Als je een gewone burger bent, en alle hersencapaciteit is nog in takt, dan besef je dat we in een bijzondere tijd leven.

De huidige gebeurtenissen in onze mooie wereld zijn verontrustend en angstaanjagend.


 
Het volgende artikel is deel 4 van een complot hypothese geschreven door een lezer (dank!), oftewel een onderzoek naar wat men noemt complottheorieën en of er inderdaad grond bestaat voor deze zogenaamde complotten. (Redactie: Onderaan dit artikel na de nano video, een belangrijke tweede video die we in overleg met de auteur hebben toegevoegd aan dit artikel, Nederlands ondertiteld met dank aan Vaccinvrij)

Complot hypothese Wake up call deel 4 In deel 1 zijn we begonnen met het opstellen van de hypothese, en hebben we de gastenlijst van Bilderberg eens goed bekeken. In deel 2 hebben we de achtergronden van deze gasten en hun expertise in kaart gebracht. In deel 3 bekeken we de implementatie van een groter plan in Nederlands beleid.

 De hypothese luidt: er is een elite die alles overheerst, geïnfiltreerd in vrijwel elke overheid in financieel, economisch, maatschappelijk, veiligheid en beleid terreinen. Ze streven naar totale overheersing van de mensheid, werken aan transhumanisne en posthumanisme, ze drijven de wereldbevolking als vee richting massale vaccinaties met nano technologie.

De elite heeft banken, defensie en overheden met elkaar verweven en beheerst alle big data en misbruikt deze data om de bevolking te beïnvloeden, bespioneren en bij te sturen, 5G is noodzakelijk om de cloud voldoende capaciteit te geven om hun cyber technologie wereld te realiseren en social credits systemen te ondersteunen, en in een later stadium transhumanisne en posthumanisme mogelijk te maken met een klasse van supermensen die bediend worden door sub klassen van slaven en soldaten. Corona lijkt een PSYOP/PSYWAR operatie om vaccinaties op te leggen.

De uitrol van 5G heeft natuurlijk niets te maken met de corona pandemie, maar volgde wel exact dezelfde route als het virus. Nu ben ik zelf een voorstander van onderbouwing met feiten, en ik ben nooit verder gekomen dan HBO in de richting van procestechniek en farmaceutische technieken, aangevuld met Trouble Shooting. Ik ben dus geen expert op het gebied van radiologie en straling. Ik heb wel wat chemische kennis, en kennis van elementen.

Percy Spencer was bij toeval de uitvinder van de magnetron, die inmiddels in elke keuken staat. Bij experimenten met radar en allerlei antennes en frequenties, die hij voor de Amerikaanse marine uitvoerde, smolt er een chocoladereep spontaan zonder invloed van warmte. Hij ontdekte dat straling de oorzaak was. Zelfs maïskorrels veranderden in popcorn waar hij bij stond, zonder warmte te ervaren.

Om een lang verhaal kort te maken, er werden antennes ontwikkeld waarvan een aantal het element beryllium meekregen. Ook de huidige antennes bevatten dit schadelijke element, of soortgelijke elementen zoals barium. De toegepaste frequenties bepalen de schadelijkheid. Beryllium komt ook vrij in de atmosfeer voor, en er zijn berichten over chemtrails verschenen waarbij beryllium en barium ook een ingrediënt waren van de cocktail die in de atmosfeer wordt verspreid. Maar dat is weer een andere complottheorie van complotgekkies.

Beryllium wordt bijvoorbeeld ook toegepast bij röntgenfoto's, waarbij de hele kamer in het ziekenhuis is ingepakt met lood om de straling binnen te houden en de verpleging achter schermen staat. Beryllium heeft de eigenschappen om neutronen vrij te geven, en de configuratie is zelfs kleiner dan die van heliumatomen. Het gaat overal dwars doorheen, en het is in staat om alle biologische barrières te doorbreken en het is uitzonderlijk giftig. Eenmaal vrij in de atmosfeer, en beïnvloed door kosmische straling vormt het een radioactieve isotoop. 10Be met een lange vervaltijd. Van barium isotopen is de vervaltijd ca. 10 jaar.

Als we ons verder verdiepen in deze isotopen in combinatie met chemtrails, die natuurlijk niet bestaan, kan de atmosfeer gebruikt worden voor allerlei metingen per satelliet maar is de atmosfeer eigenlijk één grote onzichtbare digitale wolk (te manipuleren met HAARP) Maar daar gaan we het niet over hebben nu, wel over de gevolgen van straling met beryllium. Dit veroorzaakt namelijk berylliose.

2% van de mensen is direct en acuut gevoelig voor berylliose. Dit is een ernstige longziekte, waarbij een acute ontsteking ontstaat. Diffuse alveolar damage. Bij zeer lichte mate van blootstelling aan beryllium of de gevormde isotopen treedt pneumonitis op, longontsteking. De getroffenen gaan hoesten, en hebben moeite met ademhalen. Afhankelijk van de fitheid van de getroffenen kan chronische berylliose optreden. Vaak is dit in combinatie met suikerziekte en andere aandoeningen fataal en kan iemand alleen nog met beademing gered worden. Er blijft zichtbaar littekenweefsel in de longen aanwezig als men het overleeft.

Voor wie twijfelt of corona echt een virus is, omdat mensen echt liggen te creperen aan de beademing en er dus wel degelijk iets aanwezig is wat dit veroorzaakt, misschien is het berylliose? Ik weet het niet, ik heb er geen verstand van. Een in december uitgevaren vliegdekschip ging 5G testen op volle zee en ook daarbij raakte een percentage van de opvarenden besmet en waren er dodelijke slachtoffers. Corona, want men kreeg klachten aan de luchtwegen en longontstekingen.

Ook kan het lichaam een genetische variant creëren en verspreiden na ontwikkeling van gesentisseerde T cellen die in de longen granulomen vormen, en het gen HLA-DPB1. Dit is zeg maar een trigger bij de ander die het binnen krijgt via luchtwegen, waarbij 1 tot 20% vatbaar kan zijn. Een voorbeeld van granulomen is de verspreiding van TBC, en er is een verband met sarcoïdose. Maar nu gaan we teveel in vaktermen denken en dat mag niet, daar hebben we deskundigen voor bij het RIVM. Al verklaart het vrijwel alle corona symptomen, zoals nierfalen en koorts. Ook barium veroorzaakt baritose, een pneumoconiose oftewel een longaandoening.

Elementen in antennes, die pas schadelijke en dodelijke gevolgen hebben bij een bepaalde frequentie. Baritose vertoont lichtere klachten dan berylliose, dat verklaart misschien het verschil van symptomen bij onze corona patiënten, net afhankelijk van welke toegepaste antennes er in hun omgeving staan.

We maken hier toch even een uitstapje naar chemie. Barium en Beryllium kunnen isotopen worden door uitzending op een bepaalde frequentie. Er bestaan radioactieve isotopen. Door de frequentie van 5G worden er isotopen gecreëerd die onder invloed van kosmische straling radioactieve isotopen met een hoge vervaltijd worden. Van beryllium is deze vervaltijd van de gecreëerde isotopen 10Be 1.39 miljoen jaar. Van barium isotopen, die vallen onder radio-isotopen vergelijkbaar met uranium en thorium, varieert de vervaltijd tussen de 80 seconden en 70 biljoen jaar bij 130Ba afhankelijk van de toegepaste frequentie en invloed van kosmische straling.

Nu worden beryllium en barium nog steeds gewoon toegepast in allerlei legeringen voor antennes, als je bij Ali express of zo een amateur antenne koopt zit het er gewoon in verwerkt. Het is niet schadelijk anders waren we al veel verder van huis met de jarenlange toepassing van deze elementen, het kan wel schadelijk worden bij toepassing van een andere frequentie. De grote antennes voor 5G zenden uit op 700 megahertz, de kleine op 3,5 gigahertz en nog kleinere op 26 gigahertz. Dit zijn schadelijke frequenties. Er worden radioactieve isotopen gecreëerd in combinatie met kosmische straling, en deze isotopen kunnen dus ruim een miljoen jaar in de atmosfeer blijven bestaan en sommige barium isotopen gemiddeld tientallen jaren tot biljoenen jaren.

Sinds de toepassing van deze elementen en de opschaling van radiofrequenties zijn er bij elke nieuwe opschaling epidemieën ontstaan, van de Spaanse Griep tot de Mexicaanse griep na uitrol van 4G. Of er een verband bestaat met gecreëerde isotopen in de atmosfeer kunnen we nu niet achterhalen, maar de overeenkomsten van corona symptomen met berylliose zijn opmerkelijk.

Het verleden heeft ons geleerd dat de elite niks geeft om risico's als het gaat om luchtvervuiling of wat dan ook als ze er rijkdom en macht mee kunnen vergaren, zoals de petrochemie en koolstof chemie van fossiele stoffen. Dus ook nu interesseert het ze niet, ze hebben het nodig om hun plan te realiseren.

Oke, maar corona heeft dus niets met 5G te maken, toch? Nee? Mooi, dan is het een heel eng en gevaarlijk virus. Daar moet een vaccin voor komen. En als je het vaccin weigert dan mag je niet meer meedoen aan de samenleving. In de eerste 3 delen om de hypothese op te stellen en te onderbouwen hebben we gezien dat ze big data koppelen aan nanobots, bionanotechnology, DNA en RNA manipulatie en vaccinaties.

Wie gaat nu dit vaccin verder ontwikkelen? Oxford is al genoemd, maar ook het Max Planck instituut is wereldwijd verbonden aan universiteiten, gezondheidsraden, adviesorganen van overheden, zoals in Nederland de Nijmeegse Radboud universiteit. Met engerd Gerard Meijer als hoogleraar, die ook verbonden is aan Max Planck instituut waar engerd Metin Sitti de leiding heeft met zijn nanobots.

Er is nog een enge kliek betrokken, ModeRNA. En dit instituut gaat het vaccin vorm geven. ModeRNA werkt nauw samen met Oxford universiteit, en is gespecialiseerd in DNA en RNA interferentie, oftewel manipulatie. Gekoppeld aan nano technologie, en hun DNA vaccin bevat genetisch geengineerd plasmid. Moleculaire cloning. Wetenschappers die al decennia lang bezig zijn om dit te ontwikkelen en optimaliseren zijn ook weer van een bepaalde stroming van het Joodse geloof. Net als de Fund raisers, de donateurs, de CEO's , en de hele kliek wereldwijd in alle adviesorganen zijn net als deze zionisten gast bij Bilderberg geweest of bij andere geheime conferenties zoals Davos. Een voorbeeld van zo'n wetenschapper was Joshua Lederberg, Rockefeller universiteit.

ModeRNA is eigenlijk de opvolger van Theranos. De financiering loopt via JP Morgan, wie kent ze niet? In 2016 zijn ze, omdat Theranos door de mand viel, ModeRNA als alternatief door gaan zetten wat ze al als plan B hadden. In 2014 heeft Alexion pharmaceuticals al een paar honderd miljoen in ModeRNA gestopt. Achter Alexion zitten Baxter en Honeywell. Weer zo'n vreemde combinatie, één van een hele grote in de Amerikaanse gezondheidszorg en een technologie bedrijf met big brother apparatuur en technologie. En ze zijn beide betrokken bij allerlei schandalen en belastingontduiking.

De CEO'S zijn weer terug te vinden in inmiddels bekende kringen. Er zijn ook connecties in Europa, zoals het Franse BioMerieux Biotechnologie waar ook aandeelhouder Black Rock bij betrokken is. Zowel de vaccins van Alexion en Theranos zijn afgewezen door de FDA omdat het voor mensen onacceptabel en te gevaarlijk zou zijn, net als de andere activiteiten van Theranos. Ook de proeven op dieren hebben aangetoond dat de door ModeRNA overgenomen technologie nooit veilig genoeg kan zijn om bij mensen toegepast te worden, en is ethisch onverantwoord bevonden door de FDA.

In 2019 zijn er een aantal betrokken aandeelhouders plotseling miljardair geworden omdat ModeRNA opeens miljarden waard was. Terwijl er in de voorgaande jaren miljarden verlies geleden werd. Merkwaardige ontwikkeling, het lijkt op voorkennis. In maart 2020 vertelde Steve Bancel, baas bij ModeRNA en BioMerieux, aan Trump dat ze een vaccin hebben tegen corona. Bij decreet is de FDA omzeild, en komt hun vaccinatie methode nu toch op de markt terwijl ze eigenlijk niet eens meer toestemming hebben om het op dieren te testen omdat het in gaat tegen elke ethische verantwoordelijkheid en nooit door de FDA goedgekeurd wordt.

Ook hier kan een crisis als corona dus helpen, nood breekt wet en de omstreden DNA manipulatie en nano technologie wordt bij de bevolking ingespoten. Als de president toestemming geeft kan het gewoon, en in deze wereldwijde noodsituatie kijkt niemand naar wat voor vaccin het is, als er maar een vaccin is. Dan hopen de mensen dat ze hem eerder krijgen dan de buurman, want dan kunnen we weer verder met ons leven. En dan zijn we beschermd tegen dit enge, levensgevaarlijke virus. Trump gaf nog eens 483 miljoen aan ModeRNA.

Om de FDA te omzeilen heb je toestemming nodig van de nationale Gezondheidsraad, in Amerika is dat National Institute of Health. Deze kwamen we ook tegen in deel 3, waarbij Jaap van Dissel van RIVM in beeld kwam via Cold Spring Harbor Laboratory. Baas bij National Institute of Health is Anthony Fauci. Deze man krijgt al een tijdje kritiek uit de Zionistische hoek, en wordt regelmatig publiekelijk aangevallen door Larry Kramer. Dus Fauci moest plaatsmaken toen het corona crisis team werd omgetoverd in operation warp speed waar Moncef Slaoui zijn prominente rol in nam.

Slaoui komt bij GlaxoSmithKline vandaan, waar men zich sinds 2019 opeens is gaan richten op transglutaminase. Zie dit maar als een katalysator om in een menselijk lichaam nieuwe verbindingen aan te gaan tussen cybernetica en menselijk DNA. Achter GlaxoSmithKline zit natuurlijk dezelfde kliek die we overal tegen komen. Ze zijn in het verleden meerdere malen beboet in de USA en hebben vervolging afgekocht met vele miljarden. Ze hebben rotzooi op de medische markt gebracht. De lijst met schandalen is lang. Slaoui is beloond en naar voren geschoven door Jared Kushner.

Slaoui heeft ook een stoeltje bij ModeRNA, en de hele operatie warp speed wordt een militaire missie gemaakt onder leiding van generaal Gustave Perna. Dus alle ethica bewakende instanties worden uitgeschakeld door het een militaire operatie te noemen. De minister van gezondheidszorg in USA is een lobbyist van de cybernetica wereld, Alex Azar. Die elimineert de FDA wat onder zijn departement valt. Dus ModeRNA kan haar gang gaan, en het bestuur bestaat uit Stephen Hodge van McKinsey en co die ook aandeelhouder is en Lorence Kim van Goldman Sachs, wie kent ze niet? Ook Goldman Sachs en Lorence hebben aandelen, die nu opeens een fortuin waard zijn. En het is opmerkelijk dat aandeelhouders van een dergelijk bedrijf, die geen voet tussen de deur kreeg vanwege blokkades van de FDA, plotseling miljarden kregen voor hun verlieslijdende onderneming. Normaal gesproken moet je de FDA overtuigen met jarenlange goed onderbouwde validaties voordat je iets op de markt mag brengen.

Voordat een vaccin met DNA en RNA interferentie technologie in een spuit zit wordt er eerst een mengsel gemaakt, er komt een dragende vloeistof bij, eventueel met transglutaminase om de verbinding tussen cybernetica en menselijk DNA als katalysator op gang te brengen, wat nano technologie van meneer Sitti en iets van meneer Gates. Als de spuiten zijn afgevuld zijn ze klaar om door het leger gedistribueerd te worden en zal de bevolking grotendeels vrijwillig in de rij staan, ready to be assembled..we are the borgs!

De cirkel is weer rond. We hebben gezien hoe ze in Nederland de boel georganiseerd hebben in deel 3. De infiltranten via de Leidse universiteit en Radboud, de stoeltjes in de Gezondheidsraad en bij het RIVM. Het Max Planck instituut is ook verbonden aan Radboud. En ze zijn wereldwijd verbonden met lokale universiteiten die ook weer adviseurs leveren aan lokale nationale Gezondheidsraden en adviesorganen. De andere stoeltjes in de adviesorganen worden bezet door mensen met financiële connecties.

Max Planck instituut zit in 110 landen. Vreemd toch, dat eigenlijk niemand wist dat dit nazi wetenschap instituut nog bestond en wereldwijd actief is? Ze richten zich op hersenactiviteit, gedragswetenschappen, geesteswetenschappen, baby en kinder onderzoeken, nano technologie, cybernetica, bionanotechnology, kunstmatige intelligentie en vaccinaties. Wereldwijd, in ruim 110 landen. Aan het instituut verbonden wetenschappers zitten samen met aan bankiers verbonden adviseurs in adviesorganen en denktanks van elke overheid en overkoepelende organisaties, zoals de EU. Zichtbare marionetten in de regeringen wereldwijd luisteren naar deze deskundigen. En de adviseurs. De soldaten van Rothschild.

De hypothese wordt steeds overzichtelijker en staat als een huis. Dames en heren van de mainstream media ga uw gang... belaster alle complotgekkies of kom met onderbouwing om deze hypothese af te zwakken of ontkracht deze hypothese met tegenargumenten. In deel 5 gaan we namelijk nog verder, en gaan we er nog meer complottheorieën van complotgekkies bijhalen, zoals chemtrails en HAARP, ook onderdeel van DARPA waar we deze psychologische corona operatie (PSYOP, PSYWAR) ook onder kunnen rekenen, uiteraard staat alles onder bevel van het monster.