De Omgekeerde Wereld

omgekeerde wereldOneindige onvoorwaardelijke liefde is de enige waarheid op de wereld. Al het andere is illusie.

De wereld is een virtueel game, die alleen bestaat omdat we geloven dat die bestaat. 
Het volgende is een bijdrage van een lezer die (voor nu) anoniem wenst te blijven.


EEN UITTREKSEL UIT MIJN NOG TE VOLTOOIEN BOEK.


Zijn wij als mensen van nature vredelievend,of is onze beschaving een schijnvertoning, waar achter een egoistisch en gewelddadig wezen schuilt?

Wanneer we naar de uiterlijke wereld kijken en zien hoe we met elkaar omgaan,mag het toch wel duidelijk zijn dat deze “beschaving” op egocentrisch en bezitijverig gedrag is gestoeld. We hebben wetten nodig,en er moet leiding in de wereld zijn.En de politie moet er op toezien,dat deze gehandhaafd worden. Maar om als mens in vrijheid te kunnen leven,waarbij ieder van ons naar zijn eigen aanleg en interessen kan leven en gelukkig zijn,komt nog wel wat meer kijken. Kennelijk zijn we nog lang niet zover.Misschien op andere verre planeten,maar hier op aarde beslist niet! Technologisch zijn we een tamelijk vergevorderd ras,maar wanneer het op menselijkheid aankomt,ontbreekt er nog heel veel. We leren op school dat we niet moeten vergeten wat er in het verleden allemaal heeft plaatsgevonden: oorlogen,geweld…maar er wordt ons niet geleerd.althans naar mijn mening onvoldoende en op een onjuiste manier, om goede mensen te zijn en beter voor de natuur te zorgen.

Er wordt niet een baby op aarde geboren die gewelddadig is.We hebben een gewelddadige samenleving gecreeerd. Sinds het begin aller tijden,van af de oertijd zijn we een verkeerde weg ingeslagen,en zijn gewelddadig. We begonnen elkaar uit te buiten en slaven te houden.Er is totaal niets veranderd, alleen gaat alles in een andere vorm verder! We willen graag vrede op aarde, maar zijn niet van plan om onze huidige levenswijze en gemak daar voor op te geven. En op deze manier zal er nooit iets veranderen. Alleen wanneer we het NU doen, Maar dit doen we niet. Het is niet zo zeer de vraag of mensen deugen of niet. Wat is goed en wat is slecht? Waar je bang voor bent is niet goed, en waar je niet bang voor bent is goed. Onze levenswijze deugt niet, en dit geldt voor de meesten van ons. Volgens mij bijna iedereen. Er is veel te weinig plaats voor liefde. Zoals wij met elkaar omgaan,verdienen we het niet om op deze mooie aarde te leven. Het is niet alleen de “Islamitische Staat” die als schuldige moet worden aangewezen, maar de schuld ligt bij ieder van ons.

Met LIEFDE bedoel ik: ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE. Niet zo iets als GENOT, welke door het DENKEN in stand wordt gehouden. We zouden in grotere communes met elkaar moeten samenleven, zodat we buiten onze eigen familie,anderen beter kunnen leren kennen. Traditioneel leven we nu in gezinnen,stammen,gaan naar school,doen aan politiek,gaan misschien naar de kerk,en bereiden ons onbewust voor op een verdere escalatie. De kapitalistische en democratische samenleving hebben gefaald. Zoals alle systemen in het verleden. Wat we nodig hebben  is een geheel andere vorm,geheten: “MERITOCRATIE”.Dit betekent dat naties uit de tijd zijn,en er maar een wereld bestaat waarin de beste mensen op hun gebied  als leidinggevenden het voor het zeggen hebben. Waaronder ieder individu zich kan ontplooien en naar zijn talenten gelukkig kan zijn,zowel in zijn werk als hobby! Geen politiek zoals nu.

Maar wanneer we zo blijven doorgaan,en ons niet voldoende bewust zijn van ons eigen functioneren in deze wereld,en bij onszelf naar binnen gaan door MEDITATIE,zal er nooit iets veranderen. Het klinkt misschien tegenstrijdig,maar de mens is een levend en veranderlijk beïnvloedbaar wezen (levendig),met vele mogelijkheden in zich:de ene keer denkt en handelt hij zo,en de andere keer weer anders. Dit geldt ook in zekere mate voor het gevoel,wat een subtielere soort denken is.Op technische vragen is meestal wel een antwoord te vinden,maar op menselijke wordt moeilijker.

We lopen elkaar voor de voeten en zitten vol gif tegenover anderen.Er zijn te veel mensen op de wereld: ieder van ons  heeft zelf medeschuld aan alles Er is alleen liefde,en eigenlijk bestaat dit zelfs niet. Het is alleen een woord.

Er bestaat alleen geweld en lust, welke we gebruiken om anderen te overheersen.Bovendien speelt het hebben van kapitaal een enorme rol. Wie geld heeft,kan een bepaalde macht  op anderen uitoefenen. Wanneer geweld er niet is,dan is er misschien iets wat wij liefde.kunnen noemen.Seksualiteit is een lager instinct,en ,het andere is afkomstig uit een hogere energiebron.

Er zijn ontelbare voorbeelden van hetzes,welke overigens allen precies zo zijn voorbereid met het doel om eigen verlangens en daden te camoufleren.Nu echter leven we in een OMGEKEERDE wereld welke wordt geregeerd door het kwaad met geld als middel voor machtsmisbruik.

Wat te denken van het onlangs uitvoerig in de pers beschreven ontslag van de chefdirigent Daniele Gatti van het Koninklijk Concertgebouworkest.De grond hiervan was ,dat deze(o.a.door geruchten uit Amerika) vrouwen zou hebben lastiggevallen.We hebben het hier over  een wereldberoemde dirigent die al enkele jaren voor het orkest stond,en nu met succes andere beroemde orkesten dirigeert! Er is in het verleden altijd wel iets gebeurd door artiesten en bekendheden,maar nog nooit is er zon ophef en zijn er zulke maatregelen genomen zoals nu.Zijn de mensen die dit in gang brengen zelf zulke brave Hendriken?

We  zijn tegenwoordig ontzettend  onbewust en naar buiten gericht.Kijk naar velen die de hele dag (en nacht) met hun smartphone bezig zijn,om te kijken hoeveel likes er zijn binnen gekomen,en wat anderen doen of denken. Noem maar op.We lopen te kijken naar anderen,terwijl we van ons eigen doen en laten niet of nauwelijks bewust. zijn. We zijn totaal niet gecentreerd in ons zelf.Terwijl we aan het eten zijn,kijken we op onze telefoon.Ook op de fiets  en in de auto,terwijl we de deur uit lopen…noem maar op.We doen vele dingen tegelijkertijd. Dit kan nooit goed functioneren.Je kunt maar een ding goed doen.Niet alles tegelijk. Hoe kunnen we functioneren als “goede mensen”? Ik bedoel als een goed passende deur,wanneer we laat naar bed gaan,roken,drinken,ongezond eten,stress en weinig beweging en misschien drugs en medicijnen gebruiken?

We hebben een ontolerante egoïstische hebzuchtige,liefdeloze wereld geschapen waar iedereen elkaar in de gaten probeert te houden ,in plaats van meer op zich zelf te letten.Wie zijn de volgende slachtoffers: Mannen waren het al,nu nog vrouwen en kinderen? Ik vermoed dat deze nog wel zo lang mogelijk buiten spel worden gehouden uit angst om de macht over ze te verliezen.Zwarte Piet hebben we ook al (nog),maar wie zijn de volgende? De Kerstman die geen baard mag dragen?,of de Paashaas die geen eieren meer mag verstoppen misschien? Deze generatie mensen is de weg totaal kwijt geraakt.

We leven in het verleden in plaats van in het nu zijn en handelen onbewust en en verkeren in een diepe slaap. Daardoor zien we niet de schoonheid van het verdere leven,en zijn seks en drugsgebruik enz. een uitlaatklep. 

Geven we elkaar tegenwoordig nog een hand ,of lijkt het er meer op dat we aan het boksen zijn…?.(handen of vuisten tegen elkaar slaan). Of “today is your boksday”(advertenties op reclameborden van zg. “fitnesscholen“)… of allemaal in het zwart (wit) lopen,en niet opvallen ,en er bij willen horen.(zoals ze er van buiten uitzien,zo zitten ze binnenin ook in elkaar!) Jeugdigen worden al in het begin blootgesteld aan geweld in bioscoopfilms,waar ze met de ouders naar toe gaan. Ook in de sociale media. Ga maar door.

Ik las eens in de krant over een leerproject voor kinderen,hoe je zelf een kip moet slachten. We predigen liefde, maar intussen brengen we elkaar (en dieren) om. Misdadig gewoon. We zijn hypocriet. We zeggen en beloven iets,maar doen het niet.Of we doen iets geheel anders. We leven in een corrupte maatschappij welke we zelf zo ingericht hebben:we zijn het zelf.Verder bestaat er niets; geen naties,geen grenzen.Alleen wij zelf.Er is verder helemaal niets! Het is een illusie om te denken dat dit zo is.Er bestaan uitsluitend “mensen”. Maar velen van deze zijn leugenachtige psychopathische wezens,het geen komt door onoplettendheid en onbewustheid,onwetendheid en angst. Wanneer we iets willen veranderen,moeten we onszelf veranderen. Niet later,maar nu. In plaats van nu,in dit moment te leven,leven we in het verleden en de toekomst! We blijven alleen maar denken,praten en hopen dat eens alles goed zal komen.We blijven er over dromen,wat gemakkelijker en prettiger is.

Maar het gebeurt niet vanzelf.We pakken anderen aan en lezen ze de les,maar gaan nooit eerst bij ons zelf te rade. We bemoeien ons met andermans zaken. We lopen achter de feiten aan en zoeken nooit de oorzaak welke aangepakt moet worden,maar gaan de gevolgen bestrijden. Wij allen zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat er in de wereld gaande is. Er heerst hier een grimmige,vijandige atmosfeer. Er zou eigenlijk een vak op scholen moeten bestaan,genaamd “menskunde”.I Ook zag ik eens op televisie een interview met jonge voetballertjes. Ze volgden een opleiding tot profivoetballer.Ik zag er een geblesseerd op het veld liggen,terwijl men eerder vertelde dat deze opleiding er toe bijdroeg om betere mensen te maken. Goh,wat zijn onze kids toch een kanjers,wat een fantastische mensen. Ze lopen tegen een bal aan te trappen,en opgefokt,gewelddadig en agressief anderen uit de weg te ruimen,en van ze te winnen.Met ouders en andere bekenden aan de zijlijn worden ze naar de overwinning geschreeuwd! Voetbal en andere sporten zijn tot op zekere hoogte misschien best wel leuk,maar het blijft een spel: tegen een bal aantrappen. Maar het heeft de wortels van geweld in zich.Vooral wanneer het om geld gaat. Dat weten we maar al te goed. Het is bekend.

We zijn onbewuste robots geworden met geen enkele samenhang,diepgang en houvast. Alles hangt bij ons als los zand aan elkaar.Oppervlakkigheid en desoriëntatie vieren hoogtij.Er is eenvoudig geen warmte,herkenning en menselijkheid. De moderne mens is in de watten gelegd en verteld dat hij heel bijzonder is. Hij vind dat hij onmiddellijk overal recht op heeft. We zijn egoistisch,ontolerant en hebzuchtig en hebben weinig of geen respect voor anderen (vooral ouderen).

Kinderen kijken naar gewelddadige films en spelen gewelddadige videospelletjes.Het wordt tijd voor een nieuwe generatie die wel liefde en genegenheid kent. Deze maatschappij is ziek,en wanneer dit zo door gaat,ten dode opgeschreven.Heel waarschijnlijk gaat dit ook gebeuren,en hebben we dit aan ons  zelf te danken. Maar misschien is er nog een lichtpuntje en worden we misschien wijzer.De elite is in paniek en probeert de macht te behouden door alles en iedereen onder controle te houden. Er is in de wereld veel meer aan de hand dan wij denken en voorgeschoteld krijgen door de reguliere media. Lees de boeken maar eens van o.a. Osho (Bhagwan Shree Rajneesh (meer dan 200 stuks) en David Icke (“Het fantoomzelf”). Ook het boek: “Buitenaardse Beschaving” van Stefan Denaerde.

We worden van jongs af aan klaargestoomd om in deze gewelddadige samenleving aangepast te zijn. Op school leren we de gehele geschiedenis kennen van wat er in het verleden allemaal is gebeurd.Zeker is er veel goeds gebeurd,zoals belangrijke uitvindingen,en technische vooruitgang,welke het gemak van de mens dienen. Maar wat ik mij afvraag is of het nodig is om alles te leren over geweld en oorlogen,en dit ieder jaar te herdenken. In 3.000 jaar tijd zijn er 5.000 oorlogen in de wereld geweest,en er is nog steeds niets veranderd..Er zijn nog steeds vele oorlogen op de wereld en deze worden door onze politici en generaals voorbereid. Anders zou de wapenindustrie,de olieconcerns,drugsmaffia en noem maar op,niet meer kunnen existeren. Uberhaupt zou de gevestigde orde hun macht verliezen.

We weten maar al te goed wat er in de tweede wereldoorlog is gebeurd: daar zijn  buiten de vele andere oorlogsslachtoffers door de nazis 5 miljoen mensen,vooral joden en andere minderheidsgroepen omgebracht in o.a. de gaskamers,na eerst te zijn gemarteld. Kinderen,zwangere vrouwen,babys….over verdere afschuwelijke onmenselijke uiterst misdadige criminele perversiteiten maar te zwijgen.Ook wat er daar voor is gebeurd,en minder in het nieuws is geweest. Nu worden er bijvoorbeeld passagiersvliegtuigen uit de lucht geschoten. Of dit een ongeluk was of opzet,zullen we wel nooit te weten komen.

En over het op het ogenblik heersende CORONAVIRUS: Het is allemaal moeilijk te bewijzen,en ik weet het ook niet,maar mijn gevoel,en mede van vele anderen,zegt dat er misschien wel een virus bestaat ,maar wordt gebruikt om ons verder te verontrusten en onze rechten af te nemen,en in huis op te sluiten en de hele economie en cultuur kapot te maken.Misschien totdat er een vaccin beschikbaar is,en wij ons kunnen laten microchippen. Allerlei maatregelen worden er genomen,die er verder toe leiden,dat we al onze vrijheden kwijt raken,en onderdrukt en angstig worden gehouden. We moeten bij elkaar uit de buurt blijven,en mogen geen sociaal contact hebben,en de politie zal hier wel op letten! We worden sowieso genetisch gemanipuleerd door geo engineering. Ook bestaat er waarschijnlijk een verband met straling door mobiele netwerken,vooral met name 5 G.Er is nu een biologische oorlogsvoering gaande! De wereldelite is er op uit om het volk de decimeren en onder volledige controle te houden. Maar er is een lichtpunt: wanneer we hier tegen in opstand komen,gaat het ze misschien niet lukken! Georg Orwell,Krishnamurti en anderen hebben het voorspeld wat nu gaande is in de wereld.

Er zijn op de wereld altijd grotea epidemieen voorgekomen.Tot nu toe zijn er door het virus duizenden doden te betreuren,maar ter vergelijk in 2017 zijn er bijna 1.6 miljoen mensen aan TBC gestorven. Mensen hebben sociale contacten nodig,maar de hele economie en sociale en culturele leven worden vernietigd.We moeten geduld hebben en alles komt goed….Maar wanneer? Dit is eenvoudig door niemand vol te houden.Jaarlijks sterven er aan roken 20.000 mensen,maar wordt de handel in tabak verboden? Nee. Maar wel de economie,sociale leven,cultuur ruineren als er 20.000 mensen van gemiddeld 82 jaar dreigen te sterven aan een virus. Velen zoals ikzelf worden ziek van deze maatregelen. Nog zon uitspraak welke ik heb gehoord:”Niets zal meer zo zijn als voor de crisis…hoezo moeten we dan zo door blijven gaan? Is dat de oplossing?

Nu hebben we pas herdacht dat we 75 jaar vrij zijn na de tweede wereldoorlog.75 jaar vrij? Ja,maar nu niet meer. Eigenlijk zijn we nog nooit echt vrij geweest. Koningsdag vieren met overal oranje geklede mensen met vlaggetjes. O wat zijn we blij,met trompettisten die de taptoe blazen. De historie leert ons dat de spreuk:“nooit meer” een holle frase is.We zijn ons niet bewust hoe ernstig en absurd de hier tegen genomen maatregelen zijn. De hele economie en cultuur worden op die manier om zeep gebracht.En onze kinderen zijn hier van de dupe. Zij zullen de vele miljarden aan staatsschulden moeten ophoesten. Mensen die in een sociaal isolement verkeren kunnen ziek worden en sterven van eenzaamheid. Mensen hebben nu eenmaal sociale contacten nodig. Het aantal zelfmoorden zullen daar bij stijgen.

Over scholen en sport,met name voetbal wordt rijkelijk bericht . Ook horeca,kappers en evenementen. Maar hoor je iets over (amateur) orkesten,theater,bioscopen,harmonie-en fanfare,waar we hier in Nederland duizenden van hebben? Geen woord. Blijkbaar heeft dit geen prioriteit. Maar dat wisten we natuurlijk al. Er wordt niets aan verdiend,en als eerste op bezuinigd.Het wordt de hoogste tijd dat iedereen hier tegen in opstand komt. De tijd van schaapskudden hebben we gehad. Er moet iets gebeuren.

ONEINDIGE ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE IS DE ENIGE WAARHEID OP DE WERELD. ALLES ANDERE IS ILLUSIE. DE WERELD IS EEN VIRTUEEL GAME,DIE ALLEEN BESTAAT OMDAT WE GELOVEN DAT DIE BESTAAT.

ONS LICHAAM ZIT ER IN,MAAR DE GEEST KAN OVERAL TE GELIJK ZIJN…

AANVULLEND WAT TIPS :

----------------------------------------

1. Probeer te Denken,alleen wanneer het nodig is (niet “piekeren“).

2. Leef alleen in dit moment: NU!

3.Doe een ding te gelijk en goed. Het is niet belangrijk wat je doet,maar hoe je het doet.Doe dit volledig geconcentreerd,en denk aan niets anders.

4. Doe het langzaam en weloverwogen.

5. Plan ook je toekomst (uit practische overwegingen).

6. Doe dingen die je prettig vind ,zonder daarbij anderen te kwetsen,en zit niet de hele dag op je telefoon te staren.

7. Geloof niet gelijk alles wat je wordt verteld,maar denk eerst zelf na,of het waar zou kunnen zijn.

8. Het is onbelangrijk wat anderen van jou vinden! Belangrijk is alleen wat ze van zichzelf vinden.

9. Houd moed. Hoop doet leven!
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl