new age, opgericht door Illuminati   Een religie die steeds meer aan populariteit wint, is de moderne spiritualiteit, ook wel "New Age" genaamd.

Weinig mensen realiseren zich dat New Age is opgericht door de illuminati met het doel een Nieuwe Wereldreligie te vormen.Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

New Age is de nieuwe Wereldreligie

Een religie die steeds meer aan populariteit wint, is de moderne spiritualiteit, ook wel "New Age" genaamd.

Weinig mensen realiseren zich dat New Age is opgericht door de illuminati met het doel een Nieuwe Wereldreligie te vormen. De illuminati streven naar zowel een één-wereldregering als een één-wereldreligie.

Op het oog lijkt New Age een vrijblijvend gedecentraliseerd geloof, zonder een heilige tekst, maar niets is wat het lijkt. New Age heeft wel degelijk hele specifieke geloofsovertuigingen die over de hele wereld worden verspreid via de Verenigde Naties en door zogenaamde ‘lichtwerkers’ (Satanische vrijmetselaars).

Hoewel niet alle spirituele leiders en mensen die New Age verspreiden Satanisch zijn en niet elk element van New Age Satanisch is, is de kant van New Age die te maken heeft met spiritualiteit en het occulte, volledig geworteld in het Satanisme.

De term ‘New Age’ refereert naar een tijdperk van verhoogd bewustzijn en de grote ontwaking. Dit klinkt te mooi om waar te zijn en dat is het ook. In werkelijkheid is New Age niet een tijdperk waarin ons bewustzijn wordt verruimd, maar een tijdperk waarin Lucifer (de Duivel) regeert en we ons bewustzijn verliezen. Lucifer wordt door de Satanisten beschouwd als de ware verlosser van de mensheid.

De illuminati zullen hun leugens altijd verpakken in iets wat liefde lijkt te zijn. Je vangt nou eenmaal meer vliegen met honing dan met azijn. De belangrijkste emoties die van oudsher door psychopathische regimes worden misbruikt om de geest van de mens te beheersen, zijn angst en liefde.

In hun zoektocht naar betekenis in het leven, laten veel zielen zich onbewust meeslepen in New Age. Ze raken betrokken bij een breed scala aan occulte onderwerpen en geloven erin uit onwetendheid, omdat het vergezeld gaat van een boodschap van liefde en verbondenheid.

New Age praktijken, zoals yoga, meditatie, mindfulness, magie, waarzeggerij, kristallen, reiki, tarotkaarten, geloof in spirituele gidsen, zen, metafysica, astrologie, aura's, zelfhypnose, wierook, slingers, telekinese, hersengolven, helderziendheid, vorige levens, reïncarnatie, de pijnappelklier (het derde oog), chakra's, bio-elektrische technologie, astraal reizen, de Kundalini-slang en trance, lijken op het eerste gezicht onschuldig.   

Maar als we elk van deze onderwerpen afzonderlijk bekijken en onderzoek doen naar hun oorsprong, zien we dat ze satanisch zijn en dat sommige praktijken zelfs gevaarlijk kunnen zijn.

Meditatie is een mind-control instrument dat je bewustzijn kaapt en je angstig maakt. Het schakelt je gedachten uit, wat de geest wijd open zet, zodat je geen controle meer hebt over wat erin komt en je hersenen kunnen worden geprogrammeerd.

Om ons bewustzijn te verhogen, zouden we de hersenen juist zo veel mogelijk moeten trainen en niet moeten uitschakelen.

In een video van Steven Bancarz worden meerdere onderzoeken getoond die laten zien dat meditatie op korte en lange termijn psychologische schade veroorzaakt. Het leidt onder andere tot angst, depressie, verwardheid, disassociatie, onzekerheid, suïcidaliteit en de verergering van trauma’s.

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat meditatie je geest openstelt voor een totale overname van demonische krachten. 

Astraal reizen (uit het lichaam treden) is een ander element van New Age dat demonisch is (zie video van Steven vanaf 23 minuten).

Als je “verlicht” wilt worden in de New Age praktijken, is het enige wat je hoeft te doen, het bezoeken van de Satanische website "de Vreugde van Satan". Je kunt dit allemaal leren van hun hekserij-index, hun informatie over de menselijke geest en hun index van satanische meditaties.

Een absolute must om te kijken, is de volgende uitstekende documentaire die laat zien hoe de New Age de hele wereld in haar greep heeft en hoe deze hindoeïstische sekteachtige praktijken vanuit India naar het Westen zijn gebracht:
 

De invloed van de New Age Beweging is erg succesvol gebleken in het samenbrengen van alle religieuze tradities onder één gemeenschappelijke vlag.

Om het geloof in de God van de Christenen en de Islam te vernietigen, wordt geprobeerd mensen te verleiden door te suggereren dat God in de mens zelf zit. New Age leert ons dezelfde leugen die Satan aan Eva vertelde in de tuin, namelijk dat we zelf als God kunnen worden.

Men stelt dat de mensheid is ontstaan door de creatie van het bewustzijn via een energie/kracht vanuit het universum. Deze energie wordt beschouwd als ‘De Schepper’ van de mensheid (God). 

Aanhangers van New Age geloven in reïncarnatie en karma. Karma zijn de acties van een individu in dit leven die gevolgen hebben voor volgende levens. Door goed te leven, kun je de eindeloze cyclus van karma stoppen en evolueren naar de Goden. Daarvoor moet je dan wel je eigen verlangens opofferen en toegewijd zijn aan de New Age Goden. Als je een ander leed berokkent, zal je daarvoor moeten boeten in een volgend leven.

Zoals bovengenoemde documentaire laat zien, heeft het geloof in karma en reïncarnatie dramatische gevolgen in India. Gehandicapten worden in de steek gelaten, omdat men denkt dat mensen die lijden, een slecht mens waren in een vorig leven. Tony Sayers legt uit dat het geloof in karma is bedoeld om ons te onderdrukken.

Verder stelt New Age dat mensen die vasthouden aan hun eeuwenoude religie (Christendom, Islam, Jodendom), blijven hangen op een laag niveau (lage frequentie) in hun karma en daarom nooit kunnen ontsnappen uit de cyclus van karma. Het gaat zelfs zo ver dat mensen die niet willen meedoen in New Age spiritualiteit, ervan worden beschuldigd hun energie te geven aan kwaadaardige demonen en anderen tegen te houden in hun persoonlijke revolutie.

Ondanks hun vermeende beweringen van universele broederschap en tolerantie, waarschuwt New Age voor een komende confrontatie met al diegenen die zich verzetten tegen de transformatie naar de New Age religie. Iedereen moet meedoen in deze wereldwijde sekte. Doe je dat niet, dan word je beschouwd als een gevaar voor de samenleving.

New Age promoot eenheid, verbondenheid en universele broederschap. Niet alleen om zieltjes te winnen, maar ook om collectivisme aan te wakkeren, wat aan de basis ligt van totalitarisme en het uitsluiten en demoniseren van andersdenkenden die het niet eens zijn met de massa. Voor collectivisten is slechts één gedachtegoed toegestaan en ze verwachten dat je  jezelf opoffert voor ''het grotere goed'. Onafhankelijk denken, autoriteit in twijfel trekken en een eigen mening hebben, worden door collectivisten gezien als een vorm van geestesziekte.

 heskerij, new age

Het populaire idee van de New Age Beweging is: “Alles waarin je gelooft, wordt werkelijkheid. Als je negatief denkt of aan het kwaad denkt, wordt dat werkelijkheid.” Met andere woorden: het leert ons het kwaad en alles wat negatief is te negeren, zodat we de kwaadaardige plannen van de illuminati niet bestrijden.

Sommige lichtwerkers presenteren New Age als de bevrijding van de illuminati. Dit is de valse verlichting. Ze beweren dat de illuminati zijn bezeten door kwade demonen en dat we deze demonen voeden met onze energie als we tegen ze vechten. Als we niets doen, zouden de demonen geen vat op ons kunnen krijgen. Trap niet in deze val. Zoals filosoof Edwin Burke zei: “Het enige dat nodig is om het kwaad te laten zegevieren, is dat goede mensen niets doen.”

De waarheid is dat we als een gek informatie moeten delen en anderen moeten oproepen om nergens aan mee te werken dat het systeem ondersteunt. Wacht niet op een redder van bovenaf.

Een korte video waarin dit krachtig wordt verwoord, is de volgende:


Hoe is New Age ontstaan?

De grondleggers van de New Age filosofie (esoterische theosofie) zijn Satanist Helena Blavatsky en haar leerling Alice Bailey. Hun teksten zijn nog altijd de meest geciteerde onder de New Age verspreiders. Ook de beroemdste occultist die ooit heeft geleefd, Aleister Crowley, heeft een grote invloed op New Age gehad.

Helena Blavatsky, een 32e graad vrijmetselaar, wordt ‘de moeder’ van New Age genoemd. In haar hoofdwerk omschrijft ze Satan als “De enige echte God en de redder van de mensheid” en er worden meer dan 150 verwijzingen naar Satan gemaakt om hem te verheerlijken. 

Blavatsky was de medeoprichtster van een onderzoeks- en publicatie-instituut, de ‘Theosophical Society’, wat een grote invloed heeft gehad op het boeddhistische modernisme, de hervormingsbewegingen van de hindoes en de verspreiding van de gemoderniseerde versies van het hindoeïsme (New Age) naar het westen.

Televisieseries en films in het Westen verheerlijken het occulte en de oosterse mystiek met de intentie om het hindoeïsme naar het westen te brengen.

Guru's uit India worden afgeschilderd als Goden, terwijl het psychopathische sekteleiders zijn. De film van Ghandi diende als promotiemateriaal, maar Ghandi was geen haar beter dan de andere Guru's. Hij was een seksueel perverse psychopaat.

De belangrijkste New Age website en Youtube kanaal “Spirit Science” is gebaseerd op materiaal dat Lucifer (Satan) eert op dezelfde manier als Helena Blavatsky dat deed.

Op de website Conspiracyarchive lezen we dat Alice Bailey in 1920 de Lucifer Publishing Company stichtte. Twee jaar later werd deze naam gewijzigd in Lucis Trust, hoewel de Luciferiaanse overtuigingen bleven bestaan.

Lucis Trust is verbonden met de Council on Foreign Relations (CFR), de Bilderbergs en de Trilaterale Commissie. Tot de leden van de Raad van bestuur behoren onder meer John D. Rockefeller en Henry Kissinger. Deze organisatie voert een Luciferiaans masterplan uit voor de oprichting van het New Age tijdperk en is agressief betrokken bij het promoten van een globalistische ideologie.

Het werk van Bailey omvat onder andere een tienstappenplan om de mensheid voor te bereiden op de nieuwe wereldorde, wat niet alleen de basis vormde voor de New Age Beweging, maar ook de leidraad is voor veel programma's van de Verenigde Naties.

Onder de paraplu van de Verenigde Naties verspreiden ontelbare New Age groepen hun filosofie en praktijken wereldwijd. De VN en het Pentagon hebben hun eigen meditatieruimten. Alle leiders worden gevraagd te mediteren, want dat maakt onderdeel uit van het hersenspoelen.

De VN organiseert "mind-body-spirit festivals" die zijn toegewijd aan het samenbrengen van alle religies. Het is gericht op het verbinden van alle culturen, religies en rassen (een globalistische communistische eenheidsworst) onder het valse voorwendsel van het streven naar wereldvrede.

Eén van de leringen van New Age is de theorie van de zonnelogo's, de opgestegen meesters en de 7 stralen. De stralen zouden de mensheid helpen bij de verlichting en de oprichting van een nieuwe beschaving (het tijdperk van Aquarius). Een moderne versie van deze lering gebruikt niet meer de term zonnelogo’s, maar spreekt van ‘vibraties’ uit het Universum die ons DNA aanpassen en ons bewustzijn naar een hoger niveau tillen.

De boeken van Bailey maken duidelijk dat de zonnegod in werkelijkheid Lucifer is en dat de opgestegen meesters de vrijmetselaars zijn die de energie van Lucifer via de 7 stralen naar de aarde zenden.

Aleister Crowley, een 33e graad vrijmetselaar, die in de voetsporen van Blavatsky trad, noemde zichzelf “The Beast 666” en zei eens: “Ik was niet tevreden om gewoon in Satan te geloven, ik wilde zijn stafchef zijn.”  Hij heeft openlijk toegegeven bloedoffers te brengen aan demonen, waarvan hij geloofde dat ze zijn succes met magie op gang brachten.

Anton Levay, de oprichter van de ‘The Church of Satan’ en auteur van de Satanische Bijbel, beschuldigde de New Age beweging van het stelen van de religie van de Duivel. Hij zei: "New Agers hebben vrijelijk geput uit allerlei Satanisch materiaal en het aangepast aan hun eigen hypocriete doeleinden. Maar in werkelijkheid is alle 'New Age' etikettering een poging om het spel van de Duivel te spelen zonder zijn helse naam te gebruiken." (Geciteerd in Kerk van Satan, B. Barton, p.107).

Hoe vinden we geluk?

Het is begrijpelijk dat mensen houvast zoeken in spiritualiteit. Het is niet mijn bedoeling om mensen hiervan te weerhouden, maar om mensen bewust te maken van de gevaarlijke en duistere kant van New Age, alsmede om te waarschuwen voor valse verlossers die zeggen dat ze ons op een spirituele wijze willen bevrijden van de illuminati. 

Tucker Max: 

"De duivel komt niet gekleed in een rode cape met puntige hoorns, maar verschijnt in de vorm van alles wat je ooit hebt gewenst."

De truc om stress kwijt te raken en gelukkig te zijn, is volgens mij niet een zoektocht naar jezelf en het uitschakelen van je gedachten, zoals New Age dat propageert.

Zelf leef ik in een gemeenschap waar ik samen met anderen werk aan het opbouwen van de samenleving van onderuit, zodat de macht weer bij de bevolking komt te liggen. Als je samen iets opbouwt, geeft dit een gevoel van verbondenheid, zelfvertrouwen en kracht wat je niet voor mogelijk houdt. Het is fijn om samen te strijden.

Ik streef ernaar mijn droom te leven van samen delen en samen iets moois creëren voor de mensheid, alles in harmonie met de natuur. Niet gericht op een universalistische eenheidsworst, maar een wereld waarin we onze individuele verschillen waarderen en elkaar steunen om onze eigen talenten te ontwikkelen zodat ieder mens tot bloei kan komen.

 new age, satanisch, lucifer