farao bloedlijnen   De religie van de Illuminati is het Satanisme en wordt uitgeoefend in de hoogste graden van de geheime genootschappen.

Er zijn sterke aanwijzingen dat de vrijmetselarij een voortzetting is van de Satanische mysteriegodsdiensten van Babylon en Egypte.Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

Wordt de wereld bestuurd door farao-bloedlijnen?

Graag zou ik een alternatieve visie op de Illuminati willen delen. Mogelijk zijn ze al een paar duizend jaar aan de macht en stammen alle illuminati-leden af van de farao's uit het oude Egypte. 

Zoals de meeste lezers weten, zijn de Illuminati georganiseerd via verschillende geheime genootschappen, zoals de vrijmetselarij, om voor het publiek verborgen te blijven. Leden van de geheime genootschappen worden doorgeschoven naar machtsposities over de hele wereld. Inmiddels is in elk land ter wereld de democratie verworden tot een roterend dictatorschap, waarbij door de bevolking kan worden gekozen uit kandidaten die van tevoren zijn geselecteerd via de geheime genootschappen. 

De religie van de Illuminati is het Satanisme. Deze religie wordt uitgeoefend in de hoogste graden van de geheime genootschappen en betreft duistere rituelen, inclusief menselijke offers, seks-orgies, pedofilie, verkrachting, marteling en moord. 

Verschillende websites (zoals deze, deze, deze, deze, deze en deze) melden dat de vrijmetselarij de voortzetting is van de Satanische mysteriegodsdiensten van Babylon en Egypte, die de macht waren achter de koningen en farao’s en werden geregeerd door een opperste raad, een machtig Satanisch priesterschap. 

De stamboom van vrijwel elke keizer, koning en president uit de geschiedenis is te herleiden naar de farao’s uit het Oude Egypte. Velen van hen zijn verwant aan de Faraonische Merovingian bloedlijn. 

Diverse vrijmetselaars beschrijven in hun werk de relatie tussen de vrijmetselarij en de oude mysteriereligies. 

Manly P hall was misschien wel de beroemdste en belangrijkste vrijmetselaar (33e graad) van de 20e eeuw en werd vooral in de hogere echelons van de vrijmetselarij veel gelezen. Hij zegt in zijn boek “Secrets of freemasonry” dat de vrijmetselarij de schaduw is van de grote Atlantische mysterieschool. 

Alice Bailey, leerling van Helena Blavatsky, een 32e graad vrijmetselaar, wordt beschouwd als de grondlegster van de esoterische new Age filosofie en is de oprichtster van Luci’s Trust. Bailey schreef dat de opgestegen meester Djwhal Khul haar had ingefluisterd dat als “The Great One” (Satan/Lucifer) verschijnt, dan zullen de mysterie religies, die bewaard zijn gebleven via de vrijmetselarij, worden hersteld.  

Albert Pike, een 33e graad vrijmetselaar, geloofde dat de vrijmetselarij de heropleving is van de oude mysteriereligies (Albert Pike "Moraal en Dogma," p. 401). In een brief aan Mazzini, gedateerd 15 augustus 1871, schreef hij: “Zij zullen het ware licht ontvangen door de zuivere doctrine van Lucifer, die eindelijk in de openheid zal worden gebracht. Dit zal zowel het einde betekenen van het Christendom als het Atheïsme, beiden zijn overwonnen en tegelijkertijd vernietigd". 

De Illuminati staan erom bekend dat ze landen overnemen door infiltratie, omkoping, chantage en moord. Dat is effectiever dan oorlogvoering via legers. Zoals president J.F. Kennedy sprak tijdens zijn toespraak in New York op 27 april 1961, is er sprake van “een meedogenloze samenzwering die haar invloed uitbreidt door infiltratie in plaats van invasie, ondermijning in plaats van verkiezingen, intimidatie in plaats van vrije keuze en guerrillastrijders 's nachts in plaats van legers overdag”. 

Het is de vraag hoe lang het systeem van infiltratie al wordt toegepast. Zouden de farao’s uit Egypte deze truc soms ook hebben gekend? 

Historicus Sean Hross stelt dat de Egyptenaren eerst naar Israël zijn getrokken. Vervolgens hebben ze het Oude Griekenland en het Romeinse Rijk gesticht. Een paar eeuwen later zouden de Faraonische Romeinse keizers verantwoordelijk zijn geweest voor de oprichting van het Rijk der Chazaren. 

De relatie tussen het Jodendom en de mysteriereligies 

Volgens de Website The narrow way en de Joodse onderzoeker Henry Makow is de religie van de vrijmetselaars (het Satanisme) nauw verwant aan het Jodendom (de religie van de Farizeeën en de Talmoedische Rabbijnen van Israël). De Illuminati gebruiken de Joodse Kaballa als een van hun richtlijnen om de bevolking te onderdrukken. 

Wat de meeste mensen niet weten, is dat het Jodendom zijn oorsprong heeft in de mysterieschool van Egypte en Babylon. De Joden hebben de mysteriegodsdienst beoefend sinds zij uit Egypte werden verdreven (in de Bijbel beschreven als de Exodus). In Babylon bleven de Joden de mysteriegodsdienst beoefenen, die zij vastlegden in hun heiligste boeken, de Kabbala en de Babylonische Talmoed, een systeem van alchemistische zwarte magie rituelen, die de basis vormen van de Schotse rite van de Vrijmetselarij. 

Voordat deze boeken werden gepubliceerd, werd de zogenaamde kennis van de Mysteriën (vrijmetselarij) bewaard door een groep religieuze Joden. Deze Joden waren een occult priesterschap van verlichten, in de bijbel omschreven als de Schriftgeleerden en de Farizeeën, die de mysteriegodsdienst van Egypte beoefenden en door Jezus werden ontmaskerd als de vrijmetselaars. 

De Farizeeën geloofden dat koning Salomo de Messias was (1 Koningen 10:14).  De Bijbel laat echter zien dat koning Salomo de valse Messias is, want het woord van God kent het getal 666 toe aan koning Salomo. 

De zespuntige ster van David, die wordt gebruikt om het Jodendom te symboliseren, is in werkelijkheid een faraonisch symbool. Het is niet de ster van David, maar de ster van Salomo (the seal of salomo), de Joodse valse Messias, die afstamt van de farao’s. De zespuntige ster van Salomo is gecodeerd met het merkteken van het beest, de naam van het beest en het nummer van zijn naam. De occulte ster van Salomo, is een numeriek symbool met zes zijden, zes punten en zes driehoeken, en vertegenwoordigt het getal 666, wat het getal is van de naam van de Joodse valse Messias. 

Sean Hross legt uit dat alle koningen in Israël, inclusief koning Salomo (970- 931 v. Chr.) en koning David, afstammen van de Farao’s uit Egypte, wat logisch lijkt omdat Israël tot circa 900 v. Chr. nog deel uitmaakte van het oude Egypte en Egypte nog de macht had over Israël (destijds Israël en Juda genoemd) tot aan de Slag bij Karkemish (rond 606 v. Chr.). 

Enige tijd nadat de Joden moesten vluchten uit Egypte (de Exodus), vormde de “Joodse” koning Salomo plotseling een samenwerkingsverband met de farao en trouwde hij zelfs me de dochter van de Farao. Is dat niet erg verdacht? 

Het einde van de Oude Egyptische beschaving 

Aan de Oude Egyptisch beschaving kwam een einde na de verovering van Egypte door Alexander de Grote. Alexander de Grote (356-323 v. Chr.) is de zoon van Philip van Macedonië en Olympias die beiden behoren tot de Faraonische Merovingian bloedlijn. De Faraonische Merovingian bloedlijnen bleven dus Egypte besturen nadat het Oude Egypte voor de bühne “ten onder” was gegaan. 

In de Bijbel is vermeld dat de farao’s en hun leger verdronken in de zee. Dat is een metafoor. Uit oude geschriften kunnen we opmaken dat de zee symbool staat voor een massa aan mensen. Er wordt bedoeld dat de farao’s verdwenen in een zee van mensen.  De farao bloedlijnen deden zich niet meer voor als farao’s, zodat ze zich onder de mensen konden begeven zonder op te vallen (infiltratie), maar bleven in werkelijkheid gewoon aan de macht.  

Alexander de Grote stichtte tijdens zijn heerschappij de stad Alexandrië, één van de grootste centra voor esoterische kennis uit de oude Wereld. Alexander kreeg les van de Griekse filosoof Aristoteles, de leerling van Plato. 

Plato is een van de meest invloedrijke denkers in de westerse filosofie en de Stichter van de Atheense Akademeia, het eerste instituut voor hoger onderwijs in het Westen. Hij was een leerling van Socrates en een leraar van Aristoteles. Plato studeerde in Egypte om kennis over de oude mysteriereligies van de farao’s over te brengen naar Griekenland. 

Griekenland als kolonie van Egypte 

Eeuwenlang hebben geleerden de Griekse cultuur geïdentificeerd als de bron van de westerse beschaving, terwijl de Griekse cultuur een erfenis was, een kolonie, van de oude Egyptenaren. De oude Mysteriereligies zijn onder andere door de Griekse filosofen zoals Plato en Pythagoras naar Europa gebracht. Zowel Plato als Pythagoras verklaarden dat ze hun kennis in Egypte hadden bestudeerd en geleerd. Vele Griekse filosofen hadden jarenlang op Egyptische scholen gestudeerd om later terug te keren naar Griekenland. 

Griekse mythen stellen dat de eerste “Grieken ” Egyptenaren waren, die de Griekse eilanden en het vasteland hadden gekoloniseerd. Diodorus Siculus schreef dat Kekrops uit Egypte kwam en Athene stichtte als een kolonie van de Egyptische stad Sais. De godin Athena was in werkelijkheid de Egyptische Neith, matron van de stad Sais. Twee Griekse families, de Eumolpidae en de Ceryces, zouden afstammen van Egyptische priesters. 

Mysteriereligies van de Grieken en de Romeinen 

De Grieken en Romeinen hadden hetzelfde systeem van geheime genootschappen zoals we dat vandaag de dag kennen. Deze geheime genootschappen noemde men destijds “Isis-mysteriereligies”. Ze waren gebaseerd op de oude mysteriereligies van Egypte en waren omstreden vanwege de (seksuele) rituelen die er plaatsvonden. De romeinse mysteriereligies vereerden Isis, een Egyptische Godin, die onder andere werd geassocieerd met magie en mystiek. Haar verering behelsde inwijdingsrituelen. 

Deelname was voorbehouden aan de geïnitieerden. De belangrijkste karakterisering was de geheimhouding die werd geassocieerd met de bijzonderheden van de inwijding en de rituele praktijken, die niet aan buitenstaanders mochten worden onthuld. 

De hogere klassen van de Isis-mysteries werden toegekend aan personen geboren uit de priesterkaste van Egypte. In deze kaste geboren worden, was belangrijker dan talent of vaardigheid.

De Chazaarse koningen 

Op Wikipedia vinden we een lange lijst van Joodse adel die in Europa wonen. Het is niet onwaarschijnlijk dat zij allemaal afstammen van koning Salomo, de valse Messias van de Joden, die afstamt van de Egyptenaren. 

Een aantal “Joodse” leden van de Illuminati zijn naar Duitsland gekomen via Khazaria (Chazarië). Sean Hross beweert dat Khazaria is opgericht door de Romeinse heersers. De koningen van het Rijk der Chazaren zouden daarom niet afstammen van een Turks Nomadenvolk, zoals we tot op heden hebben verondersteld, maar van de farao-bloedlijnen (zie hier en hier). 

Dit lijkt een aannemelijk verhaal, want het buurland van Khazaria (Turkije) behoorde nog tot het jaar 1025 tot het Romeinse rijk en Khazaria werd opgericht in de 6e eeuw. 

Een bevestiging hiervan vinden we als we kijken naar de betekenis van Khazaria:

Kha = ziel; za = koning/farao; ri = zon; a = geboren of zwanger.

Oftewel: de ziel van de Faraonische koning is geboren onder de zon. 

Waarom stuurde de Chazaarse koning Tong Yabghu Qagan een grote troepenmacht om de  Romeinse keizer Heraclius (610-641) te helpen in de strijd tegen de Perzen? Was het een alliantie van de Faraonische bloedlijnen om Perzië in handen te krijgen? 

De Rothschilds 

Volgens historicus Sean Hross behoren de Rothschilds tot de “Joodse” faraonische adel. Wellicht hebben zij niet geheel op eigen kracht het bankensysteem opgezet, maar zijn ze in het zadel geholpen? Zou het soms zo zijn dat ze op basis van hun bloedlijn het recht hebben verworven om het financieel systeem te controleren en wereldwijd het Centrale Bankensysteem op te zetten? 

Het bankensysteem bestond immers al voordat de Rothschilds op het toneel verschenen. De Tempeliers, die zijn opgericht door de Faraonische adel, hebben via de kruistochten de goudschatten uit de Egyptische piramides geplunderd en overgebracht naar Zwitserland, waarmee ze het Zwitserse bankensysteem hebben opgericht. 

In 1314 werd de orde van de Tempeliers officieel ontbonden, maar in praktijk zijn ze nooit gestopt. Het is juist enorm toegenomen in kracht. 

The City of London werd het hart van het financiële centrum. Sinds het begin is de Temple Church (de Crown) in de City of London een geheim genootschap van de Tempeliers. De koningin van Engeland is niet de “Crown” zoals velen denken. Het zijn de bankiers die de eigenlijke “Crown” of “Crown Temple” zijn. 

De overheids- en rechtssystemen van de Verenigde Staten zijn eigendom van de “Crown”, de Temple Church. De Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 was een enorme oplichting. Het werd bedacht om de Amerikanen te laten geloven dat hen onafhankelijkheid werd verleend, terwijl de kroontempeliers beide partijen vertegenwoordigden die de documenten ondertekenden. Aangezien de Tempeliers zowel de Verenigde Staten als de debiteuren vertegenwoordigden, werden ze de schuldeiser van het Amerikaanse volk. 

De macht van de Tempeliers zien we terug in de wapenschilden van vele overheden. Een voorbeeld hiervan is het tempelierskruis en Sint George in het Russische wapenschild (zie deze video bij 4:40:00 en deze video). Sint George is ook de beschermheilige van Engeland en vele andere landen, steden, universiteiten en organisaties.

Wat denk je, zouden de almachtige Tempeliers zomaar de Rothschilds hebben toegelaten binnen het financieel systeem om de gehele macht over te nemen of werken ze in een alliantie met de Rothschilds? 

De Merovinian bloedlijn 

De Illuminati zijn met elkaar verbonden via hun bloedlijnen die ze zo zuiver mogelijk houden van generatie op generatie. Hun ouders beslissen met wie hun kinderen moeten trouwen. Er zijn bronnen die beweren dat de Illuminati zich voortplanten via een nauwkeurig uitgedacht fokschema dat over vele generaties rijkt. 

Uit onder meer publicaties van David Icke blijkt dat de Merovingian bloedlijn en haar uitlopers een lange rij farao’s uit het oude Egypte bevatten, waaronder Ramses II (1295-1228 v.Chr.), die wordt beschouwd als de grootste farao van allemaal. 

Diverse genealogen hebben de bloedlijnen van de elitefamilies bestudeerd en in kaart gebracht. David Icke schrijft dat de meeste presidenten van de Verenigde Staten verwant zijn aan Karel de Grote en de Engelse Edward III die beiden afstamden van de Merovinian bloedlijn. Ook elke overgebleven koninklijke familie in Europa, inclusief het Nederlands koninklijk huis, stamt af van deze bloedlijn. 

Andere voorbeelden zijn:  
  • De bekende Egyptische koningin Cleopatra (60-30 v.Chr.) die trouwde met de Romeinse keizer Julius Caesar. 
  • De Romeinse keizer Constantijn de Grote die in 313 het Christendom legaal maakte.  
  • Een lange reeks Franse en Engelse koningen uit de geschiedenis en het huidige Britse koninklijk huis (het Huis van Windsor).  
  • De Habsburgers, de machtigste familie in Europa tijdens het Heilige Roomse Rijk. 
  • De Amerikaanse presidenten, George Washington, John Adams, John Quincy Adams, Thomas Jefferson, Franklin D. Roosevelt en George Bush. 
Het Satanisme als de nieuwe wereldreligie 

De illuminati kijken jaloers naar de farao’s, omdat de farao’s almachtig waren en werden beschouwd als Goden. Religie stond centraal in de Egyptische samenleving. Eén van de rollen van de farao was om als tussenpersoon te fungeren tussen de goden en de mensen, waardoor hij als het ware zelf God werd. De farao zijn rol was aldus zowel burgerlijk als religieus bestuurder. Hij bezat al het land in Egypte, vaardigde wetten uit, inde belastingen en was de opperbevelhebber van het leger.

Zodra we via technologie in het vaccin ons bewustzijn en eigen wil zijn verloren, kunnen de Illuminati weer terugkeren naar het feodale stelsel en ons met de harde hand regeren, zoals dat gebeurde ten tijde van de farao’s.

 farao bloedlijnen

New Age, of “Het tijdperk van Aquarius” is volgens de esoterische filosofie het tijdperk waarin de oude mysteriereligies zijn hersteld en de Lucifer zijn duizendjarig Koninkrijk op aarde vestigt. De oude mysteriereligies (het Satanisme) zullen dan niet meer via de geheime genootschappen worden uitgeoefend maar in het openbaar. 

Dit lijkt het belangrijkste doel van de Illuminati agenda te zijn. Ze streven naar een slavenmaatschappij waarin ze hun satanische rituelen ongestraft in het openbaar kunnen uitoefenen.