Tempeliers Tempeliers zijn de voorouders van de vrijmetselaars en de Rothschilds zijn naar alle waarschijnlijkheid veel langer aan de macht dan we hebben aangenomen.

De Tempeliers plunderden het goud uit de piramides van Egypte waarmee ze de Zwitserse staat en het bankensysteem hebben opgericht. Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

De Tempeliers zijn de bankiers die de Illuminati werden 

Onlangs deed ik een belangrijke ontdekking, namelijk dat de Tempeliers de voorouders zijn van de vrijmetselaars en dat de Rothschilds naar alle waarschijnlijkheid veel langer aan de macht zijn dan we hebben aangenomen.

De Tempeliers plunderden het goud uit de piramides van Egypte waarmee ze de Zwitserse staat en het bankensysteem hebben opgericht. Vervolgens gingen ze “ondergronds” en op den duur veranderden ze in de organisatie die nu bekend staat als de vrijmetselarij.

De Rothschild centrale bankiers zijn zo rijk en machtig dat je in wezen zou kunnen zeggen dat er slechts één macht op aarde is en dat zijn de Rothschilds. We kunnen met recht stellen dat de Rothschilds de olifant in de kamer zijn.

Zelfs de machtige Rockefellers staan onder het bewind van de Rothschilds. De Rothschilds financierden het monopolie op olie van de Rockefellers vanuit hun schatkist bij de National City Bank of Cleveland. Rockefeller is nooit een onafhankelijke macht geweest.

Het verhaal van de familie Rothschild en hun snelle opkomst tot wereldmacht wordt in veel boeken beschreven. Men beweert dat de klim van de familie naar internationale bekendheid is begonnen in 1760 toen Mayer Amschel Rothschild een bankbedrijf oprichtte. Zijn vader was een Jood en goudsmit die zijn naam zou hebben veranderd van Bauer naar Rothschild.

Als je het mij vraagt, steekt de werkelijkheid anders in elkaar.

Er zijn aanwijzingen dat Meyer Amschel Rothschilds in het jaar 1776 de spil was van de Priorij van Zion, een machtig geheim genootschap dat onder andere verantwoordelijk is voor de oprichting van de Tempeliers, de beruchte protocollen van Zion (een strategie voor wereldoverheersing, opgesteld door de geleerde ouderlingen van Zion) en de oprichting van de Europese unie.

De Priorij van Zion werd gesticht in het jaar 1090 en had als doel om de tronen van alle Europese naties over te laten nemen door de Merovingische bloedlijn (farao-bloedlijn).

De naam Rothschild is een eponiem voor “Ruth's Child”, verwijzend naar Ruth in de afstamming van de “Joodse” koningen David en Salomo, die afstammen van de Merovingische bloedlijn.

Is het logisch dat de familie Rothschild 16 jaar na de oprichting van haar eerste bank al de leiding zou hebben gehad over de Priorij van Zion?

Wat denk je, zouden de almachtige Tempeliers de Rothschilds hebben toegelaten binnen het financieel systeem om de gehele macht over te nemen of hadden de Rothschilds zelf de leiding over de Tempeliers?

De Rothschilds verspreiden leugens over hun werkelijke geschiedenis, verbergen zich achter vele fronten en richten steeds nieuwe geheime organisaties op zodra ze worden blootgesteld of in diskrediet zijn gebracht.

Hoe het allemaal begon 

De geschiedenis van de bankiers begon niet met de bank van de Rothschilds, maar met de Heilige graal.

Volgens de legende is de Heilige Graal de beker waarin het bloed van Jezus werd verzameld tijdens de kruisiging. Tijdens hun kruistochten zouden de Tempeliers de verdedigers zijn geweest van de Heilige Graal en van heilige relikwieën die zich onder de Tempel in Jeruzalem bevonden. Zo kwamen de Tempeliers aan hun naam “The Knight Templars” (de Ridders van de Tempel).

Wat blijkt nu? De Tempeliers hebben het verhaal van de heilige graal verzonnen om een groot geheim te verhullen.

De orde van de Tempeliers werd in het jaar 1119 opgericht door De Priorij van Zion als haar militaire en administratieve tak met het doel om het goud vanuit de piramides van Egypte over te hevelen naar hun nieuwe thuisbasis in Frankrijk.

De belangrijkste personen die betrokken waren bij de oprichting van de Tempeliers, waren koning Boudewijn, de graaf van Champagne, Andre de Montbard, Hughes de Payen, Bertrand de Blanchefort en Godfroi de Bouillon, allen afstammelingen van de faraonische Merovingische bloedlijn.

Aanvankelijk werd de Orde van de Tempeliers geleid door Hughes de Payen, die ook één van de oprichters was van De Priorij van Zion. Ongeveer honderd jaar lang waren de Tempeliers en de Priorij van Zion blijkbaar verenigd onder één leiding.

De Tempeliers stelden zichzelf voor als een orde van vechtende monniken, die de wegen zouden beschermen voor vrome pelgrims die naar Jeruzalem reisden. Wonderbaarlijk genoeg kregen ze onmiddellijk een volledige vleugel van het koninklijk paleis in Jeruzalem toebedeeld als hun hoofdkwartier; een vleugel die was gebouwd op de fundamenten van de Tempel van Salomo op de Tempelberg.

Er is echter geen bewijs dat de Tempeliers ooit bescherming boden aan de pelgrims. Wel is er overtuigend bewijs dat de Tempeliers uitgebreide opgravingen hebben uitgevoerd onder de tempel in Jeruzalem. Is het niet vreemd dat de Tempeliers tijdens hun verblijf van 9 jaar op de Tempelberg geen nieuwe leden toelieten tot hun orde, terwijl het leek alsof ze onvoldoende personeel hadden om de wegen naar Jeruzalem te beschermen?

Volgens historicus Sean Hross hadden de Tempeliers de goudschatten uit de piramides van Egypte geplunderd en werden de tunnels onder de ruïnes van de Tempel van Salomo in Jeruzalem, gebruikt als een tijdelijke opslagplaats.

Weet je waar de term vrijmetselarij vandaan komt? Het goud moest letterlijk uit de muren worden gehakt van de piramiden. Ze maakten hun schat “vrij” uit het metselwerk.

 tempeliers, schat

Vervolgens namen de Tempeliers hun goudschat mee naar Frankrijk, het land van de Merovingische koningen waar de orde van de Tempeliers was opgericht. De schat verborgen ze in de omgeving van Rennes-le-Chateau.

Blanchefort, de belangrijkste grootmeester van de Tempeliers, schonk de grond aan de Tempeliers waarop ze konden bouwen. In 1156 werd een groep Duitsers ingeschakeld, zogenaamd om in de talrijke goudmijnen in de regio te werken. Deze arbeiders werden onderworpen aan een rigide, bijna militaire discipline. Ze mochten zich op geen enkele manier verbroederen met de lokale bevolking.

Maar de goudmijnen waren al leeg en waar was al die geheimhouding voor nodig? Volgens Cesar d'Arcons, een ingenieur die werd ingehuurd, waren de Duitse mijnwerkers niets aan het delven, maar een ondergrondse crypte aan het uitgraven.

Een eeuw later bouwden de Tempeliers een uitkijkpost op de top van de berg. Niemand wist waarom, aangezien de pelgrimsroutes die door het gebied liepen al voldoende waren beschermd. Maar zoals de lokale bevolking je zal vertellen, waren de Tempeliers daar om een schat te bewaken.

Op vrijdag 13 oktober 1307 gaf de Franse koning Philip IV opdracht om de Tempeliers te arresteren. Vandaar dat vrijdag de 13e als een ongeluksdag is bestempeld. Dit bijgeloof is ongetwijfeld door de Tempeliers de wereld in geholpen. Waarom denk je dat er in 2015 een terroristische aanslag in Parijs plaatsvond, precies op vrijdag de 13e? Dat was een vergeldingsactie.

Uit de bekentenissen bij de arrestaties blijkt dat de Tempeliers zich bezighielden met sodomie, het offeren van baby's, het plegen van abortussen, het ritueel vertrappen van het christelijke kruis tijdens hun inwijdingsceremonie en het vereren van Baphomet.

Merkwaardig is dat, om niet nader genoemde redenen, de Tempeliers die in Rennes-le-Chateau waren gestationeerd, de enigen in Frankrijk waren die tijdens de inval van 1307 gespaard bleven van vervolging.

De Tempeliers werden de bankiers

De Tempeliers die niet werden gearresteerd, vluchtten onder andere naar Zwitserland en namen hun goudschatten mee.

De laatste kruistocht van de Tempeliers was in het jaar 1291 en op 1 augustus 1291 richtten zij de Zwitserse staat op. Dit zien we terug in de vlag van Zwitserland die de vereenvoudigde versie is van de vlag van de Tempeliers, de enige vlag ter wereld die vierkant is.

 vlag Zwitserland, Rotshchild

In het jaar 1314 werd de orde van de Tempeliers officieel ontbonden, maar in praktijk zijn ze nooit gestopt. Het is juist enorm toegenomen in kracht. 

De goudschat werd door de Tempeliers gebruikt om het bankensysteem op te zetten. Het succes van de Tempeliers groeide hard. Onder hun gelederen bevonden zich de rijkste mensen van Europa: toonaangevende bankiers uit Londen en Parijs. Ze werden de belangrijkste geldwisselaars van die tijd en bijna elke koning of koningin in Europa bankierde bij hen.

Talloze pastorieën, kastelen, boerderijen en kerken, werden gebouwd en bezet door de Tempeliers en hun dienaren. Ze hadden gevestigde handelsposten en routes op zowel land als zee. Ze hadden toegang tot nieuwe ontwikkelingen op het gebied van landbouw, bewapening, landmeetkunde, etc. Ze runden hun eigen ziekenhuizen en liepen voorop in de moderne geneeskunde. Ze beheersten de architectonische principes, zowel oude als moderne, inclusief het begrip van geavanceerde wiskunde, zoals werd gebruikt bij de bouw van de piramide van Gizeh.

De Tempeliers waren een autonome entiteit die alleen verantwoording verschuldigd was aan de paus, zonder verplichting om contributie te betalen aan een koning, heerser of bisdom.

The City of London werd het hart van het financiële centrum. Sinds het begin is de Temple Church (de Crown) in de City of London een geheim genootschap van de Tempeliers. De koningin van Engeland is niet de “Crown” zoals velen denken. Het zijn de bankiers die de eigenlijke “Crown” of “Crown Temple” zijn. 

De overheids- en rechtssystemen van de Verenigde Staten zijn eigendom van de “Crown”, de Temple Church. De Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 was een enorme oplichting. Het werd bedacht om de Amerikanen te laten geloven dat hen onafhankelijkheid werd verleend, terwijl de kroontempeliers beide partijen vertegenwoordigden die de documenten ondertekenden. Aangezien de Tempeliers zowel de Verenigde Staten als de debiteuren vertegenwoordigden, werden ze de schuldeiser van het Amerikaanse volk.

In 1913 keurde een corrupt Amerikaans congres de Federale Reservewet van Paul Warburg goed, waarbij de controle over het geld en goud in handen werd gegeven van de particuliere bankeigenaren. Inmiddels is de Rothschildmaffia eigenaar van alle centrale banken over de hele wereld. De centrale banken kunnen geld creëren uit lucht door eenvoudigweg getallen op hun computerscherm in te typen en geven hun vriendjes biljoenen aan zogenaamde noodleningen. Het is de grootste oplichting aller tijden en heeft de Rothschildmaffia onmetelijk rijk gemaakt.

Zoals de redactie van Niburu terecht opmerkt: waarom stelt niemand die ene vraag: Waarom moet ons land geld lenen van een centrale bank als het zelf in staat is om geld uit te geven en dat ook nog eens zonder rente?

Goudroof door de bankiers

Goud is al duizenden jaren de echte rijkdom. Wie het goud beheerst, beheerst de wereld. De hele geschiedenis door draaide alles om goud. Goud is waardevast, terwijl papiergeld uiteindelijk altijd haar waarde verliest. Wij mogen dit natuurlijk niet weten, want ze willen niet dat we goud bezitten. We moeten arm, dom en afhankelijk worden gehouden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond een andere goudroof plaats. Octogon is de naam van een zeer gesloten naziorganisatie, die het goud van de Joden plunderde en dit tegen het einde van de oorlog naar Zwitserland overbracht.

In 1913 werden de Amerikaanse goud- en zilverreserves overhandigd aan de Federale Reservebank. Vervolgens verbood president Franklin D. Roosevelt het private bezit van goud. Het ging zelfs zo ver dat de Amerikanen al hun goud, met uitzondering van trouwringen en antieke gouden munten, moesten inleveren. Al het opgehaalde goud werd omgesmolten tot goudstaven en in handen gegeven van de FED.

Het goud zou zijn opgeslagen in Fort Knox en de kelders van de FED in New York, maar de geruchten gaan dat Ford Knox leeg is. Er zijn geen onafhankelijke audits meer uitgevoerd. De laatste audit van Fort Knox dateert van 1953 en toen werd zelfs maar 5% van het goud op echtheid getest. In 2011 werd dit bevestigd door de advocaat Scott Alvarez van de Federal Reserve. Uiteraard wist men ook in Nederland heel goed dat het Nederlandse goud dat is opgeslagen in Amerika, al lang weg is. Een deel daarvan is uiteindelijk toch teruggekomen als beloning voor de MH17 doofpot.

Ik heb een keer gelezen, maar ik weet niet of het waar is, dat de tsunami bij Fukushima is veroorzaakt doordat de Rothschildmaffia een atoombom in zee heeft laten afgaan. Dit zou te maken hebben gehad met chantage van de keizer van Japan om het goudbezit in handen te krijgen.

Hoe dan ook, de Rotschildmaffia doet er alles aan om al het goud in handen te krijgen en Zwitserland is hun thuisbasis waar hun goud ligt opgeslagen.

Waarom denk je dat Zwitserland altijd vrij is van oorlog? Waarom denk je dat Hitler Zwitserland niet bombardeerde tijdens de Tweede Wereldoorlog, terwijl hij wist dat juist daar alle rijkdom ligt opgeslagen? De reden is dat het goud en geld van de adel in Zwitserland altijd vrij moet zijn van plundering.

In 1815 werd tijdens het congres van Wenen de Zwitserse neutraliteit (die reeds was bekrachtigd door de Vrede van Westfalen in 1648) voor altijd gegarandeerd.

De Tempeliers werden de vrijmetselarij/Illuminati

De Tempeliers bestaan vandaag de dag nog steeds onder de naam “vrijmetselarij” (zie hier, hier en hier) en “Illuminati”. Net als de vrijmetselaars ontleenden de Tempeliers hun esoterische geheimen aan het oude Egypte.  Tijdens de inwijdingsceremonie moesten de Tempeliers esoterische rituelen uitvoeren. Zwarte magie en preken met een perverse inhoud waren een gangbare praktijk. Ze hielden zich bezig met onderzoek naar de Kabbala met als doel bovennatuurlijke krachten te verwerven. De nadruk binnen de orde van de Tempeliers lag op geheimhouding. De discipline was zo strikt dat het alleen kan worden beschreven als een commandostructuur. Gehoorzaamheid aan de grootmeesters stond voorop.

Dat de Tempeliers de voorlopers waren van de vrijmetselarij, zien we terug in de op de Tempeliers geïnspireerde titels die leden krijgen als ze de hoogste graden van de vrijmetselarij bereiken, zoals de titel 'Bewaker van de Tempel'. In de Verenigde Staten zijn sommige loges die bijeenkomen onder de naam van de Tempeliers aangesloten bij de vrijmetselarij. De vrijmetselaars gebruiken ook veel dezelfde symbolen.

Meyer Amschel Rotschild financierde de door de Jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt die de Illuminati oprichtte, alsmede Jakob Frank (de opvolger van Sabbatean Zevi), die de Kabbalistische theologische basis legde voor de Orde van de Illuminati.

Zoals op deze website is uitgelegd in een uitstekend artikel, gaven de Rothschilds de opdracht aan Adam Weishaupt om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de Luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak.

Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken (verdeel en heers).

De Tempeliers werden de Teutoonse ridders

De orde van de “Teutoonse ridders” waar Poetin vanaf stamt, zijn ook gelieerd aan de Tempeliers. Wil je daar meer van weten, kijken dan deze video van Sean Hross.