de oude wereldorde Om onze te verwachten toekomst te begrijpen, en de zogenaamde nieuwe wereldorde, moeten we eerst ons verleden begrijpen.

En daarbij de oude wereldorde. Deze oude wereld en de oude wereldorde is iets anders dan ons is voorgehouden.Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

Eerdere delen in deze serie zijn hier te lezen.

De oude wereldorde Deel 6


Beste lezers,

We komen langzaam maar zeker tot een overzicht van de oude wereldorde, waarin Tartaria een groot aandeel had...

Functionele architectuur...

Kennis van Leylijnen en Leycentra...

Energie versterkende resonaties en frequenties...

Mogelijk vrije atmosferische energie...

Uniforme wereldwijde multiculturele beschaving...

Grote diversiteit onder de bevolking...

In de volgende video is het verhaal over Tartaria mooi samengevat...


De geschiedenis, die de mensheid is opgedrongen, is dus geschreven en herschreven door de heersende macht... we hebben erg weining aan deze versie van ons verleden, en als we om ons heen kijken vertellen de overblijfselen, mythes en legenden een ander verhaal...

Naast Tartaria waren de Moren en de oude Chinese en Indiase beschavingen interessant.

De meest recente was de Moorse beschaving. En ook hier had men kennis van prachtige functionele architectuur, resonaties en frequenties. Maar wat weten we over de Moren?

We weten uit de brainwash geschiedenisboeken dat ze Spanje veroverd hadden, en dat een dapper koninklijk katholiek echtpaar ze terug naar Noord Afrika heeft gejaagd... waarna ze door heel Europa andersdenkenden zijn gaan uitmoorden met de vele brandstapels als triest hoogtepunt van wat men ‘inquisitie’ noemde...

Andersdenkenden, of liever gezegd zelfdenkenden, hebben nu eigenlijk nog steeds te maken met een vorm van inquisitie.... al worden deze ‘nieuwe kerkelijke‘ rechtbanken tegenwoordig bemand door de staatsmedia en massamedia die vele ‘ketters’ publiekelijk aan de schandpaal nagelen... deze keer worden ze nog net niet verbrand...

Maar de Moren ? In Zuid Amerika staan gigantische beelden van Afrikaanse mensen.... die stonden er al voordat de Spanjaarden met een paar honderd soldaten begonnen aan de verovering van Zuid Amerika tot aan een groot deel van Noord Amerika....

Met groot gemak versloegen ze schijnbaar de vele Amerikaanse legers en de complete bevolking werd onderworpen aan deze Spanjaarden... terwijl ze na 80 jaar nog niet konden winnen van een stel Zeeuwse vissers en Hollandse boeren...

Maar ze geven toe dat de meeste ‘Amerikanen’ door ziekte zijn gestorven.... dus in mijn ogen hebben ze een biologisch wapen ingezet of zo …

De Spanjaarden spelen een grote rol in het uitroeien van de Amerikaanse bevolking en het uitmoorden en verbranden van andersdenken...

Opmerkelijk genoeg is hun rol in de slavenhandel en slavernij niet zo groot als die van de Nederlandse en Britse ‘koningshuizen’ , adel en hun handlangers..

De ‘Moren’ zijn net als de ‘Indianen’ iets heel anders dan ons is wijsgemaakt...Wat wij weten... de Berbers spelen een rol, voor de Islamisering waren ze erg machtig...de Feniciers waren al een hoogstaande beschaving... en Carthago was machtig genoeg om Hannibal met olifanten naar Europa te sturen en de Romeinen een lesje te leren.

We weten ook dat er grote 'volksverhuizingen’ zijn geweest, wat meer ging om volken en stammen die elkaar opjaagden en elkaars land veroverden... een opgejaagd volk is de straat van Gibraltar overgestoken... de Vandalen..

En nu komt de term vandalisme niet zomaar ergens vandaan, het was een sterk volk dat je beter niet als vijand kon hebben...afkomstig uit de Scandinavische regionen...

Dus deze smeltrkoes in Noord Afrika was niet de eerste hoogstaande Afrikaanse beschaving als we Egypte erbij betrekken, en ik geloof er helemaal niks van dat de Afrikanen niet bekend waren met beschavingen , bouwkunde en technologie.

Ik geloof wel dat ze, net als vele andere volkeren wereldwijd, bekend waren met technologie uit het verleden maar heel bewust technologie en massale stedenbouw hebben afgezworen..

Zou men geweten hebben dat wat je bouwt invloed kan hebben op het complete energieveld van de aarde? (en als je niet wist wat je deed dat dit dan ernstige gevolgen kon hebben???)

Tanzania...

 oude wereldorde

Ethiopië...

 oude wereldorde

En Australië? Ook daar geen sporen van oude beschaving en technologie te bekennen?

Terwijl de Aboriginals de oudste nog bestaande cultuur hebben, tot meer dan 60 duizend jaar terug? Of is hier ook maar wat verzonnen om ons in de maling te kunnen blijven nemen?

 oude wereldorde

Ik zie hier bijvoorbeeld een vloedgolf in, van een alles verwoestende gesmolten materie, die zijn kracht verloor en afkoelde ….

 oude wereldorde

Australië lijkt zo zwaar getroffen dat er inderdaad niks meer over is van wat ooit bestond... het is maar net hoe je het ziet... maar ook daar dus alleen ‘primitieve’ jagers/verzamelaars? Opmerkelijk dat er ook Egyptische hiërogliefen terug te vinden zijn... en in de overlevering zijn soortgelijke mythes als in het oude India en zelfs Atlantis bekend..... maar dat is een leuke speurtocht om zelf te organiseren, er is genoeg info beschikbaar...

Terug naar de ‘Moren’ en hun prachtige architectuur...

 oude wereldorde

 oude wereldorde

Eigenlijk zie je in de oude wereld een combinatie van Moorse, Griekse en Romeinse architectuur.... in deze mooie video over een periode rond 1890 – 1910 zie je wat er destijds nog zichtbaar was...

Let ook op de elektrische trams en kijk goed naar de straten, waar je nog oudere spoorlijnen ziet die toen al niet meer in gebruik waren...(3.18)Tja, we moeten het doen met de oudste foto's die zijn overgebleven... maar nu was fotografie schijnbaar ook een soort 'herontdekking’ … en de eerste selfie ooit gemaakt uit 1839 (volgens de ‘geschiedenis') is van een man die met een verborgen hand zichzelf heeft gefotografeerd...een bekende symbolische handeling, zo'n verborgen hand...die we vaak terug.
 oude wereldorde

Maar hoe moeten we nu verder speuren? Alles is een groot vraagstuk, elk gevonden puzzelstukje roept nog meer vragen op....

Misschien moeten we eens logisch nadenken... en beginnen bij het ‘begin'… mensen die dachten dat ze te maken hadden met goden. Ik beweer dat het hier om andere mensen (of mensachtigen) ging met veel en veel meer kennis dan de meeste ‘gewone’ mensen.

Deze zogenaamde goden hadden kennis van vergevorderde technologie, en zelfs kennis van DNA manipulatie en technologische genetische mutaties. Alle denkbare kennis en technologie is bij hen aanwezig. Ze zijn in staat om van zichzelf transhumanistische super wezens te maken en kunnen dat ook toepassen op anderen...

Het kan ook andersom, ze manipuleren al duizenden jaren en hebben daarmee verschillende mensachtigen (rassen) gecreëerd met allemaal hun eigen eigenschappen... ze hebben deze mensen misbruikt als slaven en werkers en dat doen ze nog altijd...

Ze geven, passend in de vraagstukken en dynamiek in de onstane wereldbevolking, sporadisch technologie en kennis vrij waarvan hun handlangers onder de gewone mensheid het meeste profiteren...dit zijn de voor ons bekende en zichtbare figuren en instanties...

Denk aan zogenaamde marionetten/wereldleiders, maar ook bankiers families... over het algemeen zijn het de meest zieke mensen, door en door verrot in hun denkwijze en psychopathische handelingen... waarbij ook het verorberen van kinderen een grote rol speelt... en met organisaties zoals de vrijmetselarij alleen al hebben ze een groot deel van deze psychopaten onder controle...

Bedenk dat alleen bij de selectie en uitnodiging al gekeken wordt of iemand zelf denkt of van generatie op generatie programmeerbaar is... en trede voor trede, graad voor graad vindt deze selectie opnieuw plaats tot alleen de meest geschikte ‘exemplaren’ verder worden voorzien van meer info en een betere positie in de ‘maatschappij’ ( van hun eigen 'maten’ zeg maar...)

Voor mij is inmiddels duidelijk dat het hier in de kern gaat om een aangestuurde organisatie waarbij alleen de hoogste graden bekend zijn met info (ook het belang van specifieke bouwwerken op bepaalde krachtige locaties) en alles wat er bij hoort, zoals we inmiddels in deze serie ontdekten...en deze organisatie gaat duizenden jaren terug...

Als je vervolgens lokale, landelijke, internationale en intercontinentale afdelingen op zet, dan kan je via zo'n organisatie alles aansturen en controleren... en ook loges, landen en religies tegen elkaar uitspelen....

De beste dekmantel van een partij die de wereld beheerst is het opzetten en uitspelen van hun ‘onderdanen’ onderling om dit te ontkennen....de meeste uitvoerende ‘bestuurders’ weten nauwelijks wat ze doen, maar voeren wel uit wat ze wordt opgedragen...Niet alle mensen zijn naar mijn inzichten hetzelfde gemanipuleerd...er zijn echt grote verschillen in de ‘printplaten’ in onze bovenkamers... en niet alle ‘mensen’ zijn te manipuleren... een groot probleem voor deze onzichtbare ‘leiders’ zijn nog altijd de andersdenkenden...de zelfdenkenden..

Nu heeft Martin Gurri (zelf ex CIA) al omschreven dat hun eigen ondergang de data wave zal zijn waarover mensen nu kunnen beschikken...zoek deze man maar eens op, hij heeft ook boeken geschreven zoals The Revolt Of The Public en Crisis of Authority.... zo simpel als hij het omschrijft is het ook....

Ze kunnen ons niet veel meer wijsmaken, we zijn zelfdenkend en beschikken over veel informatie die men vroeger nooit had... (wel in de oude bibliotheken, maar de meesten zijn vernietigd en de kerk heeft vrachtladingen aan boeken verbrand).

Eigenlijk heeft hij het over de mogelijkheden van mensen om met elkaar online te communiceren en informatie te delen om de denkwijze van de massa te beïnvloeden...

Wat hij dus namens de CIA analyseerde aan informatie over hoe een bevolking ergens zou reageren op de aansturing van bovenaf... en hij kwam tot de ontdekking dat autoriteiten de controle kwijt raken over de bevolking door het onderling delen van informatie die de bevolking eigenlijk niet mag weten...

Zoiets als het digitale leger dus... want dat bestaat wereldwijd en is steeds groter geworden zonder echte leiders...maar het bestaat voornamelijk uit zelfdenkenden...uiteraard zijn deze zelfdenkenden of andersdenkenden een gevaar voor hun ‘democratie’....

Ga er maar vanuit dat de Oude Wereldorde, waar destijds ook dezelfde kleine elitaire groep profiteerde en het grootste deel van de bevolking ‘slaafs‘ was, ook de nieuwe wereldorde is na de gebeurtenissen in ons recente verleden en dat de strijd nog niet gestreden is …

Maar hun eigen digitale data wave en digitale wereld zijn nu hun grootste vijanden ...wie in staat is deze golf aan informatie te analyseren beschikt over een soort helikopter view...opeens is alles duidelijk en zie je meer en meer details...

En je ziet ook hoe krampachtig de ingehuurde massa media probeert om alles wat krom is recht te praten...ondertussen wijzen ze naar zelfdenkenden en roepen ze dat dit extremisten, wappies, complotdenkers en fascistische nazi's zijn...


Dus deze verborgen elite heeft een grote fout gemaakt, niet de eerste in de geschiedenis en zeker niet de laatste... maar in het nauw gedreven zijn ze echt heel gevaarlijk...

Dus nu moeten hun totaal gestoorde handlangers dit zien te herstellen, ondertussen wordt een al erg oud plan nu in een erg snel tempo uitgevoerd... ze zijn behoorlijk in paniek want de groep zelfdenkenden is groeiende...

Ze lachen nu nog recht in ons gezicht maar weten dat we dicht bij de ontmaskering zitten....en bij de grote volgende ‘reset’ als we er in slagen om ze daadwerkelijk te ontmaskeren voor hen die nog dwalende zijn...

Het is eerder gebeurd, dus ze vagen ons weg en beginnen opnieuw...als ze de kans krijgen...

Maar waarom zijn er dan zoveel ‘mensen’ die slaapwandelend mee blijven lopen aan de leibanden van psychopaten, die ook weer aan de ketting gehouden worden door deze verborgen krachten?

Het antwoord zit hem in de genetische manipulatie die al erg lang wordt toegepast... ze sturen de uitwerking van hun ‘behandelingen’ bij, en er is nog iets gaande...

(in een volgende serie haak ik hier op in, en zal ik zeer uitgebreid dit 'transhumanisme’ gaan uitzoeken en uitvergroten)

Ook hun eigen ontwikkeling staat niet stil, en ook zij hebben steeds meer energie nodig... niet de energie die wij duur betalen bij onze providers, maar de verborgen energie waarvan we inmiddels het bestaan kennen, maar er zelf niet over beschikken... en deze energie is verstoord, het heeft deels te maken met de toestand van de aarde en de zon...

Met grote invloed op het magnetische veld, en mocht er wederom een poolshift komen dan ontstaat er een gigantische kortsluiting in het systeem... (he, ook een mogelijke oorzaak dus van de vele gemoltens steden uit het verleden, wellicht heeft deze poolshift al plaatsgevonden vrij recent en ook Tartaria uitgewist..we weten het niet... velen verwachten de ‘apocalyps’ maar deze is waarschijnlijk vrij recent al voorgevallen).

Nu zijn mensen ook een energiebron, zeker om een bepaalde negatieve energie te ‘oogsten’... de enige reden waarom er opeens zoveel mensen bij zijn gekomen de laatste eeuwen draait om deze energievoorziening... en als een groot deel van de wereld opnieuw bevolkt is met ‘gekloonde’ mensjes dan hebben we hier helaas te maken met erg veel ‘mensen’ zonder ziel....

Die helaas niet zelf kunnen denken zoals wij dit realiseren, maar goed te programmeren zijn... en er zijn inmiddels veel ‘hybriden’ die niet helemaal dezelfde denkwijze hebben in hun bovenkamerse printplaten... maar die kunnen we misschien ‘herprogrameren of resetten’... haha..

Ondertussen is er ook een ‘reincarnatie’ van zielen die nieuw zijn in hun ‘systeem', gezonden door andere krachten van beide kanten die strijden om deze ‘planeet’... de zogenaamde nieuwetijdskinderen of lichtkinderen, geef het maar een naam...maar helaas ook ‘demonen’ om de handlangers van deze verborgen krachten aan te sturen...

(het is overigens wel een enge gedachte dat de ene groep mensen dus kan denken dat een andere groep mensen geen ‘ziel’ heeft... dit was namelijk de onderbouwing om talloze Afrikanen slaaf te maken en onmenselijk te behandelen want het waren tenslotte geen ‘mensen’ volgens de handlangers van verborgen krachten... dus was het gerechtvaardigd om dit ongekend schandalige slavernij/arbeidsvoorzienings project uit te voeren.... ik blijf er bij dat deze ‘Afrikanen’ niet zomaar een speciale behandeling kregen om het zacht uit te drukken, en dat het hier andersom was en juist de ‘ziellozen’ de zelfdenkenden te grazen namen)

Het verhaal van de oude wereldorde laat ons dus achter met meer vragen dan antwoorden, de puzzelstukjes zijn overigens wel duidelijk genoeg waar we hier mee te maken hadden en hebben...

Het brengt ons bij het heden... en de puzzelstukjes die we vinden geven ons meer inzichten over een toekomst die ons te wachten staat als we niet uit de matrix kunnen ontsnappen zonder dat we ‘ gereset ‘ worden met deze huidige beschaving...

In het volgende, en tevens laatste deel van deze serie, gaan we een ‘brug’ bouwen naar het heden... om aan te sluiten bij een volgende serie over transhumanisme, genetische manipulatie en circuit boards waarop ze ons willen plaatsen... het is al een tijdje gaande...dus ook dit verhaal krijgt weer een bizarre wending waarbij veel ‘complottheorieen’ een rol spelen.

Ook nu merk ik dat er veel mensen met dezelfde vraagstukken worstelen en erover schrijven en naar buiten treden... dit is niet zomaar en meestal komen de betrokken schrijvers en filosofen steeds onafhankelijk van elkaar tot dezelfde inzichten...

Dit wordt aangestuurd, niet door tegenstanders van de ‘democratie’ of handlangers van Putin...maar door iets anders...een kracht die ons niet laat capituleren en ons zelfdenkend vermogen versterkt...

Nu zijn er natuurlijk ook dezelfde onderwerpen en vraagstukken die ons bezig houden.... zo kwam ik een video tegen die nu bij dit schrijven pas een paar dagen oud is... van ene Izabela die de laatste tijd voor meer opschudding zorgt met haar voorspellingen...

Ook zij heeft het onderwerp vrije energie onderzocht... en ze komt natuurlijk tot dezelfde logische verklaring waarom wij het niet krijgen...nu hoef je geen helderziende te zijn om hier antwoorden op te geven...We weten dus waarom we het niet krijgen... en in eerdeere delen heb ik ook een video gedeeld dat we eerst moeten afrekenen met onze oude denkwijze en dat we de massa om ons heen, die nog te bereiken is, opnieuw moeten leren denken...

De omgekeerde psyop, de psychologische operatie die ook het digitale leger probeerde uit te voeren, dendert langzaam maar zeker door...en niet alleen in ons polderlandje... geef dus niet op, blijf anderen aanzetten om anders te denken en zelf te denken...

Ook al is het steeds gevaarlijker, mensen beginnen deuren in hun brein open te zetten op een kier...om te kijken of er ergens een uitgang te vinden is …

Ik hoop dat ik lezers kan voorzien van een goed en duidelijk verhaal, om juist deze mensen te bereiken zonder ze af te schrikken...

Dus ook al is de materie bij jullie bekend het is eigenlijk niet voor jullie bestemd maar voor die vriend of kennis, collega of familielid die je wil helpen om weer zelf te denken en los te komen van de psyop waarmee ze te maken hebben...

En nu we er toch ‘helderzienden’ bij betrekken... als ik nu van mening ben dat er achter onze eigen ‘beschaving’ andere krachten als het ware parasiteren op onze atmosferische energie en prachtige ‘planeet'….

Die vergevorderd zijn, al onvoorstelbaar lang, en onze 'menselijke’ rassen kunnen manipuleren … en zelfs androids kunnen creëren om gemakkelijker te kunnen reizen op hoge snelheid zonder teveel levensbehoeften... het hoeft dus niet om buitenaardsen te gaan...

Misschien zitten ze niet op aarde, maar erin.... en ook hier vinden we weer duizenden jaren van legendes en mythes in alle religies wereldwijd...

Dus ook deze ‘complottheorie’ heeft weer lijntjes met alle andere ‘complotten’...

In onderstaande video vindt je meer info...maar ook info over de invloed van frequenties op onze menselijkheid, van persoonlijkheid tot gedrag.... de megatron cel en de invloed van frequenties...In het laatste kwartier van bovenstaande video wordt het ingewikkeld, maar ook zeer interessant....

In wezen zijn we dus energetische wezens, lichtwezens...met onvoorstelbaar veel energie als we in staat zijn om alles om ons heen af te stemmen met onze eigen frequenties...

Verder heeft men het voorzichtig over kwantum biologie, waarbij mogelijke zelfprojectie van ons eigen ‘avatar’en onze eigen materialisatie van de wereld om ons heen voortkomt uit deze innerlijke energie... de energie zit niet in ons maar manifesteert zich eerder naar buiten...

Nu wordt het te ingewikkeld voor deze serie, wie er meer over wil weten moet de site van Vrijland bezoeken en eens kijken naar zijn filosofie...

Lang geleden heb ik op een middag een persconferentie gezien, vanuit Duitsland. Na deze persconferentie is er nooit meer iets vernomen van de organisatie die deze persconferentie had aangekondigd...

Maar de boodschap in deze persconferentie spookt sindsdien door mijn hoofd en ik speur al jaren alles af.... ik kan er niets over terugvinden... maar dit was de boodschap;

In het verleden was de mensheid technologisch ontzettend ver gevorderd. Ze waren in staat om ruimtereizen te maken. Er is iets gebeurd waardoor ze gedwongen werden om de aarde te verlaten en andere planeten te koloniseren.

Niet alle mensen gingen mee, het ging om een grote groep mensen die waren aangepast om de sprong te kunnen wagen... een aantal van hen komen nog regelmatig terug, en dit doen ze al duizenden jaren...

Nu zijn mensen nog altijd mensen met alle eigenschappen...dus ook onder hen zijn conflicten en oorlogen ontstaan waarbij ook onze planeet al erg vaak betrokken is geweest...

Nu is er een gigantisch conflict gaande waarbij 2 grote partijen betrokken zijn, die samen met hun bondgenoten er alles aan doen om allebei invloed uit te kunnen oefenen op de aarde en de ‘gevestigde ’ orde proberen te verstoren....en die strijd is sinds een eeuw intensief gaande op aarde...ze verstoren ook de gevestigde ‘orde’ op deze ‘planeet’..

Het zou hier ook gaan om het delen van kennis door ‘buitenaardsen’ met vertegenwoordigers van beide partijen (Grey's in het Westen en Nordic's in het Oosten?).

Alsof deze ‘gevestigde orde‘ partij moet kiezen en zich moet mengen in deze strijd.... ze sturen ‘mensen’ om onder ons in de ‘maatschappij’ te infiltreren en elkaars operaties en die van de gevestigde orde te saboteren en te beïnvloeden... chaos creëren....

Dus ook hierdoor raakt deze gevestigde orde meer en meer macht kwijt... en wordt deze gevestigde orde steeds gevaarlijker en duurt het deze keer geen duizenden jaren om een onderdeel van hun plannen te realiseren maar volgen de gebeurtenissen en rampen elkaar in rap tempo op...

Ze krijgen haast...

Het komt overeen met de ons al lang bekende strijd tussen ‘goed’ en ‘kwaad’...

Wie informatie kan verschaffen over deze persconferentie, waarbij een ingehuurde notaris sprak namens deze organisatie, kan zich wenden tot de redactie van Niburu.... want wat er tijdens deze persconferentie naar buiten is gebracht verklaart enorm veel...

Mooi, ze zijn dus niet alleen druk met hun uit de hand gelopen experimenten onder de wereldbevolking, waar ze alle grip op verliezen, ze hebben ook nog een grote strijd te voeren met andere krachten ….

Ze gebruiken ons als gijzelaars want ze kunnen aansturen richting een reset, een vernietiging van de mensheid of een groot deel er van, ze kunnen gemakkelijk de angst voor de ene door geheime genootschappen aangestuurde partij omzetten in een daadwerkelijke confrontatie met een andere door geheime genootschappen aangestuurde partij... die ze uiteraard allebei zelf aansturen...

Maar er zijn dus inmiddels andere partijen bij betrokken waar ze minder grip op hebben?

Oke, en ze zijn dus ook in staat om zogenaamde buitenaardse reizen te maken....

Nu kennen we de verhalen van een hacker die lijsten met officieren tegenkwam, officieren die betrokken zouden zijn bij een zogenaamde geheime ruimtevloot...

Als er al spraken is van een geheime vloot, dan is deze al heel erg oud en zover gevorderd dat wij dit nog niet kunnen bevatten...

Gaan ze dan een buitenaardse invasie in scene zetten? Dat is niet uit te sluiten, ze zijn tot alles in staat om weer grip op de bevolking te krijgen...

William Pawalec was een insider in black budget projecten. Er wordt daar gewerkt op basis van 'need tot know’... maar hij zat er diep genoeg in om zeer kostbare informatie te verstrekken in dit interview. Het mocht pas worden vrijgegeven na zijn dood....

Hij vertelt over 'beyond black budget’ projecten, implantaten, technologie die al erg lang beschikbaar is en die uiteindelijk geimplementeerd moet worden in de samenleving en de bevolking...


Tot het volgende en laatste deel. Blijf vrolijk, sterk en gezond.