de oude wereldorde Om onze te verwachten toekomst te begrijpen, en de zogenaamde nieuwe wereldorde, moeten we eerst ons verleden begrijpen.

En daarbij de oude wereldorde. Deze oude wereld en de oude wereldorde is iets anders dan ons is voorgehouden.Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

Eerdere delen in deze serie zijn hier te lezen.

De oude wereldorde Deel 5


Beste lezers,

In het vorige deel begon ik met een video over Tesla, en de informatie die hij zocht bij het bestuderen van de piramides. Maar wat hebben de piramides nu in vergelijking te maken met de ‘power tower’ van Tesla?

Dat wordt duidelijk in de volgende video. Tesla heeft op briljante wijze dezelfde technologie in een ander concept geplaatst. Deze keer komt de video van een bron van ‘de vijand ’, Al Jazeera... met banner erbij waarin wordt aangegeven dat Qatar Al Jazeera financieert...(lekker belangrijk maar dat u het wel even weet)


Pyro Mid... vuur in het midden.... oke, dat wist ik ook nog niet. Waarom zou Tesla alleen naar het oude Egypte hebben gekeken om kennis op te doen van oude technologie?

Hij is immers geboren en opgegroeid in een tijd vrij recent na de mogelijke reset...of zelfs tijdens deze reset...en alle informatie van de nog bestaande functionele architectuur was nog zichtbaar voor hen die wisten waar ze deze informatie konden vinden...

Maar nu even genoeg Tesla, en genoeg ancient technology.... we gaan nu echt op zoek naar de oude wereldorde, Tartaria..

Een wereldwijde unie, met prachtige functionele architectuur. We moeten geloven dat over de hele wereld door Europese kolonisten gigantische kathedralen, neoclassicistische bouwwerken, bruggen, spoorlijnen, kanalen enzovoort zijn gebouwd, aangelegd en uitgegraven...

Melbourne bijvoorbeeld, ons is toch wijs gemaakt dat Australie vooral bevolkt werd door uit Europa verbannen criminelen? Dus ze hebben in schepen vol tuig ook werktuigen meegenomen om, gelijk bij aankomst, kathedralen en andere bouwwerken te realiseren...

In Barcelona zijn ze al meer dan een eeuw bezig om een kathedraal af te krijgen, met moderne bouwmachines en technologie.... maar de grote reeds bestaande kathedralen zijn door primitieve middeleeuwse mensen gebouwd... met veel religieuze inspiratie en toewijding met zelfgemaakt gereedschap...of niet soms?

Ik dacht dat evolutie juist een progressieve ontwikkeling moest voorstellen, maar hier is het schijnbaar andersom en kunnen we zelfs met alle techniek en middelen hun kunstjes niet nadoen..

. Maar goed, in Melbourne hebben ze er zelfs 2 gebouwd ( en nog veel en veel meer bouwwerken in Australie alleen al)

de oude wereldorde

de oude wereldorde

de oude wereldorde

de oude wereldorde

Ik ben zelf al erg lang betrokken bij bouwprojecten. Een aantal jaar geleden werd het een trend om oude kerken, waar niemand meer kwam, om te bouwen voor een andere bestemming.

Meestal werd het dan een nieuw functioneel gebouw, zoals een gezondheidscentrum (wat het vroeger ook ooit waren natuurlijk).

Ik was bezig met maatvoering op zo'n project. Middenin een gigantische kerk moest een stalen constructie komen, met verdiepingen en een mooie moderne indeling. Maatvoeren doen we tegenwoordig met lasers. Deze lasers wijken af, we weten wat de afwijking per meter is.

Nu kon ik in deze kerk, die bijna 300 jaar oud was, mijn lasers afstemmen op de aanwezige snijpunten in de gemetselde bogen, de voeglijnen in het metselwerk en nog veel meer referentiepunten die zo nauwkeurig waren...nauwkeuriger dan onze laser apparatuur.

Dus 300 jaar geleden, met een zwengelboor en een paar zelfgesmede werktuigen, wat bakjes met water en touw hebben ze de maatvoering zo nauwkeurig toegepast?

Ik geloofde er helemaal niks van en mede door mijn oude gevoel dat de geschiedenis heel anders moet zijn kwam ook ik uit bij Tartaria. Al sprak men destijds veel over de Victoriaanse tijd, die ook al omgeven was van een raadselachtige geschiedenis.

Als je alleen al naar de koperen of bronzen klokken kijkt, met een gigantisch gewicht, en hoe ze die volgens de "verhalen” boven kregen...???? (klokken waarvan de klepel overigens exact boven een leycentrum hing)

Maar ook bruggen en spoorlijnen, in een simpele primitieve koloniale tijd geen enkel probleem...

de oude wereldorde

Of deze, in Sri Lanka, waar als we het moeten geloven destijds primitieve mensen woonden...die bekeerd moesten worden tot het Christendom... de missionaris had wat spullen meegenomen om ze te helpen een brug te bouwen...

de oude wereldorde

Deze onzin hebben we jaren geloofd, en de meesten weten niet beter of dit is de waarheid...anders hadden de oorspronkelijke bewoners van Noord Amerika bijvoorbeeld wel gezegd dat ze ook technologie hadden en verstand van bouwen... in Zuid- en Midden Amerika staat nog genoeg overeind waarbij we nog steeds vraagtekens hebben hoe ze het gebouwd hebben....

Maar in Noord Amerika staat niks.... alleen agressieve levensgevaarlijke wilde ‘indianen’ waren daar toen de ‘kolonisten’ ariveerden... of misschien toch niet? Noord Amerika zou dan het enige continent zijn zonder bouwwerken uit de oudheid... wie dit gelooft mag vanavond een schoen zetten....

Als we bijvoorbeeld de Cherokee nemen...er is zelfs een tijdje een Cherokee koninkrijk geweest, die bondgenootschappen is aangegaan met 1 van de strijdende Europese landen...die hun eeuwige Europese oorlogen (als we de geschiedenis moeten geloven) hadden meegenomen naar het ‘nieuwe’ beloofde land...dan mag je zoals in de oude westerns Indianen met verentooi verwachten...

Maar John Ross bijvoorbeeld was, in de inmiddels beruchte 19e eeuw (in het Tartaria complot verhaal) het cherokee stamhoofd... geen naam zoals Zittende Stier of Pissende Stier, maar gewoon John...

de oude wereldorde

En hij woonde ook niet in een wigwam maar in een ‘neoclassicistische’ vila....

de oude wereldorde

Wat ook opmerkelijk is …. de Cherokee geven zelf aan dat de geschiedenis vervalst is... en het is zelfs bekend dat niet alle Afro Amerikanen afstammelingen zijn van slaven ( in deze tijd op 'hun’ tijdlijn was er nog slavernij of was deze net afgeschaft), maar waren er al veel Afro Amerikanen in Noord Amerika waarvan er veel zijn opgegaan in de ‘stammen’ van ‘oorspronkelijke’ bewoners..

En ook de Cherokee hadden plantages, en slaven...slaven waren er overigens in alle soorten en kleuren. Er waren ook veel Ieren en Schotten slaaf gemaakt, maar met iets meer ‘rechten’ dan Afrikanen die veruit in de meerderheid waren...en vanaf verscheping tot en met hun nakomelingen en de dood onmenselijk zijn behandeld...alsof deze bevolkingsgroep ergens voor werd afgestraft...


Nu geloof ik niet dat de ‘indianen’ allemaal alleen maar dezelfde Aziatisch/Noord Amerikaanse etnische achtergrond hebben, maar dat het om een multiculturele bevolking ging.... als we in ‘hun’ geschiedenis zoeken naar Tartaren dan zijn het steevast bloeddorstige krijgers te paard uit Oost Azie... waarvoor China zelfs een gigantische muur heeft gebouwd.... wel apart overigens dat alle ingangen en trapopgangen aan de noordzijde van deze muur zitten en de verdediging lijkt opgebouwd richting het zuiden...dus wie wou wie nu buiten houden ?

de oude wereldorde

Volgens mij zagen ze er namelijk heel anders uit, en weten we inmiddels dat het hier een vermenging van Turkse, Europese, Aziatische, Afrikaanse, Moorse en Amerikaanse mensen ging.... Met wederzijds respect voor al hun religies. Het uitroeien van andersdenkenden komt van de Europese koningshuizen en de voortzetting van het Romeinse rijk met een nieuwe naam: het Vaticaan... maar pas nadat ze de Moren uit Europa hadden gejaagd...ook de ontmenselijking van Afrikanen komt van het zogenaamde ‘Christendom'...

Als we kijken naar de Moorse architectuur dan heeft dit grote overeenkomsten met de zogenaamde Tartariaanse architectuur. De patronen en materialen getuigen van kennis van zaken met betrekking tot de functionaliteit van de bouwwerken.. Als het dan niet altijd ging om elektrische energie dan ging het wel om spirituele energie en freqenties met levenskracht...later meer over de Moren...

Maar nu terug naar Noord Amerika...

In Noord Amerika liepen dus niet alleen primitieve ‘jagers/verzamelaars’over de prairie te rennen...zoals met alle geschiedenis, zelfs die van de afgelopen week, wordt er een versie genoteerd door hen die de macht hebben en de rest willen onderwerpen aan hun versie van een gebeurtenis en hun versie van het heden en verleden...

Veel ‘Native Americans’ verklaarden zichzelf afstammeling van Romeinen of Grieken, zoals de Creek....en deze man ziet er inderdaad eerder traditioneel Grieks uit....

Er is op internet meer informatie te vinden over zogenaamde ‘ indianen’, er waren ook rondtrekkende stammen maar de meesten hadden een cultuur vergelijkbaar met de Europese...

de oude wereldorde

Noord Amerika blijft interessant om te onderzoeken als het gaat om Tartaria.... we hebben gezien dat er na vrijwel elke zogenaamde wereldtentoonstelling complete antieke steden, met prachtige architectuur, vernietigd zijn... op een enkel gebouw na wat ‘ze’ nu zelf gebruiken...

En wat er over is van de meeste bouwwerken, wereldwijd, is half bedolven onder de grond...

Waarom verdwijnt er zoveel onder metershoge aarde? Wereldwijd moeten ze de verloren beschavingen uitgraven als het om ’hun archeologie’ te doen is...

Maar dat hun eigen overgebleven bouwwerken, wat vrijwel uitsluitend overheidsgebouwen zijn geworden (wereldwijd), of tot de eigendommen van de Roomse kerk behorende bouwwerken, half onder de grond staan is niet relevant... dat is nou eenmaal zo gebouwd joh...

Als ik het Tartaria complot verhaal tot me neem, kom ik tot een angstaanjagend inzicht.... het lijkt er sterk op dat na de 'reset’ alleen ‘elitaire’ bevolking over is gebleven.... en vooral Noord Amerika is uitgewist uit het verleden en opnieuw bevolkt is door hun overwinnaars...

Wat moesten ze destijds met baby incubators? En waarom werd de halve wereld opnieuw bevolkt door talloze ‘wezen’ ? Waren die baby incubators een kermisattractie? Ik denk het niet...

de oude wereldorde

de oude wereldorde

Misschien konden ze, met hun genetische kennis van DNA manipulatie, voorkomen dat de wereld opnieuw te ‘ divers ‘ zou worden....

de oude wereldorde

Dus werd de wereld opnieuw bevolkt door ‘gekloonde’ mensjes....

de oude wereldorde

Om hard mee te werken in de ‘nieuwe industriële revolutie’ …

de oude wereldorde

In het begin waren het alleen ‘weeskinderen’(al dan niet geboren in een baby incubator....), in de lange duistere periode daarna zijn ze kinderen gaan weghalen bij hun ouders... want door armoede moesten de kinderen elders een beter leven krijgen....

Veel van hen zijn als jong-volwassenen geofferd in de eerste wereldoorlog, de generaties erna zijn in grote getallen geofferd in de tweede wereldoorlog... en de rol van het ‘Britse Rijk’ is dominant in de 19e eeuw en ook in de 20e eeuw hebben ze geen frisse rol.....

Eigenlijk gaat het hier om The City of London, met het ‘Britse Rijk’ als werktuig...en de 'koningin’ haar naam werd gebruikt om deze Victoriaanse tijd te omschrijven...(en het 'koningshuis’moet nog altijd buigen voordat zij de City mogen betreden)

En aan het einde van de 19e eeuw werd de voorloper van het huidige onderwijssysteem ingevoerd.... brainwashing... voor die tijd was onderwijs iets voor de elite...en we komen dezelfde grote familienamen tegen die invloed hadden op dit ‘onderwijs’...en nog steeds invloed hebben in de hedendaagse brainwash programma's...maar de verscheping van duizenden kinderen?

Om deze kinderen geisoleerd verder te trainen en brainwashen? Vaak weggehaald bij hun ouders om ze een beter leven te geven... dat is de officiële verklaring, als deze kinderen gekloond zijn en uit een lab komen gaan ze dat natuurlijk niet toegeven... maar het blijft een raar verhaal...

Het waren dus niet alleen treinen vol ‘weeskinderen’, maar ook schepen vol die naar alle uithoeken van de wereld verplaatst werden...


Maar wat was dat ‘Britse Rijk’ nu eigenlijk? Als we er vanuit gaan dat een deel van 'hun’ geschiedenis wel klopt, maar er een heleboel verdraaid is en wordt weggelaten.... dan kom ik uit bij Waterloo.... waar de laffe bange Hollanders samen met wat Duitse staatjes en met de hulp van wat Britten Napoleon versloegen... en dat er een man aan de andere kant van de Noordzee met de naam Rotschild leugens liet verspreiden in de media van die tijd....

Napoleon had volgens hem gewonnen.... de hele aandelenbeurs stort in elkaar, Rotschild en Co kopen alles op en zijn sinsdien eigenaar van het complete Britse Rijk en hun enterprises overzee...

Kijk, nu kent iedereen de geschiedenis van Waterloo, maar dat sinsdien de grootste enterprises en koloniale gebieden (bezette landen) bij de bankiers terecht kwamen weet dan weer vrijwel niemand... op wat wappies na...

En die wappies verspreiden nu overal complottheorieën, en omdat deze bankiers overwegend een religieuze Joodse stroming volgden (andere religies stonden niet toe dat je rente mocht rekenen, en als je geen religie had kwam je tot voor kort op de brandstapel in hun 'tijd’), zijn de wappies ook nog eens antisemitische terroristen... niet naar luisteren dus....ze verspreiden levensgevaarlijke desinformatie...al zijn er ook andere mensen die het verhaal kennen en verspreiden...


In de periode na Waterloo, en de wereldwijde staatsgreep van de bankiers, zijn er opeens allemaal nieuwe of hernieuwde staten en koninkrijken ontstaan... De laatste tegenstanders van hun centrale banken systeem waren toevallig massaal ingescheept op de Titanic, waardoor deze centrale banken langzaam maar zeker de macht overnamen... sinds begin 19e eeuw was dit het doel...

De zogenaamde adel of koningshuizen hadden al veel te danken aan deze bankiersfamilies, die zowel de adel als de bevolking aan de leiband hielden met leningen om hun hebberige oorlogen te financieren waarvoor de opbrengst van de belasting op de arbeid van deze bevolking garant stond.... bij de oorlogen werden alle partijen bediend...

En dat werkt nu nog steeds zo, we staan nog steeds garant voor de leningen die door dezelfde bankiersfamilies worden verstrekt.... en we kunnen het nooit terugbetalen, voor eeuwig zitten we eraan vast...

En er is geen enkel land dat niet geregeerd wordt door hun handlangers... als er een periode in een land is zonder deze handlangers dan wordt dit land economisch afgestraft of zelfs militair...

Als een baby geboren wordt krijgt het tegenwoordig direct een BSN, vroeger kreeg je dat op 12 jarige leeftijd pas als je mocht gaan werken... nu staan deze nummers al garant voor zoveel opbrengst in de toekomst dus voor een bepaald leenbedrag....

Deze bankiers hebben nu ruim 200 jaar wereldwijd de macht over adel, elite, bevolking en alles wat er tussenin zit...en spelen na het verdwijnen van de oude wereld een gevaarlijke en allesbepalende rol...

Maar destijds hebben ze niet zomaar iedereen overtuigd van hun nieuwe eigendommen of onderworpen aan hun systeem... en moest een groot deel van de zogenaamde Tartaarse unie eerst nog verslagen worden... en ik durf te beweren dat er in de ruim 200 jaar daarna nog altijd een grote Tartaarse vijand bestaat voor deze bankiers...

Maar deze bankiers zijn niet de top van de macht, later meer...

Als je het mij vraagt zou ik beweren dat dezelfde elite, die onderling onenigheid kregen, nog altijd tegen elkaar strijden, terwijl de bevolking aan beide kanten onwetend wordt gehouden.

Onkruid vergaat niet, en nog altijd is het grote Oost Europese/Aziatische rijk de vijand voor deze bankiers..ondanks hun staatsgreep in 1917 en de introductie van het Marxisme waar ze zich nu van hebben losgewrikt...daarna zijn ze los van de gevestigde bankiersorde een eigen vorm van libertarisch kapitalisme begonnen..

De andere grote Aziatische macht heeft altijd een eigen plan gevolgd en doet dit nog steeds... al zijn er wel gezamenlijke doelen en lijkt er een soort verdrag te zijn tussen ‘hun heersers’ en die van ons...

Buiten de macht van de dominante centrale banken en nog altijd een economie gekoppeld aan de oude goudstandaard... logisch dat dit de grootste tegenstanders zijn ( of moeten lijken) voor de westerse ‘onderwereld’...

Maar hoe hebben ze deze grote wereldwijde unie dan verslagen? En met wat voor kracht hebben ze complete steden bedolven onder modderstromen en andere complete steden versmolten tot rotsen?

Het ziet er naar uit dat de oude wereldorde een geduchte tegenstander had...of die tegenstander kwam van binnenuit, dat kan ook...

Wellicht heeft een deel van de ‘elite’, die wereldwijd een eenheid vormden, het inderdaad met elkaar aan de stok gekregen om mogelijk hebzuchtige redenen... en hebben ze een deel van de technologie, die eigenlijk alleen bij deze elite bekend was en is, ingezet om de anderen te verrassen en weg te vagen...

Ook Hitler deed erg vriendelijk tegen Stalin voordat hij zijn leger erop los liet...en zo zijn er nog erg veel voorbeelden...

Maar misschien is er wel iets anders voorgevallen, en zijn er later mensen in het ‘machtsvacuum’ gedoken.... stel nu dat een beschaving, gekoppeld aan vrije atmosferische energie, door een soort zonnestorm getroffen wordt....

Want ook dat schijnt te zijn vastgelegd, en wel in 1859... overeenkomstig met de vermoedelijke periode waarin deze mooie beschaving verwoest werd... 

Of de ooggetuigen hebben andere verschijnselen waargenomen in de lucht wat tot een verwoesting geleid kan hebben, plasma wapens, nucleaire explosies... we kunnen de voorgeschotelde geschiedenis namelijk niet meer vertrouwen...

Maar stel dat dit echt in 1859 gebeurde...


Als men destijds echt gebruik maakte van atmosferische energie, afkomstig van het magnetisme van de aarde die dan als een gigantische dynamo gezien kan worden, dan kan ik me voorstellen dat dit iets veroorzaakt heeft waardoor de hele planeet kortsluiting kreeg... met alle gevolgen van dien... zoals modderstromen en versmolten functionele bouwwerken...

de oude wereldorde

In het volgende deel gaan we verder speuren.

Houd jezelf sterk, vrolijk en gezond.