Het coronavaccin is de ziekte

Het coronavaccin is de ziekteHet coronavaccin is er niet om de mensheid te beschermen tegen een ziekte, het is de ziekte. 

Net zoals nu in de praktijk gebeurt, bleek al tijdens de testfase dat gevaccineerde mensen zieker werden dan de mensen die een placebo kregen.Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

Het volgende artikel is een bijdrage van een lezer:

Hard bewijs is nu geleverd dat de vaccins verantwoordelijk zijn voor de ziekte Covid-19 en dat dit bekend is bij de autoriteiten. Volgens medisch analist Karen Kingston is dit terug te vinden in de documenten van de FDA. Ander schokkend bewijs is dat een patent uit 2017, waar Moderna en het NIH thans in de rechtbank om strijden wie de Royalties mag opstrijken, omschrijft dat het vaccin een bio-wapen is.

In een interview met Stew Peters legt Karen uit dat er een product beschrijving bij de toestemming van Pfizer is gevoegd die is aangevraagd bij de FDA in mei 2021. Hieruit blijkt dat het vaccin een synthetische computer gegenereerde mRNA code is om ons DNA aan te passen om de levensgevaarlijke Wuhan-Hu-1 spike-proteïnen te produceren, die zijn geregistreerd bij de gen bank in China:

coronavaccin is wapen

Het Nationaal Gezondheidsinstituut (NIH) in de Verenigde Staten heeft in 2017 het patent vastgelegd, waarin is vermeld dat het op nanotechnologie gebaseerde vaccin een molecuul levert dat in sommige uitvoeringsvormen een gif is en in sommige uitvoeringsvormen een gif is dat afkomstig van een chemisch wapen of van een middel voor biologische oorlogsvoering.:

coronavaccin is wapen

De klinische studies voor het Covid-vaccin werden gedaan door Pfizer zelf en hangen van leugens en bedrog aan elkaar. Hoe kun je de mensen van Pfizer hun eigen product, waar ze biljoenen aan verdienen, laten testen? Bovendien blijkt uit de geschiedenis van Pfizer dat het een criminele organisatie is. Uiteraard hebben de adviseurs van de FDA nauwe banden met Pfizer en werd door de FDA nauwelijks toezicht gehouden tijdens de proeven.Videolink

In een interview met Greg Hunter onthult Karen Kingston dat de documenten van de FDA, voor de toestemming van het vaccin voor noodgebruik (EUA), aantonen dat tijdens de proeven meer mensen ziek werden die een vaccin behandeling hadden gekregen dan mensen in de placebogroep die geen vaccin hadden gehad en dat ze daarom 409 zieke mensen uit de behandelgroep niet hebben meegerekend. De reden die door de FDA wordt opgegeven, is dat de bijwerkingen waaraan deze mensen leden, overlappingen hadden met Covid-19. Naast het feit dat dit ernstige fraude is, geeft dit aan dat de bijwerkingen van het vaccin de ziekte Covid-19 veroorzaken. Het vaccin is de ziekte!

In de risico- en batenanalyse van Pfizer die aan de FDA is voorgelegd, met het oog op de toestemming voor het noodgebruik voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar, is vermeld dat uit de klinische test is gebleken dat het COVID-19-vaccin voor 90,7% effectief is bij het voorkomen van symptomatische ziekte. Dat is klinisch en statistisch gezien onmogelijk. Karen laat een document zien van de bijeenkomst van de FDA in juni van dit jaar over pediatrisch gebruik van het vaccin. Hierin geeft men toe dat het niet mogelijk is om een vaccin te maken dat effectiever is dan het natuurlijke immuunsysteem van een kind. Dit toont aan dat de FDA bewust heeft gelogen over de effectiviteit en dat ze maar al te goed weten dat er geen enkele rechtvaardiging is om een vaccin te geven aan een kind.

coronavaccin is wapen


Daarnaast is in de goedkeuringsbrief van de FDA van 23 augustus voor het Pfizer-vaccin vermeld dat er 'een bekend ernstig risico op myocarditis' bestaat. Hieruit volgt dat bij de FDA bekend is dat het vaccin schade en dood veroorzaakt bij kinderen en geen enkel voordeel oplevert. De FDA-adviseurs die allen vóór de injectie van het vaccin bij kinderen van 5 tot 11 jaar stemden, zijn medeplichtig aan verminking en massamoord. Nadat er noodtoestemming was gegeven, voegde Pfzer het middel Tromethamine (Tris) toe aan het vaccin, dat gebruikt wordt om mensen te stabiliseren die een hartaanval hebben gehad, meldt The Exposé. Waarom hebben ze dit toegevoegd? Willen ze verdoezelen dat het vaccin hartschade veroorzaakt? Waarom is dit niet publiekelijk bekend gemaakt? Volgens Karen Kingston is Tromethamine heel gevaarlijk is voor de mens. Het laat onder andere de bloedplaatjes krimpen. Ze vergelijkt het met het stiekem toevoegen van blauwzuur aan schoolmelk van kinderen.Videolink

Ook Dr. David Martin heeft hard bewijs geleverd dat SARS-CoV-2 inderdaad een door de mens gemaakt bio-wapen is en al tientallen jaren in de maak is. Het onderzoek werd veelal gefinancierd door de National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) onder leiding van Dr. Anthony Fauci. Volgens Dr. Martin zijn er meer dan 4.000 patenten met betrekking tot het SARS-coronavirus, waaronder talloze patenten die de manipulatie van de polybasische splitsingsplaats voor SARS-CoV, het spike-eiwit, evenals ACE2-binding beschrijven.

Het eerste coronavirusvaccin dat het S-spike-eiwit gebruikt, werd in januari 2000 gepatenteerd door Pfizer (patentnr. 6372224). Het was een spike-eiwitvirusvaccin voor hondencoronavirus. In 1999 financierde Fauci onderzoek aan de University of North Carolina Chapel Hill om een besmettelijke ziekte te creëren. Het octrooi voor een coronavirus dat menselijke longcellen aanvalt, werd op 19 april 2002 ingediend (octrooi nr. 7279327). Enkele maanden daarna vond de SARS-uitbraak in Azië plaats. In april 2003, nadat de SARS-uitbraak had plaatsgevonden, diende het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) een patent aanvraag in voor de volledige gensequentie voor het SARS-coronavirus. Drie dagen later diende Sequoia Pharmaceuticals een patent in op een antiviraal middel voor de behandeling en bestrijding van infectieus coronavirus (patent nr. 7151163). Dus de CDC dient een patent in en drie dagen later is er al een behandeling? Lees meer hierover in de analyse van Dr. Jospeh Mercola.

Tijdens een presentatie in Salt Lake City geeft Dr. Martin aan dat op 18 september 2019 de WHO bijeen kwam voor de bijeenkomst van de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB). De aanwezigen kwamen overeen om een wereldwijde simulatie van het vrijkomen van een respiratoir pathogeen te creëren die van september 2019 tot september 2020 zou duren. De volgende dag ondertekende voormalig president Donald Trump Executive Order 13887 die de griepvaccins wilde moderniseren. In dit uitvoeringsbevel staat dat de vaccinplatformtechnologieën DNA, mRNA, virusachtige S-deeltjes, op vectoren gebaseerde en zelfassemblerende vaccins met nanodeeltjes omvatten. Trump tekende een uitvoerend bevel dat feitelijk eist dat het gif aan de bevolking zou worden vrijgegeven.

De beslissing van de WHO op 18 september 2019 kunnen we beschouwen als de OFFICIELE OORLOGSVERKLARING aan de wereld.Videolink
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl