Was AIDS een proefproject voor corona?

 AIDS was voorbereiding voor corona  Uit de patenten en onderzoeken blijkt dat het COVID-vaccin en AIDS-medicatie beiden gen E1 verwijderen, waardoor de DNA-replicatie wordt stil gelegd.

Daarom mocht de AIDS-fraude nooit aan het licht komen. Het is de blauwdruk voor het coronavirus. Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.


In juli 2002 onthulden onderzoekers van de 14e Wereld-aidsconferentie dat de belangrijkste doodsoorzaak onder hivpositief geteste Amerikanen leverfalen is als gevolg van behandelingen met anti-retrovirale AIDS-medicatie.

Uit de patenten en onderzoeken blijkt dat het COVID-vaccin en AIDS-medicatie beiden gen E1 verwijderen, waardoor de DNA-replicatie wordt stil gelegd. Daarom mocht de AIDS-fraude nooit aan het licht komen. Het is de blauwdruk voor het coronavirus.

Wetenschappers die de echte oorzaak van AIDS bekend wilden maken, zijn vermoord, waaronder ongeveer 100 in AIDS gespecialiseerde wetenschappers die aan boord waren van de MH17. Deze wetenschappers waren op weg naar Melbourne om te praten over wat ze hadden ontdekt.

Recentelijk heb ik een aantal documentaires over AIDS bekeken (waaronder deze en deze) wat een nieuw licht werpt op het COVID-“vaccin”.  

We zijn voor de gek gehouden dat AIDS een seksueel overdraagbare aandoening zou zijn. Er is overweldigend bewijs dat AIDS in werkelijkheid wordt veroorzaakt door anti-retrovirale AIDS-therapie (HAART).

Aanvankelijk kregen aidspatiënten het medicijn AZT. Ze overleden in het algemeen binnen 4 tot 24 maanden. Mensen die positief op HIV werden getest en besloten geen medicatie in te nemen, zijn nooit ziek geworden. Er zijn talloze getuigenissen.

De antivirale medicijnen die na AZT op de markt kwamen, bevatten hetzelfde gif, maar dan in een lagere dosis, waardoor de patiënten langer in leven bleven. Dit gaf de valse indruk dat de AIDS-medicijnen efficiënt waren.

Net als de PCR-test vals is, zo geldt dat ook voor de hivtest. Test je positief op HIV en herhaal je de test een dag later, dan test je plotseling negatief en nog een dag later test je weer positief. De criteria voor HIV verschillen per land. Word je seropositief verklaard in het ene land en neem je de testuitslag mee naar een ander land, dan heb je ineens geen HIV meer.

De AIDS-fraude startte in de jaren ’80. Talloze ziekten die eerst een andere naam hadden, vielen plotseling onder de AIDS-paraplu met het doel zo veel mogelijk mensen met AIDS te diagnosticeren.

Dr. Kary Mullis, de uitvinder van de PCR-test, is niet alleen vermoord vanwege zijn verklaring dat de PCR test geen ziekte kan meten, maar ook omdat hij de AIDS-fraude bloot legde. Hij zei: “Allerlei ziekten werden ineens lid van de AIDS-familie. Het ging van 2 naar 30 in een paar jaar. Dat moet wel een financieel motief hebben. In de wetenschap gaat dat nooit zo snel. Het is vreemd dat een nieuw organisme plotseling elke ziekte veroorzaakt.

Statistieken met opgekrikte cijfers werden misbruikt. Hoe meer AIDS gevallen een land meldde, hoe meer geld het land kreeg van de Verenigde Staten. Landen begonnen cijfers te manipuleren om zo veel mogelijk geld binnen te harken.

Wat denk je de reden was dat zo veel mogelijk mensen met AIDS moesten worden gediagnosticeerd? Het was niet alleen om giftige medicijnen voor te kunnen schrijven, maar ook om de publieke goedkeuring te verkrijgen voor de financiering van aidsonderzoek via belastinggeld, alsmede om de wereld te laten denken dat virussen het grote gevaar vormen voor de samenleving en een pandemie kunnen veroorzaken. Het was het voorbereiden van de bevolking op de coronapandemie.

Aanvankelijk werd een bedrag van 10 biljoen belastinggeld aan aidsonderzoek besteed, daarna 30 biljoen en vervolgens 50 biljoen. Waar zou al dat geld naar toe zijn gegaan? Waarschijnlijk niet om AIDS te bestrijden, maar eerder om te onderzoeken hoe ze ons genetisch kunnen modificeren via vaccins.

Waarom veroorzaakt het COVID-vaccin immuundeficiëntie?

Zoals algemeen bekend is, werkt het immuunsysteem van aidspatiënten niet goed meer en houdt dit verband met een laag aantal witte bloedcellen. Wat bijna niemand weet, is de oorzaak hiervan.

Antiretrovirale aids medicijnen (HAART) bevatten nucleoside reverse transcriptaseremmers (NRTI’s). De autoriteiten beweren dat AIDS wordt veroorzaakt door het hiv-virus en dat NRTI’s het DNA van het hiv-virus vernietigen, waardoor het virus geen kopie meer zou kunnen maken van zichzelf en zich niet meer zou kunnen vermenigvuldigen.

De waarheid is dat NRTI’s niet het DNA van een hiv-virus vernietigen, maar het DNA van de aidspatiënt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat NRTI’s mitochondriale disfunctie veroorzaken en de DNA-replicatie stopzetten door verwijdering van gen E1.

De mitochondriën zijn de energiefabrieken van onze cellen. De remming van mitochondriaal DNA schaadt de synthese van mitochondriale enzymen die adenosinetrifosfaat (celenergie) genereren. Dit veroorzaakt een gebrek aan celenergie in de organen wat leidt tot orgaanfalen.

DNA-replicatie is het proces waarbij het DNA een kopie van zichzelf maakt tijdens celdeling. Stop je DNA-replicatie, dan kan het DNA zich niet meer vernieuwen en plegen de cellen letterlijk zelfmoord. Het resulteert onder andere in de dood van het beenmerg, wat osteoporose en een tekort aan witte bloedcellen veroorzaakt. Dat is de ware reden dat aidspatiënten een slecht werkend immuunsysteem hebben.

He, maar wacht eens even…….

We hadden geconstateerd dat het COVID vaccin ook het gen E1 verwijdert. Dit kunnen we afleiden uit de patenten. Een extra bevestiging daarvan, vinden we als we kijken naar het onderzoek van de Stockholm Universiteit, dat heeft uitgewezen dat het COVID-vaccin de DNA-replicatie met 90% stillegt. Dit zou betekenen dat het COVID-vaccin dezelfde werking heeft als de AIDS-medicatie.

Waarom willen ze gen E1 verwijderen? Omdat dit noodzakelijk is voor de omvorming van de mens in een hybride. Het stopzetten van de DNA-replicatie draagt zorg dat bij cel vernieuwing het dierlijk DNA wordt gerepliceerd en niet het menselijk DNA. Dit betekent het einde van het bestaan van onze menssoort.

Bij elke prik tegen corona verslechtert het immuunsysteem doordat bij nog meer cellen het gen E1 wordt verwijderd, terwijl het aantal parasieten juist toeneemt, wat een garantie is op ziekte. Dit werd al voorspeld door een natuurarts, die een goed overzicht heeft gemaakt van alle ontstekingsziekten die optreden.

Gaan gevaccineerde mensen massaal overlijden?

Sinds de coronavaccinaties overlijden veel mensen aan hartproblemen en beroertes. Het is de vraag wanneer massale sterfte ten gevolge van VAIDS (Vaccine Acquired Immune Deficiency Syndrome) zal gaan optreden. Dit is nu nog niet aan de orde, omdat het een ziekteproces is waarbij het lichaam langzaam aftakelt.

De aidsepidemie maakt duidelijk dat de levensverwachting van aidspatiënten afhankelijk is van de dosis NRTI’s in de AIDS-medicatie. Het is niet bekend hoe hoog de dosis is die via het COVID-vaccin is toegediend, daarom kunnen we niet exact voorspellen op welke termijn gevaccineerde mensen ernstig ziek zullen worden of zullen overlijden. Het kan binnen een paar jaar zo ver zijn, maar het kan ook 10 jaar of 20 jaar duren.

Als mensen een lage dosis hebben gehad, zullen ze niet direct overlijden, maar bijvoorbeeld wel diabetes en auto-immuunziekten ontwikkelen, zodat ze levenslang patiënt worden van de farmaceutische industrie.

Ziekteverschijnselen

Om te weten welke ziekten op termijn bij gevaccineerde mensen zullen optreden, kunnen we kijken naar de bijwerkingen die optreden bij HAART. Dit wordt goed uitgelegd in een presentatie van Alexander Raskovic.

De volgende bijwerkingen van HAART zijn bekend: 

Aantasting zenuwstelsel 

Eventuele psychische gevolgen: angst, verwarring en depressie.

Eventuele lichamelijke gevolgen: gevoelloosheid van handen of voeten, verminderde coördinatie, verlies van darm- en blaascontrole, krampen, spiertrekkingen, spierzwakte, abnormale hartslag.

Lipodystrofie 

40% tot 50% van mensen die anti-retrovirale medicatie slikt, ontwikkelt gegeneraliseerde lipoatrofie, een vorm van lipodystrofie dat gekenmerkt wordt door verlies van onderhuids vet in het gezicht, bovenbenen en billen en soms ophoping van vet op andere plaatsen.

 coronavaccin is aids

Mogelijke symptomen:

Ingevallen wangen (wat typisch is voor aidspatiënten), cellulitis op bovenbenen en billen, deuken in de huid, vetophoping op de buik of bovenrug (buffalo bump).

Het vetweefsel is van cruciaal belang voor het behoud van een normale suiker- en vetstofwisseling en een tekort veroorzaakt zeer ernstige metabole complicaties. Het tekort aan vetweefsel lijdt onder andere tot insulineresistentie, waardoor suikerziekte, een verhoogd vetgehalte in het bloed en leververvetting ontstaat. Dit kan dan weer leiden tot hart- en vaatziekten, alvleesklierontsteking, nierfalen of levercirrose.

Door de hoge bloedsuikers vormt zich een suikerlaagje rondom de eiwitten (glycatie). Gevolgen van glycatie zijn: de hersencellen kunnen niet meer met elkaar communiceren, stugger worden van de bloedvaten, aftakelen van de weefsels, aantasting van collageen (veroorzaakt rimpels), vertroebeling van de ooglens.

Vetweefsel produceert hormonen, onder andere het hormoon leptine. Bij tekort aan vetweefsel treedt dus leptinetekort op. Leptinetekort veroorzaakt diabetes, een hongergevoel en onvruchtbaarheid. Als we eten, wordt leptine vrijgemaakt. Dit vertelt aan onze hersenen wanneer we verzadigd zijn. Als er geen leptine wordt vrijgemaakt, denken de hersenen dat we in hongersnood verkeren en voelen we voortdurend honger, waardoor we gaan lopen snaaien. Leptinetekort is een belangrijke oorzaak van overgewicht.

Omdat gevaccineerde mensen het vermogen verliezen om glucose te verbranden, is het belangrijk een strikt ketogeen dieet te volgen.

Lactaatacidose (melkzuurvergiftiging)

Lactaatacidose gaat gepaard met een grote kans op sterfte. Het wordt veroorzaakt door de remming van mitochondriaal DNA, wat resulteert in een tekort aan celenergie in de organen, waaronder de lever. De lever is verantwoordelijk voor de klaring van melkzuur.

Ook vanwege lactaatacidose is het voor gevaccineerde mensen belangrijk om een ketogeen dieet volgen, zodat ze ketonen verbranden (ketogenese) en geen glucose verbranden (glycolyse). Bij een tekort aan zuurstof in de lever ontstaat namelijk anaerobe glycolyse (verbranding van glucose zonder zuurstof) en gaat melkzuur ophopen in het bloed. Bovendien genereert de verbranding van ketonen driemaal zo veel celenergie dan de verbranding van glucose.

Symptomen van lactaatacidose zijn spierzwakte, kortademigheid, brandende spieren, misselijkheid, fysiek onwel of ongemakkelijk voelen, verlies van eetlust, stugge huid, hoofdpijn en een snelle hartslag.

Hepatische steatose (leververvetting)

Er wordt te veel vet in de lever opgeslagen. Dit gebeurt als de lever beschadigd is (bijvoorbeeld door mitochondriale disfunctie) of ten gevolge van hoge bloedsuikers. Door de verhoogde bloedsuikerspiegel wordt een teveel aan suikers omgezet in vet en opgeslagen in de lever.

Leververvetting gaat op den duur over in een leverontsteking (hepatitis). 25% van de mensen die anti-retrovirale medicatie innemen, krijgt hepatitis. En leverontsteking kan uiteindelijk voor levercirrose zorgen, wat onomkeerbaar is.

Zoals ik al zei, gaven de onderzoekers op de 14e Wereld AIDS Conferentie aan dat leverfalen ten gevolge van aidsmedicatie de belangrijkste oorzaak is van het overlijden van aidspatiënten. Wellicht wordt leverfalen straks de hoofdoorzaak waaraan de gevaccineerde mensen gaan overlijden?

Immuundeficiëntie 

De dood van het beenmerg veroorzaakt een tekort aan witte bloedcellen, waardoor de weerstand tegen gifstoffen en schadelijke organismen, zoals parasieten, vermindert.

Ernstige huiduitslag 

Vergiftiging van de cellen veroorzaakt huiduitslag. De huid is een bloed reinigend orgaan, dus wanneer we een huidprobleem hebben, moeten we ons realiseren dat het probleem altijd in het lichaam ontstaat. Giftig bloed is de hoofdoorzaak van huidproblemen.

Oogproblemen

75% van de aidspatienten krijgt oogproblemen, 10% wordt blind, 40% krijgt CMV Retinitis.

Overig 

Ulceratieve gingivitis (ontsteking tandvlees waardoor het tandvlees overvloedig gaat bloeden), Abdominale zwelling, Kaposi sarcoma (35% van de aidspatiënten), Longontsteking (85% van de aidspatiënten), Nierfalen, hart- en vaatziekten, osteoporose, schildklieraandoeningen, Candidiasis (20% van de aidspatiënten).

Auto-immuunziekte

Het COVID-vaccin verwijdert niet alleen genen, maar voegt ook gen sequenties in. Het gevolg is dat de cellen lichaamsvreemde eiwitten beginnen te produceren. Het lichaam wil deze giftige vreemde eiwitten vernietigen en begint daarom de eigen cellen aan te vallen.

Dit resulteert in vrijwel elke denkbare auto-immuunziekte die we kennen, waaronder het syndroom van Sjögren,  systemische lupus erythematosus (SLE) en systemische sclerose.

Bij het syndroom van Sjögren worden de vocht producerende klieren vernietigd. Het lichaam raakt dan gedehydrateerd, waardoor het bloed stolt en gifstoffen niet meer via de nieren of het slijmweefsel uit het lichaam kunnen worden gespoeld.

Vanwege de bloedstolling vermindert de bloedtoevoer naar organen, waardoor zuurstofgebrek in de organen ontstaat (ischemie). De hersenen zijn het meest gevoelig voor ischemie. Deze lopen al na enkele minuten zonder bloedtoevoer onherstelbare schade op. Een ander kwetsbaar orgaan is de hartspier. Alle organen gaan minder functioneren. Het leidt tot de aantasting van het hart, de bloedvaten, de nieren, de longen, de lever, de alvleesklier, de schildklier, de hersenen en het centrale zenuwstelsel.

Systemische sclerose betreft een auto-immuunreactie tegen het eigen weefsel en veroorzaakt ontstekingen en verharding van het bindweefsel.

AIDS en systemische lupus erythematosus hebben veel overeenkomsten. Genetische, klinische en immunologische onderzoeken suggereren dat de twee ziekten hetzelfde zijn. Systemische lupus erythematosus (SLE) heeft op haar beurt weer veel overeenkomsten met het syndroom van Sjögren.

Deze ziekten overlappen elkaar, omdat de farmaceutische industrie verschillende namen heeft gegeven aan dezelfde ziekte. Naarmate ziekten verergeren, veranderen de symptomen en geeft de farmaceutische industrie er een andere naam aan, terwijl het eigenlijk dezelfde ziekte betreft. In feite bestaan er veel minder ziekten dan we denken. De meeste ziekten zijn symptomen van vergiftiging door medicijnen, vaccinaties en slechte voeding.

Bij auto-immuunziekte kan elk onderdeel van je lichaam het begeven. Je weet alleen niet welk onderdeel er als eerste mee ophoudt. Het veroorzaakt een brede waaier aan symptomen. Dat maakt het de ideale manier om mensen ziek te maken en te doden, zonder dat de verdenking op het vaccin komt te liggen.

Het is van essentieel belang dat gevaccineerde mensen voortdurend ontgiften, zodat de giftige proteïnen worden vernietigd.

De fraude van de spike-proteïne

Omdat de alternatieve media nog steeds praten over het zogenaamde spike-eiwit, wil ik opmerken dat het vaststaat dat het spike-eiwit niet bestaat. Dit verhaal is namelijk door de autoriteiten gelanceerd en is gerelateerd aan het virus. Men beweert dat het spike-eiwit geproduceerd zou worden ten gevolge van het mRNA virus. Het is echter aangetoond dat het virus niet bestaat, dus dan bestaat het spike-eiwit ook niet. Zo simpel is het. Dit wordt goed uitgelegd door Karen Kingston.

Dat gevaccineerde mensen lijden aan auto-immuunziekte en immuundeficiëntie, heeft dus niets te maken met een spike-eiwit en het is beter als we dit verzinsel de wereld uit helpen.  

De autoriteiten willen namelijk dat we blijven geloven in het virus en het spike-eiwit, want dan kunnen ze later zeggen: “We wisten niet dat het spike eiwit zo schadelijk zou zijn.” Dan hebben ze niet gelogen en alleen de gevolgen niet goed ingeschat.

Als we kunnen aantonen dat er geen MRNA-virus en geen spike eiwit bestaat en dat het vaccin opzettelijk is voorzien van technologie om ons om te vormen tot trans humane wezens/hybriden, ons ziek te maken en ons te doden, dan kunnen we de autoriteiten afvoeren als de grootste oorlogsmisdadigers aller tijden.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl