De oude wereldorde (deel 1)

 de oude wereldorde Om onze te verwachten toekomst te begrijpen, en de zogenaamde nieuwe wereldorde, moeten we eerst ons verleden begrijpen.

En daarbij de oude wereldorde. Deze oude wereld en de oude wereldorde is iets anders dan ons is voorgehouden.Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

De oude wereldorde Deel 1

Beste lezer,

Voordat ik begin aan deze serie over een verloren geschiedenis wil ik mezelf eerst graag voorstellen. Ik ben eerder gastauteur geweest op deze interessante website.

In 2020 heb ik een serie geschreven met de titel Complot hypothese wake up call. Het ging om 5 delen, en ik ben uit persoonlijke overwegingen gestopt met deze serie omdat het schrijven van een dergelijke serie door onze overheid niet op prijs werd gesteld. Enige tijd later ben ik op Telegram betrokken geweest bij het Digitale Leger. Na een tijdje goed onderbouwde stukken gedeeld te hebben om mensen de ogen te openen heb ik het Digitale Leger overgenomen en veranderd in het Each One Teach one, Each One Reach One kanaal om mensen 1 op 1 informatie te verschaffen over de situatie waarin we massaal terecht waren gekomen. De jaren 2020, 2021 en 2022 hebben ons nog verder gebracht in de al alarmerende situatie, en als we hier niet samen uit kunnen komen staat ons nog heel veel te wachten. Ik ben nog steeds van mening dat de meeste mensen alleen 1 op 1 te bereiken zijn als we mensen willen wakker schudden.

Een jaar geleden ben ik gestopt met het Each One kanaal omdat de opzet om mensen massaal te bereiken de juiste uitwerking had en de eerste doelstelling bereikt was. Maar ik stond niet achter de gele paraplu protest beweging (waar ik veel mee geconfronteerd werd) omdat ik van mening ben dat mensen helaas, in hun wanhoop of goedbedoelde onwetenheid, valse profeten volgen.

Ik werd lastig gevallen, door beide kanten dus door zowel overheid als tegenstanders. Korte tijd na het opheffen van het kanaal kwam de gevestigde staatspropaganda (helaas is er geen andere benaming voor) met een hoop tamtam (nog meer tamtam dan van de sjamaan op het museumplein) met een artikel over het Digitale Leger.... onderzoekjournalisten waren zogenaamd geinfiltreerd in het Digitale Leger, ... ik kan alleen opmerken dat het hier ging om een openbaar telegram kanaal (er kan dus nooit sprake zijn van infiltratie, maar het klinkt natuurlijk interessant). Publiekelijk toegankelijk, dus ook hier ga ik verder geen aandacht aan besteden. Het bevestigt wel dat iedereen die correcte informatie aan het publiek wil verstrekken mogelijk gevaar loopt in deze zieke maatschappij, waar de gevestigde media kantoren heeft naast de tweede kamer waar we het verder ook maar niet over gaan hebben. Voor je het weet wordt je beschuldigd van opruien, bedreiging , extreemrechts terrorisme en het verspreiden van desinformatie. Misschien wordt er wel een reisverbod opgelegd binnen Schengenlanden, of erger en mag ik Raatgever en Kat gezelschap houden. Plug is helaas geen cipier meer, anders kon hij ons dan goed verzorgen. Omdat we nu in een soort wapenstilstand zitten, een periode waarin de kwaadwillende krachten beseffen dat er inmiddels teveel mensen door hebben wat er gaande is, wil ik graag de mensen de te verwachten toekomst laten begrijpen. Mijn naam is Franseco, en ik wil jullie eerst meenemen naar een verloren geschiedenis.

Om onze te verwachten toekomst te begrijpen, en de zogenaamde nieuwe wereldorde, moeten we eerst ons verleden begrijpen. En daarbij de oude wereldorde. Deze oude wereld en de oude wereldorde is iets anders dan ons is voorgehouden. Omdat er eigenlijk nergens officieel vastgelegd bewijs is van het bestaan van deze wereld, althans volgens de gevestigde nieuwe wereldorde, blijft het ook nu een theoretische benadering met meerdere interpretaties. Eigenlijk kunnen we er alleen over filosoferen, dus dat is dan ook de enige mogelijke benadering die ons rest.

In oude tijden waren grote denkers de grote filosofen, nu zijn de grote filosofen over het algemeen complotdenkers, complot terroristen en is filosoferen bijna verboden. Althans, het openbaar maken van een bepaalde filosofie. David Icke is daar een mooi voorbeeld van, een ander voorbeeld van de oude grote filosofen zoals Plato, en de theorie over Atlantis, zijn bekend. Destijds spraken deze grote namen over een verloren beschaving met de naam Atlantis, zoals er nu erg veel te doen is om Tartaria. Atlas, de heerser van Atlantis, kreeg na de ondergang van deze beschaving de opdracht om op een platte aarde de hemelgewelven te dragen. Dit brengt ons bij de voor mij onaannemelijke platte aarde theorie maar ook bij een andere moderne filosoof; Martin Vrijland en de simulatie domes. Ook Erich Von Daniken is bekend, en zo zijn er veel meer.

Kortom, interessante materie waarbij Tartaria er uit springt. Ik wil het niet alleen over Tartaria hebben, want het gaat om veel meer dan Tartaria alleen. Bovendien is er al erg veel informatie te vinden over Tartaria, met veel raakvlakken met andere theorieën.

Ik noem het dus de oude wereld. In deze serie ga ik er op los filosoferen. Feedback en contra artikelen zijn meer dan welkom, deze serie mag gedeeld worden met zoveel mogelijk anderen met de bedoeling dat er zoveel mogelijk mensen over nadenken. Wie het verleden niet kent, kent de toekomst niet. We worden niet door het lot deze toekomst ingeleid maar er wordt heel bewust een bepaalde richting op gestuurd. Desnoods geforceerd. Links en video's die ik gebruik zullen voor de meeste lezers niet nieuw zijn, maar bedenk dat we deze informatie willen gebruiken om anderen te overtuigen waar we mee te maken hebben.

Wie niet bekend is met Tartaria en Griekse filosofie raad ik aan om eerst kennis te nemen van die materie. Anders is deze serie niet te bevatten. Ik kan het zelf nauwelijks bevatten, en wat ik tot nu toe aan puzzelstukjes gevonden heb is bizar. Nu zijn er twee benaderingen: je hebt een plaatje in gedachte en zoekt daar de puzzelstukjes voor, of je hebt steeds meer puzzelstukjes die een plaatje vormen... het is maar net hoe je het ziet en ik schrijf deze laatste zin alvast voor de zogenaamde onderzoekjournalisten die deze serie hopelijk ook lezen...

Ik wil bij deze graag opmerken dat ik veel bekende materie ga aanhalen, maar dat dit niet wil zeggen dat deze materie en beweringen als waarheid moeten worden aangenomen. In veel artikelen gebruik ik een hypothetische benadering, bij deze serie zal het meer een filosofische benadering zijn. Er zullen veel drogredenen voorbij komen, foutieve argumenten waarbij iets erg aannemelijk lijkt. Maar deze drogredenen bevinden zich aan beide kanten van de benadering. Er zijn net zoveel drogredenen (en in de vele eeuwen waarschijnlijk zelfs meer) bekend die voortkomen uit de voorgehouden geschiedenis van de huidige, gevestigde orde.

IK wil alvast een voorbeeld geven: Tartaarse reuzen... wie Google raadpleegt over de Tartaria theorie komt gelijk stukken tegen waarin een knotsgekke theorie over een verloren beschaving vol met reuzen wordt beschreven. Aanhangers van deze theorie zijn natuurlijk rijp voor een inrichting volgens deze stukken. Je kan het ook op een andere manier benaderen.

Mensen zijn er al duizenden jaren in vele soorten en maten. Er hebben verschillende mensachtigen naast elkaar bestaan, denk bijvoorbeeld aan Neanderthalers. De fantastische gevestigde, wereldwijde erkende archeologen erkennen dit ook. Nu kunnen we in de huidige tijd extreem lange mensen bewonderen in bijvoorbeeld de NBA. Er zijn basketballers die ruim boven de 2 meter lang zijn. En er zijn nog steeds extreem lange mensen. Tweeënhalve meter en langer. Er zijn ook extreem kleine mensen. We weten dat genen een belangrijke rol spelen. De gemiddelde lengte zit de laatste decennia steeds dichter bij elkaar. Veel zogenaamde afwijkingen, zoals reuzengroei, worden tegenwoordig behandeld. En veel afwijkingen worden bij de foetus al geconstateerd en zwangerschappen worden afgebroken. We zien dus steeds minder extreem lange of extreem kleine mensen. Er zijn wereldwijd skeletten gevonden van extreme uitzonderingen, zowel erg groot als erg klein. Dit zie je ook terug in zeer oude bouwwerken, waar bijvoorbeeld trappen zijn aangelegd met metershoge treden. En ook in recentere bouwwerken kan je aanwijzingen terugvinden, al zijn deze minder extreem. Als men voor een grote sportcompetitie, zoals de NBA, zoveel mogelijk “moderne reuzen” bij elkaar krijgt, dan heeft men in het verleden ook om een andere reden deze reuzen bij elkaar kunnen krijgen. Om een sterk leger op te bouwen bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat een tiental soldaten die extreem groot zijn een hoop angst oproepen bij een legertje normale soldaten, zeker wanneer men elkaar te lijf moet gaan om de strijd te winnen. Het is dan ook aannemelijk dat er erg veel van deze reuzen gesneuveld zijn. Nog voordat ze hun genen hebben doorgegeven aan een volgende generatie. Maar ze zijn er nog altijd, niet zo talrijk als voorheen maar ze zijn er nog.

We kunnen op deze manier veel beweringen en raadsels benaderen. Niet alleen reuzen, maar ook bouwwerken en andere raadsels. Erich Von Daniken heeft al veel werk verzet. Maar of alles toe te schrijven is aan zogenoemde ancient aliens betwijfel ik. Er zit zeker een bepaalde aanname in zijn ontdekkingen, maar in een wel heel ver verleden op een tijdlijn die ons is geleerd en op een tijdlijn die ik zeker niet aannemelijk acht. Ik ben van jongs af aan van mening dat de mensheid , in welke vorm dan ook, al meerdere keren veel en veel verder ontwikkeld is dan nu. Keer op keer is er een gebeurtenis die sommigen een reset noemen, de ene keer door natuurrampen de andere keer door oorlogen of technologische rampen, keer op keer moet men opnieuw beginnen. Of het nu steeds restanten zijn van de andere werelden waarop we de nieuwe bouwen, of dat er tijdlijnen door elkaar lopen....er zijn zoveel beweringen waarvan er veel goed onderbouwd zijn maar er zijn ook veel drogredenen. We worden net zo ongeloofwaardig als de huidige gevestigde orde als we deze beweringen niet kunnen onderbouwen. We gaan er dus over filosoferen, en dit is mijn filosofie.

Zogenoemd Tartaria.... laten we het de oude wereld noemen... we zien dus overal restanten van verloren beschavingen, waarvan er veel bovenop nog oudere beschavingen gebouwd zijn. Er is ons een bepaalde tijdlijn voorgehouden. Of deze nu wel of niet klopt laten we even buiten beschouwing. De gemiddelde mens denkt dat we met de huidige jaartelling 2023 jaar geleden begonnen zijn. Men weet vaak niet eens dat we in het jaar 731 na Christus zijn begonnen met deze jaartelling. Natuurlijk heeft de oude Christelijke wereld alle andere oude culturen en hun jaartellingen genegeerd. En ook in het verleden is de jaartelling zo vaak aangepast dat niemand meer weet in welk jaar we leven...en het is misschien ook niet belangrijk. Wat we inmiddels wel vermoeden: we zien overal restanten van een recente mooie beschaving waarmee we zelf door zijn gegaan. Maar men heeft ook op zeer opmerkelijke wijze delen van deze beschaving, en hun technologie, willen verbergen, ontkennen, demoniseren en ridiculiseren terwijl de gevestigde orde zeer waarschijnlijk gebruik maakt van deze verborgen kennis en technologieën.

Er zijn twee soorten mensen. Programmeerbare mensen en zelfdenkende mensen, zoals de meeste lezers die al bekend zijn met de materie die we gaan behandelen. En ook deze keer hoop ik dat de zelfdenkenden de programmeerbare mensen kunnen resetten. Om ze weer zelf te leren denken.

De oude wereld en de vrije energie.... Tesla wist het en hij was niet de enige. Er is inmiddels opnieuw ontdekt dat vrijwel alles wat dimensionaal is en vorm heeft een bepaalde frequentie uitstraalt. Voor de mensen die denken dat er geen energie in de atmosfeer aanwezig is: bij onweersbuien en bliksem ontstaat een extreem hoog voltage. Waar denkt u dat dit vandaan komt? Deze energie is aanwezig in de atmosfeer. Daar kunnen we dus iets mee. Ook de aarde zelf bevat energie, denk bijvoorbeeld aan de ouderwetse wichelroedelopers die bepaalde signalen weten te lokaliseren. Vaak gaat het om bepaalde mineralen, ondergrondse waterbronnen, aanwezige metalen, enzovoort. In de wondere wereld van energie en elektriciteit is bekend dat magnetisme ook een grote rol speelt. Nu zijn er ook Leylijnen bekend. De gevestigde wetenschap ontkent het bestaan van de lijnen natuurlijk. Wel frappant dat onnoemelijk veel bouwwerken, uit diverse periodes en gebouwd door diverse beschavingen, op kruispunten staan van de leylijnen of recht boven de lijnen. Het kan ook zo zijn dat deze lijnen juist energie bevatten door de bouwwerken en hun frequentie. In dat geval creëren bepaalde bouwwerken dus ook energielijnen. Het is maar net hoe je het ziet. Ik denk dat het allemaal met elkaar in verhouding zou kunnen staan, en dat er een enorme bron van essentiële kennis voor de mensheid verborgen wordt gehouden. Kennis die bij onze voorouders, wie dat ook zijn, aanwezig was en waarschijnlijk keer op keer opnieuw ontdekt is na de ondergang van de zoveelste beschaving. Alle oude bekende geschriften, van de Hindu tot de Soemeriers, de hiërogliefen en teksten... allemaal onzin natuurlijk want de mensen wisten natuurlijk niet beter volgens de gevestigde orde. Helaas is elke hoogopgeleide in deze huidige beschaving eerder op hoog niveau geprogrammeerd te noemen. Gelukkig zijn er ook onder deze hoogopgeleide zelfdenkenden. We mogen dus aannemen dat de oude bouwwerken uit diverse tijdlijnen een bepaalde functie hadden in deze wereld van frequenties, energie, energievelden, energielijnen, misschien ook vrije energie en dat het in verbinding staat met het magnetisme van de aarde ( en daarmee ook het magnetisch veld waarvan onze aarde en al het leven sterk afhankelijk is). Het heeft zelfs invloed op het klimaat, en niet alleen het klimaat verandert al duizenden jaren maar ook het magnetisch veld en de polen. Als we verder denken, en alle bouwwerken hadden (en hebben) een bepaalde functie in deze wereld vol energie, dan doet dit mij sterk denken aan printplaten. Circuit boards. Bouwwerken met een bepaalde vorm en functie, met een wisselwerking met atmosferische energie, verbonden met elkaar door onderaardse waterstromen en andere energielijnen en zelfs met kosmische straling. Hier is dus goed over nagedacht als het waar is, en als het waar is hebben we het hier dus over kostbare verloren kennis. Stel dat er inderdaad een soort gigantische printplaat beschavingen zijn gebouwd en er ontstond kortsluiting....of er ging iets anders mis met deze energievelden... dan zouden complete steden gesmolten zijn... of gigantische oeroude nog aanwezige bouwwerken veroorzaken nog altijd energetische verstoringen van onze atmosfeer, of hebben nog altijd een functionerend energieveld.... veel vragen en stof tot nadenken waar we iets mee kunnen en waar de mensheid iets aan zou kunnen hebben... dus in plaats van onze bizarre geschiedenis belachelijk te maken en met sprookjesverhalen (zoals helaas veel is en wordt gedaan in bijvoorbeeld onze religies) de mensheid onwetend te houden moeten we een poging wagen om de oude kennis te bevatten en optimaal te gebruiken. Misschien kan het momenteel helemaal niet omdat het huidige magnetisme van de planeet dusdanig is dat het niet kan. Maar het kon wel en wie weet valt er iets te herstellen. De energie is er nog altijd. Het is ook aannemelijk dat er nog steeds stiekem gebruik van de oude kennis wordt gemaakt, al weten wij daar niets van.

Er zijn bijvoorbeeld gigantische onderaardse complexen, complete steden die veel energie nodig hebben. Wie weet is de huidige wereld niets anders dan een energiebron voor andere doeleinden. We gaan er eens over nadenken, en kijken wat we weten en wat vele anderen ons hebben geleerd of willen leren.

In het volgende deel proberen we eerst zo ver mogelijk terug te kijken, althans met de informatie die we mogen inzien en de interpretaties van mensen zoals Erich Von Daniken en wat anderen. Zoals de bekende Griekse filosofen. Van daaruit gaan we steeds wat verder richting het hier en nu.

Hier alvast een interessante afbeelding; het bovenste groene gedeelte is een computer circuit board schema, het onderste deel ter vergelijking de layout van de oude stad Teotituacan …

 Teotituacan, printplaat

Hieronder een aantal links om eerst de materie aan hernieuwde zelfdenkende mensen uit te leggen. Waarbij deze oude docu niet mag ontbreken. Geloof het of niet, de meerderheid van de mensen kent het echt niet. Wil je mensen uit hun standby proramma krijgen of opnieuw opstarten? Dan is dit een mooi begin.

Erich Von DanikenStolen History 1

Stolen History 2

Stolen History 3

Op dit Rumblekanaal staan ook wat video's over Ether, het 5e element
De Geschiedenis is een leugen

Frequenties
Bovenstaande video toont ons dat met het creëren van bepaalde frequenties veel positieve dingen gerealiseerd kunnen worden. We moeten beseffen dat het ook andersom kan, men kan er ook veel negatieve zaken mee realiseren.... deze serie zal wat meer inzicht verschaffen over waar we ons bevinden en waar ze ons naar toe leiden...als wij het toestaan... maar dan moeten we eerst weten waar we stonden met alle mogelijkheden die beschikbaar waren...en zijn.

Ik zie je graag terug bij het volgende deel, houd jezelf sterk en gezond. Tot ziens
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl