adolf hitler en het joodse meisjeAls je ergens Joden tegenkwam in Nazi Duitsland, dan was het wel in de buurt van de Führer Adolf Hitler.

Al deze joden die hem en zijn regime van nut waren beschermde hij tegen de gevolgen van de Holocaust.Wij denken vaak dat wij de geschiedenis kennen en precies weten wat er in het verleden gebeurde. Maar, mensen vergeten dat de geschiedenis zoals wij die denken te kennen is gekleurd door hetgeen men wil dat je weet en niet hoe het werkelijk was.

Een doorsnee Nederlander denkt dat Adolf Hitler de grootste Jodenhater was die ooit op deze aardbol heeft rondgelopen. Ze denken dat omdat de geschiedenisboeken ons leren dat dit zo was.

In werkelijkheid echter was Hitler omring door Joden en iemand die daar een studie van heeft gemaakt en een aantal boeken over heeft geschreven is Thomas Frederik.

Thomas stuurt ons het volgende bericht:

Als Nederlandstalig auteur publiceerde ik –Thomas Frederik– recent twee gezaghebbende publicaties die een geheel nieuw licht werpen over hetgeen we reeds wisten over Adolf Hitler:

‘Hitlers Joodse Biografie’ (bijna 500 blz. dik) en een pocketversie met een andere titel: ‘Hitlers Joodse Contacten’ (120 blz.) die de bedoeling heeft om een ruimer publiek te bereiken. De goedkope pocketversie bevat nagenoeg dezelfde schokkende informatie als het gebonden ‘standaardwerk’ maar is veel beknopter van opzet.

In beide boeken kom ik met staalharde bewijzen dat Hitler zijn hele leven lang omringd werd door joodse geliefden, joodse vrienden, joodse werknemers en joodse raadgevers…

Haast al deze joden die hem en zijn regime van nut waren beschermde hij tegen de gevolgen van de Holocaust. Slechts enkele voorbeelden: Zijn boezemvriend Emil Maurice (tevens zijn chauffeur en lijfwacht) die mee aan de wieg stond van de SS was van joodse afkomst. Toen dat werd ontdekt beschermde Hitler hem niet alleen tegen de Jodenvervolging, Maurice kreeg bovendien promotie… Hitler had ook een joodse privé-kokkin in dienst waarop hij erg gesteld was: Marlene von Exner. Toen men ook haar joodse achtergrond ontdekte verontschuldigde hij zich bij haar dat hij zich gedwongen zag haar te ontslaan onder druk van het regime. Hij beschermde haar tegen vervolging en liet haar loon lange tijd doorbetalen…

Hitler had tevens een meer dan platonische relatie met de vrouw van zijn propagandaminister Joseph Goebbels, Magda, die uit liefde voor Hitler de namen van al haar zes kinderen liet beginnen met de letter H. van Hitler… Zij was opgegroeid in een gezin met een joodse stiefvader en beleefde haar eerste liefde met een joodse zionist. Een Duits historicus die onderzoek deed naar haar ontdekte vrij recent dat de joodse stiefvader in feite haar biologische vader was! De vrouw van een hoge functionaris uit Hitlers regering verklaarde dat haar zoon Helmut niet was verwekt door Goebbels maar door Hitler zelf, hetgeen (achteraf bekeken) betekent dat Hitler een zoon had met… een Jodin!

Pikant gegeven is dat ook de Nr. 2 van het regime, Hermann Göring, was opgegroeid in een gezin met een joodse stiefvader waar hij erg verknocht aan was…

Hitler had tevens een joodse helderziende in dienst, Erik Jan Hanussen, die hem een glorieuze toekomst voorspelde…

Bijkomende verbluffende feiten: Hitler kon als beginnend kunstschilder slechts overleven met de hulp van joodse handelaren die als enigen bereid waren om zijn creaties te verkopen en als Hitler niet rond kon komen in zijn armoedige jaren in Wenen deed hij beroep op joodse liefdadigheidsinstellingen aldaar voor kost en inwoon… Hij was ook een frequent bezoeker van joodse cafés en plaatsen waar joden graag samenkwamen.

Hitler huurde voor zichzelf gedurende negen jaar (!) een appartement van een joodse huisbaas waarmee hij kennelijk goed kon opschieten. Toen hij (reeds kanselier zijnde) op de Berghof woonde sloot hij een innige vriendschap met een joods meisje die jarenlang standhield en waarmee hij zich gretig liet fotograferen. Hij toonde zich buitengewoon teleurgesteld toen zijn assistenten het meisje verboden hem nog langer te bezoeken nadat haar joodse achtergrond was ontdekt.

Zo mogelijk nog schokkender is het gegeven dat twee van de grootste verwezenlijkingen waarmee de dictator uitpakte en miljoenen kiezers voor zich won, oorspronkelijk waren bedacht door joden. Het Volkswagen Kever ontwerp dat Hitler op zijn naam schreef was namelijk gestolen van de joodse ontwerper Josef Ganz en het lumineuze idee om doorheen Duitsland autobanen aan te leggen was origineel bedacht door de joodse burgemeester van Frankfurt, Ludwig Landmann…! Zelfs het begrip Entartete Kunst kwam niet uit de hoge hoed van de nazi’s maar was ontleend aan het boek van de joodse zionist Max Nordau: ‘Entartung’.

Let wel: Dit alles is slechts een kleine greep uit een lang overzicht van nauwe contacten van Hitler met zijn joodse medemens die ik heb ontrafeld en in beide boeken aan de lezer presenteer. Mijn teksten gaan ook in op de explosieve vraag of Hitler zelf van joodse afkomst was. Er zijn immers nieuwe bewijzen boven water gekomen die daar op wijzen maar die door de gevestigde media krampachtig worden verzwegen…

Voor wie van dit alles het fijne wilt weten dient uiteraard één van mijn boeken te raadplegen die ik graag in dankbaarheid met uw hulp aan een zo ruim mogelijk publiek wil voorstellen.

Mijn boeken zijn verkrijgbaar via de gekende online verkooppunten zoals Bol.com.

Vanaf 21 oktober tot en met 7 november aanstaande ben ik beschikbaar voor interviews (eventueel podcasts). Een uitnodiging daarvoor van uw kant zal ik graag willen aanvaarden!

Vriendelijke groet,

Thomas Frederik.