Waarom het coronavirus niet besmettelijk is

covid-19 is nepDit artikel gaat over de ontstaansgeschiedenis van het menselijke virus dat uit wetenschappelijk bedrog is ontstaan.

Franse en Duitse bacteriologen bedachten aan het einde van de negentiende eeuw een nieuwe niet bestaande bacterie (het virus) om de Britten financieel en economisch zwaar te treffen vanwege de Britse annexatie van het Suezkanaal op de Fransen.
Het volgende artikel is geschreven door een lezer (dank!) en toont aan dat het coronavirus niet bestaat, maar ook legt het uit wat er werkelijk gebeurt.

Dit artikel gaat over de ontstaansgeschiedenis van het menselijke virus dat uit wetenschappelijk bedrog is ontstaan. Franse en Duitse bacteriologen bedachten aan het einde van de negentiende eeuw een nieuwe niet bestaande bacterie (het virus) om de Britten financieel en economisch zwaar te treffen vanwege de Britse annexatie van het Suezkanaal op de Fransen. Het niet bestaande virus is een eigen leven gaan leiden en was uitermate bruikbaar voor (geo)politieke en economische doelen. Door te dreigen met een extern afschrikwekkend virus kon men gemakkelijk grote angst verspreiden onder de bevolking en konden de werkelijke oorzaken zoals industriele vervuiling en andere giftige zaken mooi buiten beeld worden gehouden. Tot op de dag van vandaag heeft geen enkel virus de test van de postulaten van dr. Robert Koch kunnen doorstaan. Een ziekmakend virus is enkel een mythe die wel een hardnekkig leven leidt vanwege de gigantische financiele industriele belangen die het betreft. In feite bestaan er alleen interne exosomen die ook wel interne virussen worden genoemd. In een tweede deel wordt verder ingegaan op de invloed van EMF straling (o.a. 5G) op het zogenaamde 'corona effect' bij menselijke lichaamscellen.

niburu corono virus covid-19

Het bedrog van virologie en vaccins | Waarom het coronavirus niet besmettelijk is

In dit artikel wordt fundamentele kritiek op de virologie- en de vaccinatietheorie als basis van de mainstream viruswetenschap uitgeoefend. Ook wordt afgerekend met een hardnekkig in stand gehouden misverstand dat virussen besmettende en infecterende organismen zijn die ziekte veroorzaken.

Zonder deze theorie zouden vaccins niet effectief en werkzaam zijn in de perceptie van de mensen. Zonder de virustheorie zou het kaartenhuis van de vaccinering volledig instorten.

Dit artikel toont de pseudowetenschap achter de foutieve theorieen die de mainstream viruswetenschap ondersteunen en de grote problemen die het oproept in de wereld zoals nu met het vermeende 'coronavirus'.

Virussen zijn geen levende organismen

In de eerste plaats zijn virussen geen levende organismen of levende microben zoals bacterieen. Ze hebben geen ademhalingssysteem en ook geen kern of voedselverterend systeem. Virussen zijn niet levend en daarom ook niet besmettelijk.

Vergeet alles wat je in de krant en op tv wordt verteld over virussen en bacterieen. Mensen zijn misleid sinds Pasteur en Koch in de negentiende eeuw met hun frauduleuze pioniersarbeid over virussen begonnen. Louis Pasteur kwam ten tijde van de Suezkanaalcrisis aan het einde van de 19e eeuw op het idee om de Britten een hak te zetten door een nieuw pathogeen te bedenken: het virus. De Fransen en de Duitsers (Robert Koch) zorgden er voor dat de Britse vloot niet kon aanmeren inde Middellandse Zee van wege vermeend besmettingsgevaar. De Britten werden daarom bij Gibraltar zelfs beschoten!

Pasteur ging nog verder door ook meteen als het middel tegen het (niet bestaande) virus het vaccinatieconcept uit te dragen. De Fransen (en de Britten) waren de propagandisten van deze vaccinatie-agenda terwijl de Duitsers meer voorstander waren van antibiotica en chemotherapie. Pasteur pleegde grootschalig bedrog maar hij was humaan genoeg om dagboeken bij te houden van zijn laboratoriumwerkzaamheden. Ook gaf hij op zijn sterfbed toe dat hij wetenschappelijk bedrog had gepleegd. Zijn dagboeken zijn door een familielid later doorgespeeld aan een Amerikaanse medisch historicus die er een boek over heeft geschreven.

