Nederland slachtoffer van totaal gebrek aan vakkennis

  Ons land wordt tegenwoordig bestuurd door mensen die geen enkele inhoudelijke kennis bezitten.

Mobiliteit en diversiteit zijn belangrijker tegenwoordig dan vakkennis.
Het volgende artikel is een lezersbijdrage:

Verdwijnen inhoudelijke kennis bij overheidsinstanties

In de 35 jaar die ik bij een semi-overheidsinstantie heb doorgebracht, heb ik zorgwekkende verandering mogen aanschouwen die op dit moment zijn weerslag vind in alle lagen van de Nederlandse beleidsonderdelen.

35 jaar geleden was de Directeur Generaal (DG) afkomstig uit de organisatie. Onderaan begonnen en met de jaren als gevolg van kennis en kunde omhoog gegroeid in de organisatie.

Op een gegeven moment kwam er een nieuwe DG die NIET binnen de organisatie was gegroeid, maar van buitenaf kwam. Dat was ook de verandering van ‘leidinggevenden’ naar ‘managers’.

Volgens de theorie (Nijenrode, Bestuurskunde, etc) is het niet langer noodzakelijk om inhoudelijke kennis te hebben van de organisatie of de producten om de (hoofd)directeuren aan te sturen. Het maakt niet uit wat voor organisatie of fabriek je leidt, het draait om het aansturen van mensen.

Tegelijk werd een nieuw fenomeen geïntroduceerd in de organisatie: mobiliteit. Met het omvormen van leidinggevenden naar managers, bleek het ineens nodig om regelmatig (elke 4 tot 6 jaar) van plek te veranderen om een zo breed mogelijke ervaring op te doen.

Hierdoor kwam er een nieuwe wetmatigheid tevoorschijn: ‘Mobiliteit is omgekeerd evenredig met inhoudelijke kennis’.

Een manager die zeer mobiel is heeft van elk onderwerp weinig kennis en managers die heel honkvast zijn hebben juist gedegen inhoudelijke kennis. Probleem is dat managers die geen inhoudelijke kennis hebben niet kunnen beoordelen of hun personeel voldoet en logischerwijs groeit het aandeel inhoudsloze managers gestaag.

Gebrek aan inhoudelijke kennis heeft een flinke opmars gemaakt binnen alle (overheids)instanties.

Van boven af naar beneden door gedruppeld zodat inmiddels de nieuwe projectleiders ook niet meer weten wat er binnen hun project wordt geproduceerd en hoe.

Dat werd ook actief bevorderd door ‘mobiliteit’ in de richtlijnen op te nemen. Het werk van de managers is hierdoor ook inhoudelijk veel veranderd.

Waar 30 jaar geleden in de directievergaderingen werd gesproken over inhoudelijke zaken, is nu plaatsgemaakt voor discussies over alle randzaken met betrekking tot het werk.

Zaken als ‘prettige werkomgevingen’, verhuizingen en reorganisaties, aanstellen van coaches en facilitators. En dat dan allemaal uitgewerkt in toekomstperspectieven met ‘stippen op de horizon’, KPI’s, e.d.

De werkelijk inhoudelijke kennis over alle onderwerpen is momenteel uitsluitend terug te vinden in de onderste 2 lagen van de werkvloer. En daar zitten de laagstbetaalden die bovendien bij elke bezuinigingsronde als eerste een vertrek-regeling krijgen. Dit verklaart een hoop van de problemen bij uitvoeringsorganen zoals de belastingdienst maar ook in de (geestelijke) gezondheidszorg e.d.

Inmiddels is het ook in het kabinet eerder regel dan uitzondering dat een minister NIET gestudeerd heeft in het vakgebied van zijn/haar ministerie. Die minister moet dus vertrouwen op de input van zijn/haar ambtenaren, die dus óók niet veel van het onderwerp weten. Een en ander heeft tot gevolg dat er geen lange termijn visies meer worden opgesteld in de ministeries en door de regering, maar dat er uitsluitend korte termijn oplossingen worden bedacht op urgente zaken.

Ook kunnen ministeries niet meer zelf een oplossing bedenken, maar moeten voor elk wissewasje een commissie instellen om een voorstel te formuleren. En die commissies bestaan ook weer niet uit inhoudelijk deskundigen, maar veelal uit vriendjes uit de politieke partij van de minister.

De kennisloosheid is tot een deugd verworden en Nederland is er de dupe van. Bewijzen hiervan vinden we terug in het Klimaatbeleid, de stikstof problematiek, de Corona maatregelen, de energie besluiten, de toeslagen affaire, oorlog in Oekraïne, enz, enz, enz.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl