ontwaken uit bestaande conditioneringen Net zoals duizenden jaren geleden zijn de armen nog steeds arm en worden onderdrukt door de rijken die nog steeds rijker worden

Een positieve en blijvende verandering naar een betere wereld kan alleen plaatsvinden wanneer een overgrote massa losbreekt van de bestaande conditioneringen.


Het volgende is een bijdrage van Erick van Dijk, een man die hier regelmatig verschijnt en zich onvermoeibaar bezighoudt met het in het Nederlands ondertitelen van belangrijke video’s.

Beste vrienden van waarheid en vrijheid,

Voor ik toekom aan de inhoud van deze video moet me eerst iets van het hart.

Ik kan me goed voorstellen dat vaste bezoekers van deze site sceptisch zijn met betrekking tot de inhoud van de verklaringen die werden afgelegd in dit proces, omdat weliswaar voortdurend wordt gesproken van een Plandemie, maar tegelijkertijd ook van een "virus," als vaststaand feit. Ook ik worstel hier regelmatig mee omdat mijn onderzoek me heeft gewezen op een aantal, weinig gehoorde, alternatieve verklaringen omtrent ziekte en omtrent wat algemeen "virussen" worden genoemd. Veteraan website voor alternatief nieuws Niburu was zo vriendelijk mij toe te staan hierover te publiceren. In mei 2020. Transcripties van video's, hierhierhierhier en hier. Ik denk dat we ons daar overheen moeten zetten. Voor nu.

Preken voor eigen kerk heeft misschien een functie in het elkaar sterken in onze nieuw gevonden overtuigingen, maar we moeten er rekening mee houden dat de groep waarop we onze informatiestroom dienen te richten nog (diep) onder hypnose verkeert. Zij beschikken (nog) niet over het kennisbassin en referentiekader van een gemiddelde bezoeker hier. Wanneer zoveel mogelijk mensen uit die groep kennis nemen van de feiten uit dit proces, iedereen werd immers geraakt door de maatregelen, dan kan dat leiden tot de vraag "waarmee zijn we nog meer bedrogen?" en aanzetten tot verder onderzoek. Ik zie dit soort informatie dan ook als de bouwstenen voor een brug die uiteindelijk leidt naar de naakte waarheid. Waarbij we dienen te onthouden dat dit geen sprint is, maar een lange en vaak pijnlijke marathon...

Wie wel eens heeft gekeken naar een film of serie waarin een strafzaak wordt behandeld, in ieder geval waar het Amerika of Groot Brittannië betreft, moet het zijn opgevallen dat, anders dan in Nederland, niet de rechter schuld of onschuld bepaalt, dit wordt gedaan door een jury van gelijken, een dwarsdoorsnede van medeburgers.

Een zaak kan dagen, weken, zelfs maanden duren, met vele getuigenissen, van ooggetuigenverslagen tot uitermate technische uitleg op allerlei terreinen. Om tot een gewogen besluit te komen over schuld of onschuld wordt de jury geacht alle informatie te absorberen. Wat soms een enorme taak kan zijn en veel eist van een jurylid.

De opzet van de procedure waar we nu naar kijken is gemodelleerd naar het principe van een "grand jury." Het is een proces dat voorafgaat aan een mogelijke strafzaak waar wordt gekeken of er inderdaad aanleiding is tot een daadwerkelijke strafzaak.

Het is de fase waarin dit proces zich bevindt, en wij allen, de burgers van de wereld, zijn uitgenodigd deel uit te maken van de jury.

Om uiteindelijk een gewogen oordeel te kunnen geven of er reden is tot een strafzaak dienen wij als juryleden die zware taak op ons te nemen, te luisteren naar alles dat wordt aangevoerd, onze levenservaring en gezond verstand gebruiken om alles te absorberen, verder te onderzoeken, indien nodig.

In tegenstelling tot de films en series waar ik eerder aan refereerde is dat niet sexy, niet sensationeel en opwindend. Het is vaak taai. Het vraagt opperste concentratie, inspanning, volharding, uithoudingsvermogen. Wat het wel is, is noodzakelijk.

Een positieve en blijvende verandering naar een betere wereld kan alleen plaatsvinden wanneer een overgrote massa losbreekt van de conditioneringen die ons vanaf onze geboorte door dit demonische systeem zijn opgelegd, ontwaakt uit de hypnotische trance die maakt dat, door de geschiedenis heen, er wezenlijk nooit iets is veranderd. Net zoals duizenden jaren geleden zijn de armen nog steeds arm en worden onderdrukt door de rijken die nog steeds rijker worden. Rijkdom die macht en invloed koopt.

Het is de reden waarom ik deze taak op me heb genomen. Dit is mijn kleine bijdrage, het voorzien in informatie ter afweging, mensen de gelegenheid te geven verder te kijken dan wat hen aan (des/mis)informatie wordt geboden door de gevestigde media die juist tot taak hebben de massa in onwetendheid gebonden te houden. Je kunt eenmaal een som niet oplossen wanneer verschillende delen ontbreken...

Ik wil kijkers naar deze verslagen dan ook een hart onder de riem steken, hen aanmoedigen vol te houden, de informatie te delen, het te gebruiken als gespreksstof onder vrienden, familie, kennissen, collega's. Hen proberen over te halen ook eens te kijken naar wat daadwerkelijke experts op de relevante gebieden te zeggen hebben zonder dat hen het zwijgen wordt opgelegd in de vorm van overheidscensuur. (Wat direct de vraag oproept waarom ze dat doen? Waarom mensen met expertise het zwijgen opleggen? Wat mogen we niet horen? Waar zijn zij bang voor...?)

Onderzoeken, antwoorden vinden op brandende vragen is altijd al mijn tweede natuur geweest. In ruim veertig jaar onderzoek op zeer breed terrein ben ik nooit een gelegenheid tegengekomen die de potentie in zich droeg te leiden tot de volkomen onthulling van hoe de wereld werkelijk in elkaar steekt, hoe wij allemaal al duizenden jaren zijn bedrogen. En dat bedrog houdt het systeem in stand. Leg het bedrog bloot, en iedereen het kan zien. Dan is het klaar en kan een begin worden gemaakt met de verandering die elke wereldburger, deze of gene psychopaat, sociopaat, narcist of megalomaan daargelaten, wil.

In dit deel vervolgen we de speurtocht langs de feiten betreffende de test die geen test is.

Het woord is aan Sona Pekova, een Tsjechische moleculair bioloog met een ervaring van bijna twintig jaar in het maken van ontwerpen voor diverse vormen van de PCR-testmethode waarvoor uitvinder Kary Mullis in 1993 de Nobelprijs voor Scheikunde kreeg (Heel toevallig overleed hij net voor het begin van de Plandemie...). Iemand die weet waar ze het over heeft.

Ze ontdekte al snel dat deze specifieke PCR-test voor SARS-Cov-2, zoals begin 2020 ontworpen door Christian Drosden, vol fouten en tekortkomingen zat, en meldde dit ook. Aan dovemansoren. Met haar eigen lab ontwikkelde ze een test die wel werkte, maar overheden wilden er niet van weten. Het ging immers niet om volksgezondheid. Er school een ander doel achter de Plandemie, en hiervoor waren enorme aantallen (valse) positieve testuitslagen nodig (direct bestempeld als "gevallen," iets dat wereldwijd en simultaan plaatsvond...) om de Draconische maatregelen die volgden (ook weer wereldwijd en tegelijkertijd...) te rechtvaardigen.


Videolink