Observatie door virologen van virussen is inherent gebrekkig

Wetenschappelijke encyclopedia stellen dat virussen verkregen zijn voor experimentering door middel van extreem krachtige centrifuges die speciaal gebouwd moeten worden. Virussen hebben gemiddeld een omvang van 0.1 micron.

Virussen zouden geobserveerd worden in celculturen. In zogenoemde petrischalen celculturen worden microben gekweekt in gecontroleerde omstandigheden buiten de natuurlijke omgeving. Cellen worden kunstmatig in leven gehouden door vloeistoffen die toxisch zijn en schade aanbrengen aan de cellulaire activiteit. In een dergelijke steriele omgeving kunnen cellen niet de volledige reinigingsstructuren ontwikkelen zoals dat in het menselijk lichaam wel het geval is.

Deze lichamelijke reinigingsprocessen omvatten fagocytose, bacteriele, funghale (schimmels), parasitaire en virale (virussen) processen. Het zijn bacterieen die het lichamelijke reinigingsproces voor een groot gedeelte uitvoeren. Schimmels en parasieten worden in speciale gevallen ingeschakeld. In dit proces worden virussen worden gebruikt om alle andere processen te begeleiden. Al deze microben zijn levend maar virussen zijn – zoals eerder gezegd - niet levend.

In een dergelijk kunstmatige laboratoriumomgeving waarin cellen levend worden gehouden maar niet gevitaliseerd worden met serums zullen cellen gaan degenereren en virussen (miniscule verwijderaars van celafval) zullen de kweek gaan overwoekeren. Virussen vermenigvuldigen zich niet uit zich zelf. Wanneer toegevoegd aan gevitaliseerde kweekschalen ontwikkelen zich geen virale proteine-structuren omdat de cellen in goede gezonde toestand verkeren.

Wanneer wordt virale activiteit belangrijk?

Zoals gezegd is de rol van virussen bij gezonde mensen van minder belang. Maar virussen zullen een veel belangrijkere rol spelen als het lichaam in hoge mate verzuurd is geraakt. Hoe raakt een lichaam sterk verzuurd?
 1. Door pulserende electromagnetische velden van satellieten, telefoons, computers, zendtorens, wifi, electrische auto's, tv's etc.
 2. Door carbondioxide-, carbonmonoxide-, en methaangasvergiftiging door luchtvervuiling en het dragen van gezichtsmaskers
 3. Door celmembraandegeneratie veroorzaakt pathologische bloedcoagulatie die leidt tot hypoxie, interstitiele longziekte (SARS-CoV and MERS), bloedvergiftiging en uiteindelijk de dood
 4. Door glyfosaatvergiftiging via gmo voedsel en water
 5. Door vergiftiging via griepvaccinaties
 6. Door vergiftiging via voeding, metabolisme en gisten en schimmels
 7. Door vergiftiging via het eten van eieren, vis, vlees en kip
 8. Door de verspreiding van genetisch veranderde organismen, aluminiumoxide en kwikvergiftiging via vaccins en chemtrailing
Wanneer het lichaam een hoge graad van vergiftiging heeft bereikt en bacterieen giftige dode cellen niet langer opruimen zal het weefsel dodelijk vergiftigd raken. Wanneer het lichaam op zo'n cruciaal punt van systemische toxiciteit is beland wanneer bacterieen en andere levende microben in het lichaam zijn verminderd en gedood door de boven aangegeven redenen zal het lichaam de hulp van virussen inroepen om te helpen zichzelf te reinigen.

Wanneer het lichaam geen mildere methoden kan gebruiken zoals een verkoudheid (meestal bacterieel) zal het de hulp van niet-levende eiwitreinigers beter bekend als virussen gebruiken. Dit artikel laat zien waarom dit het enig logische antwoord is.

Virussen helpen verzuurde celdelen te ontbinden en af te breken in kleine delen die dan via de longen, de huid en de ingewandkanalen uitgescheiden kunnen worden.

Cellen produceren virussen als de celweefsels zo vergiftigd zijn dat fagocyten, parasieten, bacterieen en schimmels niet langer kunnen helpen hun weefsels en vloeistoffen te reinigen, repareren en regenereren. Rode bloedcellen kunnen zich zo nodig in bacterieen veranderen en ook weer omvormen tot rode bloedcellen ontdekte dr. Robert O. Young in 1994. Dr. Young studeerde in Duitsland bij dr. Maria Bleker, die zelf een volgeling was van dr. Günther Enderlein (de pleomorfisme school).

Wetenschap beweert - zonder bewijs te leveren - dat virussen ontstaan buiten het lichaam en vervolgens in het lichaam het RNA of DNA van de cel kapen en repliceren terwijl de cellen zonder onderscheid aangevallen zouden worden.

Als dit waar zou zijn zouden virussen oneindig lang repliceren en uiteindelijk alle gezonde cellen aanvallen. Dit is echter nooit het geval (buiten extreme gevallen van metaalvergiftiging).

We weten dat antilichamen (witte bloedcellen) interne (endogene) virussen reguleren.

Het ware ontstaan van virussen

De mainstream virologiewetenschap beweert dat virussen zichzelf repliceren. In werkelijkheid is het de cel zelf die het virus creeert. Merk op hoe virussen door een gezonde cel worden gemaakt zonder dat het virus de cel aanvalt. RNA en/of DNA wordt door de gastcel verstrekt om specifieke substanties in het lichaam te ontbinden en op te ruimen. Als dit niet geval zou zijn, zou het virus de cel die het virus creeerde vernietigen wat niet het geval is.

Het virus wordt uitgestoten waarbij een deel van de cel beschadigd wordt maar daarbij wordt de cel nooit volledig vernietigd. De cel is dan in staat om zichzelf na verloop van tijd te repareren. Cellen werken samen in een netwerk om zich zelf en hun omgeving te reinigen zodat nieuwe cellulaire activiteit zich verder kan ontwikkelen. Grote hoeveelheden virale activiteit zijn waarneembaar als het lichaam niet in staat is mildere ontgiftingsmethoden door levende microben toe te passen als gevolg van systemische verzuring van weefsels die levende microben vergiftigen.

Stappen voor de creatie van een virus:

De (gast)cel bepaalt welk type virale eiwitten zulen worden gecreeerd om de door een cel gewenste actie in gang wordt gezet;
 1. Virale eiwitten in de (gast)cel dringen de kern binnen. Virussen worden volledig gemaakt binnen de cel en worden gecodeerd middels RNA/DNA instructies van de gastcel;
 2. De virus verlaat de kern en bevindt zich in de cel totdat het de cel verlaat;
 3. Het virus wordt uitgestoten door de cel waarbij een deel van de cel beschadigd wordt. Maar de cel wordt niet vernietigd.
 4. Virussen veranderen iedere 72 uur.
 5. Virus replicatie houdt aan en iedere 72 uur is de eerste streng uitgewerkt waarna een volledig nieuwe set virussen wordt gemaakt door cellen om het werk van de vorige virussen voort te zetten totdat het ontgiftingsproces afgehandeld is.
Hoe virussen worden gemaakt | De ware processen van het virus

Virussen infecteren niet gezonde stabiele cellen. Ze ontbinden dode en stervende cellen en weefsel zodat nieuwe cellulaire activiteit zich kan ontwikkelen.

Een goede analogie:

Vliegen komen af op dode materie maar zijn niet de oorzaak van de dode substantie. Vliegen zijn aaseters die dode materie afbreken. Op deze manier werken virussen en bacterieen ook in het lichaam. Zonder aaseters die afval opruimen zou de lucht op aarde giftig en onleefbaar worden. Dezelfde processen worden uitgevoerd in het lichaam op microscopisch macroniveau.

De virologiewetenschap beweert het tegengestelde van wat de werkelijkheid ons vertelt door onze eigen observatie van de natuur. Dit is onmogelijk omdat onze lichamen een microcosmos zijn die analoog zijn aan de manier waarop de natuur zich ontwikkelt buiten onze lichamen. Het tegengestelde daarvan aannemen gaat in tegen de natuur zoals we die waarnemen en is onzinnig.

Het ontzuringsproces neemt tijd en is afhankelijk van de mate van verzuring waarvan sprake is. De effecten van ontzuring door de virussen worden ervaren als de symptomen die met kou en griep gepaard gaan. Virussen breken deze celafval af in kleine deeltjes die dan via de longen, de huid en de ingewanden uit het lichaam worden verwijderd. Bij een gelijkblijvende levensstijl zal extreme zuurontgifting jaarlijks(meestal in de winter) optreden.

niburu andrew kaufmann

Virale feiten

De primaire functie van virussen is het ontbinden van dode materie.

Cellen produceren verschillende virale strengen afhankelijk van de toxische gesteldheid van het betreffende weefsel.

Er zijn 320000 virale strengen inherent aan het menselijk lichaam en elke cel bevat de virale proteine samenstelling om iedere streng te produceren die het lichaam nodig heeft.

Virussen worden gecodeerd door bloedcellen via RNA/DNA om specifieke dode en stervende cellen te ontbinden en celafval af te breken.

Virussen zijn zeer specifieke proteine-structuren.

Hoesten, proesten en slijm uitspugen zijn geen ziektenoverbrengers van virussen.

Speeksel en slijmmembranen breken ieder virusdeeltje volledig af.

De huid is ook geen ziektenoverbrenger omdat virussen geen dode huidlagen kunnen passeren.

Virussen zijn het resultaat van interne vergiftiging veroorzaakt door een giftige externe omgeving (milieu).

Virussen ruimen afvalprodukten in het bloed en celweefsel op.

De enige manier om een virus buiten de natuurlijke weg om binnen te krijgen is via injectie (vaccinatie) of bloedtransfusies van een patient die een virus heeft. Maar in dat soort gevallen analyseert het lichaam het als vreemd weefsel dat moet worden afgebroken.

Omdat het virus niet afkomstig is vanuit de lichamelijke gastcel kent het lichaam niet de tijd en plaats waar het virus actief zal zijn noch heeft het de sleutel om het te decoderen (RNA of DNA geencodeerd door de cel) en om het tijdschema van de activiteit te reguleren.

Als zodanig wordt het externe virus geanalyseerd als een vreemde substantie dat moet worden geelimineerd. Proteinestructuren (virussen) worden gemaakt van verschillende intensitiet om deze vreemde cellen af te breken als levende microben ze niet kunnen ontbinden.

Door het jaar heen - wanneer het weer en de temperatuur aanmerkelijk veranderen – zullen de cellen massale hoeveelheden gif in het bloed dumpen om te worden verwijderd. Enkele van deze giffen zijn zo toxisch zoals kwik, formaldehyde en andere zwaar chemische deeltjes dat levende microben ze niet kunnen opruimen zonder zelf te sterven.

Niet levende proteinen worden dan gemaakt door iedere cel in de betreffende plek in het lichaam waar reiniging noodzakelijk is. Die giftige substanties worden verwijderd, ontleed en afgebroken door virussen zodat het lichaam ze kan verwijderen om de homeostasis in het lichaam te herstellen.

De enige manier om virussen als biologisch wapen te gebruiken is via injectie. Het is mogelijk dat zulke via genetische modificatie gemaakte virale strengen worden toegevoegd aan reguliere vaccins. Genetisch gemaakte substanties die worden geinjecteerd kunnen worden ontworpen om extreme afweerreacties uit te lokken in het menselijk lichaam via vreemd dierlijk materiaal en andere adjuvanten (toevoegingen).

Virussen kunnen niet van dier op mens overgedragen worden. Het is onmogelijk voor mensen om dierlijke griep (influenza) te ontwikkelen. Omdat virussen niet besmettelijk zijn. En omdat dierlijk RNA/DNA niet compatibel is met menselijk RNA/DNA. Vogelgriep bestaat dan ook niet. Wat er gebeurt is dat overheid en vogelhouders de door gif verzwakte vogels ruimen en de kosten afschuiven op de belastingbetaler. De term vogelgriep wordt enkel door de overheid gebruikt om angst te verspreiden en de virusmythe in leven te houden.

De enige manier dat dierlijk weefsel in menselijk bloed kan worden waargenomen is door injectie met dierlijke weefselen waarbij het spijsverterende traject wordt omzeild. Alleen dan kan varkensweefsel of vogelweefsel of welk dierlijk weefsel dan ook in het bloed worden waargenomen.

