Is satanisme een dekmantel voor de Illuminati psychopaten?

 Illuminati bestaat uit psychopaten Zoals we inmiddels weten, brengen de illuminati bloedoffers van kinderen aan hun God Baal, omdat ze denken dat dit hen macht over de hele wereld geeft.

Het satanisch ritueel kindermisbruik, slavernij, massamoord en het streven naar almachtige controle over de hele wereld, zijn kenmerken van psychopathie.Het volgende is een bijdrage van een lezer:

Graag zou ik een alternatieve visie op de illuminati/Rothschilds willen delen.

Een 'liefdes' relatie met een satanische psychopathische seriemoordenaar en een uitgebreide studie hebben mij een schat aan kennis over psychopathie opgeleverd. Zoals Jan Storms heeft gezegd: 'Je kunt wel lezen over psychopathie, maar niets gaat boven een ervaring in het wild.' Daarnaast heb ik mij jarenlang verdiept in de illuminati, hun organisaties en het satanisme.    

Zoals we inmiddels weten, brengen de illuminati bloedoffers van kinderen aan hun God Baal, omdat ze denken dat dit hen macht over de hele wereld geeft.  

De dieperliggende achtergrond van dit alles, waar je niemand over hoort praten, is psychopathie. Het satanisch ritueel kindermisbruik, slavernij, massamoord en het streven naar almachtige controle over de hele wereld, zijn kenmerken van psychopathie.

Naar mijn mening is het satanisme een nepreligie. Het dient als een dekmantel om psychopathische behoeften te verhullen. Het brengen van offers aan een God, klinkt immers minder 'erg' dan een seksuele behoefte om kinderen dood te verkrachten. Wellicht geloven de illuminati echt in het satanisme, maar het sluit ook aan bij de aangeboren psychopathische kronkel in hun hersenen. En dat weten ze maar al te goed. Mijn hypothese is dat de illuminati alleen huwelijken aangaan binnen hun eigen bloedlijnen om hun psychopathische genen in stand te houden. De Babylonische zwarte magie (een voorloper van het satanisme) die de wrede (psychopathische) koningen van het rijk der Chazaren beoefenden, zal ongetwijfeld een uitvinding zijn van psychopaten. 

We zouden psychopaten, en dus ook de illuminati, kunnen zien als een andere menssoort, omdat ze worden geboren met een ander type brein en andere genetica (Raine, 2003; Fallon, 2013; Keihl 2006; Yang 2009 en vele anderen). Ze hebben maar één doel voor ogen hebben: onze complete vernietiging, wat genetisch is geprogrammeerd.  

Als ik psychopaten in een paar woorden zou moeten omschrijven, zou ik zeggen: 'seksueel sadistische vernietigingsmachines'. Psychopaten hunkeren naar wreedheid. Ze vinden het (seksueel) verminken en doden van onschuldige mensen, plezierig en opwindend en zoeken voortdurend naar mogelijkheden om deze behoefte te bevredigen. Psychopaat Ted Bundy verklaarde dat gewelddadige vormen van pornografie een obsessie voor hem waren, alsmede voor de gewelddadige gevangenen die hij in de gevangenis had leren kennen. De ontwikkeling van fantasieën begint wanneer psychopaten jong zijn en op een bepaald moment in de ontwikkeling van hun adolescentie is er een samensmelting van geweld, seks en fantasie (Mark Safarik, 2018). 

Vanwege de beloning die ze van hun hersenen ontvangen (dopamine en adrenaline) zijn psychopaten letterlijk verslaafd aan het vernietigen van anderen. Je kunt het vergelijken met harddrugsverslaafden. Hierbij raken ze in een trance en ze worden er zelfs seksueel opgewonden van. Onderzoek van de Vanderbilt University heeft uitgewezen dat psychopaten zo gefocust zijn op de mogelijkheid om een beloning te krijgen dat ze hun aandacht niet kunnen veranderen totdat ze krijgen wat ze willen. ZoalsTed Bundy vertelde voordat hij op de elektrische stoel belandde: 'De drang die ik heb om te moorden, het voelt als iets dat in me zit, iets genetisch of iets chemisch in mijn lichaam.'  

Uiteraard willen de illuminati niet dat 'de man achter het gordijn' wordt onthuld, daarom hebben ze enorm veel geld, tijd en moeite geïnvesteerd in het verspreiden van desinformatie omtrent psychopathie. In het mijnenveld van verschillende opvattingen en overtuigingen valt het voor de bevolking niet mee om alles te begrijpen. Dit maakt het ingewikkeld om onderzoek te doen naar psychopathie. Onder invloed van de farmaceutische industrie is psychopathie verwijderd uit de DSM (de bijbel voor de psychiatrie) en wordt het nauwelijks onderwezen in de studie psychologie. Verwacht dus niet dat een psycholoog je zal leren hoe kwaadaardig een psychopaat daadwerkelijk is. Wat we weten over psychopathie is vooral uitgelekt via slachtoffers nadat ze hun misbruiker hebben weten te overleven. 

Het is eigenlijk pas sinds 80 jaar dat psychopathie wetenschappelijk wordt onderzocht. In 1941 definieerde psychiater Dr. Hervey M. Cleckley de aandoening voor het eerst systematisch. De Canadese forensisch psycholoog Dr. Robert D. Hare liet zich door Cleckley inspireren bij zijn onderzoek naar psychopathie en ontwikkelde de PCL-R checklist, wat thans het meest gebruikte instrument is om psychopathie officieel te diagnosticeren.  

Aan de hand van de omvangrijke bijlage bij de checklist van Robert Hare en de analyses van criminoloog Scott Bon, heb ik kunnen herleiden dat psychopathie wordt gekenmerkt door:  
 • Een dwangmatige wil om almachtige controle uit te oefenen over het lichaam en de geest van het doelwit; 
 • met hersenspoelen, uitbuiting, slavernij, verkrachting, verminking en moord als voorbeelden van het uitoefenen van macht; 
 • en waarbij bezitsverkrijging over het stoffelijk overschot de meest bevredigende uitdrukking van macht is. 

Van nature zijn psychopaten agressief, gewelddadig, sadistisch en impulsief, wat genetisch bepaald is. Als we hun honger naar seks, hun verlangen naar steeds extremere vormen van seks, hun gebrek aan geweten en hun gewelddadige sadistische moorddadige karakter combineren, is het eindresultaat een zeer gevaarlijk individu: een gewelddadig seksueel roofdier. 

Voor de onderbouwing verwijs ik naar een eerder artikel.  

Een belangrijke wetenschappelijk doorbraak in de psychopathie is de ontrafeling van de gedragsgenetica van psychopaten door neurowetenschapper James Fallon. Dit verklaart veel van wat er thans in de wereld gaande is. Vanaf de jaren '50 is psychologen geleerd om het gedrag van mensen te bekijken vanuit omgevingsinvloeden, zodat we ons vooral niet richten op de gedragsgenetica.  

Ander baanbrekend onderzoek is een meta-analyse uitgevoerd door Fox en Delisi van enkele jaren geleden, waaruit blijkt dat vrijwel alle zeer ernstige misdaden, seksuele moorden, sadistische moorden, seriemoorden en moorden met meerdere daders, voor rekening komen van psychopaten.  

Waarom is het satanisme psychopathisch?

Veel psychopaten, waaronder mijn ex, hebben een obsessie met seksuele verminking. De penis beschouwt mijn ex als een symbool van macht. Hij heeft verklaard dat alles in zijn leven om zijn penis draait. Met zijn penis wil hij alles verwoesten en de gedachte van zijn penis in een bloedbad windt hem op. De reden dat psychopaten zich aangetrokken voelen tot kinderen, is eigenlijk te gruwelijk om op te schrijven, maar kinderen zijn seksueel heel teer, daarom kunnen psychopaten kinderen met hun geslachtsdeel uiteenrijten. We zien dit ook terug in de documentaire 'The Eyes of The Devil'. Vrouwen worden door psychopaten als minderwaardig beschouwd, omdat ze geen penis hebben.  

De leider van de illuminati is Pindar, wat betekent 'penis van de draak'. Symbolisch vertegenwoordigt dit de top van macht, controle, creatie, penetratie, expansie, invasie en angst.   

Satanisten drinken het bloed van kinderen die doodsangst hebben uitgestaan. Dit bevredigt de eindeloze behoefte/verslaving aan adrenaline en dopamine van psychopaten. Ze hebben namelijk een aangeboren laag adrenaline en dopamine, wat hen een verveeld gevoel geeft. 

Zoals toegelicht in mijn boek, verliezen psychopaten na de dood van het slachtoffer, niet noodzakelijkerwijs hun interesse. Om de overwinning te vieren, doen ze bijvoorbeeld aan necrofilie of kannibalisme. Dit geeft hen een gevoel van macht. Zelfs lang na de moord kan de psychopaat terugkeren om seks te hebben met het ontbindende lijk. 

Ook de behoefte van psychopaten voor zelfaanbidding en hun verlangen om God of de duivel te zijn, wordt vervuld via het satanisme. Psychopaten worden getroffen door visioenen van vermeende grootsheid. Ze denken dat ze groots zijn geboren, daarom spreiden ze hun grootsheid graag tentoon via symbolen en omhullen ze zichzelf met mysterie.  

Vanuit hun pathologische gevoel van superioriteit, een zeer kwaadaardig narcisme, voelen psychopaten zich gerechtigd om almachtige controle uit te oefenen over anderen en te jagen op degenen die ze als inferieure wezens beschouwen. In hun ogen zijn mensen niets meer dan objecten/vee/slaven (ontmenselijking) om hun belangen te dienen. Ze vinden dat we het verdienen om te worden uitgebuit, gemarteld en afgeslacht, omdat we zo naïef zijn dat we ons naar de slachtbank laten lijden. Psychopaten denken dat ze zelf de onvervalste vorm van de mensheid vertegenwoordigen, zonder lagen van valse percepties. Ze zien ons geweten als iets dat ons afhoudt te doen wat we graag zouden willen doen en onze emoties en sociale kant als een filter waardoor we niet helder kunnen denken en vatbaar zijn voor manipulatie en indoctrinatie. De psychopaat vindt dat het dom is dat we ons laten conditioneren om te doen wat de samenleving, cultuur en religie ons opdraagt. In zijn ogen is hij veel intelligenter.  

Dit is hoe de psychopaat denkt:   

"Hoe durf je te denken dat je tot dezelfde soort behoort als ik. Hoe durf je mij niet op waarde te schatten. Ik ben een goddelijk mens en sta hoger dan iedereen in de wereld in termen van intelligentie. Jij bent helemaal niets. Alles is van mij en jij hebt helemaal nergens recht op. Jij bent mijn (seks)slaaf/robot en als ik dat wil, dan ben je dood."   

Dit komt overeen met de Luciferiaanse ideologie die zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren. Het is ook in lijn met de denkwijze van Weishaupt die mensen goyim (vee) noemt. 

Een ander psychopathisch fenomeen dat we terugzien in het satanisme en de vrijmetselarij, is het omdraaien van de werkelijkheid. Vanwege hun opgeblazen ego en gebrek aan zelfkritiek geven psychopaten altijd anderen, omstandigheden of het slachtoffer de schuld van hun gedrag. Alles wat psychopaten denken, geloven en zeggen, is vaak absurd en een verzonnen verbastering en omkering van de waarheid, maar ze geloven dat alles wat zij denken waar is en het goede is. Alles wat krom is, is recht. Alles wat een leugen is, is waarheid. Alles wat kwaad is, is goed. Ze zijn zo volledig egocentrisch dat zelfs als een psychopaat zich ervan bewust is dat hij in eerste instantie liegt, zal zijn behoefte om gelijk te hebben, hem ervan overtuigen dat hij toch gelijk heeft. 

De illuminati stammen af van de Chazaren, een volk dat bekend stond als dieven, moordenaars en struikrovers. Dit roept bij mij een aantal vragen op. Waarom was dit volk zo roofzuchtig en moordzuchtig? Hebben deze mensen andere genen? Of waren vooral de leiders van de Chazaren roofzuchtig en moordzuchtig?  

De bevolking is eigenlijk nooit op moord en oorlog uit. Het zijn de leiders, zoals de psychopaten in Den Haag, die op oorlog aansturen. Reeds van oudsher bezetten psychopaten de machtposities, omdat ze meedogenloos zijn in hun streven naar macht. Ze liegen, bedriegen, stelen en moorden om de top te bereiken. Dit zal bij de Chazaren niet heel anders zijn geweest.  

