Verzet tegen mondkapjes op school groeit 

mondkapjes maken kinderen ziekSchooldirecteuren die zich opstellen als dictators en bij de ingang van de school staan te controleren of kinderen wel hun maskers voorbinden.

Dit is de situatie bij een aantal middelbare scholen in ons land, met als gevolg dat er steeds meer ouders gaan steigeren.
 


Veel kinderen zullen deze week thuis zijn in verband met herfstvakantie, maar het zal niet lang duren voordat het feest weer begint.

Dat ze weer naar school moeten, waar ze als het even tegenzit, alleen naar binnen mogen als ze een mondkapje dragen.

Gelukkig zijn er steeds vaker ouders die dit niet over hun kant laten gaan en vandaag een voorbeeld (dank!) hoe één van onze lezers met die situatie is omgegaan. Het beschermen van je kinderen is je plicht als ouder.

Beste redactie,

ik wil bij deze de brief met jullie delen die ik aan de directrice van de school van mijn kinderen heb gestuurd. Mede naar aanleiding van jullie artikelen hierover. Inmiddels heb ik voor volgende week woensdag een persoonlijke afspraak met de directrice staan.

Afgelopen vrijdag (voor de herfstvakantie) kwam het bericht dat er vanuit het schoolbestuur een mondkapjesplicht aan de medezeggenschapsraad is voorgelegd. Ik hoop dat mijn afspraak nog op tijd komt om het tij te kunnen keren.

Ondertussen ga ik de medezeggenschapsraad deze week persoonlijk benaderen en informeren.

Mocht de plicht er komen, dan ga ik uiteraard de directrice aansprakelijk stellen voor lichamelijk en psychologisch letsel (ook al laat ik mijn kinderen niet naar school gaan).

Mijn brief mag gedeeld worden en ik wil jullie best op de hoogte houden van het vervolg.

Met vriendelijke groet,
trouwe lezer Bert

Beste directeur van het Carmel College Salland,

Ik stuur je deze e-mail omdat ik heel erg bezorgd ben over de huidige ontwikkelingen in de maatschappij, en hoe zich dit vertaalt naar de toekomst van mijn zoon en dochter. Ik wil je vertellen waar dat vandaan komt, en ik wil je ook vragen naar jouw visie omdat jij als directeur direct invloed zal hebben op het beleid waaraan mijn kinderen onderhevig zijn.

Angst bij kinderen

Kinderen krijgen op dit moment direct dan wel indirect de boodschap dat er voortdurend gevaar is, dat andere mensen een gevaar vormen én dat zij zelf een gevaar vormen voor anderen. Er wordt een beroep gedaan op kinderen om te zorgen dat andere mensen (ook volwassenen) veilig en in leven blijven. Dit is een taak die niet bij kinderen hoort te liggen; kinderen zijn niet verantwoordelijk voor het leven van anderen, laat staan van volwassenen. In een tijd waarin zij bouwen aan zelfvertrouwen, krijgen zij nu een angst opgelegd, die ik persoonlijk misplaatst en schadelijk vind.

Wereldwijd zijn er relatief weinig kinderen gemeld met COVID-19. Ook In Nederland spelen kinderen een kleine rol in de verspreiding van het huidige coronavirus, aldus het RIVM. Volgens het RIVM heeft 98% van de besmette personen geen of slechts milde klachten. Het is 2% dat klachten krijgt, waarvan de helft boven de 70 jaar is. Van de mensen die echt ziek worden heeft 70% onderliggend lijden. De mortaliteit is ongeveer 0,2 %. Dus van alle besmette mensen, sterft gemiddeld 0,2%. De gemiddelde leeftijd van de mensen die overlijden ligt boven de 80 (en de helft van alle overledenen in Nederland zijn gestorven in een verpleegtehuis). De kans dat een kind tussen de 0-19 het virus overleeft is volgens het CDC 99,99997%. Voor mensen tussen de 20-49 is dat 99,98% en voor mensen van 50-69 is het 99,5%. Het zijn mensen van 70 die significant meer risico lopen (overlevingskans is dan 94,6%). Zie de officiële en wereldwijde cijfers. Het RIVM heeft vanaf het begin verklaard dat kinderen een minimale rol spelen in de verspreiding van het virus. De kinderen zijn het probleem niet, noch het gevaar.

Mondkapjes

Richtlijnen van het RIVM zijn niet dwingend en behelzen geen (wettelijke) verplichting. Het zijn uitsluitend richtlijnen. Het staat elke school vrij om af te wijken van deze richtlijnen. Wat mij zorgen baart, is dat scholen in heel Nederland op dit moment eigen beleid maken dat zelfs verder gaan dan de richtlijnen van de RIVM. Vele middelbare scholen hebben al enige tijd een mondkapjesverplichting. In de gang tussen de lessen door, en tijdens de praktijklessen in de klas. Het is niet verplicht, het is geen richtlijn van de RIVM, maar tóch doen scholen het.

Jaap van Dissel (RIVM) heeft gezegd dat 200.000 mensen tenminste een week lang een mondkapje moeten dragen om mogelijk 1 persoon van besmetting te voorkomen. Zolang er geen bewezen nut en noodzaak van deze mondkapjes bestaat, zie ik geen enkele reden om kinderen te onderwerpen aan een gedragsexperiment, met schadelijke gevolgen. Los van het feit dat het ongezond is voor een kind om CO2 in te ademen, is de impact van de inzet van dit soort maatregelen zorgwekkend en mogelijk traumatisch voor onze kinderen. Het beperkt de persoonlijke levenssfeer en veroorzaakt een gevoel van onthechting. Het beperken van onderling contact is zeer schadelijk voor het gevoel van veiligheid en verbondenheid, voor kinderen onderling, maar ook zeker in relatie tot de docenten. Het mondmasker bedekt het meest belangrijke deel van het gezicht, waarmee wij onze non-verbale communicatie gestalte geven.

Tot slot:

In de verstuurde brief staan 6 punten genoemd. Punt 2 rijmt niet met het feit dat het geen verplichting is. Omdat het geen verplichting is, hoeft een leerling ook geen mondkapje mee te nemen.

Over punt 4 heb ik de volgende vraag: Hoe kan het zo zijn dat een praktijkdocent op eigen houtje mag beslissen om een leerling te vragen een mondkapje op te doen??? En de leerling moet dat in dat geval opvolgen???!!! Daar klopt toch helemaal niets van!

Ik doe hierbij een vriendelijk verzoek op je verstand. Ik zou het heel fijn vinden als het verstand in plaats van de angst zou overheersen!

Tevens wil ik u hierbij verzoeken de brief te rectificeren, aangezien punt 2 en punt 4 van deze brief in mijn ogen onjuist zijn.

Mocht u meer informatie willen of een gesprek met mij willen, dan sta ik daar uiteraard voor open.

Met vriendelijke groet,
Bert
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl