de oude wereldorde Om onze te verwachten toekomst te begrijpen, en de zogenaamde nieuwe wereldorde, moeten we eerst ons verleden begrijpen.

En daarbij de oude wereldorde. Deze oude wereld en de oude wereldorde is iets anders dan ons is voorgehouden.Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

Deel 1 in deze serie is hier te lezen.

De oude wereldorde Deel 2
 

Beste lezers,

Omdat steeds meer mensen zich afvragen wat nu de werkelijke geschiedenis is van de mensheid gaan we eens wat verder terug op de voor ons bekende tijdlijn....

Wij zijn niet de eerste ontwikkelde beschaving. Ook in eerdere beschavingen leefde dezelfde vraag... is de mensheid, in welke hoedanigheid dan ook, niet verder ontwikkeld geweest dan wij nu zijn? En klopt de geschiedenis wel die ons is voorgehouden? Zoals de Griekse filosofen, waarvan Plato het beste voorbeeld is. Plato was opmerkelijk voorzichtig. Hij schreef alles in dialoogvorm, zodat een andere persoon bepaalde uitspraken had gedaan en niet hij. Zo liet hij in zijn werk Critias spreken over Atlantis. Critias, samen met vele anderen, werd later ter dood veroordeeld . Onder meer voor het veroorzaken van een opstand en het bedreigen van de democratie zoals men die destijds kende. Zo zien we maar, oude tijden herleven. Filosofen durven nauwelijks kritisch te spreken over onze moderne democratie, bang voor vervolging omdat men een gevaar zou zijn voor deze democratie. Nu is hier bij ons de laatste tijd nog niemand openbaar ter dood veroordeeld. Maar er is soms wel sprake van een trieste samenloop van omstandigheden, waarbij onverklaarbare zelfdodingen of noodlottige ongevallen een rol spelen. Over het algemeen geldt...mensen die de complotten tegen deze ‘democratie’ verspreiden zijn gestoord en moeten worden uitgesloten en geïsoleerd, dat werkt het beste en zal de anderen weerhouden van dezelfde misdaad. In elk geval moeten andersdenkenden worden gedemoniseerd. Andersdenkenden zijn eigenlijk zelfdenkenden en lastig te programmeren...

Toch heeft een deel van de dialoog met Critias, waarin hij een op hoog niveau ontwikkelde beschaving beschrijft (t.o.v. de beschaving waarin hijzelf leefde), die duizenden jaren geleden bestond en waarvan zijzelf de nakomelingen van de overlevenden waren, onze ‘tijd’ bereikt. Wat Plato betreft, hij heeft op latere leeftijd nog wat meesterwerken afgeleverd. Zoals de Timaeus. Wie zich daarin verdiept begrijpt waarom het (in de Westerse wereld) latere dominante Christelijke geloof, al 200 jaar voor onze huidige jaartelling begon (731), deze duivelse denkbeelden is gaan verbieden en waarom mensen die het verspreidden werden vervolgd en gedood. Het Christendom heeft tot een paar eeuwen geleden mensen met andere denkbeelden afgeslacht, verstoten en kapot gemaakt. Maar nu hebben we het weer over een tijdlijn die ons is aangeleerd, maar klopt dit wel ? .... eerst maar eens kijken wat Critias te melden had in de door Plato omschreven dialoog... 


Nu is er later, meer in onze huidige tijd op ‘hun’ tijdlijn, het Oera Linda boek ontdekt. En nu begeef ik me op zeer gevaarlijk terrein, want er worden Ariërs omschreven afkomstig van Atlantis. Deze overlevenden zouden zich onder meer in het Oude Griekenland gevestigd hebben. Op het moment dat de term Ariërs valt gaan natuurlijk gelijk alle rechts-extremistische alarmbellen af.

Daar moeten we mee oppassen. Maar ze zijn ook doorgereisd naar Azië. India, waar veel oudere en beter gedocumenteerde geschiedenis bekend is vergeleken met de onze, en verder.. Tot het Britse rijk het probeerde uit te wissen, overigens in een tijd op ‘hun’ tijdlijn die we nog vaak gaan tegen komen in deze serie. Nu ben ik zelf gek op video's, als een artikel saai is ben ik altijd blij als er een goede video is geplaatst. Dus als je mijn serie ook saai vindt dan zijn er altijd nog de video's. Zoals deze over het Oera Linda boek. Dit is natuurlijk ook een verzonnen verhaal, athans volgens de gevestigde orde die maar krampachtig hun eigen geschiedenis in stand proberen te houden...


