vaccinatie is dna manipulaite  Wat als nu blijkt dat we compleet zijn voorgelogen over wat die mRNA ‘coronavaccins’ eigenlijk doen in ons lichaam.

Wat als blijkt dat ze kleine deeltjes uit je DNA halen, hetgeen enorme gevolgen heeft voor de mens.Het volgende artikel is een lezersbijdrage

Ons DNA is al langer naar de klote    

We horen in de alternatieve media nauwelijks iets over gen-deletie (het verwijderen van genen), terwijl gen-deletie een hoofddrol speelt in de vaccin-holocaust.   

Het is niet de spike-proteïne van een virus waardoor gevaccineerden AIDS krijgen. Gen-deletie is hiervoor verantwoordelijk. Als je de genen E1, E3 en E4 verwijdert, heb je AIDS (zie hier en hier).     

Het verwijderen van genen en opnieuw coderen van genen is wat we “genetische modificatie” noemen, oftewel “het klonen van mensen”.     

Alle patenten op de COVID-vaccins vermelden gen-deletie en alle patenten, op één na, vermelden dat er nieuwe genen worden ingevoegd, zie hierhierhier en hier zie. Een patent van de combikit PCR-test vermeldt eveneens gen-deletie.   

De vaccinatieprogramma’s blijken zelfs al langere tijd te worden gebruikt om menselijke genen te verwijderen! Uit wetenschappelijk onderzoek is naar voren gekomen dat autismespectrumstoornis wordt veroorzaakt door gerichte gen verwijdering via vaccinaties.    

Gen-deletie ligt aan de basis van ziekten die ze HIV, Ebola, Marburg, pokken, knokkelkoorts en poliomyelitis hebben genoemd.  

De farmaceutische industrie zuigt de ene na de andere ziekte uit haar duim om maar te verbergen dat we ziek worden van de vaccins. Hoeveel ziekten die we kennen, worden in werkelijkheid veroorzaakt door vaccinaties?  

Recentelijk werden de COVID-varianten bedacht om te verbergen dat de COVID-vaccins onze genen verwijderen. Volgens de patenten verwijdert en muteert het Pfizer-vaccin bijvoorbeeld gen 69-70 en laat nou toevallig de Omicron-variant ook uitval van gen 69-70 veroorzaken.     

En wat dacht je van Dengue… nog zo’n nepziekte met ongeveer dezelfde symptomen…. Een familielid van mij woont in een dorp in de tropen waar het halve dorp ziek werd na de boostershot. De mensen denken dat het een uitbraak van Dengue is….    

WAT IS DE JUISTE VERSIE? 

Op de website van de gezondheidsautoriteiten is een beschrijving te vinden van wat het vaccin nou eigenlijk is. Dit wijkt af van de patenten. Men beweert dat we worden geïnjecteerd met gemanipuleerd genetisch materiaal (mRNA) dat opdracht geeft aan de spiercellen om spike-proteïnen aan te maken die zich op de buitenkant het COVID-19 virus bevinden. Dit zou ons DNA niet aanpassen, omdat het mRNA de celkern niet in zou gaan.    

Volgens de patenten is het mRNA in de vaccins echter een extreem giftige cocktail van genetisch materiaal dat ons DNA aanpast. Menselijke genen wordt het zwijgen opgelegd (gen-deletie) en dierlijke genen worden ingevoegd, waardoor onze cellen giftige dodelijke proteïnen produceren in plaats van de spike-proteïnen van een virus, zoals de autoriteiten beweren.    

Welke versie denk je dat de juiste is? De versie van de autoriteiten of de beschrijving in de patenten? Denk je dat de autoriteiten de waarheid spreken en per ongeluk in de patenten hebben opgenomen dat ze ons genetisch modificeren?   

De Universiteit van Stockholm heeft laten zien dat het genetisch materiaal in de vaccins wel degelijk de celkernen binnendringt en het vermogen van de cel vermindert om beschadigd DNA te herstellen. Dit wordt veroorzaakt door deletie van het gen-E1. De vaccins verwijderen genen die verantwoordelijk zijn voor DNA-herstel.    

Waarom worden er baby’s met dierlijke eigenschappen geboren? Dat is toch het gevolg van genetische modificatie?   

Het slangengif waar dr. Bryan Ardis ons voor waarschuwde, is gevonden in de patenten en blijkt een functie te hebben in de genetische aanpassing van de mens. Het wordt gebruikt om het menselijke celmembraan te vernietigen, zodat nanodeeltjes de cel kunnen binnendringen om onze genen te coderen. Dus slangengif helpt mRNA om je cellen te klonen.  

En waarom is het CRISPR-Cas9 enzym in de patenten vermeld? Dat is eveneens een hulpmiddel voor genetische modificatie. Het snijdt de genen door op een specifieke locatie, zodat gemanipuleerde genetisch materiaal kan worden ingevoegd met behulp van RNA-interferentie.  

Als ik alles op een rij zet, kom ik tot de conclusie dat het officiële verhaal van de autoriteiten niets anders dan een leugen kan zijn. Als het virus nooit is geïsoleerd, is er geen monster van het virus. Hoe kan men zonder dat men een monster heeft, een vaccin maken dat het genetisch materiaal van een virus bevat?   

Mijn overtuiging is dat virussen en besmettelijke ziekten überhaupt niet bestaan (zie ook de video die Eric van Dijck heeft gepubliceerd). Als virussen niet bestaan, dan is het toch niet mogelijk dat onze cellen de proteïnen van een virus produceren?  

LIGT GEN-DELETIE OOK TEN GRONDSLAG AAN AUTISME?    

Er zijn aanwijzingen dat de farmaceutische bedrijven opzettelijk autisme hebben veroorzaakt door genetische codes in het menselijk brein te verwijderen via hun vaccinatieprogramma's. Dat zou betekenen dat er bij eerdere vaccinaties al met ons DNA is gerotzooid. Waarom zien we een dramatische toename van autisme en loopt dit synchroon met het vaccineren van mensen?   
De website van Ariyana Love vermeldt het volgende:    

In een artikel uit Nature wordt uitgelegd dat de inactivatie van het X-chromosoom in de hersenen de oorzaak is van autismespectrumstoornis (ASS). De studie specificeert dat X-chromosoom verwijdering kan optreden door "epigenetische ontregeling" (gen-verwijdering) en "DNA-methylatie" (genetische codering). Een andere studie bevestigt de verwijdering van het X-chromosoom en verklaart: "Een DIA1-verwijdering viel samen met een klassieke autismediagnose."    

Eerder werd ons verteld dat zowel deletiesyndromen als het 1p36-deletiesyndroom zeldzame verschijnselen zijn. Nu is het plotseling “de meest voorkomende menselijke aandoening” als gevolg van de verwijdering van het X-chromosoom in de frontale kwab.  

De enige manier waarop de deletie van het X-chromosoom mogelijk is, is door het gebruik van mRNA-nanotechnologie  

Met andere woorden: autisme kan alleen via gen-deletie via vaccins worden veroorzaakt.   

WAT STAAT GEVACCINEERDEN TE WACHTEN?    

In de patenten lezen we dat de vaccins onder andere Lentivirussen en Adenovirussen bevatten. Natuurlijk zijn dit geen echte virussen! Het woord “virus” wordt gebruikt om ons te misleiden. Deze “virussen” zijn niets anders dan een giftige cocktail (mRNA) die onze cellen codeert om dodelijke dierlijke eiwitten te produceren.     

Het lichaam reageert daarop. Het wil de giftige eiwitten verwijderen en begint de eigen cellen aan te vallen (auto-immuunziekte), wat onder meer de organen vernietigt en leidt tot orgaanfalen.   

Het Lentivirus codeert de cellen met HIV 1-3, SARS, MERS en de AIDS-inducerende SRV-1. Het Adenovirus verwijdert verschillende genen, zoals gen E1, E3 en E4 en codeert onze cellen met aap DNA, Marburg, Ebola en HIV.  

De Adenovirus 26-vector die bijvoorbeeld in het Johnson & Johnson patent is vermeld, codeert de genen met Marburg eiwitten. Het lijkt erop dat Marburg de volgende pandemie gaat zijn. Of misschien is het plan dat er straks verschillende virussen tegelijkertijd tot pandemie worden verklaard?  

Ebola en Marburg zijn zeer dodelijk. Het veroorzaakt hemorragische koorts en valt meerdere orgaansystemen in het lichaam aan, vergezeld van interne bloedingen. 

Het E1-gen dat onder andere via de AstraZeneca en Johnson & Johnson vaccins wordt verwijderd, is nodig voor het herstel van beschadigd DNA. Verwijdering van dit gen is dodelijk. Zonder het E1-gen plegen de cellen letterlijk zelfmoord. Meestal treedt de dood op binnen twee of drie jaar, meestal als gevolg van ademhalingsfalen.  

Door verwijdering van gen E3 en E4 wordt opzettelijk het syndroom van Sjögren veroorzaakt, wat langdurige auto-immuniteit (AIDS) is. Het beïnvloedt de vocht producerende klieren (traan- en speekselklieren). Het is niet het "spike-eiwit" dat ervoor zorgt dat het bloed van de gevaccineerden stolt, het is de gen-uitschakeling (deletie). Zonder vocht stolt je bloed. Vaak heeft het syndroom van Sjögren ook ernstige gevolgen voor andere orgaansystemen, zoals de longen, de nieren en het zenuwstelsel. 

WAT KUNNEN GEVACCINEERDEN DOEN? 

Volgens de patenten zijn er vaccins die zijn gevuld met zoutoplossingen. Ben je gevaccineerd dan is het hopen dat je een zoutoplossing hebt gehad. Ga in elk geval niet voor de volgende shot.  

Alles in het lichaam van gevaccineerden gaat ontsteken, wat een gevolg is van de giftige proteïnen en geen oorzaak. Als je wilt genezen, moet je dus niet de ontsteking zelf bestrijden, maar ontgiften. De aanpassing van het DNA is onomkeerbaar. Dat betekent dat de gevaccineerden voor altijd giftige proteïnen produceren en voortdurend zullen moeten blijven ontgiften.  

Het sterkste DETOX-middel is waterstofperoxide, omdat dit alles vernietigt wat niet in het lichaam thuishoort. Het vernietigt de zieke cellen terwijl het de gezonde cellen met rust laat. Er bestaan ook andere DETOX-middelen. Die middelen verwijderen het gif uit onze cellen en voeren het af via onze afvoerkanalen. Dat heeft echter een langere weg te gaan en ruimt niet de zieke cellen op een radicale wijze op zoals waterstofperoxide dat doet.  

Daarnaast zou ik aanraden om echt zout (dus zeezout en geen giftig synthetisch zout) op te lossen in water en dat elke dag te drinken. Zout houdt water vast in de cellen en water is nodig om de cellen te reinigen. Als het zout is opgelost in water, is het goed opneembaar voor de darmen.

Laat je geen corticosteroïden voorschrijven door de dokter, ook niet voor huidproblemen. Huidproblemen ontstaan door vergiftiging van binnenuit. Het gif zoekt een uitweg via de huid. Corticosteroïden veroorzaken het TWS-syndroom.

CENSUUR  

Je hoort weinig over gen-deletie in de alternatieve media. Misschien is dat niet zo vreemd als je bedenkt dat het gros van de alternatieve media behoort tot de gecontroleerde oppositie. Zij hebben de opdracht gekregen om alleen het verhaal naar buiten te brengen dat onze cellen de spike-proteïnen van een virus produceren. Ook veel dokters die kritisch zijn op de vaccins (of die kritisch lijken), nemen klakkeloos aan dat de officiële versie van het verhaal over de spike-proteïnen juist is.     

Ik vind het eveneens verdacht dat de alternatieve media het bestaan van virussen nauwelijks in twijfel trekt.