mensen trappen erin. Ik ben het met je eens, ik denk ook dat ze de rekening een keer gepresenteerd krijgen. Want dit had nooit zo kunnen worden uitgevoerd zonder de media. En die hebben de volledige nieuwsvoorziening overgenomen. Je kunt geen zender aanzetten op radio of TV. En iedereen die heeft gekeken naar Event 201, dat vorig jaar oktober plaatsvond, dit is precies wat ze daar hadden gepland. Ik raad mensen aan daarnaar te kijken. Het staat gewoon op internet. Daaraan kun je zien dat dit gepland was. Het gebeurde niet zomaar. Het werd al langer gepland, maar tijdens deze bijeenkomst werd er serieus over gepraat, in oktober vorig jaar. En nu leven wij wat daar werd besproken.

MD: Dat zou toch bij de massa alarmbellen moeten doen rinkelen? Dat dit niet zomaar uit de lucht kwam vallen, voortkwam uit vleermuizen in China en niemand die wist dat het zou gebeuren? Alleen al het feit dat ervoor werd geoefend, 2 maanden voordat het echt gebeurde. Natuurlijk wordt er in de mainstream media niet gesproken over Event 201. Maar als de wil er is om het uit te zoeken, de informatie is te vinden op internet. Niemand heeft een excuus om het niet te weten, vooral door het grote aantal alternatieve stemmen zoals hier, die het van de daken schreeuwen tot iedereen die maar luisteren wil over dit alles. Zoals ik het zie kan dit voor de mensheid de grootste dystopische nachtmerrie worden, of de beste gelegenheid die we ooit hebben gehad om een einde te maken aan de leugens, het bedrog, het duister, het kwaad, en wat terugpakken van onze macht. Het kan beide kanten opgaan. Ik blijf me richten op het teweegbrengen van het laatste door mijn intentie en mijn aandacht. Ik kijk uit naar elk glimpje hoop, en ik zie er wel een aantal. Een paar dingen geven me hoop, en ik denk dat we ons in een stadium bevinden waar het nog beide kanten op kan gaan. Maar ik richt me op een positieve uitkomst. Wat denken jullie daarover?

Beiden: Dat geldt voor ons ook. Precies hetzelfde.

DP: Dit is echt een keerpunt waar we ons nu bevinden. Ik ben het helemaal met je eens. Voor hen is het de grootste gelegenheid om absolute macht te verwerven en voor ons om weerstand te bieden en het voor altijd te stoppen. Want ik denk, wanneer mensen zich beginnen te realiseren hoe ze zijn voorgelogen, en hoe ver de leugens strekken, dan zullen ze deze lieden nooit meer vertrouwen, niet de overheid en niet de medici. Deze hele zaak rust op de leugens van de overheid en misinformatie door de media. Echt een gelegenheid voor iedereen om deze lui nooit meer te vertrouwen, een kans om de controle over hun leven terug te krijgen. Een werkelijk keerpunt.

MD: En ze jagen ons doodsangst aan dat er een tweede golf kan komen in de winter, het kan terugkomen, alsof ze ons erop voorbereiden, omdat het al besloten is. En dat gebruiken ze om iedereen met angst tot instemming te dwingen. Maar nu is de tijd om dit vertelsel naast ons neer te leggen. Wacht niet tot er een tweede piek is, want dan kan de lockdown nog ernstiger vormen aannemen in overeenstemming met hun plannen. Dit is het moment om het bloot te leggen voor wat het is. Anders bestaat het gevaar dat ze dit zullen blijven zeggen, "er is een nieuwe variant, er is een volgende golf op komst." En het zijn allemaal leugens, allemaal flauwekul. DIT IS DE TIJD!

DP: Absoluut. En iedereen moet zich nu verenigen. Zoals vaak wordt gezegd, onze aantallen zijn veel groter dan die van hen. Die kracht staat aan onze kant. Als mensen buiten bij de supermarkt gewoon zouden weigeren om afstand te houden en zouden zeggen, "kom op, we gaan gewoon naar binnen, laat lekker zitten," wat kunnen ze dan doen? De politie bellen om iedereen in de winkel te laten arresteren? Maar niet met geweld, ik zou nooit iemand daartoe aanmoedigen. Gewoon je vrijheid terugpakken. Ophouden je te gedragen als een gedresseerde hond. Zoals je zei, we zijn vrije mensen, daar moeten we ons naar gaan gedragen en deze onzin niet langer pikken.

MD: Zo is dat. We doen geen kwaad. We willen geen kwaad doen. Als ik zou denken dat, als ik naar buiten ga, ik anderen daarmee in gevaar breng, dan ligt de beslissing bij mij om anderen niet in gevaar te brengen met mijn handelen. Daar heb ik geen overheid bij nodig. Het is het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid en het verwerven van begrip aangaande universele wetten; doe geen kwaad. Maar dat is niet het geval. Ik weet dat, als ik naar de supermarkt ga of waar dan ook, ik op geen enkele manier een gevaar vorm voor wie dan ook. Daarom heb ik het recht te doen wat ik altijd doe, vrijelijk, net als ieder ander.

Beiden: Correct, inderdaad.

DL: Wij leven naar hetzelfde principe; allereerst, nooit iemand kwaad te doen, zoals in de Eed van Hippocrates. Wetend dat er niet zoiets is als een virus dat je kunt overbrengen op een ander dan weet je dat je geen ander kunt schaden. Ik heb dit nu al lang. Toen ik dit eenmaal begreep, als er mensen in mijn omgeving niesten, zich niet goed voelden en zeiden beter een beetje uit de buurt te blijven om niet besmet te raken, dan zei ik "geen zorgen, ik kan niets van jou overkrijgen." Dat is erg bekrachtigend. Nog een reden om met zoveel mogelijk mensen te praten om de boodschap te verspreiden. Het gaat, zoals je zegt, om het terugpakken van onze macht, het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid, maar ook de wetenschap dat er geen virussen of bacteriën zijn die we aan anderen over kunnen dragen waardoor ze ziek worden.

DP: Er is geen wetenschap die dat ondersteunt, geen werkelijke wetenschap.

DL: Absoluut.

DP: We hebben er 10 jaar naar gezocht. En het was niet ons uitgangspunt om te bewijzen dat het medische establishment ernaast zit. We zochten juist naar bewijs voor hun uitlatingen. En dat is er niet. Zo eenvoudig is het.

MD: Maar zijn er dan helemaal geen ziekten die kunnen worden doorgegeven, via de lucht, van mens op mens, wat voor label je er ook opplakt, virus, wat dan ook, bestaat er iets dat op die manier kan worden verspreid? Beiden (volmondig): Nee.

DP: Helemaal niets. We hebben het er hier vandaag niet over gehad, maar in het boek hebben we het ook over de zogenaamde auto-immuunziekten en, zoals de medische wereld het noemt, niet overdraagbare ziekten, daar hebben we het ook over. Dan moet je denken aan hartziekten, diabetes, en natuurlijk vormen van kanker. We laten zien waardoor deze worden veroorzaakt en hoe ze kunnen worden voorkomen. En nogmaals, geen ervan heeft ook maar iets te maken met bacteriën. Er is goed gedocumenteerde informatie over wat de oorzaken zijn. De meesten worden veroorzaakt door de één of andere gifstof. In het boek laten we zien waar ze vandaan komen, hoe ze het lichaam beïnvloeden en hoe, wanneer de juiste voedingsstoffen ontbreken, ze het zenuwstelsel kunnen ontwrichten. Eén daarvan is elektromagnetische straling. We laten de mechanismen zien via welke ze werken om de schade in het lichaam aan te richten. Daarom is het boek zo dik. We proberen het vanuit elke invalshoek te benaderen. Zowel vanuit menselijk perspectief als dierlijk. Wat de ziekten zijn, hoe ze worden veroorzaakt en hoe ze kunnen worden voorkomen. En nogmaals, we hebben nooit iets gevonden, niet bij mensen, noch bij dieren, dat werd veroorzaakt door een ziektekiem, niet één ding! En geen enkel bewijs daarvoor.

MD: Het boek heet What Really Makes You Ill: Why Everything You Thought You Knew About Disease Is Wrong. Waar kunnen mensen het bestellen? En andere bronnen om naar te verwijzen in verband met jullie werk?

DP: Inderdaad, dat is de titel van het boek. Men kan het bestellen bij elke afdeling van Amazon. Helaas moesten we dat gebruiken. We hebben wel een website, http://whatreallymakesyouill.com/. Daar kun je wat meer lezen over het boek, links naar interviews die we deden, deze zullen we erbij zetten. En langzaam komen er steeds meer artikelen met informatie om te lezen. Er is ook een Kindle-versie van het boek, die is goedkoper. Misschien handig gezien de belachelijke levertijden van Amazon. Het duurt lang. De Kindle-versie gaat natuurlijk veel sneller. Mensen zijn welkom op de website. Daar vind je ook een e-mailadres. Wanneer mensen in het boek iets niet begrijpen dan kunnen ze ons schrijven. Wel vragen we mensen om dit niet te gebruiken als spreekkamer. We geven geen adviezen bij individuele zaken, dat mogen we ook niet. Wat nog eens de wurggreep van het medisch establishment aantoont. Zo beheersen ze de informatie.

Maar neem gerust contact met ons op. Ik denk dat u het boek interessant zult vinden. Het zal verlichtend werken en zal u bevrijden van veel zorgen.

MD: Hebben jullie zelf een stapel boeken thuis om rechtstreeks naar mensen te sturen?

DP: Nee, we besloten om dat niet te doen. We krijgen verzoeken van over de hele wereld. We hebben er een paar die we reserveren voor personen zoals jij. En eerlijk gezegd hebben we daar ook geen tijd voor. We worden overspoeld met e-mails en allerlei verzoeken. Bovendien zijn we alweer aan een nieuw boek aan het schrijven. We hebben gewoon geen tijd om boeken in te pakken en te versturen. Dat laten we Amazon doen.

MD: En op dit moment gaat er ook geen post vanuit het VK. Mensen in Amerika en andere landen vroegen me mijn boek te sturen, en ik begreep op het postkantoor dat er geen post het land uitgaat. Ik kan ze alleen versturen binnen het VK, de vliegtuigen staan aan de grond. Want weet je, anders krijgen de piloten misschien dat vreselijke virus. Het komt de cockpit binnen, hun neuzen in, en ze zouden zeker sterven. Dus een uitermate zinnige voorzorgsmaatregel.

Jullie zeiden dat, met alles wat er in jullie boek is verzameld, er 40 pagina's zijn met directe citaten om te laten zien waar jullie informatie vandaan komt.

DP: Dat klopt. Iedereen kan onze bronnen bekijken. 40 pagina's, heel veel informatie voor degenen die verder willen gaan. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd om jargon weg te laten, om het zo leesbaar mogelijk te maken. Het is een beetje geschreven als een roman, als een detectiveverhaal. We raden iedereen aan om bij het begin te beginnen om te zien hoe het bewijs voor de zaak wordt opgebouwd. En natuurlijk hebben we het over hoe mensen gezond kunnen blijven op een natuurlijke manier. Niet allerlei zalfjes en drankjes nodig heeft. Natuurlijke gezondheid is een natuurlijk iets. Het lichaam is extreem intelligent. Het is een zelfregulerend organisme. Je dient je slechts aan een paar basisprincipes te houden, dan zorgt het lichaam voor zichzelf. Dat tonen we duidelijk aan in ons boek. Zo hebben wij ons leven geleefd en dat blijven we doen. Een gezond leven zonder enige referentie aan het medisch establishment.

MD: Goed, Dawn en David, bedankt dat jullie hier wilden zijn. Zoals ik zei, elke dag wordt geschiedenis geschreven, de situatie verandert elke dag, en dat zal zo doorgaan. Ik mag graag denken dat in de niet al te verre toekomst mensen als wij lekker een biertje kunnen drinken in het café en verzuchten "die lente van 2020, wat een nachtmerrie was dat, weet je nog?" terwijl we allemaal een vrij leven leiden. Het eerste rondje is van mij, mocht dat gebeuren.

Beide lachen.

MD: Bedankt dat jullie zijn opgestaan en het juiste deden, voor het naar buiten brengen van waarheidsvolle informatie. Dat hebben we zo nodig. Ik heb een groot respect voor iedereen die dat in deze tijd doet. En tegelijkertijd voel ik verachting voor degenen die dat zouden kunnen, maar het nalaten. Ze verzinnen slechts smoesjes. Jullie beiden ondernemen "juist handelen" en daarvoor bedankt, voor jullie bijdrage, en succes met jullie boek.

Beiden: Bedankt Mark, voor nu, tot ziens.