Als we nu geen actie ondernemen gaan we ten onder

 mensen denken dat ze de rode pil hebben genomen Veel mensen denken dat ze een rode pil hebben genomen  en volledig wakker zijn.

Maar, hoe kan het dan dat deze mensen braaf de bevelen van de overheid opvolgen als ze weten dat dit onherroepelijk naar slavernij zal leiden? Het volgende is een bijdrage van een lezer:

Het valt mij op dat mensen die denken dat ze wakker zijn, zo inactief zijn en nog steeds gehoorzamen aan de bevelen van de overheid. 

niets doen is geen optie

In onderstaande podcast legt Mark Passio uit dat veel mensen die beweren op de hoogte te zijn, zich nog steeds bevinden in een innerlijke tegenstrijdigheid. Hun gedachten, hun emoties en hun acties zijn niet in harmonie. Ze zijn verankerd in een staat van dissociatie (cognitieve dissonantie) en laag bewustzijn. 

Deze mensen denken dat ze de rode pil hebben ingenomen, maar dat is niet zo. De rode pil werkt op een heel ander niveau: op een niveau van jezelf ontwaken naar een echt hoger zelf in bewustzijn. Verandering begint bij jezelf, van binnenuit. 

Een bewust mens vecht voor wat juist is en denkt niet na over de gevolgen voor zichzelf. De meeste mensen willen niet uit de Matrix/sekte stappen, omdat ze zich nog te comfortabel voelen of afhankelijk zijn van de Matrix voor hun inkomen. Ze zijn bang voor verandering en het onbekende. Ze hebben te veel verliezen. Er is nog niet genoeg van ze afgenomen. Ze maken zich zorgen wat er met hen gaat gebeuren als ze niet meewerken met de autoriteiten, met welke ontberingen ze misschien te maken zullen krijgen, welke negatieve effecten het voor hen zou kunnen hebben. Als je op deze manier denkt, leef je in de valse illusie dat je een keuze hebt. Waarom geloof je dat het leven nog iets waard is als je straks een slaaf bent? 

Als we verbonden zijn met het hogere bewustzijn, weten we intuïtief wat we moeten doen. We zouden onze acties en onze steun volledig scheiden van het systeem van slavernij. Dat betekent dat we helemaal niet meer pleiten voor een regering en door niemand willen worden vertegenwoordigd. Je hebt dan een puur anarchistische denkwijze, wat betekent dat er geen meesters en geen slaven zijn. Als je zegt dat de overheid moet worden beperkt, maar in een of andere vorm wel moet blijven bestaan, dan is dat hetzelfde als zeggen: 'Ik ben een voorstander van slavernij, maar ik denk dat het minder groots zou moeten zijn en dat we minder slaven moeten hebben dan we nu hebben.' 

Als je mensen wilt helpen, maar zelf toch iets van het systeem wilt hebben (in de Matrix wilt blijven), dan is dat hetzelfde als zeggen: 'Ik wil mensen helpen zolang het geen nadelen voor mezelf oplevert, zolang er geen gevaar is voor mezelf.' Dat is vergelijkbaar met de personage Niobe in de film 'The Matrix'. De andere mensen in de film zeiden: 'Het maakt ons niet uit wat de missie is, schrijf ons in, want we staan aan de kant van het goede dat het kwaad bestrijdt, ongeacht of we ons leven verliezen. 

Als je handelt binnen een hoger bewustzijn, zul je misschien je comfort verliezen, zul je misschien je bezit verliezen, zul je misschien je leven verliezen. Dat is dan zo. Immers, wat is de waarde van de gehechtheid aan een leven dat in slavernij wordt geleefd? Je hebt NIETS te verliezen, want zelfs mensen die veel geld hebben, zullen alles kwijtraken in het nieuwe systeem dat op dit moment wordt ingevoerd. Ook de psychopathische hielenlikker Mark Rutte die werkt voor de Rothschild maffia, zal straks chirurgisch worden verminkt als het aan de Rothschilds ligt. 

Een hoog bewust persoon wil niet alleen het beste voor zijn of haar eigen familie, maar voor iedereen. Deze mensen zijn niet gericht op geld verdienen, maar op samen iets moois bereiken voor de mensheid. We zouden onze focus moeten richten op altruïsme, liefde, integriteit, eerlijkheid, transparantie, bescheidenheid en het delen van kennis. 

De samenleving is tot op het bot verrot, omdat psychopathische eigenschappen worden gewaardeerd, zoals overweldigend zelfvertrouwen, egoïsme, hebzucht, arrogantie, zelfaanbidding, status, titels en het streven van mensen om te krijgen wat ze willen. Leugens van politici worden niet bestraft en meestal niet eens opgemerkt. Mensen denken dat als politici en andere mensen liegen, dat het dan geoorloofd is om zelf ook te liegen om succesvol te zijn. 

Veel mensen zijn orderopvolgers die het slavensysteem in stand houden. Als mensen op het niveau van een hoger bewustzijn zouden zijn geweest, zouden we al lang geleden tegen het systeem hebben gezegd om het lekker in de eigen reet te stoppen. Als we het ware zelf bereiken, werkt niemand samen met het systeem. Dan neem je geen salaris aan om immorele dingen te doen. Dan smeer je klanten niet een verzekering of hypotheek aan waar de meeste provisie op zit. Dan dien je een patiënt geen medicijn toe als je weet dat het de patiënt schaadt. Dan werk je als politieman niet mee aan het fysiek tiranniseren van burgers om de duistere Nieuwe Wereldorde te handhaven. Nee, integendeel: dan spreek je medecollega's aan op hun immorele gedrag en probeer je collega's te overtuigen om je samen te organiseren om het goede te doen. Je zou de waarheid vertellen en daarbij niet bang zijn om je baan te verliezen of uitgespuugd en verketterd te worden.

ghandi, eerst lachen ze je uit

Mensen hebben deze verandering in hun bewustzijn niet aangebracht. Ze hebben dat werk aan zichzelf niet gedaan. Ze verbeteren zichzelf niet en kijken niet in de spiegel. We moeten leren reflecteren, stoppen met kijken vanuit het eigen ego, leren nadenken voor onszelf wat juist is en de noodzaak gaan inzien om te handelen in overeenstemming met de wetten van de natuur, moraliteit en waarheid. Als we bevelen en wetten opvolgen die immoreel zijn, begrijpen we de ware regels van de natuur niet. Dan zijn we nauwelijks tot ons ware zelf gewekt. Het kost veel meer moeite om aan het zelf te werken. Bewustzijn is vooruitgang boeken in persoonlijke groei, nieuwe vaardigheden leren en jezelf elke dag verbeteren ten opzichte van gisteren. Als we gewetensvol zouden zijn, zouden we de matrix/sekte verlaten en nooit meer achteromkijken. 

Het is vaak ook luiheid en angst. Mensen denken: 'Ik heb al genoeg inspanningen geleverd' en dat is het dan. Mensen die bang zijn, zeggen: 'Breng mij niet meer op de hoogte van dit diepere gedoe, want ik word er te gespannen van.' Denk je soms dat een persoon met een hoger bewustzijnsniveau niet getraumatiseerd is? Natuurlijk wel, maar deze persoon zet zichzelf ertoe aan om meer te doen ondanks de psychologische angst. Deze persoon zegt tegen zichzelf: 'Stel je niet aan en lik je wonden. Overwin je angsten. Stop met je zelfmedelijden. Je bent geen watje. Geloof in jezelf en je eigen kracht. Wees een sterk persoon op wie je trots kunt zijn.' 

De podcast van Mark Passio:Videolink

De redactie van de website Niburu spant zich al jarenlang met hart en ziel in voor een appel en een ei. Laten we ons allemaal meer inspannen! Laten we iedereen aansporen om actiever te worden en te handelen als een gewetensvol persoon. Begin bij jezelf! 

Ik heb nagedacht wat we kunnen ondernemen. Hierbij een aantal ideeën:  
 • Help mee massaal informatie te verspreiden, zowel digitaal als op straat via pamfletten en aanplakbiljetten.
 • Werk niet mee aan slavernij. Laat je niet testen, laat je niet vaccineren en gooi het coronapaspoort van je telefoon. Als niemand er gebruik van maakt, werkt het systeem niet! Maak NOOIT gebruik van de diensten van een bedrijf dat een QR-code verplicht stelt. Maak straks ook geen gebruik van de Europese of wereldwijde digitale wallets.
 • Laat gevaccineerde mensen in je omgeving zien dat ze gechipt zijn en leg uit dat dit deel uitmaakt van een via het 'vaccin' geïnjecteerd besturingssysteem. Vertel dat de Europese database en de VAERS database volstromen met meldingen dat mensen zijn gestorven en ziek geworden door de vaccins. En dat is zelfs nog slechts een fractie van het werkelijke aantal. Leg uit dat de vaccins en PCR-tests AIDSkanker en hartproblemen veroorzaken. Laat zien hoe het bloed en de organen van gevaccineerden eruit zien en geef aan hoe mensen zichzelf mogelijk kunnen genezen. Informeer mensen dat het virus nog nooit is geïsoleerd. Als je geen monster hebt van het virus, kun je er ook geen test voor maken en kun je het lichaam ook geen spike-proteïnen laten aanmaken van een virus dat niet bestaat. Wat wordt er dan wel geïnjecteerd? Een hiv-spike-proteïne die ons DNA vernietigt en de cellen aanzet om dierlijke proteïnen aan te maken.
 • Informeer mensen dat de Rothschild centrale bank maffia 7,5 miljard mensen willen uitmoorden via de vaccins en het resterende deel van de mensheid tot slaaf willen maken. Via de coronapaspoorten, de digitale walletsnanotechnologie in de vaccins en 5G-technologie creëren ze een digitale gevangenis waar niemand ooit nog uit zal kunnen ontsnappen, wat elk facet van ons leven zal dicteren en waarin we geen vrije wil meer zullen hebben. Dit is al sinds vele decennia in voorbereiding. De Rothschild maffia ontkent het niet eens. Integendeel, ze promoten het publiekelijk!
 • Door de overheid worden demonstraties misbruikt omMartial Law in te voeren. Demonstraties zijn alleen effectief als miljoenen mensen deelnemen en ook de politiemensen en het leger de kant van het volk kiezen. Stuur brieven en emails naar politiemensen, militairen, gemeentemedewerkers, overheidsnstanties, artsen en ziekenhuismedewerkers en spreek hen er persoonlijk op aan dat ze schuldig zijn aan de invoering van het slavensysteem en de medische tirannie als ze blindelings regels en bevelen opvolgen.    
 • Probeer mensen uit hun hypnose te laten ontwaken. Bedenk hiertoe één sterk argument. Een veelheid aan argumenten komt niet aan. Zoals professor Matthias Desmet uitlegt in een boeiend interview, gaat het niet zozeer om de argumenten, maar om de herhaling van één sterk argument. De kans bestaat dat een gehypnotiseerd persoon wakker wordt nadat hij of zij het voor de tiende keer hoort. Zorg dus dat je het argument regelmatig herhaalt.
 • Doe al je inkopen bij kleine ondernemers en koop niets bij een multinational. Koop geen eten bij de supermarkt. Deze bedrijven vergiftigen ons met hun voedsel, verwoesten de natuur en de samenleving en houden dieren in de bio-industrie. Als we de kleine ondernemer niet steunen, gaan ze allemaal kapot.
 • Wat we ons moeten realiseren, is dat zodra de onderkant van de piramide zich verenigt, de bovenkant zal instorten. Daarom moeten we af van top-down mechanismen en ons verenigen in dorpen en buurten en besluiten om als dorp/buurt nergens aan mee te doen, zoals de mensen deden in de stad Oroville. Dit is een bottom-up oplossing, wat naar mijn mening de enige manier is. De bovenlaag is volledig corrupt, dus het heeft geen zin om te denken dat iemand ons van bovenaf gaat helpen. Neem initiatief om mensen in je wijk of dorp aan te sporen om samen iets op te zetten.
 • Maak zo weinig mogelijk gebruik van het financieel systeem. Dit systeem geeft de Rothschilds hun macht. Zet ruilsystemen op. Organiseer betalingssystemen op lokaal niveau.
 • Verbouw je eigen voedsel of doe het samen met anderen. De Rothschild maffia probeert de wereldwijde voedselvoorziening over te nemen, met de bedoeling om honger te veroorzaken. De verhalen dat er niet genoeg ruimte zou zijn om de hele wereld te voeden, is een leugen. De wereld is niet overbevolkt. Het grootste deel van de aarde is nog onbevolkt. Alleen het oppervlak van de Verenigde Staten zou al de hele wereldbevolking kunnen voeden.
 • Creëer je eigen scholen en er zal een verscheidenheid en creativiteit ontstaan die je nooit voor mogelijk hebt gehouden. Het huidige schoolsysteem is indoctrinatie die elke vorm van creativiteit mist en wordt voorbereid door psychopaten van bovenaf.
 • Zet bedrijven op met een vlakke organisatiestructuur, waar iedereen ertoe doet, die nut hebben voor ons leven, die het beste in elkaar naar boven brengen, die onze talenten laten bloeien en die niet om winst draaien.
 • Geef een donatie aan Niburu zodat ze hun werk voort kunnen zetten. 
Mark Passio geeft presentaties over de psychopathische aard van de mensen die ons regeren en waarschuwt ons dat de enige manier om psychopaten te verslaan, is om nog meedogenlozer terug te vechten. Een psychopaat geeft nooit op! 

Als we nu geen actie ondernemen, gaan we ten onder.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl