de mensheid verkeert in een staat van hypnoseDoordat de mensheid bijna niet in staat is om in te zien dat ze worden gehypnotiseerd en geprogrammeerd, lukt het een kleine kliek om wereldtirannie te vestigen. 

Gelukkig is er een oplossing of een geneesmiddel tegen dit virus wat bestaat uit gewogen informatie en een kritische geest.  
Iemand die zich in een staat van hypnose bevindt heeft op dat moment niet het bewustzijn om te beseffen dat hij/zij zich onder hypnose bevindt.

Dat is de staat van de mensheid en daardoor lopen ze als lemmingen richting afgrond, maar gelukkig zijn er ook manieren om tijdig te beseffen waar je eigenlijk mee bezig bent.

Dat is de strekking van het volgende artikel, geschreven door Erick van Dijk.

Beste vrienden van de vrijheid,

Het is al tientallen jaren mijn gekozen missie in dit leven om kennis te delen die tijdens mijn reis van persoonlijke ontwikkeling op mijn pad is gekomen, bij toeval, letterlijk is het mij toegevallen, naar mij toegestuurd, ergens vandaan en met een intentie, zo is mijn overtuiging.

Kennis die mij heeft geholpen niet alleen het spel dat om me heen wordt gespeeld in de wereld te doorzien, maar zeker ook kennis die me heeft geholpen niet onderdoor te gaan aan alles wat ik in ruim veertig jaar onderzoek op allerlei gebied allemaal meen te hebben ontdekt.

In vogelvlucht, tot ik een jaar of elf was neigde ik naar de katholieke kerk waarin ik was geïndoctrineerd. Maar al dat bidden leek niet echt te helpen, en op mijn elfde verklaarde ik mezelf atheïst, ik geloofde het niet meer want het klopte niet.

In die tijd, we spreken midden jaren 1970', had je de uitgeverij Lekturama die allerlei series uitbracht waar je, goedkoop, een eerste of de eerste twee boeken van een serie kon bestellen, natuurlijk met het commerciële idee om de rest ook te kopen tegen een veel hogere prijs.

Ik had vaak straf, moest dan op mijn kamertje blijven waar eigenlijk niets anders te doen was dan lezen. Ik had twee delen uit de serie “Grote Mysteries,” handelend over allerlei, door de wetenschap onverklaarbare, voorvallen, te vervatten onder de noemer “het paranormale.” Het ene deel ging over Ufo's, het andere over magie en hekserij. Beide las ik meerdere malen.

In mijn interesse in Ufo's kwam ik het fenomeen tegen van hypnotische regressie, een techniek die werd gebruikt bij slachtoffers van vermeende ontvoeringen door buitenaardsen, die zich vaak bewust niets meer konden herinneren maar wel een aantal uren in hun herinnering kwijt waren.

Zo ging ik lezen over hypnose en maakte kennis met begrippen als bewustzijn, onderbewustzijn, de werking van het herhalen van suggestie, conditionering... En ergens kwam ik tegen dat de hypnotische staat geschikt was voor een ander fenomeen, uittreding.

Hier leerde ik over “wat er meer is tussen hemel en Aarde,” de ongeziene wereld om ons heen, de domeinen van “engelen en demonen.” Daarin herkende ik al elementen uit het eerder genoemde boek over magie en hekserij. Ook ontdekte ik dat “heksen” gebruik maakten van verschillende eigenschappen van allerlei planten en kruiden.

Aan het begin van mijn volwassen leven kwam ik in aanraking met een aantal geestverruimende middelen, wat de aanzet vormde me te verdiepen in een studie van drugs, bekend en onbekend, en hun effecten en cultureel gebruik in verschillende delen van de wereld. Wat me bracht bij sjamanisme. In deze studie leerde ik over de geschiedenis en religies van inheemse volken en begon de verbanden te zien tussen hun scheppingsverhalen en die van de bekendere “wereldreligies.”

Gewapend met alle opgedane informatie begon ik mijn innerlijke wereld te verkennen, zag hoe elk van onze acties vooraf werd gegaan door een gedachte, en begon me af te vragen wat gedachten waren, waar ze vandaan komen en hoe ze ons handelen sturen. Ik vormde een eerste rudimentair begrip van reïncarnatie en karma. Zaken begonnen meer en meer in elkaar te passen, en het voelde alsof ik op één of andere manier werd geleid door iets. Door mijn eerder opgedane kennis over het “meer tussen hemel en Aarde” was dit concept voor mij zeker niet vreemd. Het voelde vertrouwd en ik leerde me daaraan over te geven. Ik bracht jarenlang alleen door, lezend, denkend, lerend.

De omwenteling kwam, ik was toen 22, na het zien van de film JFK, en met name de rol van de Amerikaanse “inlichtingendienst,” de CIA. Diezelfde avond besloot ik dat ik voor dit moment voldoende kennis had opgedaan over de hiervoor genoemde onderwerpen, maar wat wist ik nou helemaal van de aardse realiteit waarin de meeste mensen altijd verkeren? Het was tijd voor een drastische verandering.

In plaats van boeken over religie, esoterie, het occulte, begon ik met een studie van de geschiedenis van de CIA. Het eerste boek dat ik las ging over het project MK-ULTRA. Het was een ijskoude douche. Afgezien van de vreselijke experimenten die op vaak onwetende mensen werden uitgevoerd, meestal zonder kennisgeving of instemming van het slachtoffer, om te kunnen heersen over de geest van een individu, herkende ik ook een aantal elementen die ik in mijn “andere leven” was tegengekomen, zoals hypnose en het gebruik van geestverruimende middelen.

Dit leidde tot een kennismaking met psychologie, waar ik erachter kwam dat ik niet de enige was die op zoek was naar antwoorden aangaande de menselijke aard en de innerlijke wereld van de mens. Hierin kwam weer mijn eerdere denkwerk boven over mijn eigen innerlijke wereld, hoe gedachten ons handelen sturen, wat zich vertaalt in het gedrag dat we hieruit voortvloeiend naar buiten toe vertonen, ofwel psychologie. Dat intrigeerde me aan psychologie. Iedereen, altijd en overal, gedraagt zich. Uit het gedrag kunnen we leren dingen te lezen. Fascinerend!

Maar een breed scala aan onderwerpen had mijn interesse. Geschiedenis boeide me mateloos. Ik leerde over politiek, over economie, de dagelijkse gang van zaken in de wereld en begon me af te vragen hoe het toch mogelijk was dat er nog steeds zo veel ellende was in de wereld, oorlogen, conflicten groot en klein, honger, verdeeldheid, corruptie, ongelijkheid, onrechtvaardigheid. Het ligt eraan waar je begint te tellen, bij de Grieken of verder terug, Egypte, Mesopotamië, Soemerië, India... maar op zijn minst een paar duizend jaar wat men menselijke beschaving noemt, en dit is het resultaat? Dit is waar we als mensheid zijn gekomen in al die tijd? Hoe is zoiets in hemelsnaam mogelijk?

Dat werd uiteindelijk mijn nieuwe missie, leren begrijpen hoe dat in hemelsnaam mogelijk was.

Het bracht me in de wereld van samenzweringen en geheime genootschappen, en patronen hierin begonnen me op te vallen. Lang verhaal kort, telkens doken dezelfde namen en organisaties op waar het bepalende momenten in de wereldgeschiedenis betrof. De Rothschilds, de Rockefellers, de gebroeders Dulles, Skull and Bones, de zogenaamde Illuminati. En ook hier vond ik allerlei zaken terug die ik kende uit mijn “esoterisch tijdperk.”

Spijtig genoeg, en hoe graag ik ook zou willen dat ik het mis heb, telkens wees een uitkomst opnieuw naar de aanwezigheid van een groep ultra-rijken die meent het recht te hebben voor ons allemaal uit te maken hoe we ons leven moeten leiden en hun rijkdom omzetten in de macht om de wereld als geheel en elk individu te sturen in elke richting die zij goed dunken. Een groep die gedreven en gemotiveerd wordt door het soort kennis waar ik in mijn eerdere leven op het bestaan ervan was gestuit. En dit maakte, zoals zo vaak bij zaken die te ongelofelijk leken om te kunnen geloven, dat ik, gebaseerd op al dat werk dat ik eerder had gedaan, in staat was te bevatten dat dit inderdaad de werkelijkheid is. Het leven, de wereld zoals wij gewone stervelingen die menen te kennen is volledig anders dan ons van kinds af aan is voorgehouden. We zijn gehypnotiseerd middels suggestie, geprogrammeerd, geconditioneerd naar het model van mensen die de meesten van ons niet kennen. Door mijn vroege kennis van hypnose kon ik doorzien hoe het mogelijk was om nagenoeg de hele wereldbevolking te conditioneren tot een staat waarin men dit alles niet kan zien. Door mijn kennis van psychologie kon ik zien welke methoden ze gebruiken, en hoe de meesten, door het gebrek aan deze kennis, het niet zagen.

Sindsdien denk ik na over een oplossing, als zoiets al mogelijk is, maar we moeten het proberen. We zijn het aan onze kinderen en hun nakomelingen verplicht.

Ik ben maar één onbeduidend iemand en ik kan maar zoveel doen. Onlangs heb ik een nieuwe computer kunnen kopen die me in staat heeft gesteld video's in het Engels met informatie die ik graag wil delen in het Nederlands te kunnen ondertitelen.

Om ze te delen heb ik een kanaal aangemaakt op Bitchute onder mijn naam, Erick van Dijk. In de afgelopen weken heb ik hard gewerkt om te zorgen voor iets van een begin van inhoud, nu elf video's, waarvan ik meen dat ze in deze tijd uitermate relevant zijn, zeer de moeite waard om kennis te nemen van die informatie voor het vormen van een beter begrip van waar we nu collectief zijn.

Ik wil jullie hulp vragen om ruchtbaarheid te geven aan het bestaan van dit kanaal. Informatie is de sleutel tot begrip dat zal leiden tot bewustwording en blijvende verandering.

Ik wil tot slot duidelijk stellen dat ik geen enkel ander motief heb, financieel of anderszins, dan het delen van kennis die mij heeft geholpen een helder en gezond verstand te verkrijgen en te behouden in deze verdwaalde wereld.

Onwetendheid is het virus.

Het veroorzaakt de ziekte "Falen van het voorstellingsvermogen."

Het geneesmiddel is gewogen informatie en een kritische geest.

Dank, groet, en respect voor jullie bijdrage!

Erick van Dijk