Als dierlijk vlees wordt geconsumeerd door een mens wordt het veranderd in menselijk weefsel. Menselijke cellen kunnen geen dierlijke cellen of dierlijke virussen maken. Als we virussen ontwikkelen zijn het menselijke virussen. Zelfs als dierlijke virussen menselijke cellen zouden 'kapen' dan kunnen menselijke cellen onmogelijk dierlijke virussen maken.

Het coronavirus is een ademhalingsvirus gemaakt door cellen in de longen en andere bij de ademhaling betrokken organen om zichzelf te reinigen van systemische vergiftiging.

Een dergelijk koudevirus ontstaat en functioneert op de volgende manier:

Chemische toxische substanties uit de lucht worden in de longen en de andere ademhalingsorganen geademd. Tgiftige deeltjes komen op het oppervlak van de longen terecht en in de met vloeistof gevulde zakjes in de longen (alveoli). Deze deeltjes kunnen niet door levende microben weggehaald en ontbonden worden vanwege hun giftigheid. Specifieke niet-levende proteine reinigende structuren (virus) worden dan gemaakt door gastcellen in het ademhalingsgebied om deze substanties te ontbinden en af te breken in de longen. Milde griepachtige symptomen treden gewoonlijk op. Deze gaan gepaard met hoesten en koorts wat het reinigings- en helingsproces op gang brengt.

Hoesten brengt bloed en voedingstoffen naar de longen en het ademhalingssysteem. Deze symptomen die met de verwijdering van giftige substanties samenhangen gebeuren tijdens SARS symptomen (Covid 1 en 2). De via de lucht aangevoerde giftige stoffen worden veroorzaakt door brandend plastic, formaldehyde (woninginterieur), chemtrails en vervuilde lucht van fabrieken die een breed spectrum van erg giftige fijnstof bevatten.

Oudere personen met een verminderde immuunsysteemfunctie zijn vatbaarder voor meer gevorderde virusontgiftingen in het ademhalingssysteem wat leidt tot grotere complicaties en meer doden. Deze ziekte kan leiden tot miljoenen doden als gevolg van dicht op elkaar levende bevolkingsconcnetraties zoals in China waar men dagelijks zwaar toxische lucht inademt. Dit betekent niet dat het besmettelijk is – dat is slechts schijn.

De 4 hoofdstappen voor het ontstaan van het coronavirus

1. Chemische toxische stoffen uit de lucht worden in de longen en het ademhalingssysteem geademd;
2. Giftige deeltjes komen neer op het oppervlak van de longen en de vocht bevattende blaasjes in de longen (alveoli) waar ze niet verwijderd of ontbonden kunnen worden door levende microben vanwege hun toxiciteit en hoedanigheid;
3. Specifieke niet-levende reinigende eiwitstructuren (virussen) worden door cellen gecreeerd in het ademhalingssysteem om deze substanties te ontbinden en af te breken in de longen;
4. Milde griepachtige symptomen treden op samen met hoesten en koorts waardoor het reinigings- en helingsproces intreedt.

Waarom virussen ontstaan in het lichaam

Zoals eerder uitgelegd zijn de fagocytose, fungale, parasitaire en bacteriele processen (alle levende microben) verantwoordelijk voor het opruimen en verwijderen van dode cellen, celafval en lichaamsvreemde elementen. Maar wanneer weefsel zo tvergiftigd is dat deze levende microben deze substanties niet kunnen elimineren zonder dodelijk te worden vergiftigd dan zullen cellen er toe overgaan zichzelf te reinigen door specifieke niet-levende reinigingsmiddelen die we kennen als virussen. Die breken deze substanties af en scheiden het in onderdelen om te worden uitgescheiden door de huid, de longen en ingewanden.

Virussen verlaten de cel waarbij enkel een deel van de cel beschadigd wordt. Eenmaal buiten de cel worden virussen gereguleerd door witte bloedcellen/ antilichamen om het celafval te ontbinden. Dit is noodzakelijk om de relatieve homeostasis van het lichaam te herstellen.

Virussen vernietigen de cel waarin ze gerepliceerd worden niet terwijl de wetenschap beweert dat virussen andere cellen infecteren en andere cellen zonder onderscheid vernietigen. Daarvoor is geen bewijs en het mist ook iedere logische betekenis. Een dergelijke theorie is duidelijk onwaar omdat in dat geval virussen iedere levende cel zouden aanvallen zonder een oorzaak en het lichaam zonder reden zouden afbreken. Virussen ontbinden in bijna alle omstandigheden enkel dood en verzuurd celafval.

Het enige geval waarin virussen levend weefsel aanvallen is wanneer zich metalen in het weefsel bevinden zoals in ingeval van polio als virussen in de ruggegraat doordringen om weefsel van toxische metalen te reinigen. Omdat metaal heel moeilijk te verwijderen is uit het lichaam is hede enige manier voor virussen om cellen helemaal af te breken. Daardoor zou het idee kunnen ontstaan dat het virus toch het lichaam zou aanvallen. In werkelijkheid probeert het virus de ernstige metaalverzuring te helen en het lichaam te herstellen.

Conclusie

Er is geen andere verklaring mogelijk voor hoe het lichaam zichzelf in stand houdt. Het is het enige logische antwoord. De waarheid is door de wetenschap bijna 200 jaar verborgen gehouden. Die werd lang geleden in de 19de eeuw ontdekt werd door briljante wetenschappers als dr. Antoine Béchamp, dr. Günther Enderlein en later dr. Gaston Naessens. Dr. Béchamp stelde in zijn experimenten vast (rond 1860) dat virussen in het lichaam levende niet-levende organismen zijn die celafval afbreken en dat ze in het lichaam ontstaan en niet van buiten komen.

Virussen zijn niet meer dan eiwitstructuren die cellen reinigen. Hetzelfde is waar bij tumoren. Bij kanker wordt een gelijksoortige tactiek ingezet om zichzelf te reinigen door dode cellen tijdelijk samen te brengen in een tumor. Het lichaam is op dat moment niet in staat om de tumor effectief te verwijderen. De gereguleerde ophoping van zieke lichaamscellen dient om de tumor op een later tijdstip te ontbinden en af te breken en de cellen te helen. Het lichaam is wonderbaarlijk en vindt manieren om te helen wat de omstandigheden ook zijn.

Het is triest dat de mainstreamwetenschap zoveel mensen heeft misleid in hun denken over hun eigen lichaam and hoe het lichaam functioneert door enkel angst en paniek te creeren. Terwijl deze wetenschap ondertussen grote sommen geld opstrijkt voor grote farmareuzen en meer macht voor de politieke elite. Dergelijke angst vormt wantrouwen in onze lichamen, in de samenleving en de natuur zelf doordat het lijkt alsof we machteloos staan tegenover ziekten. En dat het buiten onze controle valt en dat enkel het medische systeem ons kan redden.

Hoe kunnen machthebbers profiteren van een dergelijke chaos? Overdenk die gedachte. Deze verwarring heeft geleid tot de 'coronavirus uitbraak' en de resulterende angst en chaos die deze door de WHO en multimiljardairs geplande pandemie in de wereld is aangericht.

Dit 'virus' is duidelijk gebruikt om wereldwijd politiestaatwetgeving en -maatregelen in te stellen als opmaat voor de uitrol van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. En deze 'noodtoestand' zal voortduren als de meerderheid blijft geloven in niet bestaande virussen die besmettingen zouden veroorzaken. In werkelijkheid is er sprake van een enorme groeiende epidemie van welvaartsziekten als gevolg van massale vervuiling en verzuring van de menselijke omgeving.

Torsten Engelbrecht, Dr. Med. Claus Köhnlein Virus-Wahn Corona/Covid-19, Masern, Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS, BSE, Hepatitis C, AIDS, Polio Wie die Medizin-Industrie ständig Seuchen erfindet und auf Kosten der Allgemeinheit Milliarden-Profite macht 8. erweiterte Auflage 2020

Christopher Vassey Praktisch handboek Het zuur-base evenwicht Herstel het natuurlijk evenwicht in uw lichaam met de juiste voeding, supplementen en kuren 2015

DR. ROBERT O. YOUNG RE COVID19 REVELATIONS AND RETHINKING THE VIRUS MODEL (Project Camelot)Dr. Robert Young, Lies and virussen have a lot in common

Dr. Robert Young, What causes oxygen deprivation
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl