Na de boeren is de rest aan de beurt

 boeren zijn nieuwe ongevaccineerden  Steun de boeren in hun acties, doe mee. Als de boeren alles verliezen en onteigend wordt, dan bent u de volgende die onteigend wordt en dan is het te laat. 

Het niet meewerken aan het kwaad is net zo goed een morele verplichting als het versterken van het goede.Het volgende artikel is een bijdrage van een lezer.

Alles wat in ons leven gewoon en normaal was, wordt omgekeerd, staat ondersteboven of wordt geweld aangedaan:

d

Wie zijn daar nu daadwerkelijk verantwoordelijk voor:

U en ik zijn verantwoordelijk voor wat we denken, niet de media of het kabinet.

U en ik zijn verantwoordelijk voor wat we doen, niet onze werkgever of het kabinet.

U en ik dragen verantwoordelijkheid voor onze gezondheid, niet de WHO of het kabinet.

U en ik dragen verantwoordelijkheid vwb er in ons land gebeurt, niet het kabinet/het WEF.

U en ik dragen verantwoordelijkheid voor ons gedrag en niet die ander.  (jij maakte mij boos. Nee ik besloot om boos te worden, dat ik daarvoor een goede reden vond is niet correct, het was mijn beslissing om boos te worden).

Zoals Rutte al zijn kwaadaardige gedragingen en verantwoordelijkheid terug legde bij de Nederlanders op 24 feb 2021 door een citaat van Albert Kuypers te verwoorden in de tweede Kamer en tegelijkertijd zijn handen in onschuld waste:

"Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de Staat nooit dan medeplichtige zijn, hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, die, in zonde en zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor."

Rutte kan er niks aan doen als hij kwaadaardige wetten ontwerpt en laat ondertekenen door onze koning. Hij ondertekent ze tenslotte niet. Rutte zal de boeren er wel eventjes op aanspreken dat deze vorm van protesten, intimiderend en agressief is en volstrekt onacceptabel. Dit verhoudt zich niet tot het demonstratierecht. Maar dat de handelswijze van dit kabinet vele malen agressiever is en bol staat van intimidatie, door de politie uitgevoerd overigens, en niet verhoudt tot de mensenrechten, dat dit ver, ver over de grenzen heen gaat, zijn handen in onschuld wast, komt niet in zijn gedachtegoed voor. Wel een grote mond opentrekken naar iedereen die zich niet aan de wet houd, maar zelf de wet aan alle kanten overtreed. Wat een galbak en dat noemt zich minister-president.

Alle politieke figuurtjes die hier tegen protesteren, moeten eens beseffen dat zij diegenen zijn die intimideren, agressie, verbaal en non-verbaal, vertonen, mensen hun kinderen afpakken door hun als onterechte criminelen te behandelen, de oorlog verklaren aan Rusland, boeren de grond onteigenen en dan de vermaarde onschuld uithangen.  Een minister van de Wal, die niet gestoord wordt door een beetje kennis van zaken of enige intelligentie in deze materie, denkt dat stikstof een bedreiging vormt voor onze planeet. Dat komt, met aangrenzende zekerheid, door het woord stik stof. Dit soort mensen kunnen alleen goed lezen, niet wat het daadwerkelijk inhoud. Ze heeft lak aan iedereen die daar enige kennis van zaken over heeft en geeft. Ze heeft een (WEF)taak uit te voeren, koste wat het kost, zolang het mij iets meer oplevert, kan de rest stikstoffen.

Attje Kuiken, ook zo’n grote schreeuwerd en niet gestoord worden door enige intelligentie of kennis van zaken, boeren tot hooligans uitroepen, terwijl dit mensachtige figuur zelf met de partijkartel hooligans gedragingen botviert op mensen om hun rechten te ontnemen. Wie denk je wel dat je bent?

Daarom adviseer ik elke Nederlander die onrecht aangedaan wordt door dit kabinet,  volledig de verantwoording terug te leggen van zijn of haar gedrag, aan dit kabinet door  ook een citaat van Albert Kuypers te citeren:

“Wanneer principes die tegen je diepste overtuigingen ingaan de overhand krijgen, dan is oorlog je roeping en is vrede zonde geworden; je moet, ten koste van je dierbaarste vrede, al je overtuigingen blootleggen voor vriend en vijand met al het vuur van je geloof”. 

Hiermee leg je de verantwoordelijkheid weer terug naar de daadwerkelijke daders, het kabinet

Steun de boeren in hun acties, doe mee. Als de boeren alles verliezen en onteigend wordt, dan bent u de volgende die onteigend wordt en dan is het te laat. Kom niet bij me aan dat zij miljoenen voor hun bedrijf ontvangen, dus zij moeten niet zeuren. Zodra de digitale munt zijn intrede doet, bent u en de boeren van al uw hard verdiende geld kwijt.

Herinnert u zich nog de voorvallen in Griekenland, Portugal, Ierland en Spanje enige jaren geleden? Net zoals in Cyprus 2013, niemand hoefde iets te doen, hun bankrekening werd met 10 % afgeroomd door hun regering. U denkt toch niet, dat zal bij ons niet gebeuren, dan denk ik dat het tijd wordt om eens flink door elkaar geschud te worden, zodat u bij zinnen komt.

Zoals Rutte al zei: ”De feiten ontkennen omtrent de stikstof, dat mag, maar dat is niet verstandig”. Jammer dat Rutte “vergeet” te vertellen dat deze feiten geen daadwerkelijke feiten zijn omtrent de stikstof, maar een politieke besluit is en dat is wat hij met “feitelijk” bedoeld.

De wetenschappers die dit rapport hebben opgesteld, zijn geen wetenschappers, maar lieden die een “wetenschappelijk rapport” hebben opgesteld waarvan de uitkomst al van te voren vastgelegd is, in overleg met het partijkartel. De omgekeerde wereld van echte wetenschap.

Rutte liegt zelfs nog als hij ademhaalt. Na elk woord zie je dat zijn mondhoeken richting zijn oren gaan, dat is geen lach, maar een zenuwtrek, bang dat het volk echt in grote opstand komt. Ik denk dat zijn ouders, enorm veel spijt hebben gehad, dat ze hem hebben leren spreken.

Om met de woorden van Martin Luther King jr te spreken over wetten:

“Het niet meewerken aan het kwaad is net zo goed een morele verplichting als het versterken van het goede. We hebben een morele verplichting om onrechtvaardige wetten niet te gehoorzamen. Als iemand de wet overtreedt waarbij zijn geweten hem vertelt dat die onrechtvaardig is, dan moet hij dat open doen, met trots, liefde en beschaving, bereid om de consequenties te aanvaarden.” 

Besef dat het nu echt oorlog is, niet alleen in de Oekraïne, maar in Nederland. Uw vrijheid staat op het spel, niks doen is geen optie. Uw bent het verplicht aan uw kinderen en de jeugd om uw eigen initiatief te boosteren en trek ten strijde tegen deze plannen door er gewoon niet meer aan mee te doen. Lach ze uit om die onzin en trek je eigen oprechte plan. Accepteer die lariekoek en leugen niet langer. Ik wens u veel wijsheid en sterkte. 
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl