WHO wordt nieuwe wereldgezondheidsregering Veel mensen hebben zich afgevraagd wat ze zouden hebben gedaan om de Tweede Wereldoorlog te stoppen.

Zouden ze Adolf Hitler hebben vermoord kort voordat hij in 1933 aantrad?Het bovenstaande is wat Michel van der Kemp zich afvraagt en hij gaat verder met de volgende dringende waarschuwing:

Welnu, het is 2022, en zelfs als je gelooft dat Hitler in 1945 naar Argentinië is ontsnapt, is hij nu dood. De Tweede Wereldoorlog is gebeurd, en niemand die iets deed.

Dit is inderdaad 2022. Van 22-28 mei gaat de World Health Assembly stemmen over amendementen op de Internationale gezondheidsvoorschriften (2005). Als die amendementen worden aangenomen, wordt de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de effectieve dictator van de wereld (in geval van een "gezondheidsnoodgeval").

Artikel 12, lid 2 van de Internationale gezondheidsvoorschriften:

nieuwe spelregels who

Vetgedrukte tekst zijn toevoegingen of wijzigingen aan de oorspronkelijke tekst. Tekst die is doorgestreept, wordt verwijderd. De gemarkeerde tekst is het belangrijkste onderdeel. Laat bezinken wat verwijdering van het gemarkeerde deel betekent: in geval van een gezondheidsnoodgeval (wat van alles kan zijn) hoeft de directeur-generaal niet langer iemand te raadplegen om artikel 49 in werking te stellen, hoewel hij wel (of niet) “de standpunten van het Noodcomité mag raadplegen”. Artikel 49 beschrijft de procedures die de directeur-generaal moet volgen wanneer zich een noodsituatie op gezondheidsgebied voordoet. Als deze wijzigingen worden goedgekeurd door een gewone meerderheid van de 194 lidstaten van de Wereldgezondheidsvergadering, zouden deze wijzigingen slechts zes maanden later, dus november 2022, als internationaal recht in werking treden, waardoor de hele wereld feitelijk onder de dictaten van de directeur-generaal valt.

Wie is de directeur-generaal van de WHO?

De huidige directeur-generaal van de WHO is Tedros Adhanom Ghegreyesus. Tedros is een Ethiopische functionaris die in 2017 werd gekozen om de WHO te leiden. Tedros is verantwoordelijk geweest voor de aanpak van de Covid-19-pandemie en heeft alle landen in overeenstemming gebracht met de WHO-regelgeving. De variabiliteit in het beleid op nationaal niveau was onder zijn leiding minimaal.

In 2020 bracht Fox News een rapport uit dat het twijfelachtige verleden van Tedros liet zien. Volgens het rapport had Tedros drie cholera-epidemieën in de doofpot gestopt, een terroristische organisatie gesteund en zijn cv opgeblazen om te beweren dat hij malaria en hiv had overwonnen. De expert op het gebied van buitenlandse zaken Gordon Chang zei: “Tedros is de op één na laatste persoon die op dit moment de Wereldgezondheidsorganisatie zou moeten leiden. De laatste persoon is de Chinese president Xi Jinping.” Het Fox-artikel ging verder met te zeggen dat Tedros "is beschuldigd van knusheid met landen als China die miljoenen dollars hebben toegezegd aan de [WHO]."

Er zijn zorgen dat Tedros niet handelt als een autonome man, maar handelt in het belang van de 'Great Reset'. Klaus Schwab noemde de Covid-19-pandemie een “zeldzame maar smalle kans om onze wereld te reflecteren, opnieuw vorm te geven en te resetten”. Een student van het Klaus Schwab Young Global Leaders-programma, Bill Gates, is toevallig de grootste particuliere donor van de WHO, via zijn Bill and Melinda Gates Foundation en GAVI. Tedros verklaarde ook herhaaldelijk dat "[w]e niet terug kunnen naar hoe het was". Misschien verklaart dat waarom er zoveel 'beleidsfouten' zijn gemaakt in de strijd tegen Covid-19, als een terugkeer naar normaal vanaf het begin ondenkbaar was.

Internationale gezondheidsvoorschriften (IHR)

De meeste landen, waaronder de VS, hebben in 2005 ingestemd met de IHR en deze is "juridisch bindend voor 196 landen, inclusief de 194 WHO-lidstaten". Dit betekent dat zelfs landen die het niet eens zijn met de regelgeving, en zelfs landen die geen WHO-lid zijn, zich aan de regelgeving moeten houden. De IHR heeft voorrang op en vervangt nationale wetten, waaronder de Amerikaanse grondwet.

Op 18 januari 2022 waren het de VS die een aantal amendementen bij de IHR hebben ingediend, waarvan het geven van volledige controle aan de directeur-generaal van de WHO slechts één effect is. De wijzigingen dienen om meer soevereiniteit weg te geven en de WHO in hoge mate in staat te stellen gezondheidsgerelateerde rechten en vrijheden te beperken. De Wereldgezondheidsvergadering gaat, via vertegenwoordigers van haar 194 lidstaten, stemmen over de voorgestelde wijzigingen van de IHR tussen 22 en 28 mei 2022. Op grond van het lidmaatschap van de Verenigde Naties en de WHO zijn de lidstaten dan automatisch gebonden volgens zijn regels.

De amendementen op de IHR maken het volkomen duidelijk dat de WHO meer wil doen dan landen adviseren, ze wil volledige controle. De WHO “probeert een autoritaire, one size fits all, “One Health”-benadering van de wereldgezondheid af te dwingen.”

***

Het is 2022, iedereen heeft een kans om deze flagrante en gevaarlijke machtsgreep te stoppen. We nodigen iedereen uit om naar de substack van James Roguski te gaan en zijn volledige artikel van 8 pagina's te lezen en te reageren op zijn oproep tot actie. De heer Roguski is een onderzoeker en auteur die de streken heeft ontdekt die we zojuist hebben beschreven.