De pandemie die niet hoefde te zijn

 pandemie was onnodig  "Je wilt zeggen dat al die artsen, die daarvoor opgeleid zijn, het allemaal bij het verkeerde einde hadden?

Het is geen gemakkelijke taak informatie over te dragen die een ander licht schijnt op wat wereldwijd werd aanvaard als een pandemie. Het volgende artikel is een bijdrage van Erick van Dijk:

Het is geen gemakkelijke taak informatie over te dragen die een ander licht schijnt op wat wereldwijd werd aanvaard als een pandemie aan hen die niet jouw referentiekader delen.

Voor zij die nog niet beschikken over die informatie die het voorstellingsvermogen openstelt voor een dergelijk demonisch plan zal vaak een tegenargument zijn: "Je wilt zeggen dat al die artsen, die daarvoor opgeleid zijn, het allemaal bij het verkeerde einde hadden? Dat is belachelijk!"

Misschien dat een kort geschiedenislesje helpt, want wie de geschiedenis niet kent heeft geen flauw idee hoe we in deze situatie hebben kunnen belanden.

Toen ik in jonger jaren nog zoekende was naar allerlei antwoorden vroeg ik me vaak af waarom mensen zo hebzuchtig zijn, waarom heel veel geld blijkbaar toch niet genoeg was. Later begreep ik dat geld geen doel op zich was, maar een middel tot een doel, het kopen van invloed en macht.

Er is veel over geschreven, en iedereen moet zelf een beetje zijn eigen huiswerk doen, maar in het kort, John D Rockefeller, rijk geworden in olie, rond de eeuwwisseling was zo'n 90% van de Amerikaanse oliehandel in zijn handen, heeft veel van het "verdiende" geld uitgegeven aan het kopen van invloed bij medische opleidingen. Hierdoor wist hij de denkwijze over gezondheid en genezing te draaien van holistisch, gebruikmakend van oude kennis en plantaardige medicijnen (niet patenteerbaar...) naar allopathische "geneeskunde" met "medicijnen" gebaseerd op petroleum, zijn olie, dus. Zo had hij niet alleen de oliemarkt in handen maar veroverde ook de farmaceutische markt.

Later verspreidde dit zich over de rest van de wereld, niet in de laatste plaats geholpen door de massamedia, die de algehele mening vormden.

"Maar de media zijn toch onafhankelijk?" hoor ik iemand roepen.

Nog wat meer geschiedenis over hoe macht invloed koopt.

JP Morgan en consorten kochten in 1915 het redactiebeleid van de 25 meest invloedrijke kranten. Kranten waren in die tijd de enige manier waren om nieuws (of propaganda, wisten de mensen veel...) te verspreiden. In huidige termen zou dat zoiets zijn alsof iemand het hele internet koopt. Wie betaalt bepaalt.

En de massa is geconditioneerd niet zelf na te denken of te onderzoeken maar alles te slikken voor zoete koek.

In de woorden van nazaat David Rockefeller, medeoprichter van de invloedrijke Council on Foreign Relations, uitgesproken tijdens een vergadering van de groep Bilderberg in Duitsland in 1991:

"We zijn de Washington Post, de New York Times, Time Magazine en andere publicaties dankbaar wier leiders onze vergaderingen [van de groep Bilderberg] hebben bijgewoond en hun belofte gestand hebben gedaan hierover discreet te zijn gedurende bijna veertig jaar... Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest ons plan voor de wereld te ontwikkelen als we gedurende al die jaren onderhevig waren geweest aan de schijnwerpers van publiciteit.

Maar de wereld is nu meer verfijnd en bereid zich te bewegen richting een wereldregering. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers is toch zeker te verkiezen boven de nationale zelfbeschikking zoals beoefend in de afgelopen eeuwen?"

Wie lang genoeg en diep genoeg in de geschiedenis graaft komt onvermijdelijk tot de slotsom dat er een ultrarijke "elite" is die meent te weten wat het beste is voor alle 7,5 miljard wereldburgers. Met hun bijeen geroofde kapitalen kopen zij invloed op elk denkbaar terrein met als doel te kunnen sturen en daarmee heersen over de rest.

De censuur die we in toenemende mate al zagen voor "corona" diende toen ook al hetzelfde doel waarvoor het tijdens de "pandemie" grootschalig in stelling werd gebracht: het doen verstommen van alles dat niet in lijn is met het officiële vertelsel, het ontnemen van iedere mogelijkheid voor burgers om zelf onderzoek te doen, andere stemmen aan te horen, zich breed te informeren, dit alles om het werkelijke plan te verhullen voor de massa en de fouten in hun plan en uitvoering toe te dekken. De schijn van competentie op te houden.

Als het verhaal van de eigenzinnige Zuid Afrikaanse huisarts Shankara Chetty in boekvorm zou zijn geweest, zou het hebben gelezen als een medische detectiveroman.

Door wat een arts hoort te doen, observeren, afwegingen maken, goed nadenken en verantwoorde proeven, kwam hij uiteindelijk tot de conclusie dat het ziektebeeld van "corona" verkeerd werd geïnterpreteerd, en daarmee verkeerd werd behandeld, wat leidde tot schade en dood op grote schaal. Hij ontdekte dat de ziekte bestond uit twee fasen waarvan de tweede fase een allergische reactie bleek op restafval van het aangepakte virus, wat bij achterwege blijven van een behandeling kan leiden tot ernstige ziekte of dood.

Met het protocol voor behandeling dat hij ontwikkelde had hij een genezingspercentage van 100%. Hij zag persoonlijk ruim 10.000 patiënten.

Dit is een belangrijk feit. Aan een noodautorisatie om een nieuw medicijn met spoed op de markt te brengen, dan heb ik het over de in allerijl ontwikkelde prikken, is het criterium verbonden dat er geen bestaande middelen zijn die een ziekte kunnen stoppen, naast dat er natuurlijk sprake moet zijn van een zeer bedreigende situatie (waar de ondeugdelijke PCR-test voor zorgde, zo zagen we in eerdere video's).

Het komt er dus op neer dat deze arts een behandeling had ontwikkeld waarmee hij 100% van zijn patiënten genas, wat de reden zou ontnemen voor de ontwikkeling van de prikkies. Met andere woorden, deze ene man had hiermee een totale wending kunnen geven aan wat uiteindelijk gebeurde. Want het gaat niet om gezondheid. Anders was zijn protocol wereldwijd overgenomen, waren lockdowns met alle schade en ellende van dien, en al die andere vreselijke "maatregelen" overbodig geweest.

Moet je je dan niet gaan afvragen hoe zoiets mogelijk is?

Ik hoop van wel...

Waarschuwing: Doe geen drinkspelletje met het woord "spike-proteïne."

Je bent overleden aan alcoholvergiftiging lang voor het einde van de video...

Videolink

De voorgaande video was de laatste van dag 3.

Dag 4 begint met een korte samenvatting van dag 3 die vooraf wordt gegaan door twee korte video's, waar in de eerste Bill Gates, met spijt in het hart, een opmerkelijke bekentenis doet.

In de tweede horen we een slachtoffer van vaccinatieschade aan het woord.


Videolink
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl