Satellieten, omloopbanen en gebakken lucht

omloopbaan van satellietenRuimtevaarder André Kuipers vindt het een gevaarlijke ontwikkeling dat complotdenkers steeds vaker aanschuiven in praatprogramma’s om hun mening te geven.

Ik ga de heer Kuipers met open vizier tegemoet op het slagveld dat hij blijkbaar nogal hoog in het vaandel heeft staan, te weten dat van het wetenschappelijke bewijs.De Nederlandse astronaut André Kuipers kwam afgelopen week nogal prominent in het nieuws met schofferende opmerkingen over mensen die anders denken dan hij. 

En dat is bij Jan Spreen in het verkeerde keelgat geschoten en wat hij vindt, volgt hierna (dank!):

Een berichtje op Internet vermeldt dat André Kuipers, de ons allen bekende spationaut, de wind van voren krijgt wegens een paar recente uitspraken die hij heeft gedaan. Hierbij de tekst waar het me in mijn schrijven om gaat :

« Ruimtevaarder André Kuipers vindt het een gevaarlijke ontwikkeling dat complotdenkers steeds vaker aanschuiven in praatprogramma’s om hun mening te geven. “Het heeft geen zin om met die mensen te praten en ik ga er niet meer op in. Het heeft geen nut. Ik houd me gewoon vast aan wetenschappelijke bewijzen,”  zei hij in de PodBast van Bastiaan Meijer.

Volgens Kuipers moeten we vertrouwen op mensen ‘die ervoor hebben gestudeerd, want anders krijg je gevaarlijke situaties’. De astronaut vergeleek complotdenkers met heksen. “Vroeger had je hekserij. Als er iets mis ging in het dorp was het: ‘Oh, het oude vrouwtje heeft het gedaan’. Hup, op de brandstapel. Dit zit in dezelfde categorie.” »

Er is veel te zeggen over de hierboven aangehaalde tekst. Eigenlijk kan er wel een boekwerkje over volgeschreven worden, maar ik wil nu eens proberen het doelloze welles/nietes gewauwel te vermijden en kies het zekere voor het onzekere: ik ga de heer Kuipers met open vizier tegemoet op het slagveld dat hij blijkbaar nogal hoog in het vaandel heeft staan, te weten dat van het wetenschappelijke bewijs.

Ik neem aan dat de heer Kuipers zichzelf onder de wetenschappers rangschikt en het moet voor hem een koud kunstje zijn onderstaand betoog te begrijpen, zelfs loom onderuitgezakt in een luie leunstoel, na een paar biertjes genuttigd te hebben. En niet alleen tellen voor hem alleen wetenschappelijke bewijzen, het komt dit keer allemaal wel heel goed uit, want ik ga het hebben over een onderwerp uit de heer Kuipers eigen vakgebied, te weten de orbitale omloopbaan van een niet gemotoriseerde satelliet.

Hieronder een simpele uitleg met een simpel tekeningetje. Zo kan de meester van de lagere school ook wat met mijn proza doen in zijn klasje.

Toelichting :
  • Algemeen aangenomen stelling:

Een niet gemotoriseerde, kunstmatige satelliet blijft, nadat deze door een wel gemotoriseerde machine in zijn omloopbaan om de aarde is gebracht, deze omloopbaan volgen door twee in de wetenschappelijke litteratuur welbeschreven, en dus naar we mogen aannemen, voor de heer Kuipers bekende fenomen, te weten :
  1. De constante horizontale baansnelheid van de satelliet
  2. De vertikale valversnelling veroorzaakt door de zwaartekracht
jan spreen

  • De zwarte gebogen lijn in de tekening stelt een gedeelte van de orbitale baan voor
  • De satelliet bevindt zich in A.
  • Na een periode P zal de satelliet, zou men alleen de horizontale snelheidsfactor in aanmerking nemen, zich in B bevinden.
  • Na dezelfde periode P zal de satelliet, zou men alleen de vertikale versnellingsfactor in aanmerking nemen, zich in D bevinden.
  • Daar de satelliet aan beide factoren is overgeleverd, zal hij zich na periode P in C bevinden. Ter volledigheid: ABCD is een rechthoek.
  • Het segment AB, een rechthoekzijde, is korter dan het segment AC, een diagonaal. Hetgeen betekent dat de satelliet in C is aangekomen met een grotere snelheid dan die met welke hij was vertrokken in A. Immers, snelheid wordt gedefinieerd als afgelegde afstand per tijdseenheid. (Dat de satelliet in feite het nog langere boogsegment AC volgt, en dat het segment AD steeds langer wordt want zwaartekracht versnelling, is niet van wezenlijk belang in dit vereenvoudigde betoog)
  • Bovenstaande redenering kan toegepast worden op elke seconde van het traject van de satelliet, welke sneller vanuit C zijn reis voortzet dan dat hij in A was gestart. Ergo: de kunstmatige, niet gemotoriseerde satelliet, is gedoemd eeuwig versneld zijn baan te doorlopen.

Ik kan nog tien pagina's blijven argumenteren, maar aan het eerste hierboven genoemde uitgangspunt 1, de constante baansnelheid, wordt niet voldaan. Hetgeen mijns insziens al ruimschoots voldoende is om het bestaan zelve van kunstmatige, niet gemotoriseerde satellieten aan te vechten.

Zo ziet een echte "omloopbaan" van een gps satelliet eruit, zou hij bestaan. De twee witte parabolen stellen het traject, berekent met de theoretische baansnelheid die ons wordt voorgespiegeld. Rode banen: te langzaam resp. te snel.

jan spreen omloopbaan satelliet

Het is allemaal gebakken lucht, heer André Kuipers, uw hoge sprongen zijn gedaan. Alleen goedgelovige, aardige mensen, die leukere dingen te doen hebben dan hun tijd te besteden aan duf zitten nadenken en die zonder slag of stoot het kritische nadenken overlaten aan wetenschappers en complotdenkers, alleen die lieverds kun je voor de gek houden.

Dat voor de gek houden is nog daar aan toe. De mens wil blijkbaar niet anders. Maar sinds kort staat het overleven van onze beschaving op het spel. Dappere mensen proberen een goede koers te blijven varen, en die moeten van de heer Kuipers horen dat ze complottisten of zoiets zijn? Foei, het is een schande.

Ga eens met een filmcamera naar die hangaar waar het ISS gedrocht ligt stoffig te worden, wordt een kerel, maak er een flmpje van of een paar foto's, en zet die op Youtube. Dan ben je goed bezig en kun je weer eens normaal in de spiegel kijken.

Hoogachtend,

Jan Spreen

https://janspreen.com

PS

Aan de toevallig voorbijkomende lezer: mocht bovenstaande uw nieuwsgierigheid hebben opgewekt, hieronder een link naar een pagina waar één en ander heel wat uitvoeriger aan de kaak wordt gesteld:

https://janspreen.com/2018/01/30/omloopbanen-en-zwaartekracht-publieke-misleiding/
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl