de oude wereldorde Om onze te verwachten toekomst te begrijpen, en de zogenaamde nieuwe wereldorde, moeten we eerst ons verleden begrijpen.

En daarbij de oude wereldorde. Deze oude wereld en de oude wereldorde is iets anders dan ons is voorgehouden.Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

Eerdere delen in deze serie zijn hier te lezen.

De oude wereldorde Deel 8


Beste lezers, welkom in het laatste deel van deze serie.

Deel 7 sloot ik af met de mening dat er vrij recent mogelijk een apocalyptische gebeurtenis heeft plaatsgevonden. En niet voor het eerst.

Deze zogenaamde Apocalyps komt wanneer het hun uitkomt...behalve als er dus spraken kan zijn van zonnestormen op het verkeerde moment, een poolshift of een gigantische komeetinslag...

De natuurlijke cyclus waar we al miljoenenjaren mee te maken hebben, waarbij het klimaat verandert en de ijskappen toenemen of afnemen, is nu schijnbaar onder controle (denken ze ons wijs te kunnen maken)

Als we deze maatregelen nemen beperken we de opwarming met zoveel graden.... ja joh, vertel dan ondertussen wat voor geo projecten er zoal lopen met chemtrails, gigantische onnodige vervuiling, global dimming en andere zaken...

Het is uiteraard andersom, ze zijn bezig deze natuurlijke oeroude cyclus te verstoren...

Het is gewoon een vorm van terraforming en ondertussen zijn ze iedereen nog banger aan het maken...en worden de handlangers rijker en rijker, zolang we dit achterlijke systeem handhaven wat men ‘vooruitgang’ durft te noemen...

Als je dat alleen al uit je strot krijgt dan bewijst het slechts dat je een grote randdebiel bent die compleet gebrainwashed is, waarvan iedereen zich af moet vragen waarom zo'n persoon op een invloedrijke positie zit...

Net zoals de vele andere idioten waardoor het volk zich laat leiden...

En dit geldt ondertussen voor alles waarmee we te maken hebben... het is diep triest en de meerderheid van de mensheid lijkt erin mee te gaan...

Want ze hebben geen keuze, je doet er niks aan, we hebben het nog goed, wie moet het dan gaan doen, enzovoort....

de oude wereldorde


Was het in de oude wereld dan zoveel beter? Het ligt er maar net aan in welk gezin je geboren was... net als nu, maar ik denk dat de verschillen destijds groter waren...

Al ging het maar om de prachtige architectuur...

Al zou ik een zwerver zijn, dan zou ik me een stuk beter voelen in een prachtige oude stad dan in de moderne steden of de steden die er gaan komen...

En ik denk dat de keuzevrijheid om mee te doen of desnoods met je ‘stam’ een nomaden bestaan te leiden midden in de natuur er destijds ook nog wel was (werd je later wel opgesloten in een reservaat en nog veel later in een 'kamp’).

En die keuzevrijheid is er nu nog sporadisch op deze wereld...al is het in Europa vrijwel onmogelijk geworden... kijk maar naar de Roma's en soortgelijke culturen...

Waarschijnlijk was de oude wereld ook onder controle van deze negatieve leiders, die hun handlangers meer en meer in positie wisten te krijgen en moest er eerst worden afgerekend met de zelfdenkenden onder hun ‘elite'…

Hoe zit het nu met de ruimte die we per persoon hebben op deze planeet?

Volgens Wikipedia hebben we 75 miljoen vierkante kilometer aan bewoonbaar aardoppervlak... en we hebben nu ruim 8,5 miljard mensen wordt er beweerd...

1 vierkante kilometer is 1000 x 1000 meter... dus een miljoen vierkante meter... we hebben dus 75.000.000.000.000 vierkante meter op ca. 8.500.000.000 mensen...

Reken zelf maar uit hoeveel oppervlakte we hebben op deze planeet per persoon, en of dat voldoende is om voedsel te verbouwen en in alle behoeften te voorzien...

Het magnetisch veld van de aarde is aan het veranderen. Misschien is het meerdere mensen opgevallen dat de zon bijvoorbeeld op komt of ondergaat op iets andere plekken dan een aantal jaren geleden... ook de lengte van de dagen (daglicht) begint af te wijken van de jaren hiervoor...

Dus er verandert veel, wat ook grote veranderingen veroorzaakt wat het klimaat betreft en de uiteindelijke gemiddelde temperatuur op aarde...

Ook de zon heeft veel invloed, en ook daar verandert momenteel erg veel zoals ook daar al miljarden jaren dingen veranderen...

de oude wereldorde


Terug naar CERN en het doel van dit complex.

Proberen ze nu met CERN iets te creëren om dit bij te sturen als het gaat om de aarde?

Nee, al denken veel mensen dat het iets is om het magnetisme van de aarde en zelfs de rotatie en koers te beïnvloeden...

De bouw van dit ‘onderzoek apparaat’ kost alleen al 6 miljard euro, ze krijgen jaarlijks van erg veel landen geld voor hun ‘onderzoek’... zoals een 30 miljoen van de Nederlandse belastingbetalers...

Nu zijn betrokken wetenschappers helaas wederom slechts ‘goed programmeerbare’ exemplaren, en worden ze misbruikt door de ‘handlangers’. Nu zullen er een hoop mensen denken die Francesco is de weg kwijt, wat heeft CERN nu te maken met de oude wereld?

Nou, het heeft alles te maken met de energie die men in de oude wereld wist te gebruiken, en de energievorm die aanwezig is in ons en om ons heen... neutrino's.

Het zogenaamde ‘god particle’ … waar ze dus vanaf moeten blijven!

In deze video wat meer ingewikkelde uitleg, maar als het kwartje valt dan begrijp je meer en meer van deze energie... en wat het voor invloed heeft op onze flora en fauna en uiteraard ook op ons als mensheid en de atmosferische energie...Ga er maar vanuit dat CERN een ander doel heeft dan de arme onwetende wetenschappers beseffen, en dat er hier waarschijnlijk een poging wordt gedaan om invloed te krijgen op de energie die ons vanuit het universum bereikt....

Dat verklaart ook de bizarre ceremonie, en als je verder kijkt naar alleen het al het standbeeld wat er staat dan weet je dat we ook hier een groot puzzelstuk gevonden hebben...

Als ze in staat zijn om de universele stroom aan energie naar de aarde en alles wat erop leeft te beheersen of te controleren, of minimaal te beïnvloeden, dan versterkt dat al hun grip op deze planeet...

En waarschijnlijk proberen ze daarmee ook de bron van ‘Het Licht’ in hun invloed te vangen...

Bekijk dit eens vanuit de spirituele hoek of religieuze hoek.... dan begrijp je ook de ceremonie zoals je gezien hebt in de eerste video van deel 7.

En ook waarom ze Shiva hebben neergezet bij CERN...

de oude wereldorde

Shiva, de vernietiger.... 

Zijn ‘ze‘ nog realistisch bezig als we ervan uitgaan dat de zichtbare leiders denken dat ze de aarde, de kosmische energie, het klimaat en alles wat op aarde is inclusief de ecosystemen kunnen beheersen? Het DNA van mensen, voedsel, vee, complete manipulatie van flora en fauna?

Het zijn namelijk geen ‘goden’ of wat dan ook die deze handlangers aansturen, maar mensen... al zijn ze nog zover ontwikkeld als wij niet meewerken lukt het ze niet!

Ze doen er bijvoorbeeld alles aan om krampachtig te voorkomen dat het klimaat verandert, geven de mensen de schuld terwijl er ook zonder de gigantische vervuiling van de laatste eeuwen een verandering zou zijn...

Dit zijn simpele aanwijzingen voor de slaapwandelaars en de zelfdenkenden dat het gewoon mensen zijn die dit aansturen, afhankelijk van hun handlangers...

En bovendien komt deze vervuiling moedwillig van onze ‘heersers’ en hun handlangers...mensen hebben echt over het algemeen geen flauw benul van de machten die hier aan het werk zijn...

Moeten we niet terug naar de logica? En mensen om ons heen, die als kinderen worden misleid alsof het nog altijd gaat om de intocht van Sinterklaas, overtuigen met deze logica?

Waarschijnlijk maakt het ze niks uit, er liggen ongetwijfeld meerdere scenario's klaar voor de mensheid... ze hebben een plan b tot en met z...

En hoe staan de religieuze mensen erin? Het maakt niet veel uit welke religie dit is, men haalt zoveel troost uit hun religie en ziet het als een leidraad in hun leven... en vaak als hun enige houvast...

Ook al gaat het voornamelijk om ‘gevallen engelen’ die de concurrentie aan gaan met God, en het begint er nu heel veel op te lijken dat we meer en meer ontdekken hoe deze ‘gevallen engelen’ deze strijd op onze prachtige planeet voeren...

Misschien staan deze religieuze mensen open voor deze preek, en kan je zo'n iemand enigszins bereiken en helpen om een uitgang te vinden in het doolhof waarin ze gevangen zitten...

In deze preek wordt geen duidelijkheid gegeven over de echte top van het systeem, ‘de gevallen engelen', maar de zichtbare lagen met handlangers eronder die ons al duizenden jaren onderdrukken en manipuleren zijn ook benoemt in deze preek...

Als mensen dan toch in hun religie vastzitten laat het ze dan zien...Als we het dan toch over religie hebben.... God schiep de mens naar zijn evenbeeld...maar in openbaringen staat ook dat er maar een zeer kleine groep mensen overblijft, en zij zullen zijn als God...

Als we nu de ‘gevallen engelen’ de rol van deze vergevorderde mensachtigen geven...de ‘goden'…?

Maar wat nu als ook al deze religieuze geschriften er zijn om te misleiden en mensen af te leiden van de realiteit? En wat nu als deze goden en zelfs ‘god’, trans humanistische, vergevorderde mensachtigen zijn?

Als je deze zogenaamde religieuze geschriften en de interpretatie in twijfel trok, dan werd je verbrand en in veel religieuze landen maken ze je nog altijd dood als je er niet in mee gaat...

Zelfs als je een beetje afwijkt van de mening van de andere groep is de kans groot dat ze infiltreren om zichzelf op te blazen tijdens het massale gebed van je eigen groep...

Dus... we zijn eerst gemaakt naar hun evenbeeld, maar we zijn niet hetzelfde... en er zullen er maar weinig over blijven...maar die zullen dan zijn als zij...(trans humanistische mensachtigen)

Ook ‘hun’ ontwikkelingen hebben niet stil gestaan, zoals al eerder is opgemerkt...van analoge gigantische circuit boards hebben ze al erg lang geleden kunnen minimaliseren naar microchips en nanochips...nanobots... nano technologie...

Perfect om de mensheid definitief te vangen in het ontwikkelde systeem, waar alles volop draait om energie...en nu wordt het tijd om deze technologie op ons los te laten...het is al op ons afgestuurd...

De ‘mensheid’ is eerst rijp gemaakt voor deze techniek, en zal met weinig moeite de volgende stap accepteren zolang ze in angst en wanhoop gevangen zit...

De nieuwe generaties zijn dusdanig gebrainwashed en half ‘hersendood’ afgeleverd in de ‘maatschappij’ dat er niet veel hoop is op verandering...waarom laten we dit toe bij onze kinderen en nazaten?

Dit is de toekomst van komende generaties...


Of ben ik nu te negatief? Nou, dan moet er eerst razendsnel een verandering in de houding van de massa zichtbaar worden...en er zijn wel wat hoopgevende signalen te vinden...

Ook al worden de mensen massaal bestookt met ellende, leugens en propaganda...ze sluiten zich ervoor af...

Ook als het gaat om het toevoegen van insecten in de dagelijkse boodschappen... ook als het gaat om alle leugens die er uit de radio en tv komen gedenderd... ook als het gaat om het vaccineren van vee, met dezelfde technieken als de technieken waarmee erg veel mensen behandeld zijn... ze sluiten zich af voor alles...

Dan komt er een moment dat ze zelf weer durven te kijken, helemaal als ze in survival modus komen want dan moeten ze wel kijken... ze gaan een uitgang zoeken en dan maakt het echt niet uit of er nu complottheorieën werkelijkheid zijn geworden of wat dan ook...

Men zal terugschakelen naar een zeer oeroud primitief instinct en vechten voor wat ze waard zijn... als ze dat nog kunnen en als ze nog voldoende mens zijn...

Dat vechten zal niet letterlijk gebeuren...we hebben gezien dat de meeste ‘westerse’ legers eigenlijk niet meer zijn uitgerust en bewapend om tegen andere grote traditionele legers te vechten...

Ze zijn uitgerust en getraind om te vechten tegen burgers...en met hun uitrusting en cyber technologie zal het te gemakkelijk zijn om wat voor opstand of protest dan ook met harde hand te onderdrukken...

De meeste mensen durven zich niet eens meer uit te spreken, bang voor de gevolgen en zeker niet als er veel publiek bereikt kan worden...

Kijk maar naar de stukken die verschenen over het digitale leger, waar de ‘onderzoeksjournalisten’ waren ‘geïnfiltreerd’ in een bewust openlijke publieke groep...

En het was voor ons destijds al duidelijk dat zelfs de MIVD burgers scherp in de gaten houdt als het om andersdenkenden en zelfdenkenden gaat...

Het zal dus op een andere manier uitgevochten worden, in de volgende serie meer over dit onderwerp...

Ik hoop dat er meer duidelijk is geworden nu we de recente oude wereld kwijt zijn geraakt, en we onderzocht hebben wat er nu was terug te vinden en wat er na deze periode is gebeurd...en dat deze nieuwe inzichten meer duidelijkheid verschaffen over het heden...

De toekomst hebben we nog altijd zelf in de hand... als we het lef hebben om deze toekomst op te eisen...

Zelfs al is deze wereld een simulatie, ook dan moeten we in staat zijn om zelf het script te schrijven... en waarschijnlijk schrijven we dat script nu al onbewust...de mensheid schrijft mee aan dit script...

Er zijn namelijk andere, ‘gewone’ stervelingen die hun visie van de toekomst al hebben vastgelegd in het script...

Hier is alvast een mooi voorbeeld, en dit is slechts een greep uit de honderden hoofdstukken die voor ons klaarliggen...

De gedachten politie...


Dit was het laatste deel, in een volgende serie ga ik op zoek naar wat ze nu met ons van plan zijn... de nieuwe wereldorde...

Bedankt, blijf vrolijk, sterk en gezond.