hoe herken je een psychopaat?De psychopaat heeft een vlotte babbel, staat zelden met een mond vol tanden en legt gemakkelijk contact.

Wij weten dat wij worden geregeerd door psychopaten, maar waaraan kan je deze mensen eigenlijk duidelijk herkennen?

Al in 2012 schreven wij een artikel over hoe je een psychopaat herkent en vorig jaar zomer publiceerden wij een artikel van een lezer die ons waarschuwde voor de psychopaten uit Den Haag, wat als volgt begon:

Ik heb nog wat informatie voor jullie die duidelijk maakt waarom alleen psychopaten de top bereiken en hoe psychopaten denken. Ik heb inmiddels een grote expertise over psychopaten opgebouwd, omdat ik zelf slachtoffer van een psychopaat ben. Mijn leven met hem was enger dan de meest griezelige horror die je je kunt voorstellen.

Vandaag een ander artikel over psychopaten door lezer Eddy (dank!). Een artikel dat vooral gaat over hoe deze mensen te herkennen zijn, aangevuld met een aantal naar hij zegt: "voorbeeld dienende afbeeldingen van willekeurige personen die berusten op louter toeval!"

Het artikel heet: Hoe herken je een psychopaat

De kenmerken van de psychopaat zijn duidelijk aan te geven! De Canadese onderzoeker (criminologie en psychologiën) Robert Hare heeft een checklist opgesteld voor het vaststellen van psychopathie.

Deze checklist, de PCL-R, benoemt enige kenmerken. Enkele voorbeelden uit die checklist zijn hieronder weergegeven.

Welbespraakt en oppervlakkige charme

De psychopaat heeft een vlotte babbel, staat zelden met een mond vol tanden en legt gemakkelijk contact.

mark rutte psychopaat

Eigenlijk is hij best charmant. En kan een heel leuke gesprekspartner zijn. Je zult veelal sterke verhalen van hem te krijgen horen.

mark rutte psychopaat

Als je wat verder kijkt, zeker als je wat psychologisch inzicht hebt, kun je hem een oppervlakkige, gladde prater vinden.

Overdreven gevoel van eigenwaarde

De psychopaat vindt zichzelf heel belangrijk. Zijn vaardigheden en talenten vindt hij uitermate boeiend en goed. Hij is een opschepper. Treedt op de voorgrond en wil maar al te graag in het midden van de belangstelling staan. Hij vertelt dan graag over zijn grootse prestaties. Deze prestaties hoeven niet echt te zijn gebeurd. Mensen die wel gepresteerd hebben, wekken zijn jaloezie. Deze mensen wenst hij alle onheil toe.

mark rutte psychopaat

De psychopaat wil de beste en slimste zijn. En gaat daar ver in. Zo kan hij een weddenschap aangaan met de mensen op wie hij zo jaloers is. Dit gedrag kan uit de hand lopen, bijvoorbeeld op feestjes.

Ruzie, conflicten, met mensen die meer gepresteerd hebben en intelligenter, slimmer zijn dan hij, gaat hij niet uit de weg. Natuurlijk heeft hij dit zelf niet in de gaten. Juist door zijn bovenmatige zelfvertrouwen en het geloof in zijn eigen overtuigingen en wanen. Hij ziet wat hij wil zien.

mark rutte psychopaat

mark rutte psychopaat

Pathologisch liegen

Liegen kan hij als de beste. Over alles en schaamteloos. Als hij op een leugen betrapt wordt, dan praat hij zich er wel weer uit. Hij heeft overal wel een reden of excuus voor. Hij geeft graag zijn ‘erewoord’. Maar dit erewoord betekent natuurlijk niets.

mark rutte psychopaat

mark rutte psychopaat

Manipulatief en sluw

Ook manipuleert de psychopaat als de beste. Hij bedriegt de ander vrij gemakkelijk en heeft hierbij geen idee hoe dit zou kunnen voelen voor de ander. De psychopaat gaat hier ver. Hij doet bijvoorbeeld alles voor geld. Crimineel gedrag, frauderen, familie bedriegen… De psychopaat doet dit gewetenloos. Waarom zou hij geen gebruik maken van de zwakheden van de ander?

Gebrek aan berouw en schuldgevoel

Spijt of gevoel van schuld kent de psychopaat niet. Zijn gedrag en daden zijn heel logisch voor hem.

Hij ontkent dat hij ergens enig schuld aan heeft. De schuld ligt toch echt bij het slachtoffer. En het is het verdiende loon van het slachtoffer. De psychopaat benoemt hier altijd verzachtende omstandigheden aan. Het valt best mee met wat het slachtoffer is aangedaan?

mark rutte psychopaat
Gewoon je bek houden!

Geen emotionele diepgang

Een psychopaat is koelbloedig. De psychopaat vindt emoties van normale mensen dramatisch en onecht.

mark rutte psychopaat
Kil en gebrek aan empathie

Hij heeft een kille persoonlijkheid. Ongevoelig voor de rechten, gevoelens, meningen en welzijn van de ander. De ander is zwak, dom te manipuleren en niet belangrijk. Hiervan maakt hij gebruik. De ander is er voor hem. Om misbruik van te maken.

De psychopaat vindt zichzelf het belangrijkst.

Hij is egocentrisch en kijkt met minachting naar de ander. Geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag De ander krijgt altijd de schuld. Een psychopaat heeft niet het vermogen of bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gedrag en de gevolgen daarvan voor de ander. Hij vindt altijd wel een excuus.

mark rutte psychopaat

Op zoek naar prikkels en neiging tot verveling

psychopaat is altijd op zoek naar stimulans. Hij verveelt zich snel. De normale dingen in het leven zoals werk en relaties vindt hij saai. Voor een kortstondige relatie is hij misschien nog wel te porren.

Parasitaire leefstijl

Omdat werk, opleiding en relaties niet interessant zijn voor de psychopaat, profiteert hij van anderen. Voor geld klopt hij aan bij familie en vrienden of uitkeringsinstanties. Hier gedraagt hij zich als slachtoffer, op zoek naar sympathie en financiële hulp.

mark rutte psychopaat

Weinig zelfbeheersing

De psychopaat kan zeer opvliegend zijn en snel zijn beheersing verliezen. Hij voelt zich gemakkelijk aangevallen door een ander. Kritiek, frustraties en mislukkingen accepteert hij niet. En lost dit op met geweld, bedreigingen en de ander uitschelden. Dit opvliegende gedrag kan ook weer even snel stoppen als dat hij ermee begonnen is

Geen (realistische) doelen op de lange termijn.

Een psychopaat leeft van dag tot dag. Hij plant niets en stelt zich geen lange termijn doelen. Als hij al plannen maakt, dan veranderen deze plannen voortdurend. Hij maakt zich nergens zorgen om. Hierbij ervaart hij zijn leven niet als zonder enige inhoud. Ook leert hij niet van fouten die hij eerder gemaakt heeft.

mark rutte psychopaat

Impulsief

Een psychopaat denkt niet over zijn handelen en gedrag na. Welke voor- of nadelen dit zou kunnen hebben. Hij leeft dus onvoorspelbaar en neemt spontaan beslissingen. De beslissingen die hij maakt zijn niet doordacht. Hij verandert vaak van baan, beëindigt snel relaties, geeft gemakkelijk veel geld uit en verhuist vaak. Hij stelt betrokkenen hiervan niet op de hoogte.

Onverantwoordelijk gedrag

Een psychopaat heeft geen verantwoordelijkheidsgevoel of enig plichtsbesef en loyaliteit. Beloften komt hij niet na. Hij doet waar hij zin in heeft. Familie, vrienden, collega’s, iedereen moet het ontgelden. Een lening betaalt hij natuurlijk niet terug. En kan zelfs anderen in gevaar brengen met zijn onverantwoordelijke gedrag.

mark rutte psychopaat

mark rutte psychopaat

mark rutte psychopaat

Schending van voorwaardelijk invrijheidstelling

Wanneer een psychopaat in detentie zit, zal hij proberen te ontsnappen. Alle regels lapt hij aan zijn laars. Zo komt hij niet terug van weekendverloven of houdt zich niet aan de voorwaarden van de voorwaardelijke straf. Hij blijft misdrijven plegen tijdens zijn voorwaardelijke invrijheidstelling.

Korte relaties

Als een psychopaat al een huwelijk aangaat, dan is dit van korte duur. Al voor zijn dertigste levensjaar heeft hij meerdere huwelijken of samenwoonrelaties achter de rug. Hij beëindigt heel gemakkelijk een relatie. En gaat weer op zoek naar een ander.

Criminele veelzijdigheid

Een psychopaat heeft vaak een strafblad met verschillende soorten delicten. Als hij slim en intelligent te werk gaat, kan hij zonder daarvoor gestraft te worden verschillende misdrijven plegen. Denk hierbij aan fraude of stalken. 

Een psychopaat is dus een charmante bedrieger. 

mark rutte psychopaat

mark rutte psychopaat

mark rutte psychopaat

mark rutte psychopaat

mark rutte psychopaat

mark rutte psychopaat

mark rutte psychopaat

mark rutte psychopaat

mark rutte psychopaat

mark rutte psychopaat

Eventuele overeenkomsten tussen de geplaatste tekst en als voorbeeld dienende afbeeldingen van willekeurige personen berusten op louter toeval!

En het volk liet zich volspuiten en luisterde gedwee.