Dit is waarom ons land de coronaterreur accepteerde

 coronaterreur, psychologisch spel  Velen zullen zich afgevraagd hebben hoe het mogelijk is dat een land zo gehoorzaam de ‘coronabevelen’ opvolgde.

Het is als de truc van een goochelaar en wanneer je de truc eenmaal doorhebt werkt deze niet meer.Het volgende is een bijdrage van Erick van Dijk

Mijn eerste gedachte bij het horen van de aanstaande lockdown, in maart 2020, was“dit gaat ongekende psychologische gevolgen hebben.”

Ik ben niet van het opdringen, maar deze video is een “must see.”

Wat mij het meest verbaasde tijdens het vermaledijde corona-era, en wat mijn pessimisme aangaande de toekomst verder met een dikke lijn onderstreepte, was het grote gemak waarmee de massa meeging in het vertelsel en zich braaf door slechts een paar lieden liet opleggen wat te doen, wat niet te doen, hoe zich te gedragen in hun persoonlijk leven. Tot en met hoeveel gasten je in je privésfeer mocht ontvangen. Maatregelen te volgen die, door je gezond verstand te gebruiken en je degelijk te informeren, indruisten tegen wat men van overheidswege propageerde, het zou zijn ter bescherming van zichzelf en de ander. Denk niet na over (het gebrek aan) kwaliteit en de controle op mondmaskers, die er niet was en ook niet kon zijn. Denk niet na over het voortdurend terug inademen van een deel van wat je poogde uit te ademen maar in het masker blijft hangen, naast allerlei microdeeltjes van God weet wat. Denk niet na over dat je daardoor minder zuurstof en meer CO2 inademde, de leven gevende adem die zorgt dat we optimaal kunnen functioneren, zowel fysiek als mentaal. Vertrouw de overheid. Vertrouw de wetenschap.

Plus de duizend andere dingen die ik waarnam in deze periode, maar ik zal hier stoppen voor het op een tirade uitdraait.

De kern van dit alles is gedrag, en de leer van het gedrag is de psychologie. Het was een vroege realisatie, aan het begin van mijn volwassen leven, dat iedereen, zonder uitzondering, overal en altijd gedrag vertoond en dat het misschien wel handig was me daar meer in te verdiepen. Mijn voorliefde voor psychologie was geboren en het werd een tweede natuur het gedrag van mensen en de beïnvloedende omstandigheden te observeren, via media zowel als in het echte leven.

Hoewel verrijkend voor mezelf stemde wat ik waarnam me bepaald niet optimistisch.

Hoe meer ik leerde over van alles en nog wat, hoe dieper ik in de achtergronden van de geschiedenis dook, des te meer teleurgesteld ik werd in de mensheid als geheel.

Het ligt eraan waar je begint te tellen, bij de Romeinen (+/- 600 v. Chr.), de Grieken (+/- 3000 v. Chr.), Egypte (+/- 3300 v. Chr.) als beginpunt van wat voor “beschaving” moet doorgaan. Tel daar 2022 jaar bij op, dan kom je uit tussen 2.622 en 5.322 jaar menselijke beschaving, en dit is waar we als mensheid staan als resultaat?

Wat is het verschil tussen de totalitaire regimes uit het verre verleden en die van de Rutte's, de BoJo's, de ScoMo's van deze wereld (afgezien van het feit dat zij slechts trekpoppen zijn van een veelal ongeziene macht achter de schermen, die er altijd al was)?

Het enige verschil met vroeger tijden is de schijn van democratie en technologische vooruitgang die men niet gelijk dient te schakelen met vooruitgang van de mensheid als geheel, individuele persoonlijke ontwikkeling, het rijpen van de scherpe geest zodat eenieder het kaf van het koren kan scheiden.

Op basis van dat alles kwam ik tot de voorlopige conclusie dat de mensheid niet dom is, maar dom wordt gemaakt en gehouden. En dat weerbaarheid kan komen uit kennis van psychologie. Want, zoals ik wel vaker opmerk, ken je eenmaal de truc van de goochelaar, dan werkt die truc niet meer. Ik pleit al 35 jaar voor psychologieonderwijs vanaf de lagere school, zodat iedereen al in een vroeg stadium de trucs leert die worden aangewend om de massa eronder te houden, de menselijke aard, de krachten en valkuilen ervan, zodat ze niet meer om de tuin geleid kunnen worden. Spijtig genoeg leven we in een andere realiteit. Maar hulp is onderweg.

In deze uitermate waardevolle, leerzame, laagdrempelige en heldere video komt Meredith Miller aan het woord. Haar expertise ligt op het psychologisch vlak. Meer precies, ze helpt slachtoffers van misbruikrelaties bij het helingsproces, haar specialisatie is narcistisch misbruik.

Ze zet de kenmerken uiteen van een misbruikrelatie en projecteert deze op de wereldwijde situatie tussen begin 2020 en begin dit jaar, 2022, en ziet duidelijke parallellen met Stockholmsyndroom, dat ze in detail uitlegt. Vanuit haar kennis en ervaring geeft ze een uitermate plausibele verklaring hoe het mogelijk was dat nagenoeg de gehele wereldbevolking zich in liet pakken door een vertelsel dat geen werkelijkheid was.

Ik denk dat iedere kijker elementen van hun eigen situatie terug zal herkennen bij het zien van deze video, misschien wel de belangrijkste tot nu toe.


Videolink

In deze korte vraag een antwoordsessie zien we professor Bhakdi die zichtbaar overmand is (of moet je tegenwoordig in goed “woke” Nederlands zeggen “overpersoond?”) door emotie. Op zich niet vreemd met het gegeven dat hij een jonge zoon heeft en er op dat moment, februari 2022, in het Duitse parlement werd gesproken over verplichte vaccinaties, ook voor kinderen. Hij ziet de mogelijke dodelijke bijwerkingen van de injecties als niets minder dan kindermoord.

Hij vindt dat er genoeg gepraat is. Zijn insteek is dat er niet verder gekeken hoeft te worden dan de Code van Neurenberg, die voorschrijft dat een experiment, en wat de corona-injecties betreft bevinden de geprikten zich nog in de experimentele fase, direct moet worden gestopt wanneer duidelijk is dat de schade groter is dan wat het aan voordeel biedt, wat er nauwelijks is, als het er al is. Dr. Bhakdi is echter geen advocaat. Reiner Fuellmich wel, en deze voelt zich vanuit die hoedanigheid dan ook geroepen professor Bhakdi te vragen geduldig te zijn. Er dient een procedure te worden doorlopen. Maar de frustratie bij dr. Bhakdi is duidelijk. Ergernis, zelfs.

De Franse advocate Virginie de Araujo-Recchia valt hem bij met een opsomming van verschillende criteria uit de Code van Neurenberg en wil in de stukken opgenomen hebben of de diverse panelleden menen dat deze werden gerespecteerd door producenten en promotors van de injecties.

Het antwoord laat zich raden.


Videolink
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl