Zwitserland, hoofdkwartier van Illuminati  Er zijn aanwijzingen dat de Illuminati momenteel hun zetel hebben in Zwitserland en dat ze hun toekomstige troon in Jeruzalem hebben gepland.

Volgens een historicus is Zwitserland het land is waar Satan zijn troon heeft en het beest is met de 7 koppen dat zou verschijnen in de eindtijd, zoals omschreven in de Bijbel.Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

De troon van de Illuminati ontcijferd

Er zijn aanwijzingen dat de Illuminati momenteel hun zetel hebben in Zwitserland en dat ze hun toekomstige troon in Jeruzalem hebben gepland.

Sean Hross is een ex-militair en historicus die voor het blootleggen van de duistere en verborgen aard van de Illuminati een hoge prijs heeft betaald in de vorm van intimidatie, opsluiting en marteling.

Onlangs kwam Sean met een opmerkelijke onthulling dat Zwitserland het land is waar Satan zijn troon heeft en het beest is met de 7 koppen dat zou verschijnen in de eindtijd, zoals omschreven in de Bijbel. Dit zou betekenen dat de Illuminati hun thuisbasis hebben in Zwitserland.

De Illuminati families beschouwen zichzelf als de aardse variant van hun God Lucifer, wat vergelijkbaar is met de farao’s uit het oude Egypte die de overtuiging hadden dat ze een tussenpersoon waren tussen de Goden en de bevolking. Het esoterische werk van Alice Bailey maakt duidelijk dat de Illuminati geloven dat de energie van Lucifer via de geïnitieerde vrijmetselaars (de Illuminati) naar de aarde wordt gezonden. Isaac Weishaupt legt uit dat Lucifer de kracht, macht en kennis vanuit het universum aan de Illuminati geeft, waardoor ze als het ware zelf God worden.

Het is typerend voor psychopaten om waanideeën te hebben dat ze God zijn (in de vorm van de duivel) en om zich vanuit hun ijdelheid te omringen met spiritualiteit, mysterie en symboliek.

Vanuit hun obsessie om God te willen zijn, zullen de Illuminati er alles aan doen om het Bijbelverhaal uit te laten komen.

Evert Jan Poorterman schrijft dat de voorspellingen in de Bijbel daadwerkelijk door de Illuminati worden uitgerold. Voor de Christenen lijkt het dan alsof de boodschap van God echt gestalte krijgt en alsof de Bijbel daadwerkelijk het woord van God is.

Isaac Weishaupt geeft een toelichting dat de agenda van de Illuminati het script van de Bijbel volgt, maar dan hun eigen esoterische versie waarbij ze ervan uitgaan dat God een valse God is en dat Lucifer/Satan de ware God is.

Citaat uit de openbaring 17:9-11 waarin het beest met de 7 koppen wordt beschreven:

De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit. Ze zijn ook bekend als de zeven koningen. Vijf van hen zijn gevallen, één is er nu, en de laatste moet nog komen en zal dan maar kort blijven. Het beest dat was, en niet is, is zelf de achtste koning, al is het een van de zeven, en het zal vernietigd worden.

Zwitserland is het enige land ter wereld dat 7 Staatshoofden (koningen) kent. De achtste koning die wordt genoemd, is de Zwitserse Bondskanselier. Op veel afbeeldingen zie je de Bondsraad samen met de Bondskanselier (de 8e koning), waarbij de Bondskanselier een beetje apart staat:

 Zwitserland, hoofkwartier van Illuminati

Ten tijde van het heilige Roomse rijk, dat van het jaar 962 tot 1806 een Duits rijk was, waarvan Zwitserland deel uitmaakte, bestond deze raad uit de 7 hoogste vorsten in rang, ook wel de keurvorsten genoemd. Vanaf 1291 werd Zwitserland een onafhankelijke staat.

In de Zwitserse Alpen heb je de Churfürsten bergketen die bestaan uit zeven heuvels (zoals genoemd in De Bijbel) en zijn vernoemd naar de 7 keurvorsten uit het Heilige Roomse rijk, welke raad later de regering (de bondsraad) van Zwitserland is geworden.

 Zwitserland, hoofkwartier van Illuminati

De Churfürsten zijn gelegen aan de Walensee waar ze een musical van Heidi opvoeren in dezelfde stijl als de Satanische opening van de Gotthard-tunnel. De schrijfster van Heidi was goed bevriend met vrijmetselaar Richard Wagner, de favoriete componist van Hitler. Hier zie je een voorstelling van Heidi met op de achtergrond de zeven heuvels:

 Zwitserland, hoofkwartier van Illuminati

In de Bijbel is tevens vermeld dat Satan zijn troon heeft in de stad waar Antipas ter dood werd gebracht:

 Zwitserland, hoofkwartier van Illuminati

Het verhaal van Sint Antipas luidt dat hij ter dood werd veroordeeld in Geneve in Zwitserland:

 Zwitserland, hoofkwartier van Illuminati

Dit betekent dat Geneve in Zwitserland de plaats is waar Satan zijn troon heeft. Een extra bevestiging hiervan zien we als we kijken naar de bovenstaande afbeelding van Sint Antipas. Zijn cape is bedekt met vele vlaggen van Zwitserland.

De Tempeliers waren de voorlopers van de Illuminati. Aangezien de Bijbel al bestond voordat de Tempeliers zich in Zwitserland vestigden, zullen de Tempeliers in de Zwitserse Alpen hebben gezocht naar een plaats die het meest overeenkomt met de zeven heuvels uit de Bijbel en zullen ze de samenstelling van de Zwitserse regering hebben gebaseerd op het Bijbelverhaal. De Illuminati brengen dus niet alleen hun acties, maar ook hun omgeving in lijn met het script van de Bijbel. Het verhaal over de plaats waar Antipas ter dood werd gebracht en de afbeelding van Antipas hebben ze ongetwijfeld pas gecreëerd nadat ze zich in Zwitserland vestigden.

Het verbaast me niet dat de Illuminati hun zetel hebben in Zwitserland. Vanuit het Oude Egypte emigreerden de farao’s naar Europa. Uit de faraobloedlijnen ontstonden de Tempeliers. Vanaf de 13e eeuw hadden de Tempeliers hun troon in Zwitserland en in 1876 werden de Tempeliers de Illuminati.

Bovendien lopen veel sporen naar Zwitserland, zoals blijkt uit de video serie “The Swiss Beast, home of the Devil” van Sean Hross die je hier kunt bekijken: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8.

Bekijk hieronder deel 9. Persoonlijk vind ik het niet alleen een enorme eyeopener, maar ook vermakelijk vanwege de humor van Sean. Je kunt de afspeelsnelheid eventueel verhogen naar 1,5 zodat het je minder tijd kost:


Blauw is de kleur die oorlog symboliseert. De Zwitserse vlag heeft geen blauw erin, omdat er geen oorlog mag zijn in Zwitserland. Immers, de thuisbasis waar het goud en geld van de adel ligt opgeslagen, moet altijd vrij zijn van plundering.

Dit is de reden dat Zwitserland altijd is gevrijwaard van financiële crisis en door overheden gesponsord terrorisme en oorlogen. Zelfs Hitler respecteerde zijn bankiers door Zwitserland niet te bombarderen.

In de propaganda wordt Zwitserland zo schoon en onschuldig mogelijk gepresenteerd, vaak met meisjes in bloemenweiden in de bergen.

 Zwitserland, hoofkwartier van Illuminati

Heb je er wel eens bij stil gestaan waarom Zwitserland niet wordt overspoeld met vluchtelingen en niet bij de Europese Unie hoort, terwijl het in het hart van Europa ligt?

Waarom is dit land een belastingparadijs, is alles er goed geregeld en is dit het rijkste land met de hoogste lonen (gemiddelde bruto jaarsalaris is meer dan 10.000 per maand)? 

Waarom hebben de belangrijkste organisaties die streven naar een één-wereldregering hun hoofdkwartier in Zwitserland gevestigd? Zoals de Verenigde Naties, de CIA, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldhandelsorganisatie, de Bank of International Settlements (BIS), het World Economic Forum, de wereldgezondheidsorganisatie, de GAVI vaccin alliantie, de wereldmeteorologische organisatie, etc.

Waarom worden de Bilderbergconferenties en vergaderingen van het World Economic Forum gehouden in Zwitserland?

Volgens Sean werden de nazi's vanuit Zwitserland aangestuurd (door faraonische bloedlijnen) en kwamen veel belangrijke figuren uit Zwitserland of hebben ze er lange tijd gewoond.

Uit de Panama papers is gebleken dat Poetin zijn geld heeft ondergebracht in Zwitserland. Hij heeft 2 kinderen die in Zwitserland zijn geboren en er naar een dure elite kostschool gaan.

De Russische generaal majoor Konstantin P. Petrov verklaarde dat het priesterschap van het oude Egypte emigreerde naar Zwitserland. Kort na het uitbrengen van de video “overleed” hij:


De toekomstige troon in Jeruzalem

In het nieuwtestamentische boek Openbaring van Johannes 21:10-22:5 is vermeld dat aan het einde van de Apocalyps (de openbaring) een nieuwe stad, een Nieuw Jeruzalem, zal verrijzen. Dit gebeurt nadat de oude hemel en aarde zijn verdwenen. Omdat dit het einde van de huidige wereld beschrijft, wordt dit door de Christenen opgevat als de eindtijd waarin de Antichrist verschijnt en de wereld ten onder lijkt te gaan.

De Apocalyps (de openbaring) is volgens de religie van de illuminati echter niet de eindtijd, maar het moment waarop “de valse God” uit de Bijbel van zijn troon wordt gestoten via de energie van Lucifer en Lucifer vervolgens zijn duizendjarig Koninkrijk zal regeren. Lucifer is voor hen de ware God. Volgens de Illuminati kwam Mozes niet alleen terug met de 10 geboden, maar ook met een geheime traditie, de Kabbala genaamd. De Geheime doctrine van de Kaballa houdt in dat Lucifer de fakkel van kennis, de sleutel van wijsheid, aan de Illuminati heeft gegeven om de mens te bevrijden van de slavernij van de God uit de Bijbel.

Omdat de Illuminati ervan overtuigd zijn dat ze Lucifer vertegenwoordigen en erop gebrand zijn dat de profetieën in de Bijbel uitkomen, willen ze ongetwijfeld koste wat het kost de tempel van Jeruzalem herbouwen en straks de wereld, in naam van hun Messias Lucifer, gaan regeren vanuit Jeruzalem. Er zijn dan ook al duidelijke signalen dat de tempel zal worden herbouwd.

Een obstakel bij de bouw van de nieuwe tempel op de Tempelberg is dat de Palestijnen op deze grond de Al-Aqsamoskee hebben gebouwd, welke geldt als een van de heiligste plekken voor moslims. Het in handen krijgen van de grond van Palestina, ten behoeve van de bouw van de nieuwe tempel, is waarschijnlijk de belangrijkste reden dat de Illuminati de eerste en de tweede wereldoorlog zijn begonnen en de reden dat de Illuminati, via de Israëlische staat, sinds de tweede Wereldoorlog genocide plegen op de Palestijnen. De Eerste wereldoorlog moest leiden tot een machtsverschuiving die de basis moest leggen voor de reservering van de grond in Palestina voor de staat Israël (via de Balfour overeenkomst). De Tweede Wereldoorlog was bedoeld om de Joden te verdrijven naar Palestina om daar een sterke Joodse staat neer te zetten.

Ook voor het Jodendom is de bouw van de tempel van groot belang. De Tempelberg waar de Tempel van Salomo zou moeten worden herbouwd, is voor het Jodendom de heiligste plaats. De Joden denken dat hun Messias verschijnt zodra de tempel is herbouwd en geloven, net als de Illuminati, dat de Apocalyps niet de eindtijd is, maar de tijd waarin hun Messias zal verschijnen. Is Netanyahu soms teruggekomen om de derde tempel in Jeruzalem te realiseren?

De Christenen geloven daarentegen dat de Tempel van Jeruzalem zal worden herbouwd door de antichrist. De Messias van de Joden is dus de antichrist van de Christenen.

Al deze tegengestelde belangen kunnen uitmonden in een hevige strijd en dat is waarschijnlijk precies de bedoeling. De strijd om Jeruzalem zal een situatie van totale chaos creëren, zodat de feniks kan herrijzen uit de as van chaos en de nieuwe wereldorde kan worden gerealiseerd.

In het Bijbelverhaal is namelijk vermeld: De antichrist zal alle naties tegen Jeruzalem verzamelen (Openbaring 16:16). De Antichrist zal Israël verraden, de herbouwde Joodse tempel verontreinigen en aanbidding eisen (2 Thessalonicenzen 2:4). Hij zal zich verzetten tegen en zich verheffen boven alles wat God wordt genoemd of wordt aanbeden, zodat hij zichzelf in Gods tempel plaatst en verkondigt dat hij God is (2 Tessalonicenzen 2:4) Een wereldrijk zal samensmelten, uiteindelijk geleid door de Antichrist (Dan. 7:7, 24). De antichrist en de valse profeet zullen degenen martelen die hem afwijzen (Openbaring 13:15).

Dit scenario komt overeen met een brief van Albert Pike, een 33e graad vrijmetselaar, die hij schreef aan Giuseppe Mazzini, gedateerd 15 augustus 1871. In de brief is vermeld dat een strijd om Jeruzalem, totale chaos moet scheppen van waaruit de nieuwe wereldorde kan worden geïnstalleerd en dat de nieuwe wereldregering zal worden gevestigd in Jeruzalem (de zetel van Lucifer). Ook schreef hij: “De Derde Wereldoorlog moet worden aangewakkerd door te profiteren van de door de agenten van de Illuminati veroorzaakte verschillen tussen de politieke zionisten en de leiders van de islamitische wereld. De oorlog moet zo worden gevoerd dat de islam en het politieke zionisme (de staat Israël) elkaar wederzijds vernietigen. De menigte zal het ware licht ontvangen door de zuivere leer van Lucifer, die eindelijk in de openheid zal worden gebracht. Dit zal zowel het einde betekenen van het Christendom als het Atheïsme, beiden overwonnen en tegelijkertijd vernietigd". 

Het scenario komt tevens overeen met  het plan van Adam Weishaupt waarin is omschreven dat ze een strijd aanwakkeren tussen landen en religies, zodat we onszelf verzwakken en we politici en religies de schuld geven, waardoor uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd (verdeel en heers). Meyer Amschel Rothschild presenteerde in 1973 een 25 puntenplan, waarin hij onder andere zei: “Politici moeten de massa bedriegen, zodat de massa denkt dat ze ten prooi zijn gevallen aan criminelen, waarna wij als redder verschijnen door de orde te herstellen.”

Waarom is de vlag van Israël blauw met wit en staat er een hexagram op? Blauw is de kleur van oorlog en wit is de kleur van de Nieuwe Wereldorde. Het hexagram drukt het getal 666 uit, wat het getal van de Duivel (het teken van het beest) is dat in verband wordt gebracht met de antichrist en tevens wordt gebruikt om een vloek op iemand te plaatsen. Wat wil dit zeggen? Is er een vloek op de Joden geplaatst? Zullen ze worden verraden door Netanyahu? Zal hun Messias nooit komen? Gaat de antichrist (Satan, vertegenwoordigd door de Illuminati) in de Nieuwe Wereldorde vanuit hun nieuwe zetel in Israël over de transhumane menssoort heersen via een A.I. supercomputer?

 Zwitserland, hoofkwartier van Illuminati