Veranderen mensen in monsters als ze macht hebben?

wij worden geregeerd door psychopatenDegenen die mensen richting vaccinatiespuit duwen weten heel goed wat de kwalijke gevolgen zijn van de “coronavaccins”.

Ze weten dat ze ontelbare slachtoffers maken, dus wat voor soort mensen zijn het die willens en wetens dit soort dingen kunnen doen?We weten zo langzamerhand wat er gebeurt, maar wat we niet precies weten is wat de mensen drijft die de plannen van de duistere krachten uitvoeren. Hoe kan het dat zij doen wat ze doen, terwijl ze heel goed weten wat de gevolgen zijn van hun daden?

Een antwoord hierop komt van een lezer die uit bittere ervaring spreekt:

De bewijzen dat de vaccins ons doden en dat de autoriteiten dit weten, stapelen zich op. De grote vraag is: WAAROM?

We weten inmiddels dat de machtigste mensen op aarde zich hebben georganiseerd in een sekte des doods die ons wil vernietigen. In de Epsteinzaak en nu ook uit documenten van de FBI, blijkt dat de elites, de inlichtingendiensten, andere overheidsorganisaties, de Koningshuizen, het Vaticaan en Hollywood zich massaal bezighouden met mensenhandel en kindermisbruik. De documentaire ‘The Eyes of The Devil‘ is een voorbeeld van het weerzinwekkende sadistische kindermisbruik dat binnen de elitaire kringen plaatsvindt. Deze walgelijke gewetenloze monsters verkrachten kinderen net zo lang totdat de kinderen overlijden aan de verwondingen en vervolgens worden de organen van de kinderen verkocht. De kinderhandel en het pedofilienetwerk is enorm van omvang. Elke 30 seconden wordt er een kind verhandeld voor seks, slavernij of zelfs orgaanroof. 

Hoe is het mogelijk dat deze mensen zich schuldig maken aan deze weerzinwekkende praktijken? Hoe kan deze waanzin worden gerechtvaardigd in de hoofden van deze mensen? Veranderen mensen in monsters als ze macht hebben? Of zijn het juist de slechte mensen die op zoek zijn naar macht?

Als overlevende van een psychopathische seriemoordenaar heb ik ondervonden dat er een ander type mens onder ons leeft dat totaal verdorven is en genetisch is geprogrammeerd om te moorden. De meeste mensen kennen het concept van een seriemoordenaar, maar zien dit als de daden van een individu en realiseren zich niet dat deze moordenaars zich in grote getalen om ons heen bevinden en zelfs de wereld regeren. Het profiel van de machtigste mensen op aarde vertoont opvallend veel gelijkenis met het profiel van de ‘power/control’ seriemoordenaar. Seriemoordenaars doen op "kleine" schaal wat overheden doen op grote schaal.

Sadistisch kindermisbruik, seriemoord en massamoord zijn symptomen van psychopathie. De meeste seriemoordenaars zijn psychopaten (Scott Bonn, 2014; Mark Safarik, 2018; Fox en Delisi2018) en vrijwel alle ‘power/control’ seriemoordenaars zijn psychopaten (Scott Bonn, 2017). In de media en op het internet worden seriemoordenaars veelal als psychotisch/schizofreen bestempeld. Dat is een wijdverbreid misverstandEen meta-analyse onder 2603 daders van moord laat zien dat de correlatie tussen moord en psychopathie zeer hoog is. Bij seksuele moorden, sadistische moorden, seriemoorden en moorden met meerdere daders is de correlatie met psychopathie zelfs nog hoger (Fox en Delisi2018).

Van oudsher bezetten psychopaten de machtsposities, omdat ze ongelooflijk manipulatief en meedogenloos zijn in hun streven naar macht. Ze liegen, bedriegen, stelen en moorden om te krijgen wat ze willen. Het wereldwijde beleid is een grootschalige maatschappelijke vermenigvuldiging van wat ik herken uit individuele ervaring. Psychopaten vertonen namelijk allemaal hetzelfde gestandaardiseerde gedrag. Het is letterlijk zo dat als je de persoonlijkheid van èén psychopathisch karakter hebt weten te ontleden, je daarmee alle psychopaten hebt ontleed.

Dr. Andrew M. Lobaczewski maakte deel uit van een groep wetenschappers die tijdens het communisme in Polen decennialang onderzoek verrichtte naar het kwaad in de samenleving en de politiek. In zijn boek Political Ponerology beschrijft hij hoe de macht is overgenomen door mensen die lijden aan psychopathie en hoe in feite de hele maatschappij en de geest van de bevolking geïnfecteerd is geraakt. Meer informatie over zijn werk is te vinden op de website Cassiopaea. Ook het boek Evil  Genes onderzoekt diepgaand hoe stromen van mensen die lijden aan een psychopathische stoornis, zijn opgeklommen naar posities van leiderschap. Jan Storms en Rients Hofstra leggen uit hoe de politiek in Nederland is overgenomen door psychopaten. Ook op de website van Niburu is hier al vaker aandacht aan besteed.

De oorzaak van vrijwel alle oorlogen en andere verschrikkingen die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden, is niet de onmenselijkheid van de mens, maar de onmenselijkheid van een parasitaire ondersoort. Het gedrag van psychopaten is niet vanuit menselijke logica te verklaren, omdat psychopaten niet in staat zijn het brede scala aan menselijke emoties te ervaren en een totaal gebrek hebben aan geweten en empathie. Onze gevoelens, geweten en empathie behoren tot de diepste kern van de mens. Zoals Jan Storms zegt: “Als iemand is losgekomen van zijn kern, dan zit daar niets meer in. De ziel ontbreekt.”

Het bestaan van de psychopathische menssoort verdeelt de samenleving in twee van elkaar gescheiden werelden. Goede mensen hebben geen besef van het bestaan van deze tweedeling, terwijl psychopaten zich wel degelijk bewust zijn als groep. Voor psychopaten is de wereld voor altijd verdeeld in “wij tegen zij”: hun superieure wereld, met hun eigen wetten en gebruiken, tegen onze wereld die in hun ogen bestaat uit gedomesticeerde dieren die het verdienen om te worden afgeslacht, omdat we zo dom zijn dat we ons naar de slachtbank laten leiden.

Dr. Lobaczewski legt uit dat psychopaten elkaar al in hun kindertijd uit een menigte van mensen leren herkennen en dat ze in elke samenleving ter wereld vaak een actief netwerk van gemeenschappelijke collusie creëren. Martha Stout beschrijft in haar boek dat psychopaten een speciale vaardigheid lijken te hebben om elkaar te identificeren en elkaar aantrekken om samen met andere psychopaten aan gemeenschappelijke doelen te werken. Dit werpt een nieuw licht op theorieën die tot nu toe werden gekleineerd als 'samenzweringstheorieën'. Je zou kunnen zeggen dat er geen sprake is van een samenzwering van onze machthebbers, maar meer van een vanzelfsprekende samenwerking vanuit de natuurlijke aard van psychopaten.

De PLC-R checklist van Robert Hare is het meest gebruikte instrument om psychopathie officieel te kunnen diagnosticeren. Aan de hand van de omvangrijke bijlage bij de checklist kunnen we herleiden dat primaire psychopathie wordt gekenmerkt door een dwangmatige wil om almachtige controle uit te oefenen over het lichaam en de geest van het doelwit, waarbij verkrachting, marteling en moord voorbeelden zijn van middelen voor uitoefenen van macht en waarbij bezitsverkrijging over het stoffelijk overschot de meest bevredigende uitdrukking van macht is.

Tijdens het moorden identificeert de psychopaat zich met een heldfiguur, god of de duivel en vaak raakt hij (of zij) er zelfs seksueel opgewonden van. Niet vaker dan anderen heeft hij percepties van agressie, maar wel van agressieve personages met wie hij zich identificeert (Gacono & Meloy, 1994). Psychopaat Dennis Rader vergeleek zichzelf met een grote witte haai, een natuurlijk roofdier. De psychopaat beleeft het als een soort film, waarin hij zelf de hoofdrolspeler (held) is en tegelijkertijd is hij de regisseur en schrijver van het script.

Doorgaans zijn psychopaten procesgerichte moordenaars. Dat wil zeggen dat ze voldoening halen uit de marteling en het langdurige lijden van hun slachtoffers, dus doden ze langzaam om hun eigen sadistisch plezier te verlengen. Dergelijk gedrag is genotsbeleving aan de macht die de sadist heeft ten opzichte van het slachtoffer, omdat de sadist mag beslissen wanneer, hoe en onder welke omstandigheden het slachtoffer zal sterven. Pijn wordt vaak gebruikt als een controlemethode en marteling als een ritueel teken ervan. Verkrachting en marteling vinden psychopaten seksueel opwindend, maar primair zijn het middelen om macht uit te oefenen. De daad van moord is de uiteindelijke triomf op hun werk.

De associatie tussen sadisme en psychopathie is sterk (Holt, Meloy & Strack, 1999). De sadistische psychopaat is moreel verontrustender en gevaarlijker dan alle andere duistere persoonlijkheden die er bestaan. Sadistische psychopaten hunkeren naar wreedheid. Ze vinden het pijn doen van onschuldige mensen, inclusief het doden, plezierig en opwindend en zoeken voortdurend naar mogelijkheden om deze behoefte te bevredigen. Door enkele wetenschappers is voorgesteld om de sadistische psychopaat officieel te erkennen onder de naam ’The Dark Tetrad‘, de persoonlijkheid die het slechtste van de mensheid weergeeft.

Van natura zijn psychopaten agressief, gewelddadig en impulsief. Dit is genetisch bepaald. De afwijkende genetica resulteert onder meer in een andere balans van de hormoonhuishouding. De combinatie van hoog testosteron/laag cortisol (Van Honk en Schutter, 2006 en anderen), laag serotonine, laag GABA, hoog glutamaat, laag dopamine en een hyperreactief dopamine-beloningssysteem, wordt geassocieerd met agressie, geweld, frustratie, woede, behoefte aan macht, gebrek aan empathie, weinig angst, antisociaal gedrag, zoeken naar sensatie, ongevoeligheid, gebrek aan empathie, manipulatie, egocentriciteit, riskant gedrag en impulsiviteit. Het hoge testosteron onderdrukt oxytocine. Een laag oxytocine wordt geassocieerd met afgunst en leedvermaak en het onvermogen om een band te voelen met een ander persoon. Dr. Robert Hare wijst erop dat verkrachting een goed voorbeeld is van het harteloze, egoïstische gebruik van geweld door psychopaten.

Over het algemeen hebben psychopaten een sterke honger naar seks. Seks voedt hun behoefte aan macht, controle en stimulatie en ze gebruiken het tevens als manipulatietechniek. Volgens Dr. Liane Leedom willen psychopaten drie dingen in het leven: macht, controle en seks. Aangezien ze zich emotioneel niet kunnen binden, zijn ze snel uitgekeken op elke persoon en hebben ze steeds extremere vormen van seks nodig.

Wanneer we de honger naar seks, het verlangen naar steeds extremere vormen van seks, het gebrek aan geweten en de gewelddadige sadistische moordzuchtige aard van psychopaten met elkaar combineren, is het eindresultaat een zeer gevaarlijk individu: een gewelddadig seksueel roofdier.

(Seksueel) gewelddadige psychopaten zijn verantwoordelijk voor de meest gruwelijke daden waarvan je ooit gehoord hebt, zoals seksueel sadistisch kindermisbruik, bestialiteit, serieverkrachting, seksuele verminking, marteling, kidnapping, gijzeling, mensenhandel, seriemoord en massamoord. Als je wilt weten hoe dit eruit kan zien, lees dan de verhalen van Junko FurutaDavid Parker RayJosef Mengele en unit 731.

In een video die werd gemaakt voordat psychopaat en seriemoordenaar Ted Bundy werd geëlektrocuteerd, zei hij dat gewelddadige vormen van pornografie een obsessie voor hem waren, alsmede voor de gewelddadige gevangenen die hij in de gevangenis had leren kennen. Ook mijn psychopathische ex-partner bleek te zijn bezeten van gewelddadige pornografie. Net als andere seksueel sadistische psychopaten heeft hij fantasieën om zijn piemel in een bloedbad te stoppen en masturbeert hij met foto’s en video’s van verminkte geslachtsdelen. Op het Darknet exploiteert hij gewelddadige pornowebsites en in de Cloud bewaart hij real-life martel- en snuff-films. 

Of ze nu macht uitoefenen over weinigen of over velen, het gedrag van psychopaten is altijd vergelijkbaar, evenals hun arsenaal aan controle- en dwangtechnieken, waarmee ze niet alleen de meest intelligente personen kunnen laten denken en doen wat ze willen, maar ook hele naties onder hun controle kunnen dwingen. Dit functioneert als een sekte (sekteleiders zijn ook psychopaten). Je wordt, zonder dat je het beseft, in de positie gedwongen. Het is een éénpartijenstelsel. Eenieder die te maken heeft met een psychopaat, doet uiteindelijk afstand van zijn/haar volledige bewustzijn en de controle over zijn of haar leven. Wanneer een slachtoffer van een psychopaat heeft besloten om de psychopaat of sekte te verlaten, maar de mind-control is nog niet ongedaan gemaakt, is de kans groot dat het slachtoffer terugkeert naar de psychopaat of de sekte of in handen valt van een andere psychopaat of destructieve groep.

Psychopaten zijn zelfs zo bedreven in mind-control dat ze hun doelwit kunnen overhalen tot verregaande zelfverloochening. Een goed voorbeeld is George Manson die mensen dusdanig wist te beïnvloeden dat ze tot moord op andere mensen kwamenLoverboys weten jonge meisjes aan te zetten tot prostitutie of drugs dealen. Door het gelijktijdig toepassen van technieken zoals hypnose, hersenspoelen, de kracht van suggesties, repetitieve indoctrinatie of het stiekem toedienen van bewustzijn verlagende middelen, maakt de geest van het doelwit plaats voor de wil van de psychopaat. Nadat het onderbewuste via suggesties is geherprogrammeerd, denken slachtoffers dat hun wangedrag hun eigen idee is.

Vanwege hun vaardigheden om zich op een kameleonachtige wijze aan te passen aan elke omstandigheid en elk individu, zijn psychopaten vrijwel ondetecteerbaar. Gewapend met een schat aan mensenkennis, gladheid, sluwheid, overweldigend zelfvertrouwen, onbevreesheid en manipulatief vermogen, bewegen ze zich onder ons. Als dekmantel voor hun imago nemen ze vaak deel aan diverse sociale activiteiten in de maatschappij. Hun masker is zo effectief dat ze door de samenleving worden gezien als sociaal betrokken, helpend en succesvol en dat zelfs goed opgeleide professionals in de geestelijke gezondheidszorg en gevangenispsychologen met substantiële kennis van psychopathie worden verleid tot seksuele relaties met psychopaten. Ze zijn in staat om bedrijfsladders te beklimmen, titels en rechtendiploma's te behalen of als religieuze of spirituele leiders op te treden (Hare, 1993). Een vriendin van mij zei laatst dat ze een man had ontmoet, die wild en avontuurlijk was en een schat aan kennis en levenservaring had. Ik dacht: “Dat is inderdaad een behoorlijk sexy combinatie, maar het klinkt als het typische profiel van een psychopaat.”

Tucker Max: “De duivel komt niet gekleed in een rode cape met puntige hoorns, maar verschijnt in de vorm van alles wat je ooit hebt gewenst.”

Reeds op jonge leeftijd worden ze zich bewust dat ze anders zijn dan de rest van ons en door ons moraal worden veroordeeld als ze hun ware aard laten zien, daarom leren ze een masker van normaliteit te construeren en bootsen ze onze emoties na voor de spiegel. Hun hele leven besteden ze aan het kijken naar andere mensen en het bestuderen hoe ze ons kunnen beïnvloeden en misleiden.

De gedachten van psychopaten worden uitsluitend bepaald door verstandelijk redeneren, zonder lagen van morele of emotionele filtering of invloed van hun onderbewustzijn. Het onderbewustzijn en de bewuste geest zijn één en hetzelfde in een psychopaat. Dit zorgt dat ze informatie nauwgezet tot zich nemen via hun zintuigen en ze ons als het ware aanschouwen vanuit een lege plaat. Op deze lege plaat kunnen ze al onze kenmerken die afwijken van die van henzelf nauwkeurig registeren. Met fijne precisie scannen ze onmiddellijk onze behoeften, zwakheden en verlangens en weten ze hoe ze die kunnen gebruiken om ons te manipuleren. Voor onszelf lijken we vaak complex, omdat onze emoties ons verwarren, maar eigenlijk zijn we voorspelbare stereotypen. Negen van de tien mensen kunnen worden gemanipuleerd door vleierij, seksuele aandacht, hebzucht, intimidatie of angst. Elk mens heeft zwakheden en een psychopaat vindt altijd de juiste knop.

Wij kennen onze vijand niet, maar onze vijand kent ons door en door.

Over het algemeen zijn psychopaten moeilijker te identificeren en te arresteren (Scott Bonn, 2017). De meesten komen dan ook nooit in de gevangenis terecht. Als ze wel gedetecteerd worden, gaan ze vaak vrijuit vanwege geld en positie. Bij de FBI vallen psychopaten in de georganiseerde categorie van roofdieren, omdat het meer geavanceerde criminele daders zijn die hun misdaden nauwgezet plannen, op een sluwe methodische wijze opereren, hun slachtoffers zorgvuldig selecteren, bewijsmaterialen wegwerken, zorgen voor een alibi en onverstoorbaar en geduldig zijn.

Als ik in dit betoog spreek over ‘psychopaten’, dan doel ik op primaire psychopaten (ook wel factor-1 psychopaten genoemd). Zij zijn de spil van het kwaad en regeren de wereld op het hoogste niveau. Primaire psychopaten worden zo geboren (Raine, 2003; Fallon, 2013; Keihl, 2006; Yang 2009 en vele andere), daarom heeft psychologische behandeling ook geen effect. Een psychopaat kan bijvoorbeeld niet ineens empathisch worden. Je kunt een motor niet starten als die niet is bedraad. Secundaire psychopaten (ook wel sociopaten of factor-2 psychopaten genoemd) worden geboren met een normaal neuro-typisch brein en verliezen hun empathie en geweten onder invloed van omgevingsfactoren, zoals een traumatische opvoeding. Hoewel secundaire psychopaten soms ‘psychopathisch’ handelen, worden de misdaden bedacht en geleid door primaire psychopaten.

De invloed van psychopathische machthebbers is nog nooit zo groot geweest als vandaag de dag. Kleine entiteiten zijn verdrongen door hiërarchische systemen en massale instellingen. Aan de machthebbers staan meer economische en technologische wapens ter beschikking dan ooit tevoren. Het gevolg hiervan is dat de psychopathische menssoort ons momenteel van de aardbol dreigt te vegen. Goede mensen MOETEN nu wakker worden en het kwaad gaan herkennen, anders hoeft het niet meer. Psychopaten zijn de architecten van het coronavirus en de vaccins. Wie wil er nou geïnjecteerd worden met een spuit die gevuld is door iemand die een obsessieve drang voelt om je te vernietigen? Er is maar één strijd op deze wereld: dat is de strijd van de psychopaten tegen de rest van de mensheid.

Ik raad iedereen aan om de bijgevoegde bijlage te lezen die veel duidelijk maakt over de complete krankzinnigheid en de drijfveren van de mensen die de wereld regeren.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl