wij willen geen nieuw normaalWanneer je een aantal zaken op een rijtje gaat zetten met betrekking tot corona, dan val je niet alleen van je stoel van verbazing.

Dan besef je ook dat sommige dingen niet kunnen, tenzij je van tevoren precies wist wat er ging komen.
Via een lezer ontvingen wij de volgende bijdrage (dank!):

Het Nederlandse crisisteam dat alle ‘medische’ beslissingen neemt ten aanzien van de pandemie en de regering vertelt welke koers te varen, werd reeds samengesteld in januari 2020... twee maanden voor er überhaupt sprake was van een pandemie.

Vind je dit normaal?

Gedurende de twee jaren voorafgaand aan de pandemie werden er over de hele wereld opeens honderden miljoenen virus test kits verspreid. In de officiële database van de wereldhandel hadden ze zelfs het label ‘covid-29 test kit’.

Vind je dit normaal?

De president van Belarus verklaarde openlijk dat hem 950 miljoen dollar werd aangeboden, als hij lockdowns in zijn land zou doen. De president van Nigeria werd 4 miljoen aangeboden om mee te doen met de draconische maatregelen.

Vind je dit normaal?

In Australië is een wet goedgekeurd dat mensen op straat op de grond gedrukt mogen worden, hun kleren en zelfs ondergoed verwijderd mag worden, om he’ vervolgens tegen hun wil te vaccineren.

Vind je dit normaal?

Afgelopen zomer werd er een wet goedgekeurd in Nederland dat de komende vaccins voor covid allerlei genetisch gemanipuleerde stoffen mogen bevatten, zonder dat dit op de ingrediënten lijst vermeld hoeft te worden.

Vind je dit normaal?

Bill Gates, een software ontwikkelaar, wordt over de hele wereld op televisie getoond om advies te geven over gezondheid, vaccins en medicatie... maar artsen en medische deskundigen worden wereldwijd massaal gecensureerd. Posts van medische professionals worden verwijderd van Facebook, YouTube, Twitter, enz. terwijl Bill Gates, een computer man zonder medische opleiding, overal aan het woord is om de hele mensheid ‘medisch’ advies te geven.

Vind je dit normaal?

Enkele maanden voor de coronavirus pandemie organiseerde Bill Gates een ‘coronavirus pandemie oefening’. Anthony Fauci garandeerde dat er een pandemie zou uitbreken tijdens de eerste termijn van president Trump. Vlak voor de pandemie verkondigden diverse internationale instituten dat er op korte termijn een coronavirus pandemie zou ontstaan vanuit China. De jaren voorafgaand aan de coronavirus pandemie verschenen er ineens diverse films die een coronavirus pandemie uitbeelden.

Vind je dit normaal?

De Wereld Gezondheids Organisatie wordt geleid door een communistische terrorist die met geweld heeft geprobeerd communisme op te leggen aan Ethiopië. De WGO wordt gefinancierd door Bill Gates, die vaccins dealt omdat hij er zoveel miljarden mee verdient. Gates stuurt met zijn miljarden het WGO aan. Artsen en wetenschappers wereldwijd hebben niets te zeggen over het WGO en worden door hen zelfs het zwijgen opgelegd. Niemand heeft inspraak in deze organisatie, noch heeft iemand ervoor gekozen dat ze überhaupt zou bestaan. Toch zwaait de WGO, gefinancierd door Bill Gates, de scepter over de hele wereld en beslist wat de hele wereldbevolking wel en niet mag doen. Elk medisch of wetenschappelijk geluid wat afwijkt van de WGO wordt gecensureerd.

Vind je dit normaal?

Medicijnen die tientallen jaren oud zijn en bekend staan om hun veiligheid en effectiviteit en die de meeste Corona patiënten in enkele dagen genezen, worden verbannen door overheden en doodgezwegen door media... maar een vaccin dat normaal gezien 10-20 jaar getest moet worden voor het veilig is, wordt nu in enkele maanden ontwikkeld zonder noodzakelijke veiligheidstests, zonder dat men weet of het überhaupt zal werken, en het wordt dwingend opgelegd aan de hele wereld.

Vind je dit normaal?

Over de hele wereld getuigen ontelbare mensen hoe ze naar een ziekenhuis of huisarts gingen voor iets wat niets met covid te maken had, maar tot hun verbijstering werden ze als een covid-patiënt geregistreerd. Ook voor praktisch elk overlijden wordt klakkeloos covid als doodsoorzaak opgegeven. Ziekenhuizen in Amerika krijgen 14.000 dollar voor elke patiënt die ze als covid registeren en 30.000 dollar voor elk overlijden dat aan covid geweten wordt. Dat gebeurt ook in andere landen.

Vind je dit normaal?

De uitvinder van de PCR test, Karry Mullis, waarschuwde dat deze test niet gebruikt mag worden om te bepalen of iemand een bepaald virus of ziekte wel of niet heeft, omdat je er in principe ‘alles’ mee kunt aantonen wat je maar wilt. Hij zei letterlijk ‘de resultaten van deze test betekenen niet dat je ziek zult worden of dat je iets hebt’. Hij zei dat de test valse positieven oplevert! Artsen wereldwijd verklaren inderdaad dat de test 89-94% valse positieven geeft. Toch wordt uitgerekend deze test gebruikt om de hele mensheid te testen. Op basis van deze valse positieven wordt er door regeringen verklaard dat er lockdowns moeten komen, omdat er zogezegd zoveel ‘besmettingen’ zijn. Dat ruim 90% van deze ‘besmettingen’ valse positieven zijn en de mensen gewoon gezond zijn, wordt door de overheid en media verzwegen.

Vind je dit normaal?

Letterlijk elke wetenschappelijke studie die ooit gedaan is over mondmaskers toont aan dat ze geen bescherming bieden tegen virussen, en door het vasthouden van vocht, bacteriële opeenhoping in het masker, zuurstofbelemmering, verhoogd inhaleren van koolstofdioxide en toename van stress juist de kans op infecties verhogen. In diverse landen zijn kinderen gestorven door mondmaskers. Cijfers van de pandemie van Spaanse griep laten zien dat 80% van alle sterfgevallen overleden was aan bacteriële longinfecties en niet aan de Spaanse griep. Het is bekend dat bacteriële infecties veroorzaakt worden door mondmaskers. Toch dwingen regeringen hun bevolking om deze niet werkende en infectie veroorzakende mondmaskers te dragen.

Vind je dit normaal?

Wetenschappelijke studies wereldwijd laten zien dat de enige kans op besmetting met covid is, door minutenlang dichtbij iemand te staan die symptomen heeft. Deze studies verklaren dat social distancing daarom niet nodig is, aangezien besmetting niet optreedt door kortstondig contact met mensen zonder symptomen. Toch wordt social distancing wereldwijd opgelegd, in strijd met alle wetenschappelijke feiten.

Vind je dit normaal?

Elk jaar sterven er in elk land vele duizenden mensen door griep, die net zo dodelijk is als covid. Voor griep werden er echter nog nooit maatregelen getroffen. Tijdens de covid pandemie zijn er trouwens opeens bijna geen griep doden meer. Het zijn allemaal covid doden geworden.

Vind je dit normaal?

In Nederland overlijden elk jaar gemiddeld 150.000 mensen, voornamelijk door kanker en hart- en vaatziekten (90.000). Dat is vele malen meer dan door covid-19, wat hetzelfde sterftecijfer heeft als influenza, wat slechts op de 23e plaats van doodsoorzaken staat. Over kanker en hart- en vaatziekten worden door media noch door overheden alarm geroepen. Integendeel, ze staan toe dat de supermarkten uitpuilen van industrieel bewerkt voedsel, bomvol slechte suikers en chemische stoffen, wat de grootste oorzaak is voor deze ziektes. Maar voor een ziekte die qua sterfte gelijkaardig is aan influenza en slechts de 23e doodsoorzaak is, leggen ze opeens diverse schadelijke, tirannieke maatregelen op en doen ze lockdowns die de hele samenleving ernstig beschadigen.

Vind je dit normaal?

Wetenschappelijke studies bewijzen onomstotelijk dat lockdowns niet helpen om virus verspreiding tegen te gaan en dat ze onbeschrijflijke verwoesting aanrichten in de hele samenleving. Het aantal doden door lockdowns is vele malen meer dan het aantal doden door covid. Toch dwingen regeringen hun bevolking om totale lockdowns toe te passen.

Vind je dit normaal?

Overal ter wereld worden concentratiekampen gebouwd om mensen op te sluiten die zich zullen verzetten tegen vaccins of Corona maatregelen.

Vind je dit normaal?

Hugo de Jonghe heeft aangekondigd elke informatie op internet die waarschuwt voor de gevaren van de komende vaccins, te zullen censureren. Artsen, wetenschappers, journalisten, onderzoekers, advocaten, enz. die vanuit hun gedegen vakkennis en met bewijzen aantonen hoe onwettig, onwetenschappelijk, verwoestend en gevaarlijk het Corona beleid is, zullen als terroristen bestempeld worden.

Vind je dit normaal?

Op geen enkele wijze geven overheden noch media ook maar de minste voorlichting over hoe mensen hun immuunsysteem kunnen versterken door gezonde voeding en levensstijl. Het enige wat ze horen is hoe ze hun handen voortdurend moeten insmeren met chemische vloeistoffen die barsten van kankerverwekkende stoffen die hun lichaam vergiftigen en hun immuniteit verlagen.

Vind je dit normaal?

Er worden de meest waanzinnige maatregelen opgesteld, zoals een avondklok. Alsof het virus opeens actief wordt na acht uur. Of de regel dat mensen in de buitenlucht een mondmaskers moeten dragen, zonder dat iemand in de buurt is. Of de regel dat mensen een mondmasker moeten dragen als ze naar de tafel van het restaurant toe lopen, maar zodra ze zitten mag het masker af.

Vind je dat normaal?

Vreedzame demonstraties van mensen die verlangen naar een normale, warme en vrije samenleving worden in de media afgeschilderd als gewelddadig en negatief, terwijl het enige geweld door politie zelf werd uitgelokt. Wanneer er miljoenen mensen, in Berlijn bijvoorbeeld, openlijk demonstreren tegen de lockdowns, wordt er in media gezegd dat er ‘een paar duizend complotdenkers’ aan het betogen waren. Op elke mogelijke manier zet media demonstraties tegen het Corona beleid in een negatief daglicht.

Vind je dit normaal?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de extreme waanzin die zichtbaar is.

Vinden we het allemaal normaal?

Of worden we nog eens wakker?

Alle bewijzen (fact check) voor bovengenoemde feiten vind je op de website StopWorldControl.

Navolgende bronnen voor o.a. wetten en regels genoemd in bovenstaande bijdrage:

Draaiboek Gedwongen isolatie, quarantaine en medisch onderzoek 2018 RIVM

RIVM Bijlage9: Quarantaineineenquarantainefaciliteit, quarantaineindethuissituatie, isolatieinhetziekenhuis en vervoer naar hetziekenhuis

Europese verordening voor gebruik ggo bij klinisch onderzoek COVID-19

Regels ggo gelden niet voor klinisch onderzoek COVID-19 (NL verordening)

Kary Mullis uitvinder van de niet werkende/geschikte PCR test

Duitse neurologe Dr Margareta Griesz-Brisson over de gezondheidsgevaren van mondkapjes

Grootste deel Nederlanders vrijgesteld van mondkapjesplicht (incl. PDF mondkap uitzonderingskaartje overheid)