corona nep pandemie, tribunalen We gaan er nog steeds van uit dat het nog slapende en/of gehypnotiseerde deel van de bevolking nog net op tijd ontwaakt.

Dit, zodat ze met eigen ogen zien op welke manier zij de afgelopen jaren slachtoffer zijn geworden.Vandaag wederom enkele door Erick van Dijk in het Nederlands ondertitelde video’s.

Deze horen thuis in een serie waarover we eerder het volgende schreven:

We hebben het afgelopen jaar veel gehoord over de Duitse advocaat Reiner Fuellmich en zijn 'Neurenberg 2.0' proces, Een proces dat als doel heeft om aan te tonen dat bepaalde organisaties en personen zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid.

Onderdeel van dat proces zijn verhoren van deskundigen op bepaalde gebieden en het zijn juist die getuigenissen die het werkelijke verhaal vertellen.

Iemand die je regelmatig op deze site aantreft is Erick van Dijk, de man die onvermoeibaar belangrijke video's van Nederlandse ondertiteling voorziet.

Erick schrijft ons nu het volgende:

Ik ben begonnen met het vertalen van de procedures van de Grand Jury procedure inzake het "corona"-verhaal.

Wat men ook meent te vinden van deze procedure doet er eigenlijk weinig toe. Wat ik erin zie is een historische samenvatting van veel dat gezegd dient te worden, uit monde van personen die niet snel even weg te zetten zijn als "wappies." Ik zie het als een heldere kroniek in alle opzichten van waarom de wereld is zoals deze is, hoe het mogelijk is dat nagenoeg de gehele wereldbevolking verkeert in een toestand van hypnose die hen belet de werkelijkheid te zien, zoals jullie zo vaak duiden, dat we in die staat en onwetendheid worden gehouden door uiteindelijk een Satanische sekte (duidelijk ook een thema in Marks boeken) die zich bedient van psychologische methoden, je zou ook kunnen zeggen magie, of tovenarij.

Tot zover het eerdere artikel en nu gaan we verder met de beruchte PCR test, waarover Erick het volgende schrijft:

We zijn gekomen bij het begin van dag 3 die in het teken staat van de PCR-test. In deel 1 komt opnieuw de Zwitserse wetenschapper, onderzoekster, internationaal gezondheidsexpert en auteur van twaalf boeken dr. Astrid Stuckelberger aan het woord. Ze werkte jarenlang voor de Wereldgezondheidsorganisatie en leidde wereldwijd trainingen voor de Internationale Gezondheidsregeling, een internationaal bindende afspraak waar lidstaten van de WHO, dat zijn bijna alle landen, gebonden zijn zich aan te houden. Tijdens een door de WHO uitgeroepen “zorgwekkende internationale gezondheidscrisis” overstijgen de regels van dit verdrag de nationale wetgeving.

Haar volledige uitleg hierover zie je in de video “Grand Jury -Het COVID-proces (Reiner Fuellmich) - Astrid Stuckelberger, Silvia Behrendt.

Vandaag laat ze haar licht schijnen op de beruchte PCR-test, die de cruciale basis was waarop al wat tijdens de “pandemie” volgde werd gebaseerd. De test zorgde met gigantische aantallen vals positieve uitslagen voor de criteria die nodig waren om een "zorgwekkende internationale gezondheidscrisis uit te roepen, met alle gevolgen van dien. Uit bewijs blijkt dat de bedenker van deze specifieke PCR-test voor corona, de Duitse Christian Drosden, wist dat de test niet geschikt was als diagnostisch gereedschap, wist dat de kans op valse positieve uitslagen groot was.


Videolink

We vervolgen de discussie omtrent alle aspecten van de gewraakte PCR-test, die de basis was voor alle Draconische maatregelen, wereldwijd volgend op de vermeende uitbraak. Want die maatregelen waren gebaseerd op de massa aan positieve uitslagen van deze test wereldwijd.

In dit tweede deel blijkt onomstotelijk dat de bedenker van de PCR-test voor "COVID-19," de Duitser Christian Drosden (met enige hulp van onze eigen Marianne Koopmans) moet hebben geweten dat dit monster dat hij op de wereld losliet ondeugdelijk en onbetrouwbaar was. Dit blijkt uit uitspraken die hij deed in 2007 en 2014.

Verder wordt uitgelegd waarom de PCR-methode nooit kan worden gebruikt om besmetting of besmettelijkheid vast te stellen. Ofwel, oneigenlijk gebruik van een ondeugdelijke en onbetrouwbare test vormde de basis voor alle ellende waarin de wereld werd gestort en twee jaar lang gegijzeld werd gehouden.

Ook het volgen van tijdlijnen roept vragen op. Waarom wachtte de Wereldgezondheidsorganisatie op de ondeugdelijke test van Drosden terwijl, naar verluidt, Chinese wetenschappers al een werkbare versie hadden?

Groet, en dank aan Niburu voor hun harde werk en deze vruchtbare samenwerking.


Videolink

Nog veel meer in het Nederlands ondertitelde video's zijn te bekijken op het Bitchute kanaal van Erick van Dijk.