coronawet is einde grondrechtenNog enkele dagen en dan zal naar verwachting de Eerste Kamer instemmen met de voor onze grondrechten dodelijke coronawet.

Nog is dat niet gebeurd en nog is er te elfder ure nog een kans dat de leden aldaar tot bezinning komen.

 


Het volgende bericht is door een heel bezorgde burger naar alle leden van de Eerste Kamer gestuurd, in de hoop dat voordat zij onze democratie door de plee spoelen, ze misschien toch nog een klein beetje gezond verstand hebben.

Het volgende is wat hij schrijft (dank!):

Ik heb alle 1ste Kamerleden deze mail gestuurd. Dinsdag a.s. is de hoofdelijke stemming dan weten we in ieder geval individueel hoe elke senator stemt.

Wellicht kunt u ook nog iets doen om in ieder geval CU, SGP, GL en PvdA het moreel zo moeilijk mogelijk te maken.


Geachte dames/heren,

Er zijn enkele parlementariërs die de moeite nemen om mijn e-mail te beantwoorden meestal in algemene zin. Zodra ik doorvraag komt er geen reactie, geldt ook voor hoogleraren. Dat betekent dat wanneer je zelf geen argumenten hebt je het gesprek niet aan wil gaan. Het establishment en de media sluiten elk kritisch geluid uit, zo leren we niet van elkaar.

U weet dat de PCR test geen virussen kan detecteren, de PCR test is onbetrouwbaar met veel fout positieven. De nieuwe snel testen zijn hiermee gekalibreerd en dus ook onbetrouwbaar.

U weet dat de IFR voor mensen tot 70 jaar 0,05% is daarboven 0,23% (dr. John Ioannidis). Cijfers niet anders dan de gebruikelijke griepgolven waarbij mensen meestal geen of milde klachten hebben en enkelen erg ziek worden tot ziekenhuisopname aan toe (meestal 80 jaar of ouder).

Wat is dan de werkelijke reden om covid-19 op de A-lijst te houden naast Ebola en de Pest? Hier vindt u een inspirerende en leerzame presentatie.

Waarom ondersteund u beleid wat een groot deel van de bevolking angst aanjaagt, met name de jongeren worden geframed. Ik zie enkele generaties kinderen en jongeren kapot gaan, daar bent u niet voor gekozen. U heeft allen de goede intenties daar ben ik van overtuigd. Wanneer wel de partij doctrine wordt gevolgd is het gezegde “de weg naar de hemel is geplaveid met goede intenties” meer dan waar. Het zal mij benieuwen welke individuele senator het lef heeft werkelijk zijn/haar eigen overtuigingen te volgen en geen grondrechten weggeeft. Ik begrijp dat het heel lastig is, cognitieve dissonantie, de waarheid onder ogen zien is je eigen tekortkomingen erkennen dat is heel moeilijk voor het ego van de meeste mensen.

Enige links van artsen die u kunnen inspireren:

Arts, epidemioloog en emeritus hoogleraar Menno J. Bouma; ‘Zorg goed voor je oma: zorg dat je corona hebt gehad.’ 

Neuroloog Jan B. Hommel;  Ontroerend betoog

Prof. Pierre Capel: Recente RIVM cijfers geven aan dat er geen correlatie is tussen het aantal testen en het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Conclusie GEEN tweede golf.Top epidemioloog Dr. John P. A. Ioannidis;  WHO rapport

Het NHG bevestigd dat behandeling met de HCQ combinatie toegestaan is in de 1ste lijn.

Dr. Ir. Carla Peeters; diverse artikelen

“men is gevangene van eigen, zelf geconstrueerde paniek en heeft een neurotische obsessie met onbetrouwbare cijfers ontwikkeld, iedereen die hen daarop wijst wordt geostraceerd. Het is doodeng” ik heb de hoogleraar niet gevraagd of ik mag quoten vandaar dat haar/zijn naam niet vermeld is.

Er wordt streng gehandhaafd op de 1.5 meter waarbij velen denken dat de Grondwet even buitenspel staat. Winkeliers, tandartsen, bedrijven etc. gaan hun personeel en klanten verplichten mondmaskers te dragen en handgels te gebruiken. Volgens prof. Jan Brouwer mag je nooit van de Grondwet afwijken dat wordt massaal gedaan en niet op gehandhaafd. Niemand staat boven de Grondwet ook bedrijfs- of winkelvoorwaarden niet. Halsema roept op om mensen te verlinken maar handhaaft bijv. niet bij Hornbach in haar Gemeente. In het jaar van 75 jaar bevrijding worden in Amsterdam (!) mensen opgeroepen elkaar te verlinken. GL is überhaupt de weg kwijt met hun achterkamertjes politiek, de Macht lonkt.

welke zieke geest heeft dit bedacht?

welke zieke geest heeft dit bedacht?

Iedereen vergeet dat de Machtigingswet nog niet is aangenomen door de 1ste Kamer (wat ik niet hoop) en gepubliceerd in de Staatscourant. Dan mag je nog steeds geen mondkapjesplicht invoeren dat is tegen art. 10 & 11 van de Grondwet. Maar omdat Rutte de Grondwet niet respecteert als het hem niet goed uitkomt gaat hij wetjes maken om deze artikelen te omzeilen. Ook geen rekening houdend met de Rechten van de Mens en het Kind (ondertekend door Nederland) en de Neurenberg Papers. U werk hier ook aan mee als u voor stemt. Het nieuwe normaal is kennelijk de Grondwet vertrappen.

BOA weigert zich te identificeren en dreigt met geweld. Hier zijn we naar op weg, en dan krijgen ze januari ook nog stokjes. BOA’s moeten teveel politietaken uitvoeren, lekker goedkoop (bezuinigingen). De juiste weg is meer goed opgeleide politie agenten waarop zeker een deel van de BOA’s met de juiste capaciteiten kan solliciteren. De politie opleiding is intensief en vier jaar dat is niet voor niets, het is een dienend beroep niet om ons te helpen onderdrukken.

Dat de IC capaciteit is gehalveerd en de Zorg uitgekleed door Rutte is iedereen vergeten net als de politie bezuinigingen. Was dit niet gebeurt hadden we geen problemen gehad en de crisis makkelijk doorgekomen. Bij de grotere griepgolf in 2017/18 (9500 doden) heeft de Zorg al gesmeekt om de bezuinigingen terug te draaien, geen gehoor gekregen.

Stem a.u.b. tegen de Machtigingswet.

Met vriendelijke groet & veel wijsheid gewenst,

Pieter Boonstra

Ik ben geen psycholoog maar het is een zeer plausibele verklaring:

A. Men is bang

- voor terroristen (9/11)

- voor het virus (Event 201) op 18 oktober 2019. Het zal wel toeval zijn dat het precies zo loopt of was het toch een generale repetitie?B. Problem Reaction Solution:   Help!  Er moet iets gebeuren.

Men kijkt naar de overheid, en ziet die als beschermer, als ouder voor een kind.

Vervolgens is elke kritiek op die beschermer aan dovemans oren.  Cognitieve dissonantie treedt in.  Immers, meegaan door zelfs maar na te denken over de kritiek knaagt aan de betrouwbaarheid van de beschermer en vergroot de angst.  De hersenen stoppen deze gedachtegang onmiddellijk, want ze vergroot het gevoel van onbehagen.

C. is dan de solution: we vaccineren je, nemen je vrijheden af, controleren je 24/7, pakken je inkomen af, maken je afhankelijk ... en veilig !!

tegengif:

De enige manier om dit te doorbreken is listige communicatie die  (A) het gevoel van veiligheid vergroot   en (B) de behoefte aan menslievendheid aanspreekt (bij 70-90% van de mensen werkt dat)   of   (B2) het egoïsme/eigenbelang aanspreekt (bij 20-60% werkt dat (ook)) .....  en (C) een nieuwsgierigheid opwekt waarom dingen niet kloppen.

En dan is het een kwestie van Liefde en Geduld en heel veel kleine stapjes zetten, totdat er zoveel veiligheid en zelfvertrouwen ervaren wordt dat men zich los durft te maken van de "ouder" (kabinet) en op eigen benen durft te gaan staan.... unquoteKIJK de video over de eerste termijn Machtigingswet. We hadden gewoon art. 103 van de Grondwet (2’26”) in kunnen stellen dan had het parlement de baas gebleven zoals het hoort. Duidelijk betoog over de overbodigheid van deze wet en het feit dat het Parlement uiteindelijk buitenspel gezet wordt art.VIII lid 4, verval bepaling. Amendement Katelijne Buitenweg geeft de regering uiteindelijk onbeperkte macht, fantastisch gedaan GL.  Uitstekende achterkamertjes politiek.