farao bloedlijnen  De oorlogskroon van de farao’s was blauw. Begrijp je nu waarom de helmen van de VN blauw gekleurd zijn?

De VN is geen vredesmacht. Het is de politiemacht van de Illuminati die oorlog voert tegen het volk.Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

Farao-symboliek verraadt de vijand


Recentelijk stuurde ik een bijdrage in dat de Illuminati mogelijk afstammen van de farao’s.

Het begon allemaal een paar duizend jaar geleden. Oud-Egypte was verdeeld in twee koninkrijken: opper-Egypte en neder-Egypte. Deze twee faraonische koninkrijken waren in een voortdurende staat van strijd met elkaar, totdat ze op een gegeven moment besloten vrede te sluiten teneinde samen de wereld te veroveren.

Dat de Illuminati zich vereenzelvigen met de farao’s, zien we terug in de symboliek van de vrijmetselarij, bij overheidsaangelegenheden, in versieringen van gebouwen, monumenten, wapenschilden, films, muziek, bedrijfslogo’s, etc.

De kronen van de farao’s

Heb je er wel eens bij stil gestaan waarom onze vlag en veel andere vlaggen rood-wit-blauw zijn? Dit zijn de kleuren van de kronen van de farao's.

In opper-Egypte had je de witte kroon; in neder-Egypte de rode kroon. Nadat de twee faraonische koninkrijken vrede sloten, stichtten ze een Verenigd Koninkrijk van farao’s, waarbij de witte en de rode kroon werden samengevoegd tot één kroon.

 farao bloedlijnen

De oorlogskroon van de farao’s was blauw. Begrijp je nu waarom de helmen van de VN blauw gekleurd zijn? De VN is geen vredesmacht. Het is de politiemacht van de Illuminati die oorlog voert tegen het volk. Wat zou de reden zijn dat de coronamaskers blauw zijn?

Inauguratie Zelensky

De kleur van de stropdas is een belangrijk item dat door de Illuminati wordt gebruikt om iets uit te drukken. Zelensky droeg bij zijn inauguratie een blauwe stropdas (kleur van oorlog) en had een scepter in zijn hand. De Farao’s gebruikten de scepter om de bevolking tot slavernij te dwingen. Als mensen ongehoorzaam waren, werden ze geslagen met de scepter.

dit

Toespraak Poetin

De toespraken van Poetin staan bol van de faraonische symboliek. Historicus Sean Hross heeft een video uitgebracht waarin hij goed onderbouwt waarom Poetin niet de beschermer van het Orthodoxe Christendom zou zijn, maar een nepheilige die hoort bij de faraonische kliek. De oorlog in Oekraïne gaat er ook niet om land in handen te krijgen. Alle landen zijn wereldwijd is al in handen van de Illuminati. Er is maar één strijd: de strijd tegen het volk.

Zoals David Icke heeft gezegd: “Alle leiders werken met elkaar samen. Als je dit gaat beseffen, ga je de wereld vanuit een totaal ander gezichtspunt bekijken. Dan hoef je niet meer te kiezen voor welke leider, welke politieke partij of welk land je bent. Dan zijn er geen kanten meer te kiezen.

Een afbeelding van Poetin tijdens een toespraak in 2022 over de oorlog in Oekraïne:

 farao bloedlijnen

Poetin staat tussen 2 vrijmetselaarspilaren. De blauwe stralen symboliseren de wind van oorlog, neerdalend op de Oekraïne. De Russische vlaggen hebben de kleur van de kronen van de farao’s.

Boven Poetin zie je het wapenschild van Rusland. Dit bevat een feniks met een dubbele valkenkop die oprijst uit de as van chaos. De valkenkop is gerelateerd aan de Egyptische god Horus die orde uit chaos schept.

De linker valk vertegenwoordigt de oude verticale wereldorde, gebaseerd op dictatoriale macht (farao’s, koningshuizen, dictators, één-partijstelsels). De rechter valk staat voor de horizontale wereldorde, gebaseerd op een roulerend “democratisch” systeem met presidenten, parlementen, etc. De kroon bovenop is symbolisch voor de verenigende kracht die de orden met elkaar verbindt.

Het feodale systeem dat was gebaseerd op koningen die hun positie erfden, is gedurende de afgelopen paar honderd jaar in bijna elk land ter wereld vervangen door een "democratisch" systeem, wat in werkelijkheid niets te maken heeft met een democratie, omdat de bevolking kan kiezen uit kandidaten die van tevoren zijn geselecteerd via de geheime genootschappen. Het is een camouflagesysteem dat de illusie geeft van zelfbestuur, wat efficiënt is om de bevolking geld afhandig te maken en te laten gehoorzamen. Sean Hross stelt dat een democratie het ideale systeem is om alle sleutelposities in de samenleving in te nemen via infiltratie.

Het woord parlement komt van de Franse woorden “parler” en “mentir”, wat praten en liegen betekent. Het gebeurt allemaal recht in ons gezicht. We staan erbij en kijken ernaar.

Vanaf ongeveer de 13e eeuw werden de Tempeliers (de bankiers) steeds machtiger. Op een gegeven moment sloten ze een overeenkomst met de koningshuizen waarbij werd afgesproken om de structuur te veranderen van een verticale wereldorde naar een horizontale wereldorde.

De verticale wereldorde van de koningen wordt ook wel aangeduid met de kleur rood; de horizontale wereldorde met de kleur wit. Beide ordes hebben zich met elkaar verenigd, net als de twee koninkrijken in het oude Egypte.

Alle pauzen, kardinalen en aardsbisschoppen komen uit dezelfde adellijke families voort als de koningen en presidenten. Ze worden door de aristocratie beschouwd als “de koningen van de religie”. Katholicisme behoort tot de oude verticale wereldorde. Protestantisme behoort tot de horizontale wereldorde van de Tempeliers.

Ra, Horus en zonaanbidding

Symbolen in relatie tot Horus zijn “het oog van Horus” (het alziend oog) en een valkenkop. Deze symbolen worden veel gebruikt in de vrijmetselarij.

Ra (of Re of Amon) was de Egyptische zonnegod. Hij was nauw verbonden met de Farao. Terwijl de farao over de aarde heerste, was Ra de meester van het universum, zodat zij van dezelfde aard waren en in feite één waren. Ra wordt bijna altijd afgebeeld als de mannelijke Ra-Horakhty (Horus) met het hoofd van een valk en de zonneschijf boven zijn hoofd.

De Egyptische farao’s geloofden dat Ra wetten creëerde die via Osiris en Isis aan de mensheid werden gegeven. De god Osiris werd vermoord door zijn broer Seth die zich de macht toe-eigende en werd verslagen door Horus, de zoon van Osiris en Isis, die de orde herstelde vanuit chaos. De naam “SS”, de organisatie van de nazi’s, is afgeleid van de god Isis.

Horus is niet alleen een zonnegod, maar ook de God van de oorlog. Horus was de beschermer van de Egyptische royalty, verdediger van de orde, een wreker van fouten en een verenigende kracht voor de twee koninkrijken van Egypte. Hij werd vaak aangeroepen door Egyptische heersers voordat hij ten strijde trok en werd gevierd na een overwinning.

Ra wordt voor het eerst genoemd in de piramideteksten (ca. 2400-2300 v. Chr.), de oudste religieuze werken ter wereld. Zijn aanbidding was al goed gevestigd tijdens de Tweede Dynastie van Egypte en nam de vorm aan van offers die werden gebracht in tempels die aan hem waren gewijd.

Het werk van Alice Bailey maakt duidelijk dat de zonnegoden (Ra, Horus) worden gebruikt om Lucifer/Satan aan te duiden. De zonnestralen symboliseren zonne-energie die kracht, macht en kennis van Satan vanuit het universum overbrengt op de Illuminati.

Square & Compass

Het meest gebruikte symbool van de vrijmetselarij is “Square & Compass” (vierkant en passer). Dit is afgeleid van de Egyptische piramides (zie hier en hier). Het vierkant heeft een hoek van 90 graden, net als de hoeken van de plattegrond van de piramide. De passer staat open in hoek van 60 graden, wat overeenkomt met de hoeken in zijkant van de piramide. Met de “Square & Compass” kun je in wezen de hele piramide tekenen.

 farao bloedlijnen

Het basisvlak van de piramide heeft 4 zijden. Elk vlak aan de zijkant van de piramide heeft 3 zijden. Als je 3 en 4 optelt, kom je uit op 7. De 7e letter van het alfabet is een G, daarom is de letter G in het midden van de “Square & Compass” gepositioneerd.

Het getal 7 is belangrijk voor de Illuminati. Het is een mystiek getal dat de verbinding van de mens met het goddelijke vertegenwoordigt. De top van de vrijmetselarij bestaat uit een raad van zeven.

Het vierkant en het getal 4 hebben betrekking op de basis onderaan de piramide, waar het gras is en de schapen grazen. Dat zijn wij, “het Goyim”.

De passer en het getal 3 hebben betrekking op de bovenkant van de (machts)piramide die het goddelijke vertegenwoordigt. Dat zijn de Illuminati. Omdat je met een passer een cirkel kunt maken, heeft de cirkel vorm ook betrekking op de Illuminati.

Het concept van 3+4 vind je overal terug in de maatschappij. De meeste bedrijfslogo’s van de wat grotere bedrijven bevatten het concept van 3+4. Dit laat zien dat veel bedrijven in handen zijn van de Illuminati:


De driehoek

Het symbool van de driehoek heeft een veel diepere en esoterische betekenis dan de geometrische basisvorm die mensen erin zien. 

Oude Egyptenaren geloofden dat de rechtopstaande driehoek de zonne-energie van de drie-eenheid van Isis-Osiris-Horus vertegenwoordigde.

De rechtopstaande driehoek wijst naar de hemel (het goddelijke) en heeft uiteraard dezelfde betekenis als de driedimensionale versie (de piramide). Het is de bovenkant van de piramide die betrekking heeft op “de verlichten” (de Illuminati) en het goddelijke symboliseert. De rechtopstaande driehoek wordt vaak gebruikt voor een tweedegraads ingewijde.

De omgekeerde driehoek is het symbool van de dood en wordt gebruikt voor de eerstegraads ingewijde (de doodscult). Ook de gevangen in de concentratiekampen werden aangeduid met een omgekeerde driehoek.

 farao bloedlijnen

Hexagram

Het hexagram is een combinatie van de rechtopstaande driehoek en de omgekeerde driehoek, wat onder andere het getal 666 en het teken van het beest aanduidt. 

Bill Schnoebelen, een voormalige satanist, vertelt ons:   

“Voor de tovenaar is het hexagram een krachtig hulpmiddel om Satan aan te roepen.”  In feite is het woord “hex” bedoeld om een “vloek” op mensen te plaatsen.

Het hexagram heeft ook een seksuele connotatie. Het vertegenwoordigt seksuele vereniging.  De naar beneden gerichte driehoek is een vrouwelijk symbool en de naar boven gerichte driehoek is een mannelijk symbool; wanneer ze met elkaar zijn verbonden, vertegenwoordigt het coïtus, of seksuele vereniging van de actieve en passieve krachten in de natuur. Een voormalige heks onthult: “Wanneer de mannelijke driehoek de vrouwelijke driehoek binnendringt, produceerde hij de zes puntige top van Salomo of hexagram, het slechtste symbool in hekserij ” (Burns, ibid., P.39).

De zogenaamde Davidsster is in werkelijkheid een hexagram en een faraonisch symbool. Het is niet de ster van David, maar de zegel van Salomon, de valse Messias, die afstamt van de farao’s. In de Bijbel wordt het getal 666 toegekend aan koning Salomon.

De slang

De slang symboliseert Satan/Lucifer. De slang die zijn staart inslikt, werd in het Oude Egypte gebruikt om de zonnegod Ra aan te duiden. Op het masker van farao Toetanchamon zie je ook een slang.

Geheime genootschappen zijn al heel lang aanwezig in de geschiedenis van de mens. Het begon allemaal met de “De Broederschap van de slang”, een geheim genootschap dat helemaal teruggaat tot de tijd van het oude Soemerië. Later werd de naam gewijzigd in “De broederschap”.

De slang komt ook voor in de Bijbel. Volgens Sean is het verhaal van de Bijbel gebaseerd op de koningen en Farao’s uit Babylon en Egypte, wat hij onderbouwt met historische informatie. Isaac Weishaupt geeft een goede onderbouwing dat de agenda van de machthebbers al eeuwenlang de esoterische uitleg/versie van de Bijbel volgt die is gebaseerd op de aanbidding van Lucifer. Esoterie is als het ware het verhaal van de Bijbel, maar dan een versie waarbij men ervan uitgaat dat God Lucifer is.

Het Bijbelverhaal is dat een slang Eva verleidde om de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. Zij gaf wat aan Adam, die er ook van at, terwijl God hem had verteld dat hij er niet van mocht eten. Volgens de Illuminati vertegenwoordigt Adam de onwetende naïeve mens die niet weet dat het kwaad juist “goed” is. De goddelijke leraar die een einde maakt aan Adams naïviteit, is Lucifer in de vorm van de slang. Lucifer is de alwetende en het alziend oog die kennis doorgeeft aan de Illuminati om als het ware zelf God te worden.

De Illuminati denken dat Lucifer hen de kennis heeft gegeven die nodig is voor de geboorte van de nieuwe trans humane menssoort. Kunstmatige intelligentie via de vaccins creëert dit nieuwe leven. Op deze manier worden de Illuminati de Schepper (God) van de mens via de wetenschap.

“Black Goo” staat symbool voor de trans humane creatie van nieuw leven. Black Goo is het eerste stadium van de alchemie dat begint met zwart maken, waarbij de ziel van de mens wordt verfijnd om de mens een nieuw bewustzijn te geven.

Het tempelierskruis en het hakenkruis

De Tempeliers zijn de voorgangers van de vrijmetselarij, daarom zie je het tempelierskruis overal terugkomen in de maatschappij. Een video van Sean Hross laat zien hoe het tempelierskruis en het hakenkruis zijn ontworpen met de piramides als uitgangspunt. 

De vormen van het tempelierskruis kun je uitsnijden. De uitgesneden vormen worden gebruikt voor diverse Illuminati organisaties, zoals het logo van de NATO.

Masker Toetanchamon

Regelmatig zien we verwijzingen naar het masker van farao Toetanchamon, bijvoorbeeld de stropdas van Joe Biden en de tempel op het eiland van Jeffrey Epstein.

 farao bloedlijnen

De obelisk

Bij overheidsgebouwen is vaak een obelisk geplaatst, zoals bij Washington DC. Nadat de Illuminati een land hebben overgenomen, plaatsen ze altijd eerst een obelisk als symbool van de faraonische overheersing. De obelisk is een fallussymbool. Het land dat wordt veroverd, wordt als het ware "gepenetreerd". Het Washington monument is geplaatst binnen een ovaal, wat de baarmoeder symboliseert en betekent dat landen worden overgenomen via infiltratie. Landen worden van binnenuit "gepenetreerd". De obelisk is vaak bovenaan uitgehouwen, wat symbolisch is voor de besnijdenis en bij de farao’s vandaan komt.

 farao bloedlijnen
Voor meer informatie over faraonische symboliek kun je terecht op het videokanaal Giureh van Sean Hross en op de website Illuminati Watcher van Isaac Weishaupt. Beiden zijn topexperts op het gebied van symboliek.

Als we kennis hebben van symboliek kunnen we de vijand identificeren!