sadistische psychopaat   Wat vrijwel niemand op deze wereld lijkt te begrijpen, is dat psychopathie de kern is van de vaccingenocide. 

Psychopathie is niet het eufemisme dat ons wordt voorgehouden. In werkelijkheid is het een sadistische persoonlijkheidsstoornis. Psychopaten zijn sadisten van de ergste soort.  




Het volgende artikel is een lezersbijdrage:

Het zegt genoeg dat zowel psychopathie als de sadistische persoonlijkheidsstoornis niet zijn opgenomen in de DSM.

Wat is de reden dat de Rothschildmaffia zich bezighoudt met satanisme? Psychopathie. Je moet eerst een psychopaat (sadist) zijn om een satanist te kunnen zijn.  

Satanisme = sadisme = psychopathie  

Hollywood producer John Paul Rice noemt het beestje bij de juiste naam. Hij zegt: ‘Deze mensen zijn geen pedofielen. Het zijn psychopaten. Deze mensen vermoorden kinderen, omdat het hen plezier geeft.’  

De meeste websites leren ons dat psychopathie een gebrek is aan geweten en empathie. Dat is echter slechts een deel van het probleem. In wezen is dat de definitie van een sociopaat. Het verklaart dat iemand anderen kwaad kan doen zonder ervan wakker te liggen. 

Het verklaart niet waarom psychopaten anderen daadwerkelijk kwaad doen en waarom ze een onhoudbare drang voelen om anderen compleet te vernietigen. Om dat te begrijpen, moeten we kijken naar wat een psychopaat drijft. De belangrijkste drijfveer van een psychopaat is MACHT (sadisme). 

Kijk eens goed naar de ware ongecensureerde definities van sadisme en psychopathie: 

Definitie sadisme 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, gaat het bij sadisme niet om het genieten bij het zien van bloed, maar om het genieten van de MACHT die de dader heeft over het slachtoffer. Sadisten genieten ervan om anderen te laten lijden, omdat het een gevoel van macht geeft. 

Definitie psychopathie 

Aan de hand van de omvangrijke bijlage bij de checklist van de Canadees forensisch psycholoog Dr. Robert D. Hare en de analyses van criminoloog Scott Bonn kunnen we afleiden dat we psychopathie kunnen definiëren als een dwangmatig verlangen om absolute MACHT over anderen uit te oefenen, waarbij hersenspoelen, uitbuiting, slavernij, intimidatie, verkrachting, marteling en moord, voorbeelden zijn van het uitoefenen van macht. 

Zie je de overeenkomsten tussen beide definities? Psychopaten zijn sadisten! 

Psychopaten genieten niet alleen van het uitoefenen van sadistische activiteiten, ze worden er zelfs high van, omdat hun hersenen vanwege een hyperreactief beloningssysteem overspoeld raken met adrenaline en dopamine. Ze zijn letterlijk verslaafd aan de beloning die ze van hun hersenen ontvangen als ze anderen pijn doen. Een ergere stoornis kun je toch niet bedenken.....  

We zouden ook kunnen zeggen dat psychopathie een combinatie is van sadisme en grootheidswaanzin. Psychopaten geloven dat ze God of de Duivel zijn en daarom omringen ze zichzelf graag met spiritualiteit en symboliek (dit zien we terug in het satanisme en de vrijmetselarij). Ook tijdens het martelen en moorden identificeren ze zich met een heldfiguur, god of de Duivel. Vanwege hun pathologische gevoel van superioriteit voelen psychopaten zich gerechtigd om anderen kwaad te doen. In hun ogen zijn we niets anders dan objecten/vee/slaven en verdienen we het om te worden afgeslacht. 

Het sadisme van psychopaten uit zich tevens seksueel. Het seksueel verminken en doden van onschuldige mensen vinden psychopaten plezierig en opwindend. Voortdurend zijn ze op zoek naar mogelijkheden om deze behoeften te bevredigen. 

Ze zijn zelfs zo extreem sadistisch dat ze hun agressie het liefste richten op kinderen. Hoe onschuldiger het slachtoffer is, hoe gruwelijker de misdaad is, hoe grootser ze zich voelen, hoe meer ze ervan genieten. Ze zijn er trots op hoe slecht ze zijn. Voor een psychopaat geldt dat alles wat slecht is, is goed.  

Het grote verschil tussen een psychopaat en sociopaat is dat een psychopaat sadistisch is. Psychopaten willen op de eerste plaats anderen vernietigen en genieten van de daad van vernietiging, terwijl sociopaten een doel nastreven en bereid zijn anderen te vernietigen in het proces om hun doel te bereiken. 

In de regering vinden we zowel psychopaten als sociopaten. Zij voeren orders uit van de psychopathische Rothschild maffia om de samenleving te vernietigen in ruil voor geld en roem. 

Meer over de sadistische aard van psychopaten vind je hier en hier

De werkelijke omvang van psychopathie 

David Icke noemt de Rothschildmaffia ‘de superpsychopaten’. Hij benadrukt dat het aantal psychopaten vele malen groter is dan de 1% die ons wordt voorgehouden en zelfs nog meer dan 4%. 

Ook andere bronnen vermelden dat het werkelijke aantal psychopaten waarschijnlijk ergens ligt rond 6% van de bevolking. Dat zou betekenen dat maar liefst 1 op 17 mensen een psychopaat is.  

Waarom worden er elk jaar 40 miljoen kinderen verhandeld voor seksueel misbruik en werken wereldwijd overheden, ziekenhuizen en de kinderbescherming hieraan mee? Omdat er een half miljard sadistische psychopaten op aarde rondlopen. Het kwaad bestaat! Het is overal om ons heen! Overal! 

David Icke legt uit dat er geen landen zijn die tegen andere landen strijden, omdat alle leiders psychopaten zijn die met elkaar samenwerken om de bevolking te vernietigen. 

Als je dit gaat beseffen, ga je de wereld vanuit een totaal ander gezichtspunt bekijken. Dan hoef je niet meer te kiezen voor welke leider, welke politieke partij of welk land je bent. Dan zijn er geen kanten meer te kiezen. 

Er is maar één strijd in deze wereld: 

De strijd van de psychopaten tegen de rest van de mensheid. 

Wie ben ik? 

Misschien vraag je jezelf af of ik een psycholoog ben. Nee dat ben ik niet. Wellicht is dat juist de reden dat ik beschik over een schat aan waardevolle kennis.    

25 jaar geleden werd ik ernstig ziek en ontdekte ik dat er iets goed mis is in de gezondheidszorg. Daar begon mijn eindeloze zoektocht naar de waarheid. Van het één rolde ik in het ander. Ik bestudeerde de activiteiten van farmaceutische industrie, de Rothschilds, hun globalistische organisaties, de corrupte overheden, het satanisme….  En zo kwam ik in een steeds dieper gat van duistere zaken terecht die het daglicht niet kunnen verdragen. 

Het ontbrekende puzzelstukje vond ik toen ik zelf slachtoffer werd van een satanische psychopaat met wie ik 24 uur per dag samenleefde. Dat gaf antwoord op de grote vraag WAAROM? Waarom doen deze mensen ons deze verschrikkingen aan? Wie zijn deze mensen? 

Na de pijnlijke ervaring heb ik me volledig in een studie psychopathie gestort. Al snel had ik door dat psychopathie zwaar wordt gecensureerd. 

Om hun psychopathische aard te verhullen, heeft de Rotschildmaffia veel energie gestoken in het verspreiden van desinformatie. Vals wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt om ons op het verkeerde been te zetten en internettrollen zwakken de ernst en omvang van psychopathie af. 

Er is bijna geen psycholoog of psychiater die degelijke kennis heeft van psychopathie, omdat het farmakartel het educatiemateriaal van de psychologische opleidingen verzorgt en er slechts een paar basisprincipes over psychopathie worden onderwezen. Is het niet verdacht dat psychologen nauwelijks iets leren over de ernstigste stoornis die er bestaat? 

De censuur en misleiding wordt nog duidelijker als we de corrupte DSM, de handleiding voor psychiaters om mensen te diagnosticeren, onder de loep nemen. De sadistische persoonlijkheidsstoornis is hierin niet opgenomen. Psychopathie en sociopatie vallen onder de noemer ‘Antisociale Persoonlijkheidsstoornis’, wat je kunt zien als een grote mand waarin al het criminele gedrag wordt gestopt, zodat ernstige stoornissen niet kunnen worden gedetecteerd. 

Anderzijds worden honderden normale menselijke emoties onterecht als stoornissen bestempeld. De stoornissen worden gewoon uit de mouw geschut om mensen giftige medicijnen toe te kunnen dienen. Bekijk de navolgende documentaire die de fraude in de DSM en de geestelijke gezondheidszorg blootlegt. Psychiaters hebben er baat bij om je een stoornis aan te praten. Het is hun inkomstenmodel


Videolink

Hetgeen ons is geleerd over geestelijke en lichamelijke gezondheid is een aaneenschakeling van leugens en misleiding en zou opnieuw moeten worden onderzocht middels onafhankelijk onderzoek.  

Dankzij mijn persoonlijke ervaring, kritische houding en brede kennis ben ik vaak in staat om de waarheid van misleidende censuur te onderscheiden en kan ik verbanden leggen. Zoals Jan Storms heeft gezegd: 'Je kunt wel studeren over psychopathie, maar er gaat niets boven een ervaring in het wild.’  

Mijn informatie ontrafelt misschien wel het grootste geheim op aarde, namelijk de onderliggende oorzaak van de vaccingenocide, gewelddadig seksueel kindermisbruik en alle oorlogen in de geschiedenis. 

Moest ik soms de ontberingen doorstaan vanwege een missie?  

Ik ben jullie zeer erkentelijk ben voor het publiceren van mijn werk. Ongetwijfeld mag de gecontroleerde oppositie niet schrijven over de psychopathische aard van de Rothschildmaffia.  

Wie zijn de mensen die aan de touwtjes trekken?  

Wat ik mis in jullie eigen verhaal (zie hier en hier) is de verwijzing naar psychopathie. Jullie schrijven regelmatig over de psychopathische aard van de politici en hebben het daarbij niet over de Rothschildmaffia. 

Is de reden daarvan dat jullie denken dat de Rothschilds zijn bezeten door duistere krachten? Daar vind ik veel voor te zeggen, maar het één sluit het ander niet uit. Het is goed mogelijk dat alle psychopaten zijn bezeten door duistere krachten, want er is niets menselijks aan een psychopaat. Wat ik objectief kan vaststellen, is dat de Rothschilds in elk geval óók psychopaten zijn. Ze hebben de karakteristieken van psychopaten. Ook het satanisme is uitgesproken psychopathisch

Waarschijnlijk geloven de Rothschildmaffia/satanisten werkelijk dat ze hun god Lucifer (de Duivel) vertegenwoordigen en dat ze bloedoffers moeten brengen om hun macht te vergroten. Vanuit hun ijdelheid hebben psychopaten immers waanideeën dat ze bovenmenselijk zijn. Alles draait om grootsheid/macht. Of misschien zijn het geen waanideeën en zijn de psychopathische satanisten inderdaad bezeten. 

Dat de Rothschildmaffia opereren als een sekte, is een ander kenmerk van psychopathie. Alle sekteleiders zijn psychopaten. Psychopaten kunnen niet alleen de meest intelligente individuen laten denken en doen wat ze willen; ze zijn ook in staat zijn om grote groepen mensen of hele naties onder hun controle te dwingen. 

Om iemands kritisch denkvermogen te overweldigen, maken psychopaten (en sekten) gebruik van dwang- en controletechnieken zoals slaapdeprivatie, hypnose, de kracht van suggesties, herhaling, drogeren, bang maken en fysieke en emotionele isolatie. Ze destabiliseren je kijk op de werkelijkheid. En als je geest wordt bedreigd, keer je steeds terug naar de veiligheid van je leider (overheid). 

In wezen vind ik het feit dat de Rothschilds afstammen van de Chazaren van ondergeschikt belang. Het land of ras waarvan je afstamt, bepaalt immers niet of je een goed mens of een slecht mens bent. Onder elke bevolking heb je goede en slechte mensen. Het gaat erom met welk type hersenen je wordt geboren. Dat de Rothschild maffia psychopaten zijn, is bepalend voor hun kwaadaardigheid en voor alle keuzes die ze maken.  

De Rothschildmafia zal doorgaan totdat ze de hele wereld in handen hebben en iedereen tot slaaf hebben gemaakt. Ze doen dat omdat het psychopaten zijn, niet omdat ze afstammen van de Chazaren.  

Niet alleen de Chazaarse koningen hielden zich bezig met kindermisbruik, kindermoord en veroveringen. Dat geldt voor de meeste koningen. Psychopathie is van alle tijden en machtsfuncties worden van oudsher per definitie uitgeoefend door psychopaten. 

Hoe lossen we het op?  

Informeer zo veel mogelijk mensen dat alle machtposities zijn ingenomen door psychopaten die ons via hun vaccinatieprogramma’s van de aardbodem willen vegen en tot slaaf willen maken. Zonder de psychopaten in de mainstreammedia die als spreekbuis voor de superpsychopaten fungeren, zou er geen pandemie zijn. Informeer vooral ook dokters, politiemensen, etc. 

Voor veel mensen is het te ver van hun bed om te kunnen geloven dat er aan de top wordt samengewerkt in een complot. Mensen nemen aan dat anderen dezelfde emoties hebben als zij zelf en projecteren hun eigen emoties op anderen. Ze zeggen: ‘Dat zou iemand nooit doen!’, terwijl ze eigenlijk bedoelen:’ Dat zou IK nooit doen!’ 

Daarom is het van belang erop te wijzen dat we te maken hebben met psychopaten die niets menselijks hebben. Psychopaten zijn niet in staat het brede scala aan menselijke emoties te voelen en hebben niets anders dan kwaad in de zin. Ze bezetten al duizenden jaren de machtsfuncties, omdat ze liegen, manipuleren, intimideren, roven en moorden om de top te bereiken. Het ligt in de aard van psychopaten om samen te werken in een complot. Ze zijn zich bewust als groep en trekken als kind al naar elkaar toe om andere kinderen te intimideren. Op oudere leeftijd voegen ze zich bij criminele organisaties, nemen deel in gezamenlijke collusies of sluiten zich aan bij de geheime diensten. 

Vanuit hun aard zijn psychopaten sadistisch en moordenaars. Dit is het probleem van onze samenleving. Er bestaan geen ‘lichte’ vormen van psychopathie. Bezitsverkrijging over het stoffelijk overschot van het slachtoffer is de meest bevredigde vorm van macht voor een psychopaat. Ben je in een relatie met een psychopaat beland, reken maar dat je in het geheim beetje bij beetje wordt vergiftigd totdat je zogenaamd sterft aan een ‘natuurlijke’ dood.  

Psychopathie is inherent aan een hiërarchisch systeem. Als je de ene psychopaat verwijdert, wordt deze vervangen door een andere psychopaat. Onze focus zou daarom niet gericht moeten zijn op het ten val brengen van de Rothschild maffia, maar op het ten val brengen van het hiërarchisch en financieel systeem. 

Alleen door het heft in eigen hand te nemen en door niet meer mee te werken aan alles dat het systeem ondersteunt, kunnen we de psychopaten verslaan. 

Zoals Erick van Dijk terecht opmerkte, zou er een testprocedure moeten komen om te voorkomen dat psychopaten, sociopaten en narcisten op posities van macht terechtkomen. ‘Want een leider van een land bestuurt niet één voertuig maar miljoenen tot honderden miljoenen levens.’ Er kunnen bijvoorbeeld PET scans worden gemaakt om te zien of bepaalde delen van de hersenen inactief zijn, wat het geval is bij psychopathie. 

En ja, er moet inderdaad onderzoek worden gedaan naar de aanpassing van het DNA van psychopaten, want hun genetica ligt ten grondslag aan hun psychopathie. Eerder heb ik uitgelegd welke genen onder meer bij psychopathie zijn betrokken.  

Het paradoxale is dat de Rothschild superpsychopaten zich bezighouden met de aanpassing van ons DNA