Zijn psychopaten bezeten door duistere krachten?

Jullie hebben veel waardevol onderzoekswerk van Henri Makow gepubliceerd. Hij gelooft dat de illuminati zijn bezeten door Satan. Dat wil ik niet betwisten, maar het zijn in elk geval óók psychopaten. En wellicht zijn alle psychopaten bezeten door duistere krachten. Dat is helemaal niet zo'n vreemde gedachte, want er is niets menselijks aan een psychopaat. Hun brein wijkt zodanig af van de onze dat het mogelijk geen fout is in de bedrading, maar een variant op onze hersenen die zo bedoeld is.   

Verschillende bronnen suggereren dat de mensen in het committee van 300 die de wereld leiden onder aansturing van de Rothschilds, een hoog percentage reptielen-DNA hebben en dat reptielachtige entiteiten het menselijk lichaam als voertuig zouden gebruiken. Vanuit dit perspectief gezien, zouden de lichamen van psychopaten deze voertuigen kunnen zijn.  

Volgens Dr. Reid Meloy lijkt het brein van een psychopaat meer op dat van een reptiel dan dat van een zoogdier. Zowel bij psychopaten als bij reptielen is er geen gedrag dat voortkomt uit het emotie genererende limbische systeem. Dit systeem is afwezig bij reptielen en onder actief bij psychopaten. Een psychopaat kan zich niet binden. Zoals blijkt uit het onderzoek van de Britse psychoanalyticus John Bowlby en collega's (Robertson & Bowlby, 1952), is gehechtheid diepgeworteld in zoogdieren, maar afwezig bij reptielen.  

Opmerkelijk is dat psychopaten jagen op hun eigen soort. Binnen de natuurwetten is dit een zeldzaam en vreemd fenomeen, aldus Dr. Robert Hare.  

Bezitten de illuminati superkrachten?

Ik ben net als Brandon Smith niet echt onder de indruk is van de illuminati. Het zijn een stelletje megalomane gekken. In hun beleving zijn ze het toppunt van intelligentie, terwijl ze eigenlijk best wel dom zijn. Waar ze vooral goed in zijn, is mind-control, misleiding, manipulatie, bedrog, liegen, chantage en intimidatie, omdat psychopaten hun hele leven niets anders doen. Als ik mij 24/7 zou bezighouden met pianospelen, word ik ook een piano-talent.  

Het zijn dus maar apen die een kunstje hebben geleerd en die een vast repertoire aan trucs toepassen. Wij trappen daarin, omdat we ons er niet mee bezighouden. Om enkele voorbeelden uit hun trukendoos te noemen:
 • De probleem-reactie-oplossing strategie. Psychopaten creëren een probleem (coronavirus), wetende welke reactie erop volgt (vragen om bescherming), omdat ze onze gedachten manipuleren (ons bang maken via politiek en de media) en ons vervolgens een oplossing voorleggen die ze van tevoren al op de plank hebben gezet (vaccinaties, het coronapaspoort) en die hun agenda dient (genocide en slavernij).  
 • Maak bang, maak bang, maak bang. Hitler: 'Terrorisme is het beste politieke wapen, want niets drijft mensen harder dan de angst voor een plotselinge dood.' 
 • Zet mensen tegen elkaar op (verdeel en heers). Zet links en rechts tegen elkaar op, zet religies tegen elkaar op, zet rassen tegen elkaar, zet landen tegen elkaar op, zodat we ons niet verenigen en we onze woede niet richten tegen de ware daders.  
 • Creëer chaos om een nieuwe orde te scheppen (build back better). 
 • Maak de leugen groot en herhaal de leugen vaak.  
 • Gebruik de media om mensen te hypnotiseren, te conditioneren, te hersenspoelen en bang te maken. 
 • Voeg stiekem bewustzijn verlagende middelen toe (via medicijnen, vaccins, water, voedsel, toiletartikelen, de lucht). 
 • Zorg voor afleiding (brood en spelen). Voer belangrijke wetswijzigingen door tijdens voetbalwedstrijden, songfestivals, etc.  
 • Voer doelen druppelsgewijs door en neem de vrijheid langzaam af, zodat er geen achterdocht wordt gewekt (een kikker langzaam gaarkoken).   
 • Maatregelen (coronapaspoort) als tijdelijk voorstellen, zodat het wordt geaccepteerd. De maatregel vervolgens nooit afschaffen.  
 • Laat mensen zich machteloos, afhankelijk en dom voelen. Houd bijvoorbeeld het kennisniveau van mensen laag en maak het inkomen van mensen afhankelijk van de overheid.  
 • Maak onderwerpen en systemen (zoals het banksysteem) onnodig ingewikkeld en ondoorzichtig. Laat bijvoorbeeld omgekochte wetenschappers aan het woord komen die bewust ingewikkeld praten. 
 • Isoleer mensen van elkaar. Dat brengt mensen in een zwakkere positie. 

Wie vertegenwoordigen het kwaad in de samenleving?

Het kwaad wordt vertegenwoordigd door psychopaten en sociopaten (waaronder kwaadaardig narcisten), waarbij we psychopaten kunnen beschouwen als een andere menssoort. 

Sociopaten (ook wel secundaire psychopaten of factor-2 psychopaten genoemd) behoren tot onze menssoort. Ze worden geboren met eenzelfde type brein als wij en verliezen hun empathie en geweten onder invloed van omgevingsfactoren, zoals een traumatische opvoeding. 

Het belangrijkste verschil tussen psychopaten en sociopaten is dat psychopaten er in de eerste plaats op uit zijn om anderen te vernietigen. Dat wil zeggen, de psychopaat geniet van de daad van vernietiging. Wat ze willen, is de pijn van andere mensen. Sociopaten streven een doel na en zijn bereid anderen te vernietigen in het proces om hun doel te bereiken; ze voeren orders uit van psychopaten om extreme wreedheden te begaan of de samenleving te vernietigen in ruil voor geld en roem. In de politiek vinden we zowel gekochte psychopaten als gekochte sociopaten.  

Mensen die praten over 'lichte' vormen van psychopathie, hebben het over sociopaten, niet over aangeboren psychopathie. Er bestaan geen 'lichte' vormen van aangeboren psychopathie. Psychopaten scoren minimaal 30 punten in de PLC-R checklist van Robert Hare. Als je de toelichting bij de checklist bestudeert, zul je tot de conclusie komen dat je zeer kwaadaardig moet zijn om te kunnen komen tot een minimale score van 30 punten.  

Om een indruk te geven van de gestoorde aard van psychopaten, wil ik tot slot een paar persoonlijke ervaringen delen:  

Ik heb meerdere moordaanslagen en seksuele verminking overleefd. In het geheim diende mijn ex-partner mij medicijnen toe die mijn DNA vernietigden, daarom heb ik nu AIDS. Voordat hij een poging deed om mij te vermoorden, zei hij met een grote grijns: 'Welkom bij de AIDS-club!' Ik weet dat hij minimaal 4 andere mensen heeft vermoord, maar daar heb ik geen hard bewijs van. In mijn tuin had hij, op mijn kosten, een vuilverbrandingsoven gebouwd, wat in werkelijkheid de functie diende om mij te cremeren nadat hij mij zou hebben vermoord. Hij vond het fascinerend dat ik mijn eigen graf had gefinancierd. Tijdens de uitvoering van het door hem nauwgezet voorbereide moordplan kwamen er transseksuelen als toeschouwers opdraven die uitriepen: 'Oh wat geil!' terwijl ik aan het vechten was voor mijn leven.    

Mijn overtuiging is dat ik deze ontberingen moest doorstaan met een missie: om de wereld te waarschuwen voor de psychopathische massamoordenaars die over ons heersen.  

Het moet in de hoofden van de mensen duidelijk worden gemaakt dat het kwaad bestaat. Zoals de redactie van Niburu mooi heeft verwoord 'we denken nog te veel als fatsoenlijke mensen'.  

Als we niet oppassen, zullen we binnenkort van deze aardbodem verdwijnen, omdat de illuminati een stijve piemel krijgen van macht, slavernij en massamoord!
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl