GeneticaVeel op deze wereld is te verklaren als je beseft dat er meerdere soorten mensen zijn.

Genetica speelt de hoofdrol in het menselijk gedrag, daarom zou de gedragsgenetica centraal moeten staan in de studie psychologie.  Het volgende artikel is een lezersbijdrage:

Leven we met 3 menssoorten op aarde? 

We zijn er altijd vanuit gegaan dat de mensheid uit één soort bestaat. Maar is dat wel zo? 

Volgens genetische analyses van Woodley (2010) is het aannemelijk dat we met meerdere menssoorten op aarde leven. Het is zelfs niet ondenkbaar dat de mens uit tientallen soorten zou bestaan. 

Mijn inschatting is dat we minimaal drie menssoorten kunnen onderscheiden, te weten: 
  • De neuro typische mens, ca. 74%   
  • HSP (hoog bewusten, empaten), ca. 20%  
  • Psychopaten, ca. 6%   
De scheiding tussen mensen op basis van soort (genetica) is van grotere invloed dan welk ander verschil tussen mensen dan ook. We beoordelen (of veroordelen) elkaar vaak op verschillen in uiterlijk, ras, religie, leeftijd, cultuur, geslacht, opleiding, opvoeding, status, etc. Dat valt in het niet als we kijken naar de verschillen op basis van menssoort. 

Tot welke menssoort we behoren, bepaalt immers of we goedaardig of kwaadaardig zijn. Het bepaalt onze gevoeligheid, ons empathisch vermogen, ons moraal, onze denkwijze, enz. 

Genetica speelt de hoofdrol in het menselijk gedrag, daarom zou de gedragsgenetica centraal moeten staan in de studie psychologie. 

In zijn boek “Political Ponerology' wijst Dr. Andrew Lobaczewski erop dat onder elk regime dat voornamelijk is samengesteld uit pathologische devianten, de wetenschap van de psychologie niet vrij kan bloeien, omdat het resultaat zou zijn dat het regime zelf als pathologisch zou worden gediagnosticeerd en zo "de man achter het gordijn" zou onthullen.  

Onze genetica heeft ook invloed op onze vatbaarheid voor mind-control. Dit  verklaart waarom je tegen het zwaar gehypnotiseerde deel van de bevolking kunt zeggen wat je wilt, maar waarbij duidelijk wordt dat wat je ook zegt, het niet tot hen zal doordringen. 

Neuro-typische mensen zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor mind control en sociale conditionering dan mensen die HPS (hoog sensitief) zijn, omdat bij neuro typische mensen het bewustzijn en onderbewustzijn verder van elkaar afliggen. Bij psychopaten zijn het bewustzijn en onderbewustzijn als het ware één en hun genetica is niet geprogrammeerd met morele waarden. Dit maakt hen ongevoelig voor mind-control. 

Er zijn sterke aanwijzingen dat we polytypisch zijn  

Diersoorten die uit meerdere soorten bestaan, worden polytypisch genoemd. Als een diersoort behoort één soort, spreken we over monotypisch. Het onderzoek van Woodley laat zien dat de mens hogere niveaus van morfologische diversiteit, genetische heterozygositeit en differentiatie bezit dan veel diersoorten die als polytypisch worden beschouwd.

Woodley presenteerde gegevens van een breed scala aan onderzoeken, waarin de genetische diversiteit van verschillende zoogdiersoorten wordt vergeleken op basis van heterozygositeit, wat een veel voorkomende indicator is voor genetische diversiteit. Chimpansees vertoonden een heterozygositeit van 0,63 - 0,73, wat erg lijkt op heterozygositeit gevonden bij mensen (0,588 - 0,807), terwijl chimpansees zijn onderverdeeld in vier ondersoorten. Sommige soorten zoals de grijze wolf vertoonden zelfs een lagere heterozygositeit (die overeenkomt met een lagere genetische diversiteit) dan mensen (0,528 versus 0,588 - 0,807), terwijl de grijze wolf is verdeeld in maar liefst 37 ondersoorten.. 

In het verleden werden meer dan 70 verschillende definities gebruikt om aan te geven wat een soort of een ondersoort is. Deze definities zijn achterhaald. In feite was ‘een soort’ een ondefinieerbare, niet-wetenschappelijke term. Werden deze definities soms gebruikt om ons op een dwaalspoor te zetten? 

Een dier werd gecategoriseerd onder dezelfde ondersoort indien ze sterk op elkaar leken (op basis van morfologische overeenkomsten) of er werd vanuit gegaan dat als dieren van dezelfde soort niet fokken en geen nakomelingen produceren, dat ze dan behoren tot een andere ondersoort. Dat is een verkeerde aanname. De reden dat ze niet kruisen, is meestal geografisch van aard. Daarnaast komt het voor dat dieren van dezelfde soort met elkaar fokken en nakomelingen produceren, terwijl ze tot een andere ondersoort behoren. 

De juiste methode om soorten en ondersoorten te onderscheiden is genetische analyse. Daarmee kunnen alle oude definities de prullenbak in. Niet alleen de mens, maar ook de meeste dieren zijn onjuist gecategoriseerd. Zo bestaan tijgers slechts uit twee ondersoorten, terwijl men voorheen dacht dat ze uit 9 ondersoorten bestaan. 

De ontdekking van de dubbele helix van DNA leidde tot de creatie van nog een nog nauwkeuriger criterium om soorten te kunnen onderscheiden. Gebaseerd op een boek uit 1980 door biologen Niles Eldredge en Joel Cracraft, onder de definitie van een fylogenetische soort, kunnen nu diersoorten die genetisch slechts 2 procent van elkaar verschillen, als afzonderlijk worden beschouwd. 

Eugenetica 

Als we deze nieuwe zorgvuldige methode hebben om soorten te kunnen onderscheiden, waarom gaan we dan niet hard aan de slag om uit te zoeken uit hoeveel soorten en ondersoorten we eigenlijk zelf bestaan? 

Natuurlijk weet de Rothschild maffia allang met welke menssoorten we op aarde leven en om welke typen DNA het gaat. Ze doen al lange tijd onderzoek naar het DNA van de mens. 

We worden al een paar eeuwen bewust weggehouden van de werkelijke kennis over genetica, psychologie, gezondheid, voeding, de geschiedenis, de kosmos, het ontstaan van de mensheid, enz. 

Het grote gebrek in de huidige psychologische wetenschappen is dat het niet is gericht op gedragsgenetica. 

Sinds de jaren vijftig worden studenten psychologie aangemoedigd om zich te richten op omgevingsinvloeden voor het verklaren van gedrag, zodat de mens vooral niet wordt gestimuleerd om onderzoek te doen naar haar genetica, want dan zouden we er wel eens achter kunnen komen dat er een sadistische eugenetische menssoort onder ons leeft, waartoe onze machthebbers behoren. 

Deze megalomane menssoort vindt haar eigen psychopathische DNA superieur en voelt zich daarom gerechtigd om onze menssoort volledig uit te roeien, zodat alleen het psychopathische DNA overleeft. 

De COVID-vaccinaties zijn puur eugenetica. Voor de Rothschildmaffia draait alles om het vernietigen van ons DNA (genetisch modificeren), zodat we worden omgevormd tot hybriden en ons menselijk DNA straks niet meer bestaat. Ze houden zich al lange tijd bezig met het aanpassen van ons DNA

Zoals Putin meldde in zijn toespraak, hebben de nazi’s de tweede wereldoorlog gewonnen. Onze leiders zijn nazi’s (psychopaten/eugenisten). 

De vaccinatieprogramma's zijn niets anders dan eugenetica door de nazi's. Ze ronden nu af waar ze al voor de tweede wereldoorlog mee zijn gestart. 

Via de PCR-test meten ze in hoeverre we al zijn omgevormd tot patenteerbare hybriden. Sinds een uitspraak van de rechter in 2013 zijn alle mensen die zijn gevaccineerd met mRNA vaccins wettelijk gezien niet langer menselijk, maar trans-humaan en genieten ze geen mensen- of andere rechten meer. 

Wat is de reden dat Bill Gates zo aandringt om ons te vaccineren? Hij is een psychopathische eugenist..Kijk naar deze korte video waarin hij op sadistische wijze zegt dat hij kinderen genetisch modificeert:  


Bill Gates zegt letterlijk: 

"We nemen dingen die genetisch gemodificeerde organismen zijn, en injecteren ze in de armen van kleine kinderen; we schieten ze gewoon in de ader." 

De aanpassing van onze genen via vaccins en medicijnen ligt aan de basis van ziekten als AIDS, autisme, de coronavarianten, apenpokken, polio en andere ziekten. 

Er zijn bronnen die speculeren dat ons originele (goddelijke/natuurlijke) DNA mogelijk al eerder in de geschiedenis aangepast.  

Alle ellende op deze wereld, de vaccingenocide en alle oorlogen draaien maar om één ding: de strijd tussen de verschillende menssoorten. 

Hoe is kwaadaardig DNA in de mens terecht gekomen?  

De aangeboren capaciteit om emoties te kunnen voelen, is wat ons goedaardig maakt. Emoties vertegenwoordigen als het ware het natuurlijke/goddelijke DNA. Emoties vormen de kern van de mens. Psychopaten worden geboren met kwaadaardig (duivels) DNA. Vanwege hun afwijkend DNA, kunnen zij niet het brede scala aan menselijke emoties voelen. Hun ziel ontbreekt.

Als we onze emoties (de ziel, het hart) tijdens ons leven loskoppelen van ons lichaam en de geest, dan worden we sociopaten. Dan verliezen we onze goddelijkheid/ (goedaardigheid) en worden we kwaadaardig. Er zijn echter veel aanwijzingen dat er bij sociopaten sprake is van genetische predispositie. Dat wil zeggen dat deze mensen vatbaarder zijn om sociopaat te worden vanwege hun genetische aanleg. In feite behoren sociopaten dan ook tot een andere menssoort. Ons DNA is zeer bepalend voor ons gedrag. 

Onderzoeker James Fallon heeft in zijn boek ‘de psychopath inside’ de genetische compositie van de hersenpathologie van psychopathie gepubliceerd.  De belangrijkste genotypen die hierbij zijn betrokken, zijn: DRD4 7R-allel en 4R/2R-allel; MAOA 3R-allel; DRD2 Al en A2 allel; 5HTTPLR lang allel; COMT Val-allel. Al deze genen en genotypen spelen een rol in de hersenstructuur van psychopaten, hun hersenfuncties, hun emotionaliteit en hun hormonale niveaus. Het veroorzaakt inactiviteit van de orbitofrontale cortex, kleinere limbische systemen, kleinere amygdala, verschillen in verbindingen van amygdala naar prefrontale cortex en ook een langer en groter corpus callosum. De hersenen hebben meer theta-hersengolven in normale waaktoestanden, een snel samentrekkend ADHD-jagersbrein en een hoog testosteron / laag actief cortisol-hormonaal evenwicht. 

Dit is belangrijke informatie, omdat het laat zien dat het brein van de psychopaat niet zomaar een paar verkeerde of verbroken verbindingen betreft, maar een compleet andere variant. We hebben te maken met een andere menssoort, een zeer kwaadaardige. 

Volgens Dr. Reid Meloy zijn de hersenfuncties van de psychopaat vergelijkbaar met die van reptielen. Zowel psychopaten als reptielen hebben geen gedrag dat voortkomt uit het emotie genererende limbische systeem, welk systeem afwezig is bij reptielen en onderactief is in de hersenen van de psychopaat. 

Volgens Helma Broekman zou het DNA van een reptielensoort vermengd zijn met ons natuurlijke/goddelijke menselijke DNA. Dit zou dan het kwaad (de psychopaat) in de mens hebben gebracht. Ze legt uit dat er bewijzen zijn, zoals skeletten die zijn gevonden, dat we in het verleden samen met een reptielachtige mensensoort op aarde hebben geleefd. Ook diverse andere bronnen beweren dat de elites een hoog percentage reptielen DNA bevatten. 

Dit is natuurlijk maar een speculatie. We zouden hier meer onderzoek naar moeten verrichten. 

Wakkere mensen zijn vaak HSP  

Veel van de wakkeren onder ons zullen HSP (hoog sensitief) zijn. Mensen die HSP zijn, worden ook wel hoog bewusten of empaten genoemd. Zij hebben beter toegang tot het onderbewustzijn dan neuro typische mensen, daarom zijn ze minder gevoelig voor mind-control en sociale conditionering. Ze zijn zich bewust van wat ze zijn en van de wereld om hen heen. Dit is genetisch bepaald

De website Humans are free legt uit dat empaten het soort mensen zijn dat het vertrouwen in overheidssystemen is kwijtgeraakt. In de ogen van een empaat heeft geen enkel debat zin. Links versus rechts, zwart versus blank, moslims versus christenen, feminisme tegenover machismo, zijn argumenten waar ze niet in geïnteresseerd zijn. Ze hebben de intuïtie - en ze zijn zich er niet altijd van bewust – dat al die ideologieën de verkeerde kant op gaan, tegen de natuur in.  

De wereld is voor deze mensen te giftig, omdat ze de wereld zien in al haar glorie, inclusief het goede en het slechte, waardoor ze zich vaak terugtrekken en hun eigen koers varen. 

Op de website van Saskia op de Weegh vond ik een interessante omschrijving van HSP. Een hoge intelligentie wordt vaak hoog gewaardeerd in de samenleving, maar in wezen is een hoog bewustzijnsniv eau (HSP) de factor waar het andere onder past. Bewustzijn is helder kunnen zien, voelen en weten. Om tot die hoogte te kunnen stijgen, hebben hoog bewuste mensen een andere manier van denken en een ander bewustzijnsniveau gekregen. Hoogbewusten zijn veelal vrij extreme zoekers. Mensen die een heel groot deel van hun leven bezig zijn met het zoeken naar nieuwe ontwikkelingen, nieuwe informatie, nieuwe duidingen, nieuwe waarheden.  

De mate van bewustzijn bepaalt ook de mate van sensitiviteit, daarom gaat hoog bewustzijn meestal samen met het vermogen om te voelen wat anderen voelen (empathie). Bewustzijn heeft één belangrijke eigenschap: waarnemen en voelen.  

Hoewel hoog bewustzijn is aangeboren, kan het zijn dat je hoger bewustzijn is onderdrukt. Op het moment dat je bewustzijn zich verruimt, zul je merken dat je steeds sensitiever wordt. Als mensen ontwaken, gaan ze door dit toenemende bewustzijn dieper ervaren, voelen en kijken. 

Vaak wordt HSP gezien als een aandoening die je zou moeten behandelen. In mijn ogen is het geen aandoening, maar juiste een gave om alles in de omgeving sterker te kunnen voelen en waarnemen.