Ariërs zijn dus taboe, ook al sprak de slapende profeet Edgar Cayce er ook over... maar omdat een persoon zoals Alfred Rosenberg deze omschrijving van een deel van onze mogelijke geschiedenis misbruikt heeft mag er eigenlijk niet over gesproken worden. Er zijn altijd redenen en excuses te vinden voor demonisatie, of het nu het Christendom was waarmee milennia oude religies (en kennis) zijn uitgeroeid of een gevestigde orde die elk weerwoord bij rechts extremisme parkeert. Ik moet dit wel zo schrijven om de zogenaamde onderzoeksjournalisten duidelijk te maken dat ik geen rechtse extremist ben. De gevestigde orde doet er beter aan om een al lang achterhaalde voorgehouden geschiedenis overboord te gooien omdat men gigantisch voor schut staat en ze de woede, toorn en ongeloofwaardigheid zelf groter blijft maken. De Keizer heeft al heel lang geen kleding aan. Later in deze serie wordt meer en meer duidelijk waar we nu echt mee te maken hebben.... zoals met veel artikelen waarin de gevestigde orde verder en verder ontmaskerd wordt. Wat overigens ook weer een opmerkelijke aanwijzing is dat het Oera Linda verhaal wel degelijk een aantal mogelijke waarheden bevat is het bestaan van het Kalash volk in Pakistan, en een aantal andere soortgelijke stammen. Ze vieren zelfs feest op 22 december, wat ooit de zonnewende was bij ons en later kerstfeest werd, is ook bij deze stammen de belangrijkste feestdag van het jaar. Vele van deze mensen hebben een erg lichte huid, blond of rood haar en blauwe of groene ogen. De kern van Oera Linda ….overlevenden van Atlantis hebben een specifieke cultuur en kennis wereldwijd verspreid, en een groot deel van de Europese beschavingen hebben hun schrift overgenomen.... Het verklaart onder meer waarom er wereldwijd bij diverse volkeren en culturen steeds dezelfde mythologie terugkeert en er veel religieuze overeenkomsten zijn...en het vertelt ons ook wat over de rol van de altijd aanwezige elite, daar kom ik in een ander deel op terug...

Von Daniken komt tot de conclusie dat buitenaardsen een grote rol gespeeld hebben, nu geloof ik best dat hier waarheden in schuilen...maar ik denk eerder dat de 'gewone mens’, met enorm veel kennis of het nu gaat om energie, wiskunde, architectuur en zelfs genetische kennis van dna manipulatie, door 'minder’ ontwikkelde mensen als goden gezien werden. Ik houd het dus op enorm sterk ontwikkelde mensen, die in een tijd ver voor Atlantis al aanwezig waren...

Alle echte informatie over onze ware geschiedenis komt dus uit bronnen die belachelijk gemaakt zijn of belachelijk worden gemaakt...de meest opmerkelijke geschriften en informatie komen uit het oude India. Naast vliegmachines worden kernoorlogen beschreven, en de aangegeven locaties van deze oorlogen bevatten aanwijzingen van dergelijke gebeurtenissen. Ook over het oude India is al zoveel bekend, wie het niet kent moet het maar ontdekken. Internet staat er vol mee. Net als deze informatie, en de aanwijzingen in echt alle wereldwijde religies en legendes, en dat zijn natuurlijk allemaal ongeloofwaardige fabeltjes. Net zoals de Taliban openlijk de oude bouwwerken opblazen, omdat het niet past in hun straatje, is de huidige gevestigde orde de laatste 150 a 200 jaar bezig met het uitwissen van een meer recentere beschaving. Terwijl alle overblijfselen van de verloren voorgaande beschavingen, die nog zichtbaar zijn, gewoon zichtbaar blijven. Er wordt wel een andere verklaring gegeven wat deze overblijfselen betreft, maar deze verklaring is afkomstig van dezelfde orde.... net als hoe het Christendom met veel succes en met veel geweld de ware geschiedenis heeft weggenomen van onze voorgangers, zo probeert men de laatste paar eeuwen opnieuw ons geheugen te wissen. Ik ga niet beweren dat ze een paar honderd jaar geleden gevlogen hebben bijvoorbeeld in geavanceerde machines, zoals in India omschreven is over een tijd lang geleden, maar er was net als bij elke beschaving een technologische ontwikkeling die ze nu verbergen. Er is schijnbaar niemand meer die weet hoe de echte tijdlijn eruit ziet, we zijn de tijd kwijt geraakt. Maar dat is niet zo erg, we zijn ook zeer kostbare kennis en technologie kwijt geraakt.

Als we er vanuit gaan dat vele oude beschavingen misschien wel verder ontwikkeld waren dan de onze, dan hadden ze zeker energiebronnen in welke vorm dan ook. Bij vrijwel alle verloren beschavingen heeft een grote apocalyptische gebeurtenis deze beschaving beëindigd. Met de beperkte informatie die we wel hebben kunnen we opmerken dat magnetisme van de aarde, vulkanen, een zondvloed en ompoling van de aarde een rol hebben gespeeld. We weten inmiddels wat de gevaren kunnen zijn. Ompoling, zonnevlammen, komeetinslagen, vulkanen, zondvloeden, ijstijden of juist het omgekeerde, klimaatverandering door alle cyclische factoren, allemaal gebeurtenissen waar we niet tegen bestand zijn geweest en ook nooit zullen zijn. Er zijn ook aanwijzingen dat de mensheid, in welke vorm dan ook, zich vaak op tijd uit de voeten gemaakt heeft. In een ark vol levende dieren maar waarschijnlijk ook in ruimteschepen. Eigenlijk is onze prachtige planeet ook een erg gevaarlijke want keer op keer moet men opnieuw beginnen... of heeft dat ook een reden? Misschien worden we wel bewust een bepaalde kant op gestuurd en willen we eigenlijk helemaal geen geavanceerde beschaving. Waarom zou je ook? Er zijn genoeg oude stammen die heel bewust duizenden jaren aan dezelfde simpele tradities vasthouden, maar ook zij kennen de legendes over technologische beschavingen die er al lang niet meer zijn.

Leven met de natuur, in harmonie met het landschap.... en als er wel technologie beschikbaar is dan nemen we daar alleen de technologie van die echt bijzonder is...verder laten we alles achterwege wat ons en de planeet beschadigt.... deze keer doen we het goed en nemen we het beste van alle vorige beschavingen... we houden het simpel....(maar dan gaan we beetje bij beetje toch weer steeds meer gebruiken)... maar als we dan gaan bouwen dan willen we geen tochtige hutten meer, of in een kuil in de grond... dan bouwen we iets moois zoals de oude beschavingen dat ook deden, duurzaam zodat het er jaren en jaren blijft staan, met de juiste vorm zodat we weten hoe we de energie uit de atmosfeer en in de aarde kunnen gebruiken zonder een al te grote schade aan de planeet en de atmosfeer aan te brengen, want dat is onze voedingsbron en energiebron tegelijk en schoon en fris water is daarbij essentieel... met de kennis die we nu hebben moet het mogelijk zijn, we hebben nu een paar eeuwen doorgebouwd op de fundamenten van de Grieken en Romeinen die al veel hadden bereikt... nu we weten waar de lijnen lopen waar we optimaal gebruik kunnen maken van deze energiebronnen gaan we daar opnieuw bouwen, met respect voor alle gevestigde religies, we combineren hun grote religieuze bouwwerken met de sonische vormgeving die een optimale wisselwerking met de atmosfeer kunnen hebben... zoals sommige oude beschavingen ook deden, alleen toen wisten ze precies hoe ze het moesten realiseren. We weten nog niet alles, maar nu weten we wel waar de optimale lijnen lopen (de Leylijnen). De resonaties van zowel de bouwwerken als de natuur zullen een optimale situatie creeren voor alles wat leeft, en het zal de mensen in een positieve vibe houden die noodzakelijk is om met elkaar te kunnen leven in goede harmonie... het klinkt als een Utopische voorstelling, maar is dat zo? Hebben ze het niet voor elkaar gekregen? Het lijkt er anders wel op. En nog niet zo heel lang geleden bestond het waarschijnlijk nog, of het was net in ontwikkeling en is door tegenstanders tegengehouden en grotendeels vernietigd. En waarschijnlijk was er in deze samenleving, zoals altijd, ook weer een kleinere groep elitairen die er profijt van hadden en leefde ook toen maar een deel van de mensheid in weelde.

Mijn visie is als volgt: de Grieks/Romeinse beschaving, om ze zo maar te noemen, heeft zich verder doorontwikkeld. Daarbij heeft men veel technologie die al bekend was uit eerdere beschavingen onderzocht en herontdekt. Er zijn oorlogen geweest met de oude minder ontwikkelde ‘stammen’. Er waren ook gebieden waar men hun eigen beschaving op hun eigen manier verder ontwikkelde, wat soms behoorlijk botste met de Europese manier maar er is uiteindelijk een combinatie ontstaan van al de beschavingen die zichzelf opnieuw ontwikkelden. Sommigen noemen het Tartaria, ik ben van mening dat het hier om een nieuwe gecombineerde beschaving gaat die niet aan 1 leidend en dominant land toegerekend kan worden. Het gaat eerder om een soort unie. Men heeft goed doordacht gebruik gemaakt van elkaars oude kennis en bewust technologie afgezworen en andere technologie juist verder ontwikkeld. Niet voor het eerst zou er een wereldwijde uniforme beschaving ontstaan. Helaas hebben we ook in alle bekende geschriften en religies ontdekt dat er altijd een bepaalde soort bestaan heeft die de rest wil domineren. Ook hier op deze planeet spelen ze al oneindig lang een rol in onnoemelijk veel veroorzaakte ellende, pijn, verdriet en vernietiging en zijn ze gebaat bij een zo negatief mogelijke vibe die ze versterkt en ze in stand houdt. Geef ze zelf maar een naam, helaas hebben ze erg veel invloed op velen van ons en zijn ze zelf inmiddels ook een deel van ons. Ik ben er zelf nog niet helemaal uit of deze nieuwe, prachtige beschaving in ontwikkeling door oorlogen ten onder ging of dat ze slachtoffer zijn geworden van hun eigen energie systeem (waar ze misschien niet voldoende kennis van hadden) of een ecologische ramp. Het kan ook zijn dat ze van buitenaf gesaboteerd zijn of slachtoffer zijn geworden van een natuurlijk fenomeen waarbij hun energiebron hun ondergang heeft betekend. En ook dat zou dan niet de eerste keer zijn geweest, er zijn eerder technologische beschavingen slachtoffer geworden van een soort kortsluiting in hun vrije energiesystemen. En daar gaan we ons eerst in verdiepen...

Teotituacan bijvoorbeeld.... vol onduidelijkheden over het ontstaan van dit gigantische bouwwerk wat eigenlijk op dezelfde manier is opgebouwd als een..... computer circuit board.

de oude wereldorde

Wat ook weer raakvlakken heeft met de Egyptische piramides, ook hier is sprake van een soort circuit board lay out maar er is bij beide bouwwerken een verwijzing naar de riem van Orion...dus het gaat om gedeelde kennis op welke manier dan ook...

de oude wereldorde

Bij 1 van de oudste , door de gevestigde orde bekendste oude beschaving, werd ook gebruik gemaakt van een dergelijke circuit board lay out....De stad Ur

de oude wereldorde

Tussen de Eufraat en de Tigres, omschreven als de bakermat van onze huidige beschaving en destijds waarschijnlijk optimaal gebruikmakend van de dynamische, atmosferische energie in het Taurusgebergte... waar het vrijwel dagelijks onweert. Stel dat er zoiets bestaan heeft als een energiesysteem met vrije energie, en de printplaat layout wel degelijk een functie had, dan kan het natuurlijk ook mis gaan met deze energie... net als met kortsluiting... door de hitte smelt de boel als er geen zekering geplaatst is... maar hoe zou dat er dan uit kunnen zien bij steden en bouwwerken die getroffen worden door een technische ramp met een dergelijk energiesysteem? Misschien zag het er zo uit, dit zijn althans overblijfselen van een aantal bouwwerken in het Taurusgebergte...

de oude wereldorde

Dit ook....

de oude wereldorde

En nog veel en veel meer...nu kennen we allemaal inmiddels de verhalen dat er destijds gemotiveerde mensen met stenen en bijtels en hamers complete steden uit de rotsen hebben gehakt en gekrabt... maar helaas is het andersom en is de stad een rots geworden, gesmolten bij gigantisch hoge temperaturen met dit als eindresultaat... hoe de kortsluiting is ontstaan maakt niet zoveel uit.

Hier nog een voorbeeld van een echte oude printplaat wat verdacht veel op een erg oud bouwwerk lijkt, de vergelijking is dus omkeerbaar want het zijn 2 printplaten...

de oude wereldorde

Hier weer een mooie vergelijking, de oude stad Persepolis....

de oude wereldorde

Onlangs keek ik een aantal video's waar deze meltdown cities voorbij kwamen, maar hier worden de gesmolten bouwwerken Tartariaans genoemd terwijl ik denk dat het hier om oudere beschavingen gaat... ook al zou het best kunnen dat een deel van de laatste te vroeg beeindigde beschaving, die ze Tartaria noemen, er nu ook zo bij staat...dus niet alleen half bedolven onder een modderstroom... The Tartarian Meltdown Documentary: Number One


Nu wil ik wel opmerken dat het nog niet nodig is om mij van huis op te halen en naar een gesloten afdeling te brengen, ik ben slechts aan het filosoferen waarom de dingen zijn zoals ze zijn... en ik ben niet de enige die bepaalde zaken zo ziet, net als bij veel onthullingen en ontmaskeringen komen erg veel mensen, onafhankelijk van elkaar, tot dezelfde conclusies. Ook hier komen weer oude, zogenaamde complottheorien samen met zogenoemde pseudowetenschap, en ook hier heeft de gevstigde orde natuurlijk antwoorden en verklaringen....

Tot het volgende deel, hou jezelf sterk, vrolijk en gezond.