de oude wereldorde Om onze te verwachten toekomst te begrijpen, en de zogenaamde nieuwe wereldorde, moeten we eerst ons verleden begrijpen.

En daarbij de oude wereldorde. Deze oude wereld en de oude wereldorde is iets anders dan ons is voorgehouden.Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

Eerdere delen in deze serie zijn hier te lezen.

De oude wereldorde Deel 6


Beste lezers, welkom bij dit 7e deel van deze serie.

Wat is mijn conclusie na de speurtocht in het verleden?

De oude wereldorde is nog altijd dezelfde als de nieuwe wereldorde, alleen met andere handlangers.

Deze handlangers, dezelfde soort die in de oude wereld het meeste konden profiteren, zijn dezelfde handlangers die ook in deze nieuwe wereld hun meesters trouw dienen...ook al weten de meesten van hen niet eens wie ze nu dienen...

In alle grote oorlogen in Europa is er een land dat altijd neutraal is, en in hetzelfde land vinden we de grote machthebbers van de financiële wereld. Met als meest bekende organisatie, naast de vele banken zoals BIS, The World Economic Forum.

In Zwitserland, dat ontstaan is door van verschillende grote naties in het verleden een deel te nemen...de traditionele banden met het Vaticaan worden duidelijk als we kijken wie de zogenaamde lijfwachten van het Vaticaan zijn...

Het WEF is natuurlijk niets anders dan de uitvoerende organisatie van de Bilderberg groep...

Ik hoef niemand hier iets uit te leggen over WEF en Bilderberg...

Maar wat is nu CERN? Is het dan een wetenschappelijke organisatie op zoek naar het ‘God Particle’? Op zich al vreemd dat ze zoiets bouwen om het bestaan van ‘een god deeltje’ te vinden...verderop in dit stuk kom ik erop terug...

Als we er van uit gaan dat er specifieke kennis is van de atmosferische energie, de magnetische velden van de aarde, de energielijnen enzovoort zoals is omschreven in de vorige delen... en de mogelijke toepassing op gigantische circuit boards.... wat is dit CERN dan?

En wat heeft het te maken met de onzichtbare machten die wereldwijd hun psychopaten aansturen?

Terwijl de hele wereld in lockdown zat opgesloten kwam ik dit tegen....

Toon dit aan mensen die nog twijfelen over het doel van CERN...

WTF is dit, midden in ons gezicht?????


Het is voor mij duidelijk dat CERN een totaal ander doel heeft dan alleen ondersteuning voor de ‘wetenschap’... en dat het enorm grote invloed kan hebben op het magnetisme, de polen, de atmosferische energie, de energielijnen en alles wat er mee samenhangt...maar dat is niet het uiteindelijke doel van deze opmerkelijke machine..

En er zijn meer vreemde projecten, zoals HAARP waarbij de stratosfeer wordt bestraald... tot in de ionensfeer...dan nemen we gelijk de zogenaamde geo-engeneering projecten mee, waarvan de chemtrails het bekendste voorbeeld zijn...

Om de kern van deze serie samen te vatten: alles is energie, frequentie, resonantie... de aarde in haar natuurlijke manifestatie, de natuur, de bouwwerken, alles wat leeft en in het bijzonder de mens zelf omdat mensen lichtwezens zijn... energetische wezens die van binnenuit manifesteren en materialiseren...

De gecreëerde wereld om ons heen heeft grote invloed op al deze energievormen, en in het bijzonder op ons menszijn...

Er zijn helaas weinig oorspronkelijke mensen over, ik ben wel van mening dat een groot deel van de mensen, die de verbinding met hun oorspronkelijkheid kwijt zijn, slechts zijn afgesneden van de verbinding die noodzakelijk is om volledig mens te zijn... veel van ons zijn dat al voor een deel...een groot deel van de mensen zal die verbinding nooit meer kunnen herstellen...

Ik merk ook zelf dat ik meer en meer levenskracht verlies, maar er is nog een klein waakvlammetje wat mij aanmoedigt niet op te geven... ik weet dat ik gelukkiger was in de ‘matrix'… ik zie de maatschappij om me heen steeds sneller in elkaar storten, ik zie de mensen steeds minder mens worden, en iedereen wordt onophoudelijk gebombardeerd met ellende, propaganda, angst, crises en schuldgevoelens...

Ik had me toen ik jong was een andere toekomst voorgesteld, en ik geloofde dat ik met hard werken en vriendelijkheid en liefde erg ver zou komen... niet wetende dat ik van crisis naar crisis gejaagd werd en uiteindelijk zie wat voor toekomst er klaar staat voor onze kinderen en nazaten...

Wat heeft dit te maken met deze serie over de oude wereld en ‘Tartaria’?

Alles, waar we nu mee te maken hebben is op gang gebracht na de ondergang van deze oude wereld en stapsgewijs heeft men ons in deze vreselijke situatie gebracht...

Wie heimwee heeft naar de tussenperioden, de zogenaamde gouden jaren in hun leven, heeft het over het algemeen over de jaren dat ze jong waren en nog niet murw geslagen waren met ellende en crises, en nog hoop hadden en jeugdige kracht...

Dit geldt voor iedere generatie, daarom was vroeger alles beter ....

Nee, vroeger hadden we het nog niet in de gaten...

Dat is altijd zo geweest, het zogenaamde conservatisme wil vasthouden aan het goede wat er was, in plaats van 'progressief’ alles vervangen voor een voor de mensheid negatieve substitutie... onder de noemer progressieve vooruitgang...

En dat gebeurt momenteel grootschalig, op een alles omvattend niveau, en in een gigantische stroomversnelling worden we het transhumanisme in gejaagd...

Er is ongelooflijk veel technologie waarvan de meeste slaapwandelende mensen niets maar dan ook niets weten of begrijpen... en dit is wat er sinds de ‘ondergang’ van de oude wereld, of de reset, met ons wordt gedaan;

Omvolking van complete continenten in verschillende periodes...

Genocide op diverse volkeren, in verschillende periodes...

Achterhouden van technologie...

Technologie introduceren die slecht is voor natuur en gezondheid...

Achterhouden van werkende geneesmiddelen en genezings- technologie...

Introductie giftige geneesmiddelen...

Wegnemen kennis en educatie...

Introduceren van brainwash programma's onder de noemer verplicht onderwijs...

Wegnemen functionele bouwwerken met prachtige architectuur...

Introduceren van vreemde, negatief geladen bouwwerken...

Wegnemen schone transportmiddelen...

Introduceren vervuilende transportmiddelen...

Het wegnemen van diversiteit onder de bevolking...

Genetische manipulatie...

Bewust milieuvervuilende industrie en klimaatschade en vernietiging ecosystemen...

Mensen afhankelijk maken van deze industrie en consumeren opdringen...

Mensen dom houden, zelfdenkende vermogen wegnemen en onderdrukken...

Mensen afsnijden van hun oorspronkelijke ‘bron’ en hun gevoel onderdrukken of afnemen...

Mensen een ander gevoel aanbieden door middel van drugs...

Mensen als moderne slaaf houden...

Mensen sadistisch maken met films, games en oorlogen en moord en doodslag op hun netvlies loslaten...

Mensen elkaars concurrenten maken in plaats van eenheid en samenhang promoten...

Mensen en volkeren tegen elkaar ophitsen en haat opdringen...

De atmosfeer, de voedselketen, de oceanen bewust vervuilen en vergiftigen met chemtrails, E-nummers , GMO voedsel, nanoparticles in al het voedsel en water en in de lucht, giftige stoffen in alles wat wij consumeren, genetische manipulatie van voedselbronnen, gewassen, vee enzovoort...

Genetische manipulatie pasgeborenen met vaccins...

Genetische manipulatie kinderen en volwassenen met vaccins, voedsel, drinkwater en helaas... zelfs met de lucht die we inademen...

Ondertussen worden er bouwwerken geplaatst op energievelden, waarvan wij dus niet weten wat voor invloed deze bouwwerken hebben op deze energie en wat voor invloed het heeft op de omgeving en de mensen...

We hebben hier duidelijk te maken met een bepaalde agenda sinds de meest recente reset....

 oude wereldorde

Smart Cities, 4G, 5G en zelfs 6G binnenkort...we hebben allemaal gezien dat frequenties invloed hebben op alles wat leeft... mensen dieren en planten...

We weten ook dat sinds de radiosignalen worden uitgezonden er bij elke opschaling mensen ziek worden... vanaf de Spaanse griep tot de Mexicaanse griep... en waarschijnlijk heeft het ook bij covid een rol gespeeld... maar dit systeem is puur noodzakelijk om echt elk bedacht detail onder controle te houden en aan te sturen in onze toekomst...en die is al erg dichtbij...


Zoals we in de video zien zijn de ‘goed programmeerbare’ serieus bezig met de ontwikkeling van onze digitale gevangenissen... maar waarom is de laatste zin in de video een uitspraak met angst voor een digitaal Tsjernobyl?

We weten dat alle steden ontstaan zijn op zorgvuldig gekozen locaties, in het oude verleden wisten ze op welke energievelden ze gingen bouwen... dat geeft te denken... waarom willen ze de grote steden maar blijven uitbreiden en alles en iedereen concentreren op en rondom deze energievelden?

Wat is de functie van de gigantische circuit boards? Het enige wat ze op ons loslaten aan technologie is digitale technologie... verder blijft alles bij de technologie waarvoor we een erg hoge prijs betalen....

En samen met de schuldgevoelens over ons gebruik van de enige mogelijke technologie en energiebronnen, om ons te verplaatsen en te verwarmen (die ons worden gegeven), vangen ze ons langzaam maar zeker in deze digitale technologie...

Die uiteindelijk versmelt met de analoge technologie van bouwwerken en steden op energievelden... erg vreemd als we ons erin verdiepen (een digitaal Tsjernobyl?)

We kunnen dus concluderen dat alle andere, oude technologie voor ons wordt achtergehouden zoals we al zagen in de vorige delen... dus ze zijn zo brutaal om ons te onderdrukken met opgedrongen technologie die we helemaal niet willen...

Maar we hebben geen keuze, en ondertussen is dit onze toekomst... the internet of things and the internet of bodies...

 oude wereldorde

Ze gaan uiteindelijk alle mogelijke natuurlijke energievelden en energiebronnen, inclusief de mensen of wat straks nog moet doorgaan als mensen, gebruiken op deze zorgvuldig gekozen locaties...

Locaties die in het verleden zijn gekozen... en waarmee ze een natuurlijk energiesysteem koppelen aan hun onnatuurlijke kunstmatige energieveld...

En dit alles gevangen op een printplaat waarbij we als mens definitief afscheid kunnen nemen van onze menselijkheid...geïmplementeerd in dit nieuwe systeem waar ze zorgvuldig naar toe hebben gewerkt...

Maar alles is nu versneld uitgerold. Wellicht omdat ze door hun eigen ‘data wave’ van informatie en de weerstand van zelfdenkenden, die echt aan het strijden zijn, haast moeten maken met de uitrol van deze agenda...

De technologie hadden ze natuurlijk al zo lang, alleen naast de zichtbaar strijdende partijen is er waarschijnlijk nog een onzichtbare strijd gaande...

Gehersenspoelde, goed geprogrammeerde mensen die het goed bedoelen komen ondertussen met veel tamtam met dit soort ontwikkelingen... niet wetende wat voor ‘beesten’ ze daadwerkelijk dienen... de handlangers in de Pyramide krijgen opdracht dit verder aan te sturen en te implementeren in onze ‘maatschappij'….

Wat stond hen een paar honderd jaar geleden in de weg? Dat weten we inmiddels, we hebben het gezien in de vorige delen...

Ook al was er toen ook een elite die het goed had ten opzichte van de vele slaven...

Ik denk dat er te veel weerstand bestond en de strijd die gaande is, waarvan wij niets weten, om een ander energieveld schreeuwt wat ze nodig hebben om de strijd te kunnen winnen...

En daarvoor hebben ze de mensheid zelf nodig als energetische wezens gekoppeld aan hun systeem, wat al duizenden jaren om energievelden draait...ze stelen onze energie en wij moeten in dit systeem... er omheen zullen nog wat slaven beschikbaar zijn, genetisch gemanipuleerd...

Net als de nieuwe mensjes die ze na de reset al hebben gebruikt... dit is de volgende stap...

Als we de religieuze geschriften en de oude kennis erbij halen, dan weten we dat de bron van energie waaruit wij zelf bestaan hun vijand is...

In plaats van het paradijs waarin we kunnen leven gaan we dus massaal als energiebron verder in smart cities, waarbij alles wat we denken voelen ruiken zien en doen wordt gemonitord... ik ging er na mijn religieuze opvoeding vanuit dat dit al werd gedaan door God....

Nu zijn ‘zij’ dus nog altijd onze ‘goden’... zoals ze ons duizenden jaren geleden hebben wijsgemaakt...

Zij, die door de mensheid als goden beschouwd werden, zijn niets anders dan ver ontwikkelde mensachtigen die ons misbruiken en parasiteren op deze planeet en de mensheid...

Ze ‘kannibaliseren’ een ander mensenras en passen deze mens aan, met alle diversiteit, om te voorzien in hun behoeften... 

Nu hebben ze het nog altijd over Ancient Aliens, maar al komen ze van buiten deze planeet het gaat naar mijn mening nog altijd om een mensensoort die dit met ons heeft gedaan en doet...

Al zijn ze zelfwaarschijnlijk niet meer te herkennen als dezelfde soort, ze kunnen vermoedelijk vrij onder ons bewegen...


Ook de vele geschriften en hiërogliefen getuigen van genetische manipulatie...

Ik kan me voorstellen hoe dit destijds al ging... wat zullen ze gelachen hebben om de reactie van de gewone aardmensen die dachten dat ze met goden te maken hadden....

‘ze hebben ons door, ze zien het aan onze lange schedels...oké, zet allemaal een soort hoge hoed op dan zien ze het niet... ik geef het lab wel opdracht om er een paar te ontwikkelen met een wat kleinere schedel met dezelfde hersencapaciteit...dus maak je daar geen zorgen om...doe er ook een paar bij met dierenhoofden want die maskers werken niet meer want dat zien ze, en stuur er een paar naar India met vier armen en een olifantenkop...dat zal wel wat indruk maken waardoor ze weer respect krijgen...’

Ondertussen zijn we dus duizenden jaren knettergek gemaakt met goden, religie, geheugenverlies, angst, valse hoop en gehoorzaamheid...

Vooral die valse hoop houdt ons gevangen in deze verschrikkingen, noem het geloof of hoop...

Of het nu gaat om de overtuiging dat er na de eerstvolgende verkiezingen echt verandering komt, dat we gered worden door ufo's en de witte hoeden en Trump, of bevrijd worden door Poetin...

Het gaat niet gebeuren...en de Apocalyps is schijnbaar ongeveer 200 jaar terug langsgekomen...

In het volgende deel sluiten we deze serie af. En maken we de stap naar het heden.

Bedankt, houd jezelf veilig, vrolijk en gezond.