zal de EU in elkaar storten?   Aangezien we leven in een tijd van grote veranderingen staat Nostradamus weer volop in de belangstelling.

Dit, omdat gebeurtenissen nu misschien beter te plaatsen zijn en in dat kader kon er wel eens heel snel een eind komen aan de Europese Unie.Het volgende artikel is geschreven door dezelfde lezer die onlangs kwam met een aantal andere voorspellingen van Nostradamus.

Voorzag Nostradamus het einde van Babylon (EU) in november 2022?

Een aanvalsdatum van Rusland (8-nov 2022) geïnterpreteerd uit Centurie VII, vers 15

In Centurie VIII, vers 15 vond ik een link met de huidige oorlog in Oekraïne (Het noordoostelijk liggende land). Zie het laatste Nostradamus artikel.

 Nostradamus Centurie VIII, vers 15:
  • “Vers Aquilon grans efforts par hommasse: Grote Noordoostelijke inspanningen door een manwijf (m.i.: Urula Von der Leyen).
  • Presque l'Europe & l'univers vexer: Teisteren bijna heel Europa en de rest.
  • Les deux eclipse mettra en tel chasse: De twee eclipsen brengen de jacht teweeg.
  • Et aux Pannons vie & mort renforcer”. Grote levensgevaarlijke gevolgen voor Hongarije en omgeving (= oude romeinse provincie Pannonie).
De twee eclipsen brengen de jacht teweeg. Dit kan een tijdsaanduiding van Nostradamus zijn in het huidige jaar 2022, na twee eclipsen begint de jacht in het noordoosten. Het volgende blijkt uit de astrokalender (Bron: https://hemel.waarnemen.com/):
  • 16 mei 2022 en 8 november2022 vinden totale maanverduisteringen plaats, twee bloedmanen.  In 2023 en 2024 vinden geen volledige (maan) eclipsen plaats. In 2025 vinden wel twee volledige maaneclipsen en ook een zonneclips plaats.
Deze twee volledige Eclipsen van de maan (m.i. de 2 bloed manen in 2022) brengen volgens Nostradamus de “jacht” teweeg. Dit kan betekenen dat er vanaf 8 November 2022 een aanval van Rusland (of EU) kan komen, die leidt tot levensgevaarlijke gevolgen voor Hongarije en omgeving.

Aangezien er in 2023 en 2024 geen volledige maaneclipsen plaatsvinden avolgens de Astrokalender vallen die twee jaren af. Alleen in 2025 vinden drie eclipsen plaats, maar dan zal een “manwijf” weer richt het noordoosten actief moeten gaan worden. Ik denk hierom dat Nostradamus dit jaar 2022 bedoelde voor het begin van de “jacht”.

Zullen Rusland en zijn bondgenoten op 8 november 2022 een “jacht” veroorzaken? We lezen nu in de media dat de Russen 300.000 extra reservisten oproepen om Oekraïne de komende twee maanden te veroveren. Ook dreigt Poetin met kernwapens. Dit laat onze leider Rutte “Siberisch” koud. En Ursula zit als een koningin op haar Brusselse troon en voelt zich tevens oppermachtig. Tja, wat kan daar nou mis mee gaan? Natuurlijk hoop ik dat ik de mis heb met mijn interpretaties van Nostradamus, maar waakzaamheid blijft belangrijk.

Voorzag Nostradamus het einde van Babylon (EU) op 1-1 2024?

Ooit komt de EU als verenigd rijk tot een eind. Interpretatie van Nostradamus werk leidt tot een einddatum van de EU. Deze einddatum is gebaseerd op de volgende overwegingen:
  • Nostradamus brief uit 1558 aan Hendric V.
Nostradamus heeft in het jaar 1558 Na Chr. een brief geschreven aan de toekomstige Koning Hendric (de Grote Monarch). In de brief voorspelde hij grote gebeurtenissen voor Europa voor de nog komende eeuwen tot aan de komst van Hendric. Eén bepaalde zin ging over een komend rijk genaamd “Nieuw Babylon”. Citaat:

“In the spring there will be omens, and thereafter extreme changes, reversals of realms and mighty earthquakes. These will be accompanied by the procreation of the new Babylon, miserable daughter enlarged by the abomination of the first holocaust. It will last for only seventy-three years and seven months” (Nostradamus, De Salon, 27 juni 1558).

Hij noemt dit rijk een “ellendige dochter” die vergroot wordt door de verschrikkingen van de eerste Holocaust. De term Holocaust (“brandoffer”) is synoniem met de NAZI verschrikkingen op Joden tijden de tweede wereldoorlog (1939-1945). Volgens Nostradamus zal na deze eerste Holocaust in de lente van een bepaald jaar het “nieuwe Babylonische rijk worden gecreëerd. Deze profetie leidt als snel tot onderzoek van de officiële datum van de vorming van de Europese Unie. Dit wordt gevierd op de “Europa dag”, ook Dag van Europa genoemd. In de EU-landen wordt sinds 1985 op 9 mei een dag gevierd om stil te staan bij het feit dat op die datum in 1950 de Franse minister Robert Schuman een ambitieuze verklaring aflegde waarin hij voor een organisatie pleitte om Franse en Duitse productie van kolen en staal onder gemeenschappelijk beheer te plaatsen. Deze organisatie, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, welke ook openstond voor deelname van de andere landen van Europa, werd op 18 april 1951 bij het Verdrag van Parijs door Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux-landen opgericht en trad in 1952 in werking. Omdat op 9 mei 1950 met de Schuman verklaring het eerste doorslaggevende initiatief is genomen voor de naoorlogse Europese samenwerking en eenheid is tijdens de top van Milaan in 1985 besloten om jaarlijks 9 mei uit te roepen tot Europadag. [Bron Wikipedia).

Nostradamus noemt in zijn brief uit 1558 dat dit rijk slechts 73 jaar en 7 maanden zal bestaan. Indien men deze levensduurperiode bij deze stichting datum (9 mei 1950) optelt komt men tot het einde van dit EU rijk op 1- 1- 2024. (Let wel: indien de stichtingsdatum van de EU correct is geïnterpreteerd!).
  • Bijbel: De ondergang van Babylon: Openbaring 18:
18 Daarna zag ik een andere engel uit de hemel naar beneden komen. Hij had grote macht en de aarde werd door zijn glans verlicht. 2 Hij riep met krachtige stem: ‘Gevallen! De grote stad Babylon is gevallen! Zij is een woonplaats geworden voor demonen en een gevangenis voor alle boze geesten. Binnen haar muren wonen alle onreine en verachtelijke vogels. 3 Want alle volken zijn dronken gevoerd met haar razende ontucht. De koningen van de aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars van over de hele wereld zijn rijk geworden door haar grote welvaart.’4 Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga uit die stad weg, mijn volk. Anders wordt u medeplichtig aan haar zonden en zullen u dezelfde rampen treffen als haar. 5 God is haar misdaden niet vergeten. Haar zonden hebben zich hemelhoog opgestapeld. 6 Zet haar dubbel en dwars betaald wat zij u heeft aangedaan. Giet een brouwsel in haar beker dat tweemaal zo sterk is als wat zij voor u heeft gebrouwen. 7 Geef haar evenveel pijn en ellende als de luxe en overdaad waarin ze geleefd heeft.

 Zij zegt bij zichzelf: “Ik zit hier als een koningin op een troon. Ik ben geen weduwe, ik zal niet weten wat rouw of verdriet is.” 8 Omdat zij dat zegt, zal zij op één dag door allerlei rampen worden overvallen: door honger, dood en ellende, en zij zal door het vuur verteerd worden. Dat is de straf die de Here, de sterke God, haar geeft.

 ursula von der leyen, nostradamus

Conclusie:

Uit Openbaring 18 blijkt dat Babylon (EU) op één dag zal ten onder gaan. Zou het kunnen dat dit volgens Nostradamus voorspellingen op 1-1- 2024 plaatsvindt?