de oude wereldorde Om onze te verwachten toekomst te begrijpen, en de zogenaamde nieuwe wereldorde, moeten we eerst ons verleden begrijpen.

En daarbij de oude wereldorde. Deze oude wereld en de oude wereldorde is iets anders dan ons is voorgehouden.Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

Eerdere delen in deze serie zijn hier te lezen.

De oude wereldorde Deel 4


Beste lezers,

We weten inmiddels dat verschillende beschavingen, in verschillende culturen en tijdlijnen, dezelfde kennis toonden en vastlegden in hun bouwwerken. Door open minded deze bouwwerken en culturen te bestuderen (en niet zomaar het voorgeprogrammeerde verhaal van de gevestigde orde aan te nemen), is het mogelijk onbekende technologie te herkennen.

Tesla deed dit, hij werd geboren in een tijd vol met de nog aanwezige bouwwerken en een aantal generaties kort na de mogelijke ondergang van de oude wereld. Net als de wappie's nu is hij met alle vragen gaan speuren in informatie en kwam daarbij natuurlijk in Egypte terecht...

Er is een universele taal, en dat is wiskunde...

Er komen in veel video's ook mensen aan het woord die volgens veel mensen spreken uit naam van de gevestigde orde. Ik houd het erop dat deze mensen wel oprecht op zoek zijn naar de waarheid maar ook beseffen dat ze binnen de pas moeten blijven lopen om grote problemen met de gevestigde orde te vermijden. Denk o.a. aan Von Daniken en Hancock. Bovendien willen we ook materiaal gebruiken om nog altijd onwetende mensen te bereiken, dan kan dat in eerste instantie beter met dit materiaal...


Tesla heeft niet alleen Egypte bestudeerd, maar veel meer oude bronnen afgespeurd om aanwijzingen te vinden of zijn ideeën gerealiseerd konden worden...

Nu leeft de laatste jaren ook een oude theorie weer op, namelijk die van de platte aarde. Er is al veel over gezegd en geschreven. De platte aarde zou voorzien van een dome waaronder wij leven.. De oudste bekende bronnen over een eventuele dome spreken over Atlas, titanen en Atlantis...Atlas moet als straf de dome ‘dragen’....( de broers en zusters van Atlas werden verbannen naar Tartarus....)


Mede door dit soort mythes en legendes, en andere argumenten, is er een wereldwijde beweging ontstaan die gelooft dat we op een platte aarde leven onder een dome...

Onderstaande video is eigenlijk angstaanjagend, niet zo zeer door de platte aarde theorie maar de positie die de wetenschap in neemt .. en hoe men zichzelf als de enige, bijna religieuze, factcheckers ziet.... en hoe men denkt over andersdenkenden...

Nu is dit wel een extreem voorbeeld maar ik zie het terug in de benadering van alle andersdenkenden en zelfdenkenden.

Een gevaarlijke ontwikkeling en eng genoeg om de meesten van ons het zwijgen op te leggen, en zeer voorzichtig te zijn in de benadering van de onwetenden die we willen bereiken om ze weer zelfdenkend te maken...


Bij de platte aarde theorie moet ik altijd denken aan overtuigend bewijs van een aardbol. Ik denk dan aan vliegtuigen en hun vliegroutes, als de aarde rond is kunnen ze gewoon de kortste weg nemen naar een bestemming, over de polen heen.

Nu kwam ik deze oude vliegkaart tegen, uit 1975.... SAS intercontinental flying routes... vanuit Zwitserland gezien de intercontinentale routes...leg deze kaart een naast een platte aarde wereldkaart... nu ga ik zelf twijfelen, want ik geloof namelijk in een aardbol (die niets anders is dan een deel in een moleculaire/atomische materie in een kwantum mechanische benadering)….

 SAS vliegroutes

Als ik nu bijvoorbeeld een vliegroute zoek van Zuid Amerika naar Australië, of andersom, dan kom ik deze tegen... dus het bekijken van vliegroutes levert voor mij niks op om de ene theorie compleet uit te sluiten en de andere te bevestigen. Maar ik ben wel overtuigd van ander aanwijzingen waardoor ik denk dat we echt op een aardbol leven. Het kan wel zo zijn dat deze groter is dan wij denken, later meer...maar sceptisch tegenover gevestigde wetenschap staan is dus gevaarlijk...

 SAS vliegroutes

In de speurtocht naar vrije energie komen we Tesla tegen, maar ook Reich. Tot nu toe hebben we wel veel andere energievormen ontdekt, zoas de leylijnen, de frequenties veroorzaakt door vorm, de aanwijzingen dat de samenstelling van materialen zowel organisch als anorganisch postieve of negatieve lading hebben enzovoort...

Maar nog nergens concrete aanwijzingen dat de oude wereld een energie netwerk had waarmee ze, onder andere, draadloos elektriciteit konden transporteren en benutten..waarschijnlijk konden ze in een veel verder verleden iets met geluid resonaties, en ook in een recenter verleden in de oude wereld komen we deze mogelijke resonaties tegen.... maar zonder aanwijzing dat dit elektriciteit opleverde, al had het dus ook een functie...

Zoals gigantische orgels in prachtige kathedralen... we weten inmiddels dat in het begin van het Christendom in een kathedraal verschillende missen tegelijk plaatsvonden, en dat de orgels geen psalmen speelden maar een andere functie hadden.

Toen er strengere stromingen binnen het Christendom ontstonden sprak men over den Duyvels Fluyten... dus ze moesten of weg of ze moesten het koor begeleiden bij de gezongen psalmen..

Hier een link naar een prachtige video op spionage platform book (daarom heb ik geen Facebook)… maar omdat veel mensen op Facebook ‘wonen’ is het erg makkelijk om elkaar te bereiken en deze prachtige video te delen... 

Wat kunnen we nog meer vinden over vrije energie? Nou, de bevestiging dat iedereen die ermee bezig is geweest of mee bezig is een groot probleem heeft met de gevestigde orde, patenten worden vastgelegd en verborgen... maar er waren en zijn erg veel mensen op zoek naar deze vrije energie...

Met de kans te worden doodgeslagen (Mallove 2004), gezelfmoord, te verongelukken, opgesloten, gedemoniseerd, uitgesloten enzovoort... documenten worden verbrand , uitvindingen en studies verdwijnen en het is onmogelijk om iets op de ‘markt’ te brengen waar de mensheid profijt van heeft zonder de gevestigde orde er geld aan te laten verdienen of dat er op een andere manier hun ‘markt’ verstoort wordt...

Pas goed op met ze, elk baanbrekend succes kan een doodvonnis opleveren...


Dus we kunnen gerust concluderen dat we in staat zijn om vrije energie te benutten in ons voordeel, maar dat het onmogelijk is zolang dezelfde gevestigde orde aan de macht is... en ze zijn al erg lang aan de macht en hebben sinds de mensheid, en al hun beschavingen bestaan, technologie achtergehouden.... en er zelf van geprofiteerd...

In het verre verleden dachten de anderen dat ze te maken hadden met goden in plaats van mensen, die schijnbaar beschikten over (voor de rest van de mensheid) onbekende technologie...later meer...

Maar nu terug naar de oude wereld... bomen spelen ook een belangrijke rol in de natuurlijke energievelden. Ervaren wichelroedelopers weten dat een eik bijvoorbeeld een negatieve lading heeft en een beuk een positieve... dat zou verklaren waarom een blikseminslag, indien de bliksem een keuze had, de eik zou kiezen en niet de beuk.

Interessant, en zeker als we weten dat bomen van dezelfde soort met elkaar communiceren via ondergrondse wortelsystemen wat veel lijkt op een zenuwstelsel. Dus bomen, water, alle objecten met vorm, trilling en frequentie spelen een rol in het energieveld, de Qi... Orogon... zo ook geluid...

Dus ook zonder ‘bouwwerken’ was er al een soort natuurlijk energie systeem aanwezig, de druiden bijvoorbeeld wisten dat ook...

Maar waar is nu het bewijs dat de oude wereld dit systeem onder controle had? En aangezien er dan eerder continue sprake zou zijn van een variabele wisselstroom als natuurlijke bron, met alle factoren in relatie tot de energie en de sterkte hiervan, hoe werd dit dan gereguleerd?

Bij de zeer oude beschavingen hebben we gezien dat ook deze oude technologie een ontwikkeling door kan maken. Van gigantische bouwwerken naar meer vernuftige systemen, meer gedetaileerd... soms was het alleen te doen om kosmische en spirituele energie, waarvan ze in elk geval wisten op welke locatie ze moesten bouwen of was een natuurlijke bron zoals een oude eik de plek waar men naar op zoek was. ..

Op Egyptische hierogliefen zie je personen afgebeeld met een soort sleutel, bij Soemerische met een soort tas... ik denk dat ze afgebeeld zijn met een vorm van wichelroedes en magneten om de juiste locaties te vinden... kennis geeft macht... ook als ik zie waarmee de farao's zijn afgebeeld lijkt het een soort wichelroede achtige staf en een soort pendel waarmee ze energievelden vinden... het kan dus zomaar zo zijn dat de mensen met deze kennis de mensen met macht waren..

Ook in de vrijmetselarij... als we naar de oude wereld kijken dan hadden de mensen destijds enorm veel kennis van bouwen en metselen in het algemeen... en er werd voornamelijk van keramische baksteen gebruik gemaakt...

Wie de oude stoppen in de zekeringenkast nog kent weet dat keramiek een goede isolator is en dat keramische bakstenen isoleren als het om energie gaat. Stenen en ‘onderdelen’ van een bouwwerk die gemaakt zijn van andere mineralen en metalen kunnen een andere functie in deze energie technologie hebben...

En bovendien heeft de ‘vrijmetselarij’ nog steeds een belangrijke positie in de machtstructuur op deze planeet, en zijn het slechts de weinige uitverkorene die echt weten van de hoed en de rand... Het verklaart wel meer en meer de benaming ‘vrijmetselarij’....

Zijn er nog duidelijkere aanwijzingen te vinden om een eventueel elektriciteitssyteem te ontdekken? Misschien zoiets als dit...

Kathode/anode....

 kathedralen, energie

Kathode/anode

 kathedralen, energie

Kathedraal

 kathedralen, energie

Koperen daken, koepels, antennes.... minerale steensoorten (elekrolyt)… resonatie/frequentie patronen, resonerend geluid van orgels, zorgvuldig op kruisingen van leylijnen en energievelden...

Het lijkt erop dat we het bewijs zelf moeten samen stellen... als je weet dat bepaalde materialen een functie kunnen hebben, zowel de vormen als frequenties, dan komt het allemaal samen.. De puzzelstukjes vormen een plaatje en nee , onderzoeksjournalist, we zijn niet op zoek geweest naar puzzelstukjes om het gewenste plaatje te vormen...

 kathedralen, energie

Terug naar Tesla, wat was zijn (her)ontdekking om vrije energie uit de ether te vangen, en wat hadden mensen zoals JP Morgan voor invloed? Waar is het bewijs gebleven dat hij er in was geslaagd en nog veel meer ontdekkingen had gedaan met betrekking tot deze waanzinnige vrije energie....er is steeds minder ‘bewijs’ te vinden … zoals bij veel onderwerpen, die de’ wappies’ graag willen zien, verdwijnen de mooie video's...

Als je op google iets zoekt komt steevast als eerste een video waarin alles belachelijk gemaakt wordt en het wordt ‘conspiracy’ mag daarbij niet ontbreken in de titel...verder moeten we het helaas doen met ‘wappies’, die achter hun computer hun best doen om iets te laten zien wat ze ontdekten....

Of we zijn er gewoon nog niet aan toe, alles heeft een reden....anders hadden we het waarschijnlijk al gerealiseerd...


En kunnen we deze vrije energie, als we het te pakken krijgen, deze keer wel beteugelen?....

Be carefull what you wish for...

 kathedralen, energie

De speurtocht gaat verder in het volgende deel....

Houd jezelf sterk, vrolijk en gezond, tot de volgende keer.