de oude wereldorde Om onze te verwachten toekomst te begrijpen, en de zogenaamde nieuwe wereldorde, moeten we eerst ons verleden begrijpen.

En daarbij de oude wereldorde. Deze oude wereld en de oude wereldorde is iets anders dan ons is voorgehouden.Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

Eerdere delen in deze serie zijn hier te lezen.

De oude wereldorde Deel 3


Over het oude India is al veel geschreven. Maar ook in India zelf wordt de bevolking bij voorkeur dom gehouden door de gevestigde orde. Veel oude bouwwerken zijn maar gedeeltelijk toegankelijk voor toerisme en de eigen bevolking. Terwijl de oude geschriften behoorlijk confronterend zijn, zwijgen de authoriteiten over wat de mogelijkheden in het verre verleden waren en over de enorme bewijslast die nog altijd zichtbaar aanwezig is. En ook in India komen we circuit boards tegen.... zoals de lay out van het tempel complex Srirangam...

 de oude wereldorde deel 3

 de oude wereldorde deel 3

En ook in India moet het onder de aandacht brengen van dit soort opmerkelijke zaken, en andere antieke uitvindingen zoals vliegmachines, van de ‘wappies’ komen... want wereldwijd wordt alles wat met deze onderwerpen te maken heeft door de gevestigde orde genegeerd en belachelijk gemaakt.... Praveen heeft meer interessante video's, al doet altijd hij zijn best om zijn stem onherkebaar te maken... haha...

( het is daarom niet vreemd dat men sterk vermoedt dat alle gevestigde overheden centraal worden aangestuurd, met ieder een eigen rol in het spel)


Nu kan ik wel zeggen dat ook wij in Nederland nog genoeg bouwwerken om ons heen hebben die aanwijzingen bevatten om ook onze nieuwsgierigheid te triggeren... al is het allemaal niet zo antiek als in India en Egypte... het is er wel en uit een recente periode... als ik kijk naar de stad waar ik ben opgegroeid bijvoorbeeld...als kind vielen mij een aantal bouwwerken al op... het Vredespaleis in Den Haag en het Kurhaus op Scheveningen. Het Vredespaleis lijkt qua bouwstijl veel ouder dan het daadwerkelijk is. Het is gebouwd in 1907 en ze zijn er een aantal jaren mee bezig geweest.

(Het Project was klaar net voor 1914, wel handig om het 'vredespaleis’ af te hebben net voordat de grootste ‘gecreeerde’ oorlog uit de geschiedenis die wij kennen uitbrak)

Ze hebben het project vrij goed gedocumenteerd en er zijn zelfs foto's van de bouw. Het zijn wel opmerkelijke foto's, maar iedereen die bekend is met bouwen, die zichzelf afvraagt hoe ze dat in een primitievere tijd deden.... in 1907 hadden ze gewoon elektriciteit en ook elektrische hijskranen en takels. Eigenlijk dezelfde soort kraantjes die men nu gebruikt voor blokken lijmwerk.

Bij het Vredespaleis hebben ze ook een soort rails rondom aangelegd waarop een aantal hijskranen rondreden. Deze rails kon men ook steeds hoger maken met hulpconstructies. Op internet zijn mooie foto's terug te vinden, waarbij naast de vele arbeiders die allemaal netjes poseren, en niet aan het werk zijn, ook veel mannen in kostuum met bolhoeden staan. Maar het is aannemelijk dat ze in 1907 een dergelijk bouwwerk binnen 7 jaar konden voltooien. 

Maar nu het Kurhaus, wie dit bouwwerk onderzoekt kan onmogelijk geloven dat het in slechts 1 of 2 jaar tijd is gebouwd (1884/1885), een jaar later is afgebrand en in een jaar (1886/1887) weer herbouwd... ja ja... In deze tijd had men immers nog niet de technologie van 1907 bij de bouw van het Vredespaleis.... of toch wel? Er zijn alleen al bijna 300 hotelkamers, en dan nog de gedetaileerde afwerking, de koepel.... in hooguit 2 jaar met vrij primitieve technologie?

 de oude wereldorde deel 3

Het roept bij mij erg veel vragen op, net als bij alle zogenaamde wereldtentoonstellingen uit de 19e eeuw... hier zijn natuurlijk veel mooie video's van terug te vinden... bij mij is die van Chigago 1893 het mooiste voorbeeld... echt heel knap hoe ze met hout, gips, karton en papier zulke mooie, grote maar tijdelijke bouwwerken voor de show hebben neergezet... als mensen er niet bekend mee zijn dan is dit een mooi voorbeeld van de grootste kolder uit de Noord Amerikaanse geschiedenis...


Er zijn in de 19e eeuw erg veel World Fair's geweest, en na de tentoonstellingen werd de hele boel afgebroken op een enkel gebouw na....volgens de officiele verklaringen....veel andere gebouwen zijn door branden in de as gelegd, zoals het prachtige Christal Palace in Londen. Ook in Amsterdam hebben prachtige gebouwen gestaan, zoals Het Paleis voor Volksvlijt ( op dezelfde plaats is later de Nederlandse Bank gebouwd).

Nog een mooi voorbeeld is het Penn Sation in New York, wat men in de jaren 60 heeft afgebroken zonder goede reden. Mensen moeten zich er zelf maar eens in verdiepen, er zijn enorme bouwwerken verwoest, al dan niet moedwillig... Een ander groot deel van prachtige steden is verwoest in de grote oorlogen, zoals veel Duitse steden waar niks van over bleef na alle onophoudelijke bombardementen....de prachtige functionele architectuur zagen we nooit terugkeren... en bouwwerken zoals het Kurhaus konden ze in een jaar bouwen? Oke, nu ga ik ook mijn vraagtekens plaatsen bij treinen vol met weeskinderen in de 19e eeuw, fabrieken draaiend op de kracht van kinderarbeid, baby incubators, verdwenen Tesla technologie enzovoort..... het lijkt er inderdaad op dat er vrij recent in onze geschiedenis iets groots heeft plaatsgevonden waarvan we niks meer mogen weten...we mogen wel weten van de Grieken, Romeinen, de ridders en de rest... maar dit mogen we echt niet weten..

Christal palace...

 de oude wereldorde deel 4

Paleis voor Volksvlijt

 de oude wereldorde deel 5

Penn Station

 de oude wereldorde deel 3

Er zijn steeds meer aanwijzingen terug te vinden dat er gerommeld is met recente geschiedenis en men verbergt duidelijk iets of verdraait de hele geschiedenis. Niet alleen wat functionele architectuur betreft, maar ook als het gaat om technologie... met technologie zijn we bekend met de zogenaamde industriele revolutie... over het algemeen ging het hier om fabrieken met een soort slavenarbeid waarbij zelfs erg veel kinderen zijn gebruikt...maar op ‘hun’ tijdlijn gaat het om de periode net na deze industriele revolutie, waarbij opeens allemaal technologische sprongen werden gemaakt... waarvan een groot deel verborgen werd gehouden.

Wat voor redenen hadden ze daar dan voor? Nou, al was het maar om de eerste automobiel met een electromotor plaats te laten maken voor een exemplaar met verbrandingsmotor... waar tot op vandaag de dag enorm veel geld wordt verdiend door de machtige familienamen die we destijds ook tegen kwamen... en die nog altijd een grote rol hebben in de machtsverhoudingen op deze planeet.

En het gaat niet alleen om elektrische technologie, waar ook vandaag nog veel geld mee verdiend wordt en dus ook macht oplevert, maar om veel meer technologie... de oude Grieken hadden al een stoommachine, James Watt heeft deze opnieuw ontwikkeld als we de geschiedenis nog kunnen geloven... en wat te denken van de Stirling motor die op zijn eigen warmte onophoudelijk kan draaien? Ook die uitvinding was er al in de 18e eeuw, en patenten zijn niet zomaar bedacht... het is de manier om technologie weg te houden bij de mensheid.

De Stirling motor, verder uitgewerkt door een schooljongen in een schuurtje in Friesland en uiteindelijk in de kluizen van Philips verdwenen.. 

Zo is er veel meer achtergehouden, denk wederom aan de verdwenen kisten vol uitvindingen en technologie van Tesla.... waar we ook weer namen zoals Bush en Trump tegen komen in dat stukje geschiedenis..

Maar waarom wordt een uitvinding als deze ( en heel veel anderen) bij ons weggehouden? Hier een mooi voorbeeld van een stirlingmotor....en er is nog veel meer technologie verstopt voor ons...


( in de video is het logo van Koch Industries te zien... als je weet waar we hier mee te maken hebben, dan valt er misschien weer een kwartje.... )

Wat ook heeft meegholpen in het wegwerken van onze geschiedenis en technologie zijn de vele oorlogen, het opsplitsen van de complete voormalige uniforme beschaving achter ijzeren gordijnen en het verplaatsen van de zogenaamde produktie van nieuwe technologie naar landen waar ze, nog steeds met slavenarbeid en kinderarbeid, de hele werkende technische massa in de oude wereld weg concurreren (en waar ze geen vragen stellen, maar werken om te overleven en zelfs hun kinderen verkopen....onvoorstelbaar dat we met deze landen moeten concurreren)…

Er zijn straks steeds minder technische mensen over in de huidige westerse wereld dus ook steeds minder mensen met technisch inzicht om nog iets van het oude verleden te herkennen en opnieuw toe te passen in het belang van de mensheid...

Er zijn grote vraagstukken en problemen gecreeerd, zoals energiecrisis en klimaatcrisis waarmee men nu de laatste restanten van onze oude wereld afbreekt... en de planning en voortgang van dit briljante plan, waar wij slachtoffer van zijn, zijn uitgesmeerd over een erg lange periode.... te lang om in een normaal mensenleven te voltooien...

Dat betekent dus dat er een grote organisatie achter zit, denk bijvoorbeeld aan vrijmetselarij met hun passers en bouwkundige attributen en een ‘need to know’ structuur... of het zijn niet het soort ‘mensen’ die wij kennen die hier achter de schermen toch steeds duidelijker alles bepalen die zeer gedisciplineerd opereren....

Hoogstwaarschijnlijk hebben de zichtbare leiders geen benul van wat er gaande is op deze planeet, nu ben ik van mening dat alleen de best programeerbare mensen en de grootste slijmjurken de posities bezetten die van invloed zijn op de mensheid, mensen die geen vragen stellen maar uitvoeren, exectutives.... en veel van hen zijn chantabel en omgekocht met een leven in luxe en overvloed...

Maar we dwalen af van de kern van onze oude geschiedenis, en wat we waarschijnlijk niet mogen weten.... energie, vrije onuitputtelijke energie, harmonieuze frequenties, helende resonaties, prachtige functionele architectuur op zorgvuldig gekozen locaties...


Kerken, kathedralen en vele andere oude overgebleven bouwwerken zoals ruines van kastelen enzovoort, allemaal zorgvuldig op deze leycentra en leylijnen gebouwd.... net als de oudste overgebleven bouwwerken... en ook vandaag de dag is deze kennis echt wel aanwezig, niet voor het bepalen van de locatie van uw nieuwbouwwoning... maar banken bijvoorbeeld zoeken zorgvuldig uit op welke locatie hun kantoren gebouwd worden...

En niet alleen banken, we komen er later op terug... we gaan eerst kijken waar bepaalde energie , resonaties en frequenties allemaal invloed op kunnen hebben...en dan is dit een mooi voorbeeld, naast de vrije energie die we later gaan opzoeken..

Een in eerste instantie geaccepteerde wetenschapper en filosoof (later opgesloten en nooit levend terguggekomen) heeft onderstaand onderzoek op gang gebracht....

Voor de onderzoeksjournalisten die gaan roepen dat ik rechts extrmistische stukken schrijf... de beste man was Joods, is een geboren Calicier en helaas hebben de nazi's gebruik gemaakt van de door hem beschreven massa hypnose technieken (waar ze vandaag nog steeds gebruik van maken, onder andere via jullie ‘onderzoeksjournalistiek' en de media waar jullie voor werken).

Reich is op tijd weggekomen richting USA waar ( helaas het derde rijk is voortgezet) men dankbaar gebruik heeft gemaakt van zijn kennis....

Hij was trouwens ook communist...Na de oorlog hebben ook de Sovjets gebruik gemaakt van zijn onderzoeken, maar als we er vanuit gaan dat de USA een instrument is waar vanuit de voor ons onbekende echte ‘leiders’ opereren dan hebben ze echt wel iets gedaan met zijn ontdekkingen of het was natuurlijk allang bekend bij ze en werden zijn vindingen weggemoffeld.. .

Ze hebben immers openlijk na Operation Paperclip veel meer technologie bemachtigd uit voormalig Europa (waarvan ik vermoed dat er ook veel oude kennis en technologie bij was die verder verborgen is voor de mensheid), waarvan alleen de angstaanjagende atoombommen en Oppenheimer echt bekend zijn.

Helaas heeft de FDA , in zijn nieuwe gastvrije vaderland, al zijn technologie ‘verboten' und alle documenten verbrand.... Reich verdween in de gevangenis waar hij al vrij snel overleed...men heeft echter wel toegegeven dat zijn ontdekking waar was.. Maar het is ook een triest voorbeeld wat je te wachten staat als je buiten hun toestemming om technologie of kennis openbaar maakt.

In de video over Reich is te zien dat hij in staat was om kleine electromotoren te laten draaien op energie die aanwezig is in het menselijk lichaam... en hij liet ze ook draaien op atmosferische energie...hij heeft resultaten behaald bij kankerpatienten, hij heeft een keer een oogst gered door het in een periode van extreme droogte te laten regenen...

Hier de info over Reich... 

In de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw was Dr. Wilhelm Reich in staat om het bestaan van etherische energie (levensenergie, de aether) waar te nemen en te meten, welke hij Orgone noemde, dit deed hij met een aangepaste Geigerteller. Dr. Reich stelde vast dat als hij verschillende lagen van fiberglas (een organisch materiaal) en staalwol (een anorganisch materiaal) stapelde, dat hij daarmee Orgone/etherische energie aantrok van zowel de levensbevordelijke positieve vorm (welke Reich ‘OR of POR’ noemde) en de schadelijke negatieve etherische energie (‘deadly orgone of DOR’).

Hij maakte grote kisten, genaamd accumulators of Oracs, waarbij hij de eenvoudige lagen techniek gebruikte. Hij was in staat om zijn patiënten van verschillende klachten af te helpen, door hun in die kisten gedurende een bepaalde tijd te laten plaatsnemen. In 1986 hebben wetenschappers van de Universiteit van Marburg in Duitsland een onderzoek gepubliceerd van een blind onderzoek, waarin duidelijk gemaakt werd dat dertig minuten zitten in een orgone accumulator resulteerde in een constante, positieve psychische-fysiologisch effecten die niet werden waargenomen bij een controle-groep. Deze controlegroep nam plaats in een kist die alleen maar van fiberglas was gemaakt, dus zonder de staalwol.

De conclusie van het onderzoek was dan ook, dat het effect wat Dr. Reich beweerde over de psycho-fysiologische effecten van het zitten in een accumulator, feitelijk bestaat.

Reich's werk werd voortgezet in de zestiger jaren door verschillende Russische wetenschappers zoals Dr. Nikolai Kozyrev, die ook wetenschappelijk hebben bewezen dat zulke onzichtbare energievormen inderdaad om ons heen bestaan. Kozyrev’s werk, wat inderdaad Reich’s onderzoek en onze eigen ervaringen, bevestigd, was geheim tot de val van de Sovjet Unie in 1991.

Verder onderzoek door wetenschappers die in de voetsporen zijn getreden van Reich en Kozyrev hebben de hoofdstroom van de westerse wetenschap langzaam gedwongen om eindelijk en officieel het concept van een universele en onzichtbare energie te accepteren.

Orgone werd zwarte materie genoemd en ook wel vacuüm flux of nulpunt-energie.

Oke oke, ze geven het uiteindelijk (niet in USA) toe...het bestaat...maar wat kunnen we met deze informatie? Het bevestigt mijn vermoeden dat de energievelden en lijnen van de aarde en kosmos niet alleen een wisselwerking hebben met de energie in onze atmosfeer, de ether...maar dat het dus ook invloed heeft op mens en dier, ons denken, hoe we ons voelen, ons functioneren enzovoort...


Een andere ontdekking is die van Rife, die met trillingen en frequenties erg goede resultaten haalde bij erg veel ziektes... er is nooit iets mee gedaan en de man is 83 geworden. Op zijn sterfbed gaf hij aan dat hij het betreurde dat de AMA (American Medical Associaton) hem had tegengewerkt en deze technologie nooit omarmd is door de gevestigde wetenschap destijds... 

Men komt er nu inmiddels opnieuw achter dat trillingen en frequenties werkzaam kunnen zijn bij het bestrijden van ziektes.. Ik ben bang dat bepaalde trillingen en frequenties ook ziektes kunnen veroorzaken en de mensheid in een bepaalde stemming kunnen brengen... en beinvloeden... stel nu dat de kennis van het bouwen van functionele bouwwerken met een bepaalde samenstelling van gebruikte mineralen en metalen, op een bepaalde plaats, nog aanwezig is... en men weet of men goede of slechte frequenties creeert... of men weet het niet en iets of iemand stuurt dit aan?

En stel dat ze er vrije energie mee opwekken, waar wij niets van krijgen, wat gebeurt er dan met deze energie? Waarom wordt er, onder de noemer van geo-engeneering, zoveel troep in onze atmosfeer verspreid? In mijn gedachtengang, absurd of niet, vallen er meer en meer puzzelstukjes op hun plaats.... waarom zou je de atmosfeer, waarin vrije energie mogelijk aanwezig is, beïnvloeden?

Waarom zou je de energievelden en energielijnen verstoren met negatieve bouwwerken? In China noemt men deze energie, die ook door ons lichaam en brein gaat, Qi...waarschijnlijk is deze qi net zo van levensbelang als ademen... nu is niet alleen de lucht die we inademen sterk vervuild, maar deze qi is ook enorm verstoord... of juist bewust veranderd in een kracht waarin we steeds verder van onze oorspronkelijke menselijkheid komen te staan...

Dus... ook deze krankzinnige complottheorie over Tartaria, en het belachelijke idee dat men in een aantal generaties de hele geschiedenis heeft gewist en aangepast, is de moeite waard om nog verder te bestuderen... sommige dingen zijn verklaarbaar, maar de echte waarheid zullen we nooit ontdekken... we kunnen wel bepaalde technologie opnieuw ontdekken..

En nu ben ik bang dat ze ons al zover in een bepaalde richting hebben gedreven dat de mensheid mogelijk deel uit gaat maken van een digitale toekomst... the internet of bodies and the internet of things.... alles bij elkaar op een groot circuit board met ‘wie weet wat’ voor functie...

Het meest logische is bijvoorbeeld kleine gemeenschappen groter te maken met een maximum aantal inwoners omdat steden niet functioneel zijn, maar de ‘mensen’ die dit voor ons bepalen volgen geen enkele logica en willen de mensheid opvangen in gigantische ‘15 minutes’ smart cities.... waarbij we mogelijk deel uit gaan maken van een digitaal stuurprogramma...

O jee, ik begin nu zoals gewoonlijk bang te worden van mijn eigen gedachtengang... maar bepaalde zaken laten mij niet los... zoals de circuit board cities van onze huidige wereld, en de plannen om nog grotere te gaan bouwen met een gechipte bevolking...

New York....


 de oude wereldorde deel 5

 de oude wereldorde deel 5

Maar... als ik nu mijn gedachtengang en angst goed begrijp, dan hebben we zelf inmiddels geen flauw benul waarin we nu eigenlijk leven... we weten dat het niet helemaal klopt, iedereen heeft zijn vraagtekens en gaat bij zichzelf ten rade en veel van ons speuren alles af naar antwoorden en verklaringen... maar wat is dit nu voor wereld?

Wetenschappers en uitvinders die oude technologie herontdekken worden tegengewerkt of gedood...en als men wel iets heeft uitgevonden en er iets mee wil moet men eerst langs patent- en octrooibureau's waar dan vaak blijkt dat dezelfde nuttige uitvinding allang en meerdere keren is aangeleverd, opgekocht en vastgelegd door steeds weer dezelfde spinnen in het web en wie het waagt toch iets met de uitvinding te doen risceert vervolging en een faillissement...zij bepalen namelijk welke technologie we wel krijgen en welke niet... later meer hierover...

Terwijl we dus eigenlijk alles om ons heen beschikbaar hebben om een prachtig paradijs te creeren, we hebben de technologie hiervoor of we denken te weten waar we naar deze technologie moeten graven, we kunnen een prachtige wereld creeren op een prachtige planeet.... waarom is het dit geworden en wordt het nog veel erger?

Waarom zien en horen we daglijks de meest krankzinnige handelingen en besluiten van onze zogenaamde wereldwijde leiders en staatshoofden? Eigenlijk wil ik het antwoord niet weten, ik ga wederom het liefst ver verborgen terug in de matrix van onwetenheid...maar ik kan niet terug... in het meest gunstige geval is dit allemaal helemaal niet echt en een simulatie onder een koepel... dit kan niet waar zijn.. Of misschien wel?

Dan gaan we verder zoeken naar aanwijzingen....als ze een wereld voor ons creeren, waar wij schijnbaar geen invloed op hebben hoe deze is opgebouwd en zonder de wetenschap van de daadwerkelijke functie, voor wie of wat is deze wereld dan gecreëerd?

We kunnen er vanuit gaan dat het nu niet echt onze ideale wereld is, en als het een systeem vol met devices voor iets anders is, waarvoor dan? Voor Atlas , die als straf de hemelgewelven (simulatie dome) moet dragen? Is daar dit energieveld voor? Ik wil helemaal niet geloven dat er een simulatie dome bestaat...

Is het voor een wereld onder ons aardoppervlak? Misschien, er zijn gigantische D.U.M.B's, deep underground militairy bases ... en waarom we zover ondergronds moeten gaan weten we niet, maar we zijn ook niet de eerste ‘beschaving’ die om wat voor reden dan ook ondergronds gaan..


Dus ze konden vluchten, diep in de grond... als het er boven de grond zoals dit uit kon komen te zien dan zou iedereen vluchten...en misschien is deze stad later pas in de gesmolten resten van de oorspronkelijke stad ontstaan en is deze nooit ondergronds gebouwd...maar er uiteindelijk wel terecht gekomen...kortsluiting op het circuit board? Waarvoor denkt men nu te moeten vluchten? Of zijn die DUMB's ergens anders voor...

 de oude wereldorde deel 5

De volgende keer gaan we de knotsgekke Tartaria theorie eens verder bestuderen, en kijken of er meer aanwijzingen te vinden zijn die we ook nu terug kunnen vinden...aanwijzingen van vrije energie, en hoe we deze kunnen benutten... als we niet met zekerheid kunnen terugkijken, dan kunnen we misschien wel met zekerheid vooruit kijken en ontdekken wat we kunnen krijgen of wat we gaan krijgen als we niets doen met de gevonden informatie..

Tot de volgende keer, houd jezelf vrolijk, sterk en